Det Norske Akademis Ordbok

for

for 
preposisjon, adverb, konjunksjon
UTTALE[får:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fyrir, fyr
BETYDNING OG BRUK
preposisjon
1.1 
brukt om steds- og tidsforhold
 foran
; i nærheten av
; på fremsiden av
1.1.1 
nå mest litterært, foreldet, arkaiserende eller dialektalt (unntatt i faste uttrykk hvor den opprinnelige betydningen ofte er sterkt avbleket)
 foran
; ved eller på forsiden av
 | jf. føre
SITATER
 • se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg
   (Åp 3,20)
 • derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel
   (Åp 7,15)
 • klokken tolv præcis holdt vor gamle kariol for gadedøren
   (M.C. Hansen Noveller 37)
 • [jeg] stod for dit sygeleie
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 4)
 • stedes for husets frue
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 96 1874)
   | jf. stede
 • jeg lod den fangne Knodomar føre for mig
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 154 1873)
 • presterne står for højalteret
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 234 1873)
 • jeg skal komme for sengen din inat klokken tolv
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 47)
 • ingen får lov at komme ind i stuen! For porten skal de stå og dreje på luven
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 198)
 • [jeg] grov saa kroppen for gruen ned
   (G.A. Gjessing (oversetter) Den ældre Edda 115 1899)
 • for udgangen blev han stanset af to uniformer
   (Nils Kjær Samlede Skrifter V 165)
 • hele verden ligger lys og lykkelig for os to
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker IV 23)
 • kornet [slo] næsten sammen for folks knæ
   (Sigrid Undset Kransen 151 1920)
 • nu havde de en lang, flad vidde med torvmyrer for sig
   (Sigrid Undset Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 109 1909)
 • [legbroderen] lyttet nysgjerrig, mens han gik for bordet
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 153 1925)
 • [husene] ligger for eftassolen
   (Carl Vestaberg Rev 5 1929)
1.1.1.1 
med foranstilt adverb
EKSEMPEL
 • det skjedde like, rett for øynene på meg
SITATER
UTTRYKK
hen for seg
se hen
1.1.1.2 
i en rekke mer eller mindre faste uttrykk
EKSEMPLER
 • sitte for bordenden
 • spenne hesten for plogen
 • knele for ens føtter
   | jf. fot
 • trekke noen for retten
   | jf. trekke
SITATER
 • hesten prustede for døren
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 139 1879)
 • I har jer selv for åget spændt
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 56)
 • yachten drejed for Hesnæs-sund
   (Henrik Ibsen Digte 100 1875)
 • engelskmanden for København
   (Henrik Ibsen Digte 135 1875)
 • sagen kom ikke for retten
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 57 1879)
 • [livsoppgaven] står for mig nat og dag
   (Henrik Ibsen Vildanden 123 1884)
   | jf. stå
 • de har skjæmt [hesten] ud for tømmerstokken, da den var føl
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje 89 1883)
 • det purlet for stavnen og suste av de rappe smaabølger
   (Hans E. Kinck Sneskavlen brast II 7 1919)
 • vatnet skvaler for stevnen
   (Mikkjel Fønhus Reinsbukken på Jotunfjell 138 1926)
 • baatene [skar] let gjennem krapsjøen, som fosset for baugen
   (Johan Bojer Samlede verker IV 39)
UTTRYKK
ta for seg (med hendene)
ta seg for (med hendene)
 • hun faller bakover på gulvet og tar for seg med hendene
   (Anne B. Ragde Dr. Zellwegers gave LBK 2002)
 • han ville ta for seg med hendene, men det var umulig å unngå at høyrekneet dundret i bakken
   (Thomas Hansen En ambolt av en viss størrelse LBK 2003)
ta noe for seg
ta noe frem til gjennomgåelse, behandling
 • [jeg] tog … «Catilina» for mig
   (Henrik Ibsen Catilina 10 1875)
 • i denne besvarelsen skal jeg ta for meg et av kjærlighetens og forelskelsens største paradokser
   (Tom Henning Dalbak Spinn LBK 2000)
 • han tok for seg hylle etter hylle, men farens bøker var der ikke
   (Tormod Haugen Luftvandreren LBK 1999)
ta noen for seg
se ta
se for seg
se se
komme for en
se komme
stå for døren
se dør
feie for egen dør
se dør
for hånden
se hånd
1.1.1.3 
med en avbleket betydning som kan oppfattes å angi en relasjon som er mer abstrakt (enn steds- og tidsforhold)
SITATER
 • De vil udsætte mig for de frygteligste ubehageligheder
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 58 1879)
 • [Terje Vigen] lagdes for solbrand og vindes vift
   (Henrik Ibsen Digte 101 1875)
UTTRYKK
ha tiden for seg
 (grunnbetydning 'foran seg')
se tid
 • jf.
   
  de [gikk] afsted tidlig om morgenen saa de kunde have dagen for sig
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 103 1903)
komme ut for (noe/noen)
se komme
gå for lut og kaldt vann
se lut
legge for hat
se hat
bringe for dagen
 | bringe for en dag
se dag
bringe for dagens lys
se dag
måtte/komme for dagen
 | måtte/komme for en dag
se dag
legge for dagen
se dag
for vinden
sjøfart
 foran (dvs. med) vinden
 • seile for vinden
   | med vinden inn aktenfra
 • vende for vinden
   | vende med, unna vinden (til forskjell fra gjennom)
 • Alert løb undaf for vinden
   (Jonas Lie Gaa paa! 232 1882)
 • holde ret unda for vinden
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 206 1903)
 • uheldig
   
  roret hart styrbord! Klods for vinden!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 196)
gå for seg
 (etter tysk, grunnbetydning 'gå fremover, foregå')
med trykksterkt for, ofte om noe kritikkverdig
 hende
; finne sted
 • [jeg] vidste, hvad der gik for sig i løn udenfor huset
   (Henrik Ibsen Gengangere 62 1881)
 • heisan; her gaar det nok for sig
   (Vilhelm Krag Baldevin 76 1925)
 • mangt av det som gikk for sig i fjellet
   (Mikkjel Fønhus Reinsbukken på Jotunfjell 52 1926)
 • der skulle det liksom gå for seg. Sprit og sex og sånt
   (Pernille Rygg Det gyldne snitt LBK 2000)
 • et kart over Judea og Samaria [med] anmerkninger om hva i bibelhistorien som gikk for seg der og der
   (Pål Gerhard Olsen Manndomsprøven LBK 1997)
1.1.1.4 
umiddelbart foran (noe fremtidig)
UTTRYKK
ligge for døden
se død
stå for tur
se tur
stå for fall
se fall
1.1.1.5 
med uttrykk for kroppsdel som utfylling
 foran
; (uten)på
; til
; i
EKSEMPLER
 • skyte seg en kule for pannen
 • det svartnet for øynene (mine)
SITATER
 • store frohatten stod for munden paa ham
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 32 1879)
 • hult ringer dine ord for mine øren
   (Henrik Ibsen Catilina 36 1875)
 • det slog sig for brystet og så døde hun
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 28 1877)
 • Hanssen fik et spænd i maven … og jeg fik et puf for brystet
   (H. Meltzer Skizzer (1884) 224)
 • han slog sig for panden
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 180 1900)
 • Erlend satte [hornet] for sin mund og drak hende til
   (Sigrid Undset Husfrue 8 1921)
 • da sætter Vigdis sin haand for hans bryst
   (Sigrid Undset Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 80 1909)
 • én for én må hun sette dem kniven for strupen og tvinge sannheten ut av dem
   (Finn Havrevold Under samme tak 138 1972)
 • jeg sto der og holdt meg for brystet og snappa etter pusten
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie 179 1989)
UTTRYKK
ha for øye
se øye
slå seg for sitt bryst
 | slå seg for brystet
se bryst
1.1.1.6 
i nærvær av den (eller de, det) eller med den (eller de, det) som vitne(r)
EKSEMPEL
 • du er mitt vitne for Gud og mennesker
SITATER
 • begge var rettferdige for Gud
   (Luk 1,6)
 • gå til spot for alle kæmper
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 29)
 • min herre for Gud og mennesker!
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 163 1873)
 • du skal tie for din moer!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 12)
 • jeg får vel følge med på færden, – men protesterer for alverden
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 138)
 • herrerne generer sig da vel ikke for mig?
   (Henrik Ibsen De unges forbund 12 1874)
 • jeg skulde gå hen og gøre mig latterlig for hele personalet
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 89 1879)
 • skamme sig for sig selv
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 125 1886)
 • det er dog, sandt for herren, en underlig punsch
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 391)
 • det er kjæresten min for Gud og æren!
   (Jonas Lie Gaa paa! 82 1882)
 • være kujon for geseller
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 202)
 • hun skyldte Tor gny for baade naboer og kjendinger, for presten, ja, for leilændinger og træller
   (Sigrid Undset Sankt Halvards liv, død og jertegn 194 1925)
 • der hærdedes også mit hjerte for egen og andres nød
   (Arnulf Øverland Brød og vin 4 1924)
   | like overfor
 • og så driter jeg meg ut for ham hele tiden
   (Elin Rise Luremus LBK 2011)
1.1.1.7 
i ed eller forsikring foran det som man sverger, forsikrer ved
 | opprinnelig fra uttrykk som jeg [Paulus] byder dig [Timoteus] for Gud (1 Tim 6,13), dvs. jeg pålegger deg foran Guds ansikt, med Gud som vitne
SITATER
 • nej, det tror, sant for dyden, hæller ikke jeg!
   (Bjørnstjerne Bjørnson Det ny system 63 1879)
 • nu bliver jeg, sandt for udyden, vred
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 80)
 • ja, for pokker; ja!
   (Henrik Ibsen De unges forbund 212 1874)
 • det kan da vel, for fanden, aldrig i evighed være ret, at de dumme skal herske over de kloge
   (Henrik Ibsen En folkefiende 155 1882)
 • jeg kalder det holdningsløst, kærringagtigt –. Fy for fanden
   (Henrik Ibsen En folkefiende 204 1882)
 • vet dere det – har dere nogensinde følt det? – For fanden!
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 265)
 • å nei, for salte, svarte, svingende
   (Sigurd Hoel Sesam sesam 38 1938)
 • et øyeblikk så det sant for dyden ut som om fiskene stanset borte ved akvarieveggen og lyttet til ham
   (Finn Carling Gepardene 34 1998)
1.1.1.8 
brukt til å angi det som en tilbakegående bevegelse foregår foran
EKSEMPLER
 • vike for noen
 • trekke seg tilbake for noen
 • gi etter for noe(n)
 • sjøfart
   
  bære, dreie, holde, falle av for vinden
   | bort fra, unna
SITATER
 • for [solens] stråler svinder mulmet brat
   (Henrik Ibsen Catilina 19 1875)
 • han måtte dog bukke under for Ørnulf
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 61)
 • for din vilje bøjed hun sig i alle ting
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 157 1886)
 • bær af for brottet!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 197)
 • Kristensen lod sluppen saa smaat falde af for vinden
   (Jonas Lie Rutland 36 1880)
 • overført
   
  drei af for bygen, Marthe!
   (Jonas Lie Kommandørens døttre 14 1886)
   | vik unna, sett ikke saken på spissen
 • stortingsflertallet [hadde ikke] våget annet enn å bøye av for den svenske overmakten
   (Tor Bomann-Larsen Folket. Haakon & Maud II LBK 2004)
UTTRYKK
falle for
se falle
stå for slag
se slag
stå for en støyt
se støyt
1.1.1.9 
(etter tysk) brukt til å forbinde to identiske substantiviske ord for å uttrykke en stadig ubrutt rekkefølge av ensartede ledd (av noe som foretas, skjer eller utvikler seg jevnt eller gradvis)
 | jf. etter
SITATER
UTTRYKK
én for én
se en
bit for bit
se bit
ord for ord
se ord
dag for dag
se dag
fot for fot
se fot
skritt for skritt
se skritt
1.1.2 
foran til sperring, dekke, beskyttelse e.l.
EKSEMPLER
 • skyve slåen for døren
 • holde hendene for ørene, holde seg for ørene
 • stenge for en dør
SITATER
 • [Josef] veltet en stor sten for døren til graven
   (Matt 27,60; 2011: foran inngangen)
 • dobbelte vagter for dørene
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 147 1873)
 • de skygger for glæden
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 332 1873)
 • jeg havde rullegardinerne nede for begge mine vinduer
   (Henrik Ibsen Vildanden 125 1884)
 • finder De, der er noget i vejen for, at jeg går her hjemme i morgenkjole
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 63 1886)
   | jf. vei
 • et gravkammer med jærnstænger for lugen
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 63 1899)
 • [Nicolai] værgede for sig ved at holde albuen for ansigtet
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 68)
 • skyer av gulgrønt lys fra gatelykter, bygninger og reklameskilt stenger for sikten
   (Inge Eidsvåg Minnene ser oss LBK 2010)
UTTRYKK
holde tann for tunge
se tann
1.1.3 
foreldet utenom i faste uttrykk med adverb, med angivelse av tidsrom som skiller noe tidligere fra det nåværende
SITAT
 • for femti aar paa Ejdsvold stod en kreds af gjæve mænd tilsammen med haand i haand
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 114)
   | for femti år siden
UTTRYKK
for ___ siden
brukt til å betegne at utfyllingen angir det tidsrommet som skiller noe tidligere fra det nåværende
for ___ tilbake
se tilbake
for lengst
se lengst
for nylig
se nylig
1.2 
i uttrykk for at noe blir foretrukket fremfor noe eller kommer istedenfor noe
1.2.1 
brukt til å angi (i uttrykk hvor det er valg mellom flere muligheter) at det som uttrykkes av utfyllingen til preposisjonen, må vike, stå tilbake
EKSEMPEL
 • han foretrakk vin for øl
UTTRYKK
for alt
sjelden
 fremfor alt
; mest av alt
for allting
se allting
1.2.2 
brukt til å angi at det som betegnes av utfyllingen, faller bort eller uteblir, idet noe annet trer i dets sted
 istedenfor
EKSEMPLER
 • betale for noen
 • møte for noen
 • for hver krone han gir ut, får han ti igjen
SITATER
 • for hver en drøm, som gikk i strævet under … jeg fik til skænk et lidet Guds vidunder
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 124 1873)
 • stødt at fange skam for løn
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 12)
 • han fik en mand til at bære for sig
   (Knut Hamsun Rosa 23 1908)
 • C. Hoff står det på dørskiltet. C for Cecilie
   (Tove Nilsen Skyskrapersommer LBK 1996)
UTTRYKK
la nåde gå for rett
se nåde
få/gi stener for brød
se brød
én gang for alle
se gang
få syn for sagn
se sagn
1.2.2.1 
på vegne av
SITATER
 • tal godt for mig hos kongen
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 89 1883)
 • Erland Josephson er kommet fra Sverige for å ta imot en pris for Ingmar
   (Liv Ullmann Forandringen 199 1976)
1.2.2.2 
jevngodt med
; like mye som
EKSEMPEL
 • spise for ti
1.3 
brukt til å uttrykke forskjellige slags forhold (og ofte grammatisk tilknytning) mellom et utsagn eller et setningsledd og det som betegnes av utfyllingen til for, slik at utsagnet eller setningsleddet nærmere bestemmes eller begrenses
 i forhold til
; i henseende til
; overfor
; når det gjelder
1.3.1 
ved angivelse av beliggenhet, stilling, posisjon
 sett ut fra
; i forhold til
EKSEMPEL
SITATER
1.3.2 
ved uttrykk som betegner følelse, sans, smak til å angi det som følelsen, sansen, smaken er rettet mot
EKSEMPLER
 • fatte godhet for noen
 • være urolig for noen
 • grue seg for å gjøre noe
 • ha avsky for noe
SITATER
 • sjelden, alminnelig med til
   
  hendes kjærlighed for den christne mand rygtedes snart
   (Bernhard Herre En Jægers Erindringer 24 1850)
 • det gør mig ondt for eder
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 105 1874)
 • I skælver for eders søns sikkerhed
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 136 1874)
 • agt for bud og pligt
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 142 1873)
 • min sans for tiden og stedet forgår
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 145)
 • ingen har graad for de andres veer
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 179)
 • smag for tobak
   (Henrik Ibsen Gengangere 44 1881)
 • jeg har en sådan dødelig angst for ham
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 88 1879)
 • gå og ængste sig for fremtiden
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 200 1888)
 • han [var] mere ræd om baaden sin end for livet
   (Jonas Lie Den Fremsynte 67 1873)
 • de arme direktører … begyndte at skjælve for sin bank
   (Alexander L. Kielland Fortuna 257 1884)
 • hun husker de varme følelsene for moren
   (Liv Køltzow April/November 27 1983)
 • jeg ble fylt av en nagende ømhet for moren min
   (Elin Brodin Madonna med barn 91 1996)
UTTRYKK
føle for
se føle
1.3.3 
ved uttrykk som betegner ledelse, førerskap, mønster, forbilde
EKSEMPLER
 • være sjef for en forretning
 • være, tjene til forbilde for
SITATER
UTTRYKK
stå for
se stå
stå i spissen for
se spiss
1.3.4 
ved uttrykk for beskyttelse, omsorg, interesse
EKSEMPLER
 • til forsvar for
 • vise interesse for
 • ha omsorg for
SITATER
 • Guds engle små, de våger for vuggebarnets fred
   (Henrik Ibsen Digte 52 1875)
 • styret måtte jo sammensettes med omhu for den rette balanse mellom kjønns- og landsdeler
   (Lars Roar Langslet Fra innsiden 71 1994)
UTTRYKK
sørge for
se sørge
1.3.4.1 
ved uttrykk som betegner garantiforhold e.l.
EKSEMPLER
 • garantere, kausjonere for noe(n)
 • borge for noe
 • ha ansvar for noen
 • måtte svare for noe
SITATER
 • jeg lover for, du trænger ingen pels
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 30 1873)
 • jeg tør ikke indestå for hvorledes ordene faldt
   (Henrik Ibsen De unges forbund 22 1874)
 • Deres fader indestod for gælden
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 60 1879)
UTTRYKK
gå god for
 | si seg god for
se god
1.3.5 
brukt til å angi at det er det eller den som utfyllingen betegner, som det er til gagn eller skade for at noe bestemt skjer eller finnes
EKSEMPLER
 • gjøre noe for noen
 • kjæle for noen
 • beholde noe for seg selv
 • gå gjennom ild og vann for noen
   | jf. ild
 • det var heldig for oss at vi kom så tidlig
 • vite å svare for seg
 • stemme for et forslag
 • være farlig for noe(n)
SITATER
 • mit hjerte slår for ret og frihed
   (Henrik Ibsen Catilina 28 1875)
 • martyr for en fremmed sag
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 51 1873)
 • hurra for venskab, thevand, kærlighed og tanter!
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 87 1873)
 • den skal du få, – bare snak godt for mig!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 89)
 • man må dog virke for det samfund, man lever i
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 76 1877)
 • å sæt dig ned og spil for mig
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 122 1879)
 • [du skal ikke] have anke for noget andet end mig
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 125 1879)
 • alt hvad De følte for mig
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 131 1879)
 • jeg har været en oprigtig far for Regine
   (Henrik Ibsen Gengangere 95 1881)
 • [vannet] er absolut skadeligt for sundheden
   (Henrik Ibsen En folkefiende 35 1882)
 • nu øjner jeg endelig en gang en opgave at leve for
   (Henrik Ibsen Vildanden 42 1884)
 • det var som om [hunden] bad for sig
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter II 18)
 • skriveren i Ryfylke har nok ta’t baade kræfterne og viljen for sin part!
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje 107 1883)
 • her lever blomster for ingens øjne
   (Knut Hamsun Det vilde Kor 31 1904)
 • dere har alt at leve av, alt at leve for, alt at tro paa
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 220 1917)
 • til tom glæde for sig selv
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 340)
 • målet [til plateselskapet MAI] var å arbeide for den progressive, folkelige og norskspråklige musikken
   (Marta Breen Piker, vin og sang 84 2006)
UTTRYKK
legge inn et godt ord for noen
se ord
være stemt for
se stemme
gå inn for
se
1.3.5.1 
trykksterkt
UTTRYKK
være for noe(n)
stå på noens side
; være noens tilhenger
; like, være glad i
 • du har jo soldatene for dig
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 161 1873)
   | på din side
 • Ada var slet ikke meget for at se udsigter
   (Thomas Krag Ada Wilde 116 1896)
 • politisk var han liberal, for enkeltmenneskets frihet, imot den sterke staten
   (Karl Ove Knausgård Om høsten 140 2015)
ta for seg
forsyne seg
 • han tar godt for seg av matfatet
   (Pål Gerhard Olsen Fredstid LBK 2000)
 • nytelse, fordomsfri grådighet, leve grundig. … En letthet i forhold til å ta for seg, gi seg over
   (Vigdis Hjorth Snakk til meg LBK 2010)
 • fortellinger om hvordan de store feltherrer tok for seg av matfatet
   (Tore Rem Olav V. Krigeren 18 2021)
være for seg
vite å ivareta sine interesser
; være driftig, fremmelig
 • ho Barbro er dyktig og for sig
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 172 1917)
 • [han var] ivrig som en brand og svært for sig
   (H. Wiers-Jenssen Laurentius 206 1923)
 • jf.
   
  en flink og for-sig gutt til å regne
   (Barbra Ring Leken blir liv 251 1937)
 • hun var trumpete allerede som liten, men for seg
   (Tove Nilsen Den eneste broren 101 2020)
1.3.5.2 
ofte som grammatisk middel til erstatning av eldre indirekte objekt eller en genitivsforbindelse
EKSEMPLER
 • det ble sent for oss
 • det gikk galt for dem
 • vike plassen for noen
 • lykkes for noen
 • hun tilstod det for faren
 • det er tilstrekkelig for oss
 • finne anvendelse for noe
 • finne, få avløp for
 • være agent for et firma
 • få visshet for noe
SITATER
 • hvo ved, hvad udgang guderne har sat for dette værk?
   (Henrik Ibsen Catilina 82 1875)
 • for min færd står jeg ingen til regnskab
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 65 1874)
 • giv mig ham igen! Dræb ham ikke for mig
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 130 1874)
 • De ejer varme ord for stærke tanker
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 55 1873)
   | svarende til
 • [meget som] ej gøres kan til genstand for belærelse
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 142 1873)
 • [han] bukker for hende
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 160 1873)
 • [jeg har] behov for guldet
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 131)
 • det tyktes for mig en skat så stor
   (Henrik Ibsen Digte 97 1875)
 • nævnte du mit navn for nogen?
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 23 1873)
 • væk fra mig! Kryb du for ham, som en hund
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 54 1873)
 • jødefolket har et navn for ham. De kalder ham Messias
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 396 1873)
 • jeg kræver agtelse for min mand
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 109 1879)
 • jeg skal jo ha skylden for alting
   (Henrik Ibsen Gengangere 12 1881)
 • fristelserne er så mangfoldige for sjømanden
   (Henrik Ibsen Gengangere 97 1881)
 • det var tilpas for dem
   (Henrik Ibsen En folkefiende 45 1882)
 • jeg føler mig opfordret til at gøre rede for min stilling
   (Henrik Ibsen En folkefiende 145 1882)
 • så står vel maden og blir kold for ham også
   (Henrik Ibsen Vildanden 151 1884)
 • der er da vel aldrig nogen nær fare for øjnene
   (Henrik Ibsen Vildanden 170 1884)
 • er du ræd, jeg skal skyde vildanden for dig?
   (Henrik Ibsen Vildanden 214 1884)
 • barnet er kommet væk for mig
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 190 1890)
 • alting ramled sammen – for ham, – og for andre
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 13 1896)
 • de papirer, som lå i banken for min regning
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 17 1896)
 • han efterlot sig lovformelig testamente til fordel for brorbarnene
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 131)
 • reisen blir for ham et furiepisket mareridt
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 296)
UTTRYKK
ha/få bruk for
se bruk
gå rundt for en
se rundt
være synd for
se synd
til tross for
se tross
1.3.6 
i uttrykk for at noe blir (forestilt som) skilt ut fra noe
UTTRYKK
for seg
adskilt
; separat
; særskilt
 • hver for seg, hver for oss
   | jf. hver
 • en verden for seg
   | jf. verden
 • dette er en sak for seg
 • det er en hel kunst for sig
   (Gabriel Scott Kilden 150 1918)
 • kvitteringer … sirlig gjennomhullet og sortert, telefonregningene for seg, forsikringene for seg
   (Line Baugstø Brist LBK 1994)
 • bua var et syn for seg
   (Arnfinn Haga Skyggen LBK 2009)
 • følelsen av å være etterlengtet og i en klasse for seg
   (Cathrine Knudsen Jeg kunne vært et menneske LBK 2011)
 • Bratbergs skriftlige forklaring var et kapittel for seg. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller gråte da jeg leste den
   (Hans Olav Lahlum Satellittmenneskene LBK 2011)
noe for seg
noe enestående
; noe for seg selv
 • [for Dem] står dette tilfælde med vandværket som noget for sig
   (Henrik Ibsen En folkefiende 48 1882)
 • ethvert hus er noe for seg
   (Marit Opeide Øyeblikk av øst LBK 2008)
for seg selv
se selv
i og for seg
se i
1.3.7 
med utfylling som angir hva eller hvem en bestemt skikkethet, letthet, vanskelighet e.l. gjelder for, omfatter
 når det gjelder
; med hensyn til
EKSEMPLER
 • banen egner seg ikke for travløp
 • han var ikke skikket for sin stilling
 • det passet ikke for oss
SITATER
 • det er noget for mig
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 167)
 • det er slettes ikke noget værelse for Dem, det
   (Henrik Ibsen Vildanden 86 1884)
 • [det] ligger [ikke] for mig at søge lykken i ørkesløs nydelse
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 111 1899)
UTTRYKK
ha lett/vanskelig/(v)ondt/tungt for
være god for (å gjøre noe)
se god
være mann for
se mann
være kar for
se kar
1.3.7.1 
ved uttrykk som betegner mulighet eller sannsynlighet
SITATER
 • ikke nogen mulighed for at slippe bort!
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 149 1874)
 • det er nok stor sjanse for at vi må snakke mer sammen
   (Kjell Ola Dahl Mannen i vinduet LBK 2001)
1.3.8 
brukt til å angi på hvilket område evne, anlegg e.l. gjelder
EKSEMPEL
 • ha anlegg for noe
SITATER
 • du har gaver for troldskab
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 79)
 • du har aldrig havt øje for det ideale krav
   (Henrik Ibsen Vildanden 169 1884)
 • min datter har et smukt talent for musik
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 205)
 • jeg slapp å avsløre min frynsete hukommelse for ansikter
   (Elisabeth Eide Utviklingens hjul LBK 1997)
1.3.9 
brukt til å angi hva noe er bestemt til eller beregnet på
EKSEMPLER
 • gi lover for noe
 • lesebok for folkeskolen
 • tidsskrift for rettsvitenskap
 • en duo for fiolin og bratsj
 • skjeppe er et gammelt hulmål for tørre varer
SITAT
 • du gamle Europa, med orden og ret, med lov for hvert eneste steg
   (Henrik Ibsen Digte 134 1875)
UTTRYKK
være ment for
se mene
1.3.10 
brukt til å angi en tid noe er beregnet på eller bestemt til å gjelde
EKSEMPLER
 • leie hus for sommeren
 • Aftenposten for 15. januar 2016
SITATER
 • en silje, der skæres kun til fløite for en dag
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 60 1873)
 • er han sikkret noget visst pålideligt for året, – da er det en anden sag
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 74 1873)
 • nu har jeg mistet dig for dette liv, – men jeg har vundet dig for evigheden!
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 151 1873)
 • på samme sted bør man ikke for længere tid slå sig ned
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 162)
 • faer, du må hjælpe mig! … Blot for en eneste gang!
   (Henrik Ibsen De unges forbund 127 1874)
 • dødens datter, som er stegen op fra underverdenen for en flygtig stund
   (Henrik Ibsen Catilina 84 1875)
 • har De læst avisen for imorges?
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 65 1877)
 • du må ikke for fremtiden regne på nogensomhelst praxis her i byen
   (Henrik Ibsen En folkefiende 191 1882)
 • nu skal vi ikke ha’ mere af den spas for idag
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 79 1890)
 • for alle tider gi’ afkald på at få et hjem selv
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 121 1892)
 • han havde nedsat sig her for bestandig
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 213)
 • hun bad skydsgutten høre efter, om hun kunde faa værelse der for natten
   (Thomas Krag Ada Wilde 240 1896)
 • [han] tænker at tjære sin baad for aaret
   (Knut Hamsun Det vilde Kor 118 1904)
 • spiltaug, som var laget for dagen
   (Peter Egge Inde i Fjordene 248 1920)
 • generaldirektøren var valgt for fem år
   (Arne Olav Brundtland Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
 • publikum [sjanglet] lykkelig ut av Aulaen og visste at de hadde fått en opplevelse for livet
   (Ketil Bjørnstad Til musikken LBK 2004)
UTTRYKK
for tiden
se tid
for nærværende
for øyeblikket
1.3.11 
brukt til å angi det området et utsagn gjelder
 angående
; hva ___ angår
UTTRYKK
for det meste
se mest
for størstedelen
for en del
se del
for en stor del
se del
for øvrig
se øvrig
for noens/noes vedkommende
for så vidt
se vidt
for det første
se første
for som først
se først
for noens part
se part
1.3.11.1 
med tilleggsfunksjon av å markere interesse (gagn, skade)
 | jf. for min del
SITATER
 • for mig kan Hægstadjenten sig gifte med hvem hun vil. Jeg er lige sæl!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 31)
 • gutten kunde for ham seile sin egen sjø
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 298 1900)
1.3.12 
brukt til å angi hva en frihet, befrielse, berøvelse, mangel gjelder, omfatter
EKSEMPLER
 • bedra, snyte en for noe
 • ha, få fred for noe
 • (ikke) ha ro for noe
SITATER
 • frigør mig for min byrde
   (Henrik Ibsen Catilina 137 1875)
 • Peder Kanzler og hans venner vil bede sig fri for eders bistand
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 127 1874)
 • [jeg kan] få losset båden for denne dovriske levemåden
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 79)
 • jeg har nok med at holde min hytte ryddig for rotter og mus
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 185)
 • så slipper en også for krus på bryggen
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 193)
 • jeg er ikke så aldeles blottet for ærgærrighed, som De tror
   (Henrik Ibsen De unges forbund 84 1874)
 • det kan jeg sige mig fri for
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 455)
 • hun [ble] kvit for ulejligheden, – og styret med!
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje 219 1883)
 • paa det vis blev skogen tom for dyr
   (Jonas Lie Trold. Ny Samling 191 1892)
 • folk i nød for kontanter kom til ham
   (Alexander L. Kielland Fortuna 304 1884)
 • den lille ø var ganske ryddet for trær
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 79 1900)
 • det blev saa stilt mellem bergene, saa tomt for baat
   (Johan Bojer Samlede verker IV 219)
 • nu blir fjellveggene stående der tydelige helt tiltops. Flådde for alt som vekst heter
   (Mikkjel Fønhus Reinsbukken på Jotunfjell 149 1926)
 • hensikten var å befri verden for en av historiens verste diktatorer
   (Christian Borch Sannhetens kår LBK 2009)
UTTRYKK
gå for
dialektalt
 gå uforstyrret av, i fred for
 • naar jeg har gaaet for kone krone, gamle far’n og syv skrigerbarn, saa kan jeg vel gaa for dig mand brand
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 73 1879)
1.3.13 
brukt til å angi hva en beskyttelse e.l. verner eller skal verne imot
 mot
; overfor
EKSEMPLER
 • ta seg i vare for noe
 • i ly for vinden
 • havnen ligger godt beskyttet for nordenvinden
 • et godt middel for hoste
 • ta paracetamol for feberen
SITATER
 • vogt dig for sligt!
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 151 1872)
 • pas dig for hvad du gør!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 231)
 • her sidder vi i ly for kreti og pleti
   (Henrik Ibsen De unges forbund 6 1874)
 • skåne sin dødssyge fader for ængstelser og bekymringer
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 65 1879)
 • [jeg] ber, at den må blive bevaret for døden og alt det, som ondt er
   (Henrik Ibsen Vildanden 196 1884)
 • sikrest for ikke at gjøre faafængt reise var den, som …
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 194)
 • vær snill og spar meg for fordommene dine
   (Kjell Askildsen Et stort øde landskap 20 1991)
1.3.13.1 
til å angi det som en nektelse eller vegring gjelder
SITATER
 • han har vægret sig for at yde kejseren skat
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 70 1873)
 • jeg nægter ikke for, at min forstand hælder noget over til magthaverne
   (Henrik Ibsen En folkefiende 99 1882)
UTTRYKK
ikke kunne (gjøre/hjelpe) for
 (grunnbetydning 'gjøre, sette noe foran til hinder, beskyttelse')
1.4 
brukt til å uttrykke at en størrelse, en måleenhet, et tall, en grad sees i forhold til det som utfyllingen betegner
 i forhold til
; i betraktning av
; til ___ å være
EKSEMPLER
 • for hver rik er det mange fattige
 • for hver dag som gikk, ble han mer betenkt
 • hun var altfor tynt kledd for årstiden
SITATER
 • det var for ringe gave for Milon
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 76 1873)
   | til å være fra, i betraktning av at den var fra
 • Linas bedste veninde … var høj og stor for sin fjortenaarsalder
   (Amalie Skram Samlede Værker II 437)
 • derfor har nordmænd, for det vi vet, kanske levet talrige i Finmarken længe før Ottars dage
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 178 1919)
   | jf. vite
 • [han] er en for sin stand vel oplyst mand
   (Peter Egge Inde i Fjordene 15 1920)
 • læremetoder som virket moderne for sin tid
   (Knut Olav Åmås Ludwig Wittgenstein LBK 2000)
UTTRYKK
for å være
i betraktning av å være
; med hensyn til å være
 | jf. til
 • det er altfor højt. For et hjem at være
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 78 1892)
 • for en ustuderet mand at være maatte organisten siges at være en af de mest dannede personer, han havde truffet i Norge
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 199)
 • det var usedvanlig kaldt for årstiden å være
   (Geir Pollen Når den gule solen brenner LBK 2002)
1.5 
ved uttrykk for kjøp, salg, gjengjeldelse e.l. med utfylling som betegner vederlag (eller byttemiddel) eller det som et vederlag, en erstatning skal oppveie eller dekke
EKSEMPLER
 • selge en bil for halv pris
 • sitte i fengsel for underslag
 • det er straff for å gjøre dette
 • få erstatning for noe
 • de hadde ikke råd til å lønne henne for arbeidet
 • han hadde bare 3000 kroner måneden å leve for
 • dette skal du ikke ha gjort for ingenting
SITATER
 • jeg [gjør] det med en tak for alt
   (Henrik Ibsen Catilina 12 1875)
 • et senat – tilfals for gunst og gave
   (Henrik Ibsen Catilina 18 1875)
 • for dette ran dømmes du til at bøde tre hundrede i sølv
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 10)
 • Gunnar bød mig bod for trællen
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 16)
 • da må for slægtens synd en skyldfri bløde
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 58 1873)
 • for din synd må selv du svare
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 73)
 • for dyrt, at købe sig livet til for slig en times tærende spil
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 88)
 • tænk, om Torvald hørte det! Han må ikke for nogen pris i verden –
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 30 1879)
   | jf. pris
 • tak for det, barnet mit
   (Henrik Ibsen Gengangere 9 1881)
 • han kan da ikke ha’ stort at spandere for, han
   (Henrik Ibsen Vildanden 4 1884)
 • kunde vi saavist faa noget for det, du
   (Jonas Lie Faste Forland 33 1899)
 • der var bøder for at huse omvankende [personer]
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 195)
 • det er som han skal hevne seg for noe hele tiden
   (Knut Faldbakken Ormens år LBK 1993)
UTTRYKK
duge for
duge så mye som
; være så mye verd som
 • det holder stik på den tørre jord, men duer s’gu ikke for en snus ombord
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 198)
like for like
se like
øye for øye, tann for tann
se øye
betakke seg for
se betakke
ikke for sin død
absolutt ikke
; ikke for sitt bare liv
 • ledende mænd kan jeg ikke udstå for min død
   (Henrik Ibsen En folkefiende 152 1882)
ikke for sitt bare liv
 | ikke for sitt liv
se liv
1.5.1 
i uttrykk hvor kjøpesummen tjener til å angi et mengdesbegrep
EKSEMPEL
 • kjøpe smågodt for femti kroner
1.5.2 
ved karaktergivning eller annen bedømmelse
EKSEMPLER
 • læreren gav eleven 4 for besvarelsen
 • dette har de fått mye positiv omtale for
1.6 
brukt til å angi middel, måte eller omstendigheter knyttet til en handling, hendelse
EKSEMPLER
 • falle for sverdet
 • blusen er sydd for hånd
 • ligge for anker
 • gå for full damp
 • holde møte for lukkede dører
 • sove for åpne vinduer
 • hurtigruteskipet kom for nordgående
SITATER
 • [murrestene] faldt for vore hakker og brækstænger
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 388 1873)
 • lad farten gå for egne vingers flugt
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 63 1873)
 • duve for bakkede sejl
   (Henrik Ibsen Digte 90 1875)
 • [båten] laa for dreg
   (Hans E. Kinck Sneskavlen brast III 160 1919)
 • [luftskipet] kommer duvende indover mot masten for avtagende fart
   (Morgenbladet 1926/114/2/1)
 • galeasen hadde berget sine seil og stod østover … for motoren alene
   (Christian Sparre Den hollandske koff 9 1930)
 • hun [sov] for åpent vindu
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 49 1954)
UTTRYKK
for fulle seil
se seil
dø for egen hånd
se hånd
falle for noens hånd
se hånd
1.6.1 
om vær og vind
EKSEMPEL
 • drive for strøm og vind
SITATER
 • træerne suse for høstens vind
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 9)
 • folkefane, fri og stærk, flyv igen for fjeldets vinde
   (Henrik Ibsen Digte 81 1875)
 • i regnskodden kom en jægt sigende for søndenveiret
   (Hans E. Kinck Emigranter 64 1904)
 • papir og halmrusk [flakset] for et litet vindstøt
   (Sigrid Undset Jenny 12 1911)
1.7 
brukt til å angi grunn, grunnlag, tilgrunnliggende forhold
1.7.1 
med utfylling som betegner årsak, foranledning (ofte av hindrende art)
 på grunn av
EKSEMPLER
 • bli rost for noe
 • ha ry for noe
SITATER
 • næste dag han blev for byskat pantet
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 82 1873)
   | på grunn av forfallen byskatt
 • å herre Gud, – for mine små, vær nådig!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 204)
 • et vinberg, vidt berømt for sine druer
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 416 1873)
 • jeg [kan] ikke for min samvittighed forsvare at lade en ung ubefæstet pige forblive i Deres hus
   (Henrik Ibsen Gengangere 85 1881)
 • hun sad med de lange ben og hang paa en af de tomme sildetønder og bankede med hælen for kulden
   (Jonas Lie Gaa paa! 47 1882)
 • tanten kunde næsten ikke tale for graad
   (Amalie Skram Samlede Værker II 588)
 • saa sat han hjemme da for sne og holke, og ventet vaaren
   (Hans E. Kinck Driftekaren 90 1908)
 • Sæmund laa endda for hugget i knæet
   (Hans E. Kinck Foraaret i Mikropolis 89 1926)
 • mindes jeg møen den lyse, sover jeg lidet for længsel
   (Sigrid Undset Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 95 1909)
 • det maatte de ikke gjøre for far
   (Sigrid Undset Jenny 108 1911)
 • husholdersken undskyldte sig for de varme rettene
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 51)
   | fordi rettene ikke var varme nok
 • [de] tør ikke ri broen for de stygge soldatene
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 324)
 • han turde ikke for majoren og hans disciplin
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 308 1900)
 • hid kom endog fremmede skippere naar de drev ind for uvejr i Nordsjøen
   (Knut Hamsun Rosa 83 1908)
 • vore naboer brændte da i sine stuer tranlamper med stor hat over for røken
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 149 1919)
 • en [så] ikke de kjørende for snetykke
   (Peter Egge Inde i Fjordene 248 1920)
 • om vinteren så han dem nesten ikke for bare klær
   (Herbjørg Wassmo Karnas arv LBK 1997)
UTTRYKK
ikke for annet
ikke av andre grunner
 • hans kone kom nok til å mislike hans død, om ikke for annet så iallfall på grunn av de praktiske bekymringene
   (Finn Carling Antilopens øyne 18 1992)
 • det hadde vært fint å gå en tur der i vannkanten, ikke for annet enn å kikke på horisonten, kjenne vindkastene, lytte til flagringen i vimplene langs strandpromenaden
   (Rune Christiansen Intimiteten LBK 2003)
ikke for det
 (grunnbetydning 'ikke på grunn av det')
brukt til å verge seg mot at en foregående opplysning tillegges for vid og alminnelig betydning
 forresten
; allikevel
 • alle mennesker er partitræller hele landet udover. Ikke for det, – det er kanske ikke ligere i det fri vesten heller
   (Henrik Ibsen En folkefiende 179 1882)
 • [Eleseus] hadde raadet farn til at sætte pengene i banken. Det kunde godt være, at dette var det forstandigste, men det var ialfald blit utsat … Ikke for det, Isak overhørte ikke altid sin søns raad
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 266 1917)
ikke for ingenting
for et godt ord
se ord
for ___ skyld
se skyld
ikke kunne se skogen for bare trær
se skog
1.7.2 
brukt til å angi hva mistanke, beskyldning, anklage e.l. gjelder
EKSEMPLER
 • mistenke en for underslag
 • beskylde en for utroskap
 • bli anklaget for tyveri
SITAT
1.7.3 
brukt til å angi foranledning til sanseinntrykk eller følelse
 | jf. ved, over
EKSEMPLER
 • være støtt for noe
 • være fornærmet for noe
 • bære nag for noe
SITATER
 • [han var] sint for den lange veien, han havde gaaet frem og tilbage til ingen nytte
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 149 1879)
 • tror du han kan for sin syndegæld sukke?
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 58)
 • profeten er bedrøvet for det onde, som støvets sønner har øvet!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 151)
 • det er jo netop det, som jeg går og gruer så forfærdelig for
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 44 1892)
 • [han] kvak for sin egen røst
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 143)
UTTRYKK
frykte for
nære frykt for (noen)
 | se nærmere under frykte
være redd for
se redd
for det
mest muntlig, med innrømmende for
 tross det
; like fullt
 • lad nu de moralsk fordærvede vente en dags tid; de blir da ikke værre for det
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 54 1877)
   | av den grunn
 • vi behøvte jo ikke stadig at være sammen for det
   (Henrik Ibsen Vildanden 36 1884)
 • her er så mange her, som har lært af mig. Og lige klejne blir de for det
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 107 1892)
   | allikevel
 • vi må da kunne få lov å tulle og fleipe litt. Og være like gode venner for det
   (May B. Lund … ikke stykkevis og delt LBK 1998)
1.7.3.1 
mest muntlig, fulgt av leddsetning
 på grunn av at
; fordi
SITATER
 • hun var … lei for hun skulde gaa med utslaat haar
   (Sigrid Undset Vaaren 55 1914)
 • Sara hater ham for at han aldri kan la henne være i fred
   (Tore Renberg Kompani Orheim LBK 2005)
 • Aug. Western Norsk riksmåls-grammatikk 254 1921
1.8 
brukt til å angi mål, hensikt, noe tilsiktet e.l.
SITATER
 • jeg skal arbeide hos deg i sju år for Rakel
   (1 Mos 29,18)
 • [han] bad for livet
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 155 1873)
 • jeg måtte slide sårt for føden
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 123)
 • mange og dyre skaaler blev der drukket for held og berømmelse
   (Jonas Lie Trold. Ny Samling 40 1892)
 • jeg kommer for det brevet, du ved
   (Vilhelm Krag Isaac Seehuusen 293 1900)
 • ved vinterdag skulde man blote for godt aar
   (Gustav Storm (oversetter) Kongesagaer (1900) 13)
 • der skjede røveriske overfald … for en rugsæk og indbrud … for en halv skjæppe byg
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 195)
 • [damperen] signaliserte for kjendtmand
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 194)
 • [en mann] der løb for livet
   (Hans Aanrud Fortællinger III 1 1923)
   | for å redde livet; jf. liv
UTTRYKK
bomme noen for noe
se bomme
1.8.1 
foran en infinitiv som uttrykker hensikt eller mål
EKSEMPEL
 • for å si det like ut: han er en kjeltring
SITATER
 • kærlighedens blomst behøver større og mindre regnskyl for at holdes frisk
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 88 1873)
 • du [er] gåt tilbunds for at dø i mørke
   (Henrik Ibsen Vildanden 128 1884)
 • hin hovmodsdævel, som til stjernerne sig hæver for blot at spytte paa sin digterbror hernede!
   (Hans E. Kinck Den sidste gjest 285 1910)
 • han [måtte] paa det alvorligste bestræbe sig for at lægge baand paa sig
   (Bernt Lie Mot Overmagt 167 1907)
 • de høistavnede fembøringer stod med sine brune vindspændte råseil ut fjorden for at samles til de store fiskerier
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 148 1919)
 • jeg måtte anstrenge meg for å holde følge
   (Chris Tvedt Dødens sirkel LBK 2010)
 • moren måtte kjempe for å holde tårene tilbake
   (Britt Karin Larsen Som steinen skinner LBK 2011)
1.8.1.1 
litterært, ved angivelse av sluttpunkt for utvikling
EKSEMPEL
 • han steg i gradene for å ende som general
SITAT
 • [Edevart] gir ordre til å øse og setter flere ganger klo i seilet for til slutt å reve helt
   (Ståle Dingstad Hamsuns strategier 96 2003)
1.8.2 
(etter engelsk for) med utfylling som betegner reises bestemmelsessted
SITATER
 • vi gaar nu for Belfast i Irland
   (Jonas Lie Rutland 264 1880)
 • «Bruse Jarl» gikk fra Blyth 8. ds. for Palermo
   (Morgenbladet 1931/100/8/6)
1.9 
brukt om tilhørighet til kategori
1.9.1 
brukt til å angi kategori, klasse som gjenstanden for en mening eller dom skal henføres til
 | jf. som
EKSEMPLER
 • han går for å være gjerrig
 • han anses for rik
SITATER
 • han, som skjæltes for morder
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte II 195)
 • en af mændene skældte mig for en træl
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 15)
 • er jeg kun at agte for Gunnars frille …
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 26)
 • I kalder ham endnu for jarl
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 79 1872)
 • ta noget for godt
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 55)
   | godta
 • det gælder her for den højeste ære
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 75)
 • jeg holdt Dem hartad for en slyngel
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 133)
 • han gav sig rigtignok ord for det [å være frihetsmann]
   (Henrik Ibsen De unges forbund 10 1874)
 • så erklærte lægerne det for nødvendigt, at han kom til syden
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 24 1879)
 • dette har jeg anset det for min pligt at måtte sige Dem
   (Henrik Ibsen Gengangere 58 1881)
 • det skulde bli’ som et slags asyl at kalde for
   (Henrik Ibsen Gengangere 97 1881)
 • De er ikke den mand, De gav Dem ud for
   (Henrik Ibsen En folkefiende 108 1882)
 • ægteskabet må være ligesom et slags underværk at regne for
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 133 1888)
 • jeg er ikke den, du tog mig for
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 171 1888)
   | jf. ta
 • saa lader vi silden og alt det, du har snakket om den, være for det, det er!
   (Jonas Lie Gaa paa! 298 1882)
 • jaja, jeg mente det nu for en velgærning!
   (Knut Hamsun Rosa 70 1908)
 • han fandt dette moderne, det Paris idag for det skjønneste i verden
   (Chr. Skredsvig Romaner og fortællinger I 90)
 • slike trusler måtte regnes for å være en del av politiets hverdag
   (Bjørn Bottolvs Granaten LBK 2009)
1.9.2 
i en rekke mer eller mindre faste uttrykk
SITATER
 • godmorgen, for anden gang
   (Henrik Ibsen Vildanden 130 1884)
 • nu ser jeg den for første gang
   (Henrik Ibsen Gengangere 124 1881)
UTTRYKK
man sier for et gammelt ord
foreldet
 man har som gammelt munnhell
 • det er som de siger for et gammelt ord
   (Knut Hamsun Rosa 278 1908)
 • af fans æg kommer fans unger, som man siger for et gammelt ord
   (Skeibrok & Kittelsen Sandfærdige Skrøner 53 1913)
ha for vane
se vane
ha for skikk
se skikk
for eksempel
for sann/sant
foreldet
 | se sann (adjektiv) og sann (adverb)
for visst
litterært, arkaiserende
 | se viss
for alvor
se alvor
for spøk
se spøk
hva for
hva slags
; hvilken
 | se nærmere under hva
1.9.3 
opprinnelig som forkortet form av hva for, særlig alminnelig i utrop
 hvilken
; slik
EKSEMPEL
 • for en bok!
SITATER
adverb
2.1 
brukt for å angi at noe er eller finner sted fremme, eller på, ved forsiden av, eller på, i det fremste av noe, eller før, umiddelbart foran i tid (særlig som motsetning til bak)
EKSEMPEL
 • fra for til akter
   | jf. akter
UTTRYKK
både for og bak
se bak
2.1.1 
som bestemmelse til verb, ofte med avbleket betydning (med tilknytning til betydningen av preposisjonen)
 | tilsvarer ofte fore
SITATER
 • der laa saa meget arbejde for paa tomten
   (Peter Egge Trøndere 52 1898)
 • De krammer i Deres store rytter-bart, – og da har De altid noget narreri for
   (Bjørnstjerne Bjørnson Leonarda 13 1879)
UTTRYKK
Bytte ut sitat fra Kransen (HLA)
 
synge for
arkaiserende
 være forsanger
 • [Lavrans kunne] synge for, naar ungdommen lekte om vaakenætterne på kirkebakken
   (Sigrid Undset Kransen 5 1920)
 • Einar sang for
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 78 1925)
skjære for
om serveringspersonale eller vert
 skjære opp (mat) ved bordet
; være forskjærer
spenne for
se spenne
det er ikke annet for
det er ingen annen mulighet
; det er ikke noe valg
 • der blir nok ikke noget andet for, alligevel, Rebekka … Du må reise
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 191 1886)
 • der var intet raad for, – han maatte rejse ned og selv fortælle nyheden til fogden!
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje 238 1883)
   | det var ingen annen råd
 • det var ikke andet for, jomfru Margrethe maatte tilstaa
   (Hans Aanrud Fortællinger III 3 1923)
ta seg for
1 
foreta seg
; være sysselsatt med
 • hvad er det, han tar sig for, du?
   (Henrik Ibsen Vildanden 104 1884)
 • [dere] har sligt slag at ta dere for
   (Vilhelm Krag Baldevin 124 1925)
2 
strekke ut armen(e) til vern når man faller eller er nær ved å falle
 • ta seg for med hendene
 • hun rygger og holder på å falle, tar seg for med hånda mot badekarkanten
   (Trude Marstein Plutselig høre noen åpne en dør LBK 2000)
 • han gled og falt og fikk ikke tatt seg for, gikk med hendene i lomma
   (Vigdis Hjorth Snakk til meg LBK 2010)
se seg for
se se
spørre/høre seg for
se spørre og høre
føle seg for
se føle
2.1.2 
med et ikke-refleksivt objekt
 foran (så en åpning stenges, lukkes)
EKSEMPEL
 • trekke gardinene for
SITATER
 • han [har] skruet spjeldet for, så hele værelset er ble’t fuldt af røg
   (Henrik Ibsen Vildanden 96 1884)
 • hun skyver døren for igen
   (Henrik Ibsen Vildanden 213 1884)
 • hvor solen stænges for af faann og fjelle
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter II 5)
 • jeg drar [gardinene] for så jeg bare kan se fuglebrettet mellom dem
   (Line Nyborg Hund som ser ned 151 2019)
2.2 
som gradsadverb foran adjektiv eller adverb
 i en grad som overstiger det normale, passende eller rimelige
 | jf. altfor
EKSEMPLER
 • for tidlig
 • for stor
 • det er for galt
   | jf. gal
 • gå for vidt
   | jf. vidt
SITATER
 • at miste en, det er en for mange
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte II 115)
 • to ting på engang er formeget
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 153)
 • den betaling var for snaud!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 21)
 • storfløjen blev for liden
   (Henrik Ibsen Digte 4 1875)
 • nej, det er dog for grovt!
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 48 1877)
 • han er klædt i elegant spadserdragt, dog lidt for ungdommelig for sin alder
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 61 1890)
 • sligt noget er hun for dum til at forstå
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 128 1890)
 • det var mig dog for ækelt
   (Arne Garborg Trætte Mænd 38 1891)
 • du gaar formeget alene, Theodora
   (Johan Bojer Theodora 137 1902)
 • våren kom for sent
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 144 1919)
 • det er neppe … for mye sagt at forbrytelsen er enestående innenfor kriminalhistorien
   (Oppland Arbeiderblad 15.05.1926/4)
 • jeg lo både for høyt og for mye
   (Gro Dahle Blomsterhandlersken LBK 2010)
 • klippe håret for kort eller for langt
   (Steinar Lem Det lille livet LBK 2005)
 • jeg var syk, jeg hadde gått for lenge ute i Paris om natten
   (Vigdis Hjorth Leve posthornet! LBK 2012)
 • jeg hadde høye hæler og … kjolen var kort, men ikke for kort, jeg var nøye på sånt
   (Marie Aubert Voksne mennesker 69 2019)
UTTRYKK
for mye av det gode
 | for meget av det gode
for mye (av noe som i utgangspunktet er godt, ønskelig)
 • med hensyn til sport på TV kan det lett bli for mye av det gode
 • de ble svimeslått av det ene fantastiske bildet etter det andre. Til slutt ble det nesten for mye av det gode
   (Arild Nyquist Giacomettis forunderlige reise LBK 1988)
 • min pedagogiske onkel syntes … at det ble litt vel meget av det gode [med hensyn til lesing]
   (Inger Hagerup Det kommer en pike gående (1989) 43)
 • festen gled forbi ham … det var nesten for mye av det gode … Mørkhårede jenter fra Sunnmøre og indre Sogn, lyshårede fra Trysil
   (Dag Solstad Genanse og verdighet LBK 1994)
komme/gå noen for nær
se nær
konjunksjon, i hovedsetning som uttrykker begrunnelse, forklaring e.l.
 | jf. ti og fordi
SITATER
 • jeg vil elske hende til min død, så varmt som nu; – ja, for hun er så sød!
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 29 1873)
 • vi holdt sammen i nød og ve. Ja, for du skal vide, manden min drak
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 57)
 • han må være kommen. For jeg hører ham gå ovenpå
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 22 1896)
 • du ser kanske gjerne, vi farer saa fort, som vi kom. For jeg tror, du liker os ikke?
   (Sigrid Undset Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 10 1909)
 • det var dig! For det var det
   (Sigurd Hoel og Helge Krog Don Juan 12 1930)
 • de reisende risikerte å miste livet, for røverne viste liten nåde
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • jeg har sluttet å le, for det er ikke noe å le av
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
UTTRYKK
for det
muntlig, brukt som en egen ytring til erstatning for (eller som opptakt til) et mer informativt svar
 derfor
for om
subjunksjon i innrømmende leddsetning, sjelden
for at
subjunksjon
 | se for at