Det Norske Akademis Ordbok

liv

liv 
substantiv
BØYNINGet; livet, liv
UTTALE[li:v]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt líf, beslektet med leve; denne betydningen trolig innkommet med kristendommen via tysk Leib 'kropp', i denne betydningen ofte etter tysk Leib-; i denne betydningen etter tysk Leibchen, diminutiv til Leib, trolig etter fransk corset (jf. korsett); se også livsens
BETYDNING OG BRUK
det å leve, være til som levende vesen
; tilstand som levende vesen
 | til forskjell fra død
EKSEMPLER
 • redde, frelse, berge noens liv
 • kjenne liv
   | kjenne fosterets bevegelser i livmoren
 • komme, slippe fra det med livet
 • ofre livet
 • ofre liv og blod
 • gi sitt liv for fedrelandet
 • sette livet til
 • miste, late livet
 • det kostet ham livet
 • sette livet på spill
 • hans liv står på spill
 • be for noens (eller sitt) liv
 • kjempe, slåss for livet
 • tjene til livets opphold
 • oppholde, berge livet
   | skaffe seg det nødvendige (særlig mat, klær) for å kunne leve, slå seg igjennom, klare seg
  ; jf. livsopphold
 • pengene eller livet!
   | trussel ved ran
 • ha livet kjært
 • det er liv i ham
   | han lever, han er aktiv, livlig
 • det er vel ikke liv(et) om å gjøre
   | det er vel ikke så farlig
 • det gjelder, står om livet
   | jf. gjelde
 • komme fra noe med livet i behold
   | komme helskinnet, uskadet fra noe; jf. i behold
SITATER
 • du [sommerfuglen], først da alt var skabt, blev givet af skaberfantasien livet
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 410)
 • dette smil, som kunde ærgre liv i en sten
   (Hans Aanrud Fortællinger I 114 1923)
 • ønske livet av nogen
   (Peter Egge Inde i Fjordene 197 1920)
 • det kunde nu ikke være saa paa livet med det!
   (Hans E. Kinck Naar Kærlighed dør 336 1903)
   | så absolutt nødvendig, presserende
 • overført
   
  [en] er som paa bare livet for at Sørensen skal komme
   (Vilhelm Krag Baldevin 139 1925)
   | livende redd for
 • [hun] tok til at stoppe som gjaldt det livet
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 273 1919)
 • [våknet trollene,] da stod det om livet for dem begge
   (Regine Normann Nye eventyr 14 1926)
 • med livets gave følger livets krav
   (Arne Garborg Mogning og manndom I 87 (1875))
 • hun kjendte ikke liv hos barnet, hun bar
   (Sigrid Undset Husfrue 13 1921)
 • [det] hadde været liv i [kalven] helt til siste døgn før kalvingen
   (Nationen 1934/176/2/6)
 • verden er haven, og livet er gaven
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt II (1957) 31)
UTTRYKK
stå/trakte/strebe noen etter livet
1 
forsøke å drepe noen
 • i mere enn firti år hadde folk stått ham etter livet
   (Elisabeth Dored Pilatus og nasareeren 253 1967)
 • de svinset omkring som bikkjer, trygge for at ingen ville strebe dem etter livet akkurat der
   (Liv Balstad Nord for det øde hav 424 1955)
 • han gikk ut fra at der fremdeles levde folk som stod ham etter livet
   (Vera Henriksen Klangen av en lutt 60 2001)
2 
overført
 ville noen vondt
skjenke noen livet
ofte
 la være å drepe noen
; benåde, redde noen (som er dødsdømt eller nær ved å dø)
være trett av livet
være livstrett
 • jeg er trett av livet, å gid jeg døde; det er mitt eneste ønske
   (Jens Bjørneboe Drømmen og hjulet 70 1964)
dømme noen fra livet
dømme noen til døden
 • høiesteret, til hvem sagen indankedes, dømte ham fra livet
   (Conradine Dunker Gamle Dage (1909) 466)
ta livet av noen
 | ta noens liv
1 
drepe noen
 • dette møtet [mellom Maria Stuart og Elisabeth I] avgjør begges skjebne, tar den enes liv og den annens lykke
   (Paul Gjesdahl Premièrer og portretter 186)
 • en snikende sykdom, som gikk over til hjernebetendelse og tok hans liv
   (Jon Sørensen Fridtjof Nansens saga 318 1931)
 • de tok livet hans fordi han var en tenkende og skrivende mann
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1982 275 1982)
   | om Federico Garcia Lorca
 • overført
   
  [forskeren] C.M. Munthe … tok livet av dette senile fantasifoster
   (Wilhelm Munthe Litterære falsknerier 146 1942)
   | om oppdiktet slektskrønike
2 
overført
 plage forferdelig
 • du tar livet av meg med maset ditt!
ta livet av seg
drepe seg
; begå selvmord
 • [Arthur Koestler] tok livet av seg her i London
   (Jon Michelet Mannen på motorsykkelen 41 1985)
 • Kristine var forlovet med broren min, men han tok livet av seg
   (Levi Henriksen Snø vil falle over snø som har falt LBK 2004)
berøve seg (selv) livet
drepe seg
; begå selvmord
 • etpar ulykkelige mandfolk har berøvet sig livet for hendes skyld
   (Sven Elvestad Himmel og hav 142 1927)
liv og lemmer
se lem
true noen på livet
true med å drepe noen
 • kakser og småkonger som truet ham på livet
   (Johan Borgen Vikinger. Eventyr 91 1949)
gå på livet løs
gå livsfarlig for seg
; gjelde livet
 • overført
   
  en kamp som gikk på livet løs
   (Liv Køltzow Verden forsvinner 117 1997)
være liv laga
se lage
gå med livet i hendene
se hånd
for livet
(som) for å redde livet
; av alle krefter
 • [motstandsmannen] padlet bokstavelig talt for livet
   (Bernt Rougthvedt Dødsspillet LBK 2012)
for bare livet
 | for sitt bare liv
som om det gjaldt livet
; av alle krefter
 • springe for bare livet
 • de ror for sit bare liv
   (Gabriel Scott Kilden 151 1918)
 • jf. dialektalt
   
  [hun] måtte for liv få vide, hvad det var
   | for enhver pris, absolutt
 • [han] viste seg uskikket til aktiv statsmann, hva han for sitt bare liv ville være
   (Harry Fett Godviljens menn 205 1948)
ikke for sitt bare liv
 (grunnbetydning 'selv om det gjelder ens liv')
ikke for noen pris
; på ingen måte
; absolutt ikke
 • han ville ikke for sitt bare liv tilbake til den situasjonen igjen
 • han visste ikke for sitt bare liv hva han skulle si
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 385 1954)
 • hun kunne ikke for sitt bare liv forstå hans politiske valg
   (Jan Jakob Tønseth Prosten LBK 2013)
holde liv i (noen)
fø på (noen)
 • jeg har mange mennesker og endda flere dyr at holde liv i
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 110 1917)
stå til liv
1 
ikke (lenger) være umiddelbar fare for døden
2 
muntlig, også som svar på spørsmål om hvordan man har det
 ikke gå så verst
; stå brukbart til
så lenge det er liv, er det håp
ordtak
 • en av dem ymtet om at her hadde de ikke en sjanse i havet, mens en annen nevnte det gamle visdomsordet at så lenge det er liv, er det håp
   (Arnfinn Haga Nødlanding LBK 2010)
skremme/plage livet av noen
overført
 skremme eller plage noen forferdelig, over alle grenser
 • i lang tid hadde jeg plaget livet av den elskelige redaktør Kai Flor
   (Aksel Sandemose Minner fra andre dager 175)
levd liv
1 
liv med vekt på det man har fylt det med (på godt og vondt)
 • ansiktet var ikke herjet av sykdom, bare av levd liv
   (Chris Tvedt Dødens sirkel LBK 2010)
 • [ungdommene er] fullstendig uten spor, uten rester av levd liv
   (Maja Lunde Blå 10 2017)
 • det oste ikke akkurat levd liv av ham
   (Stig Aasvik Lofotveggen 176 2017)
 • de fleste forfattere bruker på en eller annen måte replikker og hendelser fra levd liv
   (Kaja Schjerven Mollerin Vigdis, del for del 226 2017)
   | referert utsagn av Vigdis Hjorth
2 
noe som har en direkte forbindelse med eller er basert på sanseliv eller livserfaring
 • [han] kunne ikke gjøre Chopin til levet liv, men han har altså sittet der og klunket [på pianoet] opp gjennom tidene
   (Ketil Bjørnstad Historien om Edvard Munch 274 1996)
 • bildene virker som levd liv, oppriktige og upretensiøse
   (Sverre Bjertnæs Mine bilder 163 2021)
bøte med livet
se bøte
1.1 
også overført om gjenstander med tanke på deres funksjon
 det motsatte av død
EKSEMPEL
 • sveve mellom liv og død
SITATER
 • det gjaldt liv eller død
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 38 1874)
 • det var ikke liv i radiatoren
   (Trude Marstein Så mye hadde jeg 78 2018)
   | jf. død (adjektiv)
UTTRYKK
på død og liv
 | på liv og død
se død
på/for harde livet
 (grunnbetydning 'som for å redde livet')
av alle krefter
 • ro for harde livet
 • de [må] kappe og hive på har’e live’
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte II 153)
 • han vil på harde livet ha meg med på å chartre en båt [til smugling]
   (Arthur Omre Smuglere 75 1935)
 • sosiologien … strever på harde livet med å ordne og sortere og gruppere oss
   (Torborg Nedreaas Ytringer i det blå 81 1967)
få liv i
1 
 • ambulansefolkene [greide] å få liv i kvinnen
   (Jon Michelet Den frosne kvinnen LBK 2001)
 • overført
   
  [teaterregissøren] har maktet å nyansere, å få liv i Bjørneboes skikkelser
   (Tore Rem Født til frihet LBK 2010)
2 
overført
 få til å virke
 • et håpløst forsøk på å få liv i motoren
   (Kjersti Scheen Bare en dag LBK 1997)
 • bilen er like død, selv mannen med startkablene kan ikke få liv i den
   (Christopher Friis-Baastad Grøndahl og Arne Svingen Ayatollah highway LBK 2002)
puste/blåse liv i
1 
bibelspråk
 gi liv ved å puste inn i
 • [Herren] blåste livets ånde i [menneskets] nese
   (1 Mos 2,7; 2011: livspust)
2 
overført
 gjøre (noe dødt) levende
 • han greide å blåse liv i foreningen igjen
 • historien blåste liv i Elvestads spekulasjoner om sin far
   (Bernt Rougthvedt Riverton 334 2007)
i live
 (med foreldet dativ entall av liv)
levende
 • være i live
 • sprelsk ilive og vital som en ungdom
   (Solvejg Eriksen Hele Norges Lalla 193 1945)
kalle/vekke noe(n) til live
 (med gammel dativ entall av liv)
1 
også overført
 gjenoppvekke noe(n)
 • kalde nye erhvervsgrene tillive
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 195 1877)
   | skape, sette i gang
 • en stemme som … vekket til live den døsige damen bak disken
   (Knut Faldbakken Alt hva hjertet begjærer LBK 1999)
2 
 • vekke minner til live
 • navn som vekket til live spredte forestillinger om ørkenfolkene i Sahara. Mzabitter, kabiler og tuareger
   (Axel Jensen Ikaros 37 1957)
livs levende
litterært
 • et livs levende minne
   (Aksel Sandemose Varulven 198 1958)
1.2 
litterært
 (organiske veseners) levende tilstand (i alminnelighet, som helhet) med dertil knyttede funksjoner
EKSEMPEL
 • organisk liv
SITATER
UTTRYKK
livets tre
 | foreldet eller arkaiserende livsens tre
 (etter 1 Mos 2,9, 3,22; jf. latin arbor vitae; jf. også livsens)
1 
bibelspråk
 det tre i Edens have som gav evig liv til den som spiste av fruktene
2 
tre som representerer eller symboliserer livet
 • en blomst paa livets træ, livets evigunge træ
   (Nils Collett Vogt Digte i utvalg 6 1919)
 • Yggdrasil, livets tre i norrøn mytologi
   (Torgrim Eggen Jern LBK 2010)
3 
medisin, overført
 mønster i hjernen (sett ved gjennomskjæring) som minner om et tre
 • hvis man snittet gjennom lillehjernens hvite substans, så man et mønster som et tre. Det ble derfor kalt arbor vitae, livets tre
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa LBK 2005)
1.3 
en(hver) av de forskjellige, avsluttede, på hverandre følgende tilværelser som (etter folkelig tro) visse vesener kan gjennomleve
EKSEMPEL
 • katten har ni liv
SITAT
 • man sier at e’ katte har ni liv, og Chat Noir som vi i dag kjenner det, har den fjerde hammen på
   (Solvejg Eriksen Hele Norges Lalla 45 1945)
et menneskes (dyrs) tilværelse (eksistens) med tanke på dens varighet
; levetid
EKSEMPLER
 • han bodde i samme by hele sitt liv, hele livet
 • det var et minne for livet
 • de ble venner for livet
 • her i livet
   | til forskjell fra tiden, tilværelsen etter døden
 • i dette liv
   | til forskjell fra tiden, tilværelsen etter døden
 • i hele mitt liv har jeg aldri hørt maken
 • vie sitt liv til en oppgave
 • hun ville leve sitt eget liv
 • ulykken merket ham for livet
SITATER
 • støv skal du [slangen] ete alle ditt livs dager
   (1 Mos 3,14; 2011: alle dine levedager)
 • hvorlænge varer et menneskes liv?
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 10 1883)
 • jeg har levet den bittreste stund i mit liv
   (Henrik Ibsen Vildanden 165 1884)
 • aldrig i dette liv slutter jeg forlig med de nedbrydende kræfter i samfundet
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 51 1886)
 • skammen blev siddende paa Dem for livet
   (Alexander L. Kielland Fortuna 308 1884)
 • jeg [har] aldrig i mit liv visst om saa meget
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker I 104)
 • i et folks liv regnes der ikke med aar, men med menneskealdre
   (Arne Garborg Vor Sprogudvikling 26 1897)
 • tenke seg til at jeg skal leve et helt liv, og det er til og med mitt liv, uten at jeg er i nærheten av den sti hvor mine dypeste behov kan bli sett og hørt
   (Dag Solstad «Ellevte roman, bok atten» 56 1992)
UTTRYKK
forkorte sitt liv
ta livet av seg
aldri i livet
muntlig
 absolutt ikke
 • dette kan aldri i livet være sant
 • «jeg kunde muligens forelske mig en smule i Rose.» «Du – aldrig i livet!»
   (Sigrid Undset Vaaren 9 1914)
 • jf. låttittelen
   
  Aldri i livet
   (Finn Kalvik 1981)
 • jeg kan aldri i livet fri meg for at det først, før evnen og kyndigheten, er en egenskap og en kvalitet
   (Torborg Nedreaas Vintervår 43 1982)
 • aldri i livet om hun får meg til å bade
   (Tomas Espedal Hun og jeg 40 1991)
i levende live
 (med gammel dativ entall av liv)
1 
i (noens) levetid
; mens (noen) lever
 • [Florence Nightingale var] en helgenskikkelse i levende live
   (Richard Herrmann Victoria 186 1987)
2 
direkte i levende tilstand (og ikke formidlet via f.eks. media)
 • om kvelden hadde de sett reportasjer og bilder på TV av det de allerede hadde sett i levende live
   (Knut Faldbakken Uår. Samlebind LBK)
i liv og i død
1 
(både) mens man lever og etter at man er død
2 
overført
 under alle omstendigheter
; i alle forhold
 • holde sammen i liv og i død
ha livet foran seg
(være ung og derfor) ha lenge igjen å leve
liv og lære
se lære
2.1 
i dataspill
 avgrenset (kortere) spilleperiode
; forsøk på å nå et bestemt mål
EKSEMPEL
 • ha tre liv igjen
2.2 
(et levende vesens, særlig et menneskes) tilværelse, sett som helhet (med det innhold, de opplevelser som fyller den, er knyttet til den)
EKSEMPLER
 • bli til noe i livet
 • ta livet med ro
 • slik, sånn er livet
 • livets alvor gikk opp for henne
SITATER
 • hendes livs velgjører
 • slip dit kald i livet
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 148 1872)
 • det gælder at bevare tre liv for lykken, – ej alene mit
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 139 1873)
 • [du måtte] begynde forfra – et nyt liv
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 97 1877)
 • politiken er jo dog hovedsagen i livet – eller for et blad ialfald
   (Henrik Ibsen En folkefiende 104 1882)
 • jeg vil ikke gå igennem livet med et lig på ryggen
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 109 1886)
 • del livet med os, Asta
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 157 1895)
 • mit livs store værk
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 68 1899)
 • jeg havde også et liv at leve
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 143 1899)
 • hans liv gik fra ett arbeide til et andet
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 89 1917)
 • de mennesker som den nyomvendte møter da han kommer hjem, er like klønete som han når det gjelder å ordne sitt eget liv
   (Paul Gjesdahl Premièrer og portretter 40)
 • vi lever våre liv
   (Jan Erik Vold Entusiastiske essays 61 (1965))
 • livene deres er uten innhold og mening
   (Margaret Skjelbred Andrea D 158 2006)
 • avhandlingen rokker ved de tradisjonelle oppfatninger av hvordan fritidsaktiviteter påvirker livene våre
   (Apollon 2009/nr. 4/11/3)
 • [det] så ut som om jeg gjorde en manns innsats for å holde de to livene våre på rett kjøl
   (Roy Jacobsen Vidunderbarn 10 2009)
 • [hverdagen] livene våre består av
   (Vigdis Hjorth Snakk til meg 179 2010)
 • – Hvordan har det gått med deg siden sist? – Det har vel gått litt opp og ned, sier jeg. Ja, sånn er livet, sier hun
   (Ingvild H. Rishøi Vinternoveller 56 2014)
UTTRYKK
større enn livet (selv)
 (jf. engelsk larger than life)
1 
om moralsk eller religiøst fenomen
 som holdes for å være av større verdi eller mer betydningsfullt enn livet, tilværelsen
 • retfærdigheden var større end livet, overskred døden og rejste sin domstol i morgenrøden
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte II )
 • i Davids salme 63 står det at Guds miskunn er enda større enn livet og gir oss et evig håp
   (Nationen 07.04.1971/13)
2 
især om person
 som har personlighet eller egenskaper som overskrider det som kan forventes
; av stort, imponerende format
 • filmen handler jo om personer som er «større enn livet», som amerikanerne sier
   (Arbeiderbladet 28.04.1978/18)
 • det [er] avgjørende å framstille den biograferte som større enn livet
   (Marianne Egeland Hvem bestemmer over livet? 183 2000)
 • [han] lager sanger som er større enn livet selv
   (Dagsavisen 10.02.2017/22)
2.2.1 
i bestemt form
 tilværelse (med det den gir, især av gleder, nytelser) i rik fylde, i fullt monn
EKSEMPEL
 • nyte livet
SITATER
 • sommernat på vidden. Ja det havde været livet
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 160 1899)
 • [døtrene] skulde ha litt glæde de også, føle livet engang
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 23 1919)
UTTRYKK
det er livet
brukt for å uttrykke at det forannevnte er det beste som livet har å by på
 • livet på safari – livet på reis – det er livet
   (Moss Avis 01.02.1936/2)
 • fela – det er livet, det
   (Romsdals Budstikke 30.09.1983/28)
 • det er ingenting som slår sommeren på Sørlandet. Det er livet
   (Grimstad Adressetidende 23.04.2019/28)
leve livet
se leve
2.2.2 
nytelser, fornøyelser som tilværelsen gir (kan gi) gjennom forlystelser e.l.
EKSEMPLER
 • gå ut på livet
   | på rangel, eventyr, på vift
 • få smak på livet
SITATER
 • de var unge og fyrige og ikke spor medtat av en nat i livet
   (Knut Hamsun Segelfoss By II 32 1915)
   | med rangel, festing
 • jenter som er ute på livet
   (Gunnar Brinck og Harry Sjøgren Guide til Europas natteliv 28 1972)
2.3 
(levende veseners, især menneskers) tilværelse med tanke på dens former (livsforhold, kår, livsførsel)
 | jf. dobbeltliv
EKSEMPLER
 • skildre plantenes, dyrenes liv
 • et stillesittende liv
 • et vilt, uregelmessig liv
 • føre et rolig liv
 • han har ødelagt livet vårt
 • ta livet med ro
SITATER
 • om menneskers tilværelse
   
  liv i det små kan også være smukt
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 130 1873)
 • hvad er det, som … moralsk giver et folk ret til at føre et selvstændigt liv mellem nationerne?
 • leve sit liv på havet
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 108 1888)
 • [bøndene] levede skogens frie, sunde liv
   (Jacob B. Bull Folkelivsbilleder II 428 1904)
 • [vår nasjon] fører sandelig et yppigt liv!
   (Nils Kjær Samlede Skrifter IV 91)
 • nå blander jeg de ulike livene mine sammen
   (Nancy Herz Skal du ikke gifte deg snart? 11 2021)
UTTRYKK
liv og levnet
se levnet
gjøre livet surt for noen
 | litterært gjøre noen/seg livet surt
se sur
2.3.1 
menneskers tilværelse slik den former seg under bestemte forhold (avhengig av sted, tid, miljø e.l.)
 | jf. sammensetninger som landliv, reiseliv og familieliv, samliv
EKSEMPLER
 • livet i byen, på landet
 • livet til sjøs, på landjorden
 • livet i gamle dager
 • det huslige liv
 • et liv i luksus
 • folkets liv
 • språkets liv
   | språkets tilværelse, utvikling, historie (især etter den eldre oppfatning at språket er en selvstendig levende organisme)
SITAT
 • livet skaper mengder av individer, prøver seg frem i mange retninger, inntil endelig den mest livsdyktige er funnet
   (Lorentz Eckhoff En verden 31 1964)
om (nærmere angitt) side eller område av menneskers tilværelse eller virksomhet
3.1 
gruppe av foreteelser knyttet til en viss del av menneskers (eller andre levende veseners) natur
 | jf. sammensetninger som driftsliv, følelsesliv, kjønnsliv, sjeleliv, tankeliv
EKSEMPLER
 • sjelelig liv
 • sjelens liv
 • det indre liv
   | tanker og følelser
 • det ytre liv
   | utadvendt virke eller opptreden
3.2 
menneskelig virksomhetsområde (med de foreteelser som er knyttet til det)
 | jf. sammensetninger som forretningsliv, samfunnsliv, åndsliv
EKSEMPLER
 • det åndelige liv
 • det religiøse liv
 • det offentlige liv
 • det industrielle liv
 • det praktiske liv
SITATER
virksomhet, interesse som man lever for, som fyller ens tilværelse, som man helt går opp i
SITATER
 • vandringen er lappens liv
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 63 1919)
 • hans bedste liv var at vanke om i skog og mark
   (Knut Hamsun Rosa 257 1908)
(fellesbetegnelse for) forhold, kår som mennesker under sin tilværelse lever i, opplever, stilles overfor
EKSEMPLER
 • livet hadde fart hardt frem med ham
 • livets goder er ulike fordelt
SITATER
 • der går en Nemesis igennem livet
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 121 1873)
 • jeg fandt hende mere klog på livets gang end på livsens bog
   (Henrik Ibsen Digte 80 1875)
   | mere klok på tilværelsens (små, daglige) hendelser enn på dens dypere sammenheng
 • [De har] i sandhed prøvet livet
   (Henrik Ibsen Gengangere 65 1881)
 • livet hadde lært ham så mangt
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 168 1919)
UTTRYKK
(leve på) livets skyggeside
1 
(leve under) kummerlige, dårlige forhold
 | jf. skyggeside
 • jf. boktittelen
   
  Vikas smukkeste pige. Fortælling fra livets skyggeside
   (Rudolf Muus 1910)
2 
(befinne seg, havne i) en uheldig livssituasjon (især som resultat av livsførsel)
 | jf. skyggeside
 • jeg lærte at jeg for enhver pris måtte unngå livets skyggeside
   (Gaute Heivoll Før jeg brenner ned 110 2010)
(leve på) livets solside
1 
(leve under) gode, gunstige forhold
 | jf. solside
 • paa livets solside
   (Bjørnstjerne Bjørnson Over Ævne II 33 1895)
 • han [hadde] ligget paa livets solside - sin store og strenge fars stolthet
   (Øvre Richter Frich Lille-Jonas Fjeld 7 1918)
 • et enfoldig lite menneske som ikke hadde sett for meget av livets solside
   (Johan Borgen Vi har ham nå 79 1957)
2 
(befinne seg, havne i) en heldig livssituasjon (især som resultat av livsførsel)
 | jf. solside
livets skole
overført
 tilværelsen betraktet som en skole hvor man får erfaringer og livsvisdom
 • [han] hadde gaat i livets skole
   (Hans E. Kinck Doktor Gabriel Jahr 18 1902)
 • hun har lært i livets skole å bli svikefull og skjønn
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt I (1957) 14)
 • de trange kår i hjemmet gjorde at Brahms tidlig kom ut i livets harde skole
   (Amalie Christie Mennesket og musikken 171 1948)
levende virkelighet (f.eks. til forskjell fra noe som bare er tenkt eller oppkonstruert)
EKSEMPLER
 • teorier som står fjernt fra det levende liv
 • dramaets personer er tatt like ut av livet
SITATER
 • jeg vil gribe ind i livet med en virksom hånd
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 37 1886)
 • kvinder og mænd, – slig som jeg kendte dem ude fra livet
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 138 1899)
UTTRYKK
sette (ideer/planer) ut i livet
virkeliggjøre (ideer, planer)
 • en spesielt kreativ tid, da så mange spennende tanker og ideer ble satt ut i livet
   (Dag Solstad Artikler 1993–2004 LBK 2004)
 • hun hadde en sterk vilje til å sette sine ønsker ut i livet
   (Liv Helene Willumsen Havmannens datter 39 1997)
bibelspråk, religion
 (troendes, frelstes) salighetstilstand, uendelig fortsatte ikke-jordiske tilværelse etter døden
; (troendes, frelstes) samfunn med Gud (før og etter døden)
EKSEMPLER
 • det evige liv
 • det hinsidige liv
 • det tilkommende liv
 • det annet liv
 • tro på et liv etter dette
SITATER
 • smal er den veien som fører til livet
   (Matt 7,14)
 • så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet
   (Apg 11,18)
UTTRYKK
livets bok
 | livsens bok
 (etter Åp 21,27, hvor det betegner en bok hvor menneskenes gode gjerninger og de saliges navn tenkes opptegnet; jf. også livsens)
1 
Bibelen
 | jf. livsensbok
2 
overført
 bok, dokument som danner grunnlaget for en bestemt lære eller ideologi
 • det du tror på utover det, Fred, den fortelling du klamrer deg til … som om det virkelig skulle være «livets bok»
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
 • [Rudolf] Steiner kunne … fortelle at han …var i stand til å fordype seg i «livets bok», den altomfattende kunnskapen som ifølge okkult tradisjon finnes i den såkalte «Akasha-krøniken»
   (Tore Rem Sin egen herre 123 2009)
3 
overført
 tilværelsens dypere sammenheng
 • jeg fandt hende mere klog på livets gang end på livsens bog
   (Henrik Ibsen Digte 80 1875)
   | mere klok på tilværelsens (små, daglige) hendelser enn på dens dypere sammenheng
7.1 
overført
 Kristus, som den som fører menneskene til salighet og samfunn med Gud
SITAT
 • jeg er oppstandelsen og livet
   (Joh 11,25)
overført
 det å leve, bestå
; eksistens
EKSEMPLER
 • foretaket fikk ikke noe langt liv
 • han kjempet for sitt politiske liv
   | sin fortsatte eksistens som politiker
SITATER
 • selvoplevelsens inderlighed – den eneste garanti for en digtnings fortsatte liv i literaturen
   (Lorentz Dietrichson Svundne Tider I 300 1896)
 • det overlevede, som ikke længer har livets ret
   | fra Moltke Moes fortale
8.1 
det å leve videre i folkeminne, tradisjon e.l.
SITAT
 • der vester har endnu hans gerning liv i sagnet, som djerveste dåd
   (Henrik Ibsen Digte 88 1875)
(menneskers eller andre levende veseners livlige, ivrige) bevegelser, ferdsel, virksomhet e.l.
EKSEMPEL
 • det var et yrende liv på torget
SITATER
UTTRYKK
liv i leiren
se leir
liv og røre
1 
livlig, hektisk virksomhet
 • jf.
   
  [båten som brakte bud om at silden var kommet, hadde] vakt røre og liv paa alle steder indover fjorden
   (Jonas Lie Gaa paa! 19 1882)
 • det er liv og røre i den trønderske vinteridretten for tiden
   (Verdens Gang 14.02.1948/8)
 • rimelig buss- og privatbilavstand fra Storgatas liv og røre
   (Dag Solstad Roman 1987 243 1987)
 • liv og røre med hest og vogn og høyonn
   (Tove Nilsen G for Georg 173 1997)
 • liv og røre reflekterer … livet slik det er
   (Ørnulf Hodne Folkeskolen i folkeminnet LBK 2010)
2 
glede
; begeistring
 • han skaper liv og røre hvor han så viser seg
 • det ble straks liv og røre i salen
 • vi [vil] nu nødig undvære disse nesten aarlige besøk av den originale maler [Carl Dørnberger] og hans friske kunst. Han bringer alltid liv og røre med sig hvor han ferdes
   (Dagbladet 21.11.1924/4 Jappe Nilssen)
10 
overført
 livskraft (og livsglede)
; energi
; iver
SITATER
 • kong Skule (med liv): «Når Håkon kommer, vil jeg bede om grid!»
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 210 1872)
   | livlig, ivrig
 • nu kom der liv i sagføreren
   (Henrik Ibsen De unges forbund 152 1874)
   | nå ble han ivrig, interessert
 • her er kommet penge imellem folk; liv og rørelse
   (Henrik Ibsen En folkefiende 5 1882)
 • det [var] aldrig lykkedes ham at bringe liv og frodighed i den store vidløftige virksomhed
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 14 1882)
 • der skulde blive liv og munterhed i huset
   (Alexander L. Kielland Fortuna 27 1884)
 • den lille, magre skikkelse sitrede af liv og energi
   (Nils Collett Vogt Familiens sorg (1914) 45)
 • jeg maatte sætte litt liv i dem
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker I 123)
   | sette litt fart i dem, muntre dem litt
 • der forkyndes guds ord med ånd og liv
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 57 1919)
   | kraft, inderlighet
 • spetakkelmakerne holder liv i hverandre
   (Dagbladet 1934/226/3/3)
   | holder hverandre i ånde
 • han tok omkring [pianoet], gav det liv, slik at det ophørte med å være en fin, gammel trekasse i en stue
   (Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel 163 1957)
UTTRYKK
med liv og lyst
 (jf. tysk mit Lieb und Lust, grunnbetydning 'med glede og lyst')
med fart og iver
11 
levende uttrykksfullhet
EKSEMPEL
 • det var liv over hennes ansikt
11.1 
især
 anskuelighet, preg (illusjon) av levende virkelighet, av livaktighet i (kunstnerisk) gjengivelse, fremstilling e.l.
EKSEMPLER
 • skikkelsene i dramaet mangler liv
 • gi en skildring liv
 • det var liv over fortellingen
SITATER
 • støttens ansigt tog liv og smilte imod dem
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 99 1873)
 • de tørre, nøgne stuer fik liv med gardiner og gyldenlakker
   (Alexander L. Kielland Fortuna 170 1884)
   | fikk preg av å være levende, bebodd
12 
levende organisme, vesen (plante eller særlig menneske, dyr)
SITATER
 • J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 201
 • hvert evige liv slog sig ihjel
   (Nicolai Ramm Østgaard Fra Skov og Fjeld 106 1858)
 • [her er] ikke et liv
   (Sigbjørn Obstfelder Skrifter I 186 1917)
   | ikke et levende vesen, ikke en sjel
 • i kjælende tiltale
   
  det var synd for dig, vesle livet
   (Sigrid Undset Kransen 247 1920)
 • helst vil jeg bytte [gamp], for jeg maa nu ha et liv igjen
   (Hans Aanrud Fortællinger I 75 1923)
UTTRYKK
det ufødte liv
især i forbindelse med abortdebatt
 foster(et)
 • i 1973 er det kristne borgerskapet bekymret over det ufødte liv
   (VG 12.07.1973/3)
 • for KrF er det derfor viktig å holde fast på kjerneverdiene og verne om det ufødte livet
   (Dagbladet 15.08.2016/10)
12.1 
kollektivt
 organiske, levende vesener eller organismer (dyr, vekster)
EKSEMPEL
 • det var ikke liv å se noe sted
SITAT
12.2 
forsikring
 person som gjenstand for livsforsikring
EKSEMPEL
 • et godt liv
   | en person med god helse
12.2.1 
metonymisk
 livspolise
; livsforsikring
EKSEMPLER
 • tegne liv
 • agent i liv
13 
foreldet, unntatt i faste forbindelser
 kropp
EKSEMPLER
 • jage en kniv i livet på noen
 • ha folk like inn på livet av seg
   | i sin umiddelbare nærhet, sjenerende nær
UTTRYKK
gå noen (inn) på livet
 | gå inn på livet av noen
forsøke å angripe noen
; trenge inn på noen
 • da de gikk ham nærmere på livet, tilstod han alt
   | da de spurte ham nærgående ut, trengte mer inn på ham
 • den onde tør ikke gå mig på livet nu!
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 82 1872)
 • jf.
   
  [de rente] spaniolerne paa livet
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III 493)
komme noe(n) inn på livet
 | komme inn på livet av noe(n)
især overført
 lære noe(n) inngående å kjenne
; bli helt fortrolig med noe(n)
 • [Erik Werenskiold] var kommet naturen i folk og land tættest ind paa livet
   (Morgenbladet 1925/348/4)
 • jf.
   
  Herring ville ikke ha ham inn på livet av seg
   (Stein Riverton Beate Winters merkelige historie 173)
bli noen fra livet
litterært
 holde seg unna noen
; la noen være i fred
 • bli mig fra livet med hendes kunster!
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 27 1923)
holde seg noe(n) fra livet
også overført
 holde noe(n) fra seg, på avstand
 • [han] holder sig en sværm abekatte fra livet
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 141)
 • holde sig nøden fra livet
   (Gabriel Scott Kilden 195 1918)
holde noe(n) fra livet
holde noe(n) på avstand
 • holde armoden fra livet
 • lidt efter lidt [ble] alle, hun tænkte paa, hendes fiender, som det gjaldt at holde fra livet
   (Johan Bojer Hvide fugle 22 1904)
 • holde en sporhund fra livet
   (Elisabeth Dored Den fønikiske trappen 134 1963)
 • samle nøtter, bær, skjell etc. for å holde sulten fra livet og overleve
   (Ottar Brox Kan bygdenæringene bli lønnsomme? 19 1989)
 • den usle lønnen var langt fra nok til å holde sulten fra livet
   (Gaute Heivoll Himmelmannen 11 2020)
ville noe(n) til livs
 (med genitiv av liv)
ville gjøre det av med, ramme noe(n)
 • det var saken, ikke personene han ville til livs
 • du vil dine foresatte tillivs
   (Henrik Ibsen En folkefiende 74 1882)
 • [ikke] la seg overraske av dem som ville ham til livs
   (Finn Halvorsen Jomfruen, helgenen og banditten 209 1959)
komme noe(n) til livs
 (med genitiv av liv)
få rammet, skadet noen
 • kunde jeg såsandt komme onkel tillivs –!
   (Henrik Ibsen En folkefiende 82 1882)
 • de opererte saa dygtig at det var vanskelig at komme dem til livs
   (Gudmund Schnitler Verdenskrigen 1914–18 74 1924)
renne seg en stake i livet
se stake
13.1 
kroppen som sete for indre organer og følelser (som tradisjonelt knyttes til organene)
EKSEMPLER
 • ha mot, ære skam i livet
 • få seg en skrekk i livet
UTTRYKK
skyte hjertet opp i livet
se hjerte
ha hjerte i livet
se hjerte
med liv og sjel
 (jf. tysk mit Leib und Seele)
med kropp og sjel
; helt og holdent
; helt igjennom
 • han er friluftsmann med liv og sjel
 • jeg står Dem til rådighed med liv og sjæl
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 104 1879)
 • hun var vestlending med liv og sjel og vilde sikkert blitt rasende hvis jeg hadde foreslått henne å stikke bort morsmålet for en eneste kveld
   (Julli Wiborg Kusinen fra landet 52 1931)
13.2 
overført
 (del av) gjenstand, som i form eller stilling i forhold til noe annet minner om en kropp
 | jf. livholt
13.3 
overkropp
EKSEMPLER
 • være lang i livet
 • ta, holde noen om livet
 • legge armen om livet på noen
SITAT
13.4 
midje
EKSEMPEL
 • ha et belte om livet
SITATER
13.5 
især i uttrykk for å spise og drikke, for fordøyelse
 mage
; buk
SITAT
 • de var syke over livet og hadde forspist sig
   (Hans E. Kinck Sneskavlen brast I 224 1918)
UTTRYKK
få (seg) noe i livet
få noe å spise (eller drikke)
få seg noe til livs
 (med genitiv av liv)
foreldet
 få noe å spise (eller drikke)
sette til livs
 (med genitiv av liv)
1 
fortære (særlig i store mengder)
2 
overført
 sluke ved lesning
 • Gud ved, hvor mange engelske misseromaner jeg har sat tillivs i den senere tid
   (Sfinx Vi og Voreses 152 1899)
13.6 
særlig litterært, medisin
 mage
; tarminnhold
; avføring
EKSEMPEL
 • ha hardt, løst liv
13.7 
underliv som sete for forplantningsorganer
SITAT
 • en som skal utgå av ditt eget [Abrahams] liv, skal arve dig
   (1 Mos 15,4; 2011: en av ditt eget [Abrahams] kjøtt og blod skal arve deg)
13.7.1 
især
 livmor
EKSEMPEL
 • barnet i mors liv
UTTRYKK
fra mors liv av
fra (før) fødselen
 • han var kanske bestemt for oppositionen fra mors liv av
   (Waldemar Ager Hundeøine 168 1929)
livs frukt
poetisk
 barn
 • han var hennes livs frukt
 • « … velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.»
   (Finn Halvorsen Jomfruen, helgenen og banditten 116 1959)
 • overført
   
  verdensteorien er blitt mitt livs frukt
   (Thure Erik Lund Uranophilia LBK 2005)
14 
bare som førsteledd i sammensetninger som betegner noe som er knyttet til en bestemt person
 | jf. livlege, livvakt, livrett
15 
om klesplagg eller del av klesplagg
15.1 
klesplagg (for kvinner) som dekker overkroppen (omtrent) til midjen
 | til forskjell fra skjørt, bukse
; jf. sammensetningene kjoleliv, snøreliv, solliv
15.2 
om eldre forhold
 ermeløst klesplagg for barn og kvinner som dekker overkroppen, eventuelt med knapper som strømpestroppene knappes på
15.3 
del av klesplagg som dekker overkropp og/eller midje
EKSEMPEL
 • kjolen, frakken er for trang i livet