Det Norske Akademis Ordbok

gang

gang 
substantiv
BØYNINGen; gangen, ganger
UTTALE[gaŋ:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt gangr, til ganga ''; i denne betydningen etter latin ductus, verbalsubstantiv til ducere 'føre'
BETYDNING OG BRUK
om levende vesen
 det å gå
; det å bevege seg (til fots)
; ferd
SITATER
 • har du vandret den gang, som er tungest af al – gangen ned til din elskedes grav?
   (Andreas Munch Sorg og trøst 100 1856)
 • gamle Peer Gynt går sin egen gang
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 215)
 • han agtede ikke at svigte manden paa den sidste gang
   (Jonas Lie Rutland 131 1880)
   | på vei til graven
 • det blev en besynderlig gang, baade for kua og hende
   (Johan Bojer Samlede verker IV 18)
 • hun gik foran og fik [sauene] paa gangen
   (Peter Egge Hansine Solstad 8 1925)
   | fikk dem til å gå
 • han synes liksom han må assistere skjebnen og påskynde sin gang i retning av det uavvendelige
   (Aftenposten 19.03.1952/3)
UTTRYKK
ha sin (daglige) gang
stadig (daglig) ferdes
 • han tænkte vel, han skulde få sin gang her i huset
   (Henrik Ibsen Vildanden 191 1884)
 • alle vi som ikke har vår daglige gang i skolen
   (aftenbladet.no (Stavanger Aftenblad) 19.05.2009)
 • [ha] sin daglige gang på Grønland
   (aftenposten.no 17.01.2010)
ha gang og sete med/etter
 (grunnbetydning 'gå og sitte med, etter')
litterært
 ha rang med, etter
 • min gang og mit sæte er ikke længer like efter statens overhoved
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 247)
 • embetsmenn i Statens tjeneste har ved hoffet gang og sete like med hoffets embetsmenn av samme rang etter innbyrdes ansiennitet
   (regjeringen.no)
   | fra Hoffresolusjon av 24. mai 1993
gå noe(n) en høy gang
 (trolig, opprinnelig om fartøy 'være tett etter en, være like ved å innhente en')
komme opp imot eller overtreffe, overgå noe(n)
 • musiken gaaer digtet en høi gang
   (Halfdan Kjerulf Av hans efterladte papirer 1831–1847 266)
 • stortingsmann Julius Olsen … er ballets tykkeste mann, – riktignok går pastor Knudsen fra Drammen ham en høi gang
   (Sfinx Kjent folk gjennem årene 158 1936)
 • det er nu ca. 10 000 blaarev i landet. Og korsreven gaar den en høi gang
   (Nationen 1931/200/5/4/5)
 • [Ebba Haslund reagerer] på Bjørneboes arroganse. Han går sin fetter [André Bjerke] en høy gang
   (Tore Rem Sin egen herre 373 2009)
 • trolig går søndagsmiddagen din på en helt vanlig dag tidligere tiders kongers festmiddager en høy gang
   (A-magasinet 29.01.2016/40–41)
1.1 
litterært
 måte å gå på
; gangart
; ganglag
; gange
EKSEMPEL
 • en ungdommelig, spenstig gang
SITATER
 • smal og fin og rank … en gang som en bølge!
   (Jonas Lie Rutland 277 1880)
 • hans gang og hele holdning forråder uro og svækkelse
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 16 1873)
 • [Maria] fik en lettere og lettere gang
   (Johan Bojer Samlede verker IV 18)
1.2 
mest litterært, om livløs, mekanisk ting
 det å bevege seg i en viss retning
EKSEMPEL
 • stjernenes gang på himmelen
1.3 
måte å bevege seg på
EKSEMPEL
 • skipet har en stø gang
1.3.1 
fagspråk
 mekanisme i urverk som bestemmer bevegelsens fart og regelmessighet
1.4 
(det å være i) virksomhet
; det å forløpe
; bevegelse
; fart
; forløp
EKSEMPLER
 • sette et maskineri i gang
 • slik er verdens gang
 • alt gikk sin vante gang på gården
 • sette i gang nye prosjekter
SITATER
UTTRYKK
komme/være i gang med
begynne med
; være beskjeftiget med
 • «Vis sjøvett» har … kommet godt i gang med sitt forebyggende arbeid
   (sjofartsdir.no (Sjøfartsdirektoratet) 20.04.2009)
 • USA og Sør-Korea er i gang med militærøvelsen
   (nrk.no 25.07.2010)
være på gang
 (etter svensk vara på gång)
1 
muntlig
 være i gang
2 
muntlig
 nærme seg
 • store ting på gang, sa en av industrirepresentantene
   (Dan Børge Akerø et al. Norge i Brasil 16 1979)
 • er det en liten prestisjekrig på gang mellom psykiater og psykolog
   (Eva Ramm Stemmen 89 1978)
gå i gang med
muntlig
 begynne med
 • [de] gik i gang med at reise teltet
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 195 1903)
ha/være på gang
ha/være i emning
 | se emning
 • er det noe på gang mellom dem?
 • har du noen nye prosjekter på gang?
   (Lars Saabye Christensen Halvbroren 585 2001)
1.5 
sjøfart
 det at et kronometer forandrer sin stand
1.6 
med tidsangivelse i genitiv
 avstand som kan tilbakelegges (ved å gå, bevege seg i den tid som er angitt)
 | jf. gange
EKSEMPEL
 • en times gang herfra
SITAT
 • vi var kommet en tre timers gang fra Bergen inn i Bjørnfjorden
   (Tidens Tegn 1932/279/7/4)
1.7 
dialektalt
 stigning, oppsvulming (særlig av sjøen)
1.7.1 
bakerfag
 gjæring
1.7.2 
om eldre forhold
 gjær av skummet på gjærende vørter, tørket og brukt til brødbaking eller ny ølbrygging
SITATER
 • melk så sur, at det var gang i den
   (Tidens Tegn 1930/87/6/4)
 • i Eidsberg [brukte man] gang eller ølgjær [på all slags brannsår]
   (Nils Andreas Quisling Overtroiske kure og folkemedicin i Norge 38 1918)
(hvert) enkelt tilfelle, forekomst (av en handling, hendelse e.l. som er uttrykt eller underforstått i setningen)
EKSEMPLER
 • vi treffes en sjelden gang
 • i London har jeg vært mange ganger
 • jeg har mang en gang tenkt å skrive til deg
 • tenke seg om to ganger før man gjør noe
SITATER
 • [han] gjentog flere gange: «Gud velsigne dig, barne’ mit»
   (Amalie Skram Samlede Værker II 624)
 • tror De ikke smerten mangengang mit syn har mørknet?
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 56 1873)
 • for første gang på jord jeg fandt min tanke bag en andens ord
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 114 1873)
 • sligt kan mer end engang hændes
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 11)
 • nu flokker sig om Tyras borg, – kan hænde, sidste gang, – et folk i nød
   (Henrik Ibsen Digte 74 1875)
 • siden jeg så ham en enkelt gang
   (Henrik Ibsen Digte 84 1875)
 • hvorfor har De ikke set ud til os en eneste gang i hele skoleferierne
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 7 1886)
 • det var første gang, noget skib fra den kant havde været i Rio de Janeiro
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 7 1882)
 • den blinker bare en ensom gang
   (Knut Hamsun Rosa 89 1908)
 • vel de hundre ganger hadde Holk hørt ham klage over hendes umulige ulærvillighet
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 32)
 • da sangen var ferdig, sang hun den en gang til
   (Hanne Ørstavik Tiden det tar 8 2000)
UTTRYKK
en gang
1 
tidligere oftest sammenskrevet
 i en viss periode eller på et visst ubestemt tidspunkt (i fortid eller fremtid)
; i sin tid
 • en gang var hele Norge dekket av is
 • det var en gang en konge
 • min tid vil nok komme en gang
 • der var engang en gut som gik paa en vei og knækkede nødder
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 44 1879)
 • når engang regnskabsdagen kommer
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 250 1873)
 • gid du blev så klog at du engang kunde bøde flengen i din egen brog!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 17)
 • om natten døde Oline, engang om natten
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 190 1917)
 • engang denne høvding og hans kammerat hadde drukket brændevin, talte de i teltet høilydt om de to storbjørne de hadde dræpt
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 97 1919)
2 
brukt for å angi et tidspunkt man har lengtet etter
 omsider
 • endelig en gang ble vi ferdige
 • kan du ikke engang slutte!
   (Bjørnstjerne Bjørnson En fallit 25 1874)
gang etter gang
igjen og igjen
 • Gudfader i himlen! Skulle udholde slikt gang efter gang, gang efter gang
   (Amalie Skram Samlede Værker II 84)
 • jeg [har] utsatt å skrive dette brevet gang etter gang
   (Odd Klippenvåg Et personlig anliggende LBK 2013)
gang på gang
igjen og igjen
; mange ganger
 • [hun] trøster ham, forklarer gang på gang at den dårlige samvittigheten er irrasjonell
   (Thea Selliaas Thorsen Pia Fraus LBK 2004)
for én gangs skyld
se skyld
én gang for alle
slik at noe gjøres bare i dette ene tilfellet og ikke skal eller må gjentas
 • la det være sagt én gang for alle
 • den gamle Adam var engang for alle på porten jaget
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 77)
 • nu siger jeg dig én gang for alle, – jeg gør det ikke
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 27 1886)
en gang imellom/iblant
 | dialektalt gang imellom
av og til
 • Ejlif kniber en cigar en gang imellem
   (Henrik Ibsen En folkefiende 20 1882)
 • samvittigheden kan være styg en gang iblandt
   (Henrik Ibsen Gengangere 95 1881)
 • gang imellem var mor Lisbet borti glaset og stirret
   (Johan Bojer Folk ved sjøen 79 1929)
én gang skal være den første
før eller senere blir man nødt til å gjøre noe man mangler erfaring med (slik at man får den nødvendige erfaringen)
én gang er ingen gang
å gjøre eller ha gjort noe bare én gang teller ikke, har ingen betydning
på én gang
samtidig
på samme gang
samtidig
 • værst er problemerne, naar de er subtile og abstrakte paa samme gang!
   (Olaf Bull Ild og skygger 53)
med én gang
1 
øyeblikkelig
; straks
 • kom hit med én gang!
 • får man rødvinsflekk på skjorten, bør den vaskes med én gang
 • forestillingen begynte med én gang vi var kommet inn
2 
foreldet
 plutselig
; med ett
 • når jeg sådan med én gang – i en fart – kommer til at huske på det
   (Henrik Ibsen Vildanden 114 1884)
mang en god gang
ofte
 • vi drikker mangen god gang en bitter og en flaske bajersk sammen
   (Henrik Ibsen Vildanden 4 1884)
én gang ___, alltid ___
se alltid
2.1 
leilighet
; anledning
SITATER
 • når vi næste gang træffes paa Østråt, kommer jeg selv anden
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 172 1874)
 • det må vi vente med til en anden gang
   (Henrik Ibsen De unges forbund 76 1874)
 • [hunden] laa utenfor døren – de gangene den var ute av kjøkkenet
   (Hans Aanrud Fortællinger for barn I 106 1917)
 • alle ventet at Lofotfisket denne gang skulde gjøre dem baade skyldfri og velstaaende
   (Johan Bojer Samlede verker IV 25)
UTTRYKK
den gang
 | den gangen
1 
på det tidspunktet
; da
 • dengang havde jeg Hjørdis kær; men nu –
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 56)
 • å, tænk blot en fjorten-femten år tilbage … Dengang bestod både balforeningen og musikforeningen
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 21 1877)
 • [så skal vi] spørge hinanden, om vi husker, hvad vi sa og tænkte dengang og dengang
   (Amalie Skram Samlede Værker II 553)
 • det var en sommerdag på Hammarsö i 1975, og allerede den gangen hadde Laura trillebag
   (Linn Ullmann Et velsignet barn LBK 2005)
 • forfatteren Jan Erik Vold, den gang tjueni år
   (Kaja Schjerven Mollerin Historien om Mor Godhjerta 9 2019)
2 
muntlig, som subjunksjon, innleder tidssetninger, dels sammen med da
 da
 • husker du den gang (da) vi kjørte av veien?
 • dengang jeg var barn fortalte de mig eventyret om ridder Åge
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 175 1874)
 • den gangen, da Johanne var falden i ulykke
   (Henrik Ibsen Gengangere 92 1881)
 • dengang da gaderne i min fødeby Skien for en del år siden fik navne … nød jeg den ære at få en gade opkaldt efter mig
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 304)
(men) den gang ei
se ei
hver gang
alle ganger
 • han tapte hver (eneste) gang
 • hvergang Torvald gav mig penge til nye kjoler …, brugte jeg aldrig mere end det halve
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 36 1879)
 • hver gang han skulle iføre seg dress, børstet hun den på forhånd
   (Dag Solstad Genanse og verdighet LBK 1994)
om/av/ad gangen
 | foreldet i gangen
(så og så mange, så og så mye) for hver enkelt gang
noen gang
ved noen leilighet, anledning
 | jf. noensinne
 • har du set den Gendin-eggen nogen gang
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 8)
 • han tok fram en kvadratisk, mørk sjokoladeplate. Ingen norsk fabrikk hadde noen gang brukt det formatet
   (Arnfinn Haga Skyggen LBK 2009)
matematikk
 en(hver) gjentagelse (av en viss størrelse eller mengde uttrykt eller underforstått i setningen, vanligvis som uttrykk for multiplikasjon)
EKSEMPLER
 • London er mange ganger større enn Oslo
 • 5 går 5 ganger opp i 25
SITATER
 • du er bedre værd; tyve tusend gange bedre
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 16)
 • Brede kunde tjene mange ganger mere nede i bygden
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 171 1917)
 • alle disse grunder, og endda mangeganger flere
   (Erling Winsnes Veien vi ikke gaar 16 1926)
 • uglenes nattsyn er opptil hundre ganger bedre enn vårt
   (Karl Ove Knausgård Om vinteren 31 2015)
 • det er fem ganger mer kostbart å rense avløpsvannet enn å bruke nytt vann fra grunnvannet, elver eller innsjøer
   (Bergens Tidende 16.09.2021/temabilag/2)
3.1 
i flertall
 
ganger
 med konjunksjons syntaks
 multiplisert med
EKSEMPLER
 • 1 ganger 2 er 2
 • 6 ganger 6 er 36
 • flateinnholdet i et rektangel er grunnlinjen ganger høyden
SITAT
 • – Atten ganger tredve? Det blir … nå? Det klarer du nok! Tenk deg om!
   (Jens Bjørneboe Den onde hyrde 112 1960)
smal vei eller sti (tråkket eller laget på annen måte)
 | jf. hagegang
SITAT
 • om vinteren lever lemenet i ganger under snøen
   (Arnodd Håpnes Dyrespor 131 2021)
4.1 
smalt, avlangt rom til å passere igjennom
; korridor, passasje som forbinder flere rom i et hus, et skip e.l.
; ytterrom mellom gatedør og entrédør (hvor trappen er plassert i en leiegård e.l.)
 | jf. oppgang
SITATER
 • de to herrer fik pels og reisestøvler trukne af i gangen
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje 12 1883)
 • hys, Ekdal; der er folk på gangen
   (Henrik Ibsen Vildanden 171 1884)
 • ude paa gangen – om entreer var der ikke tale i de gamle gaarde – saa man et større parti bøger
   (Ludvig Daae Paul Botten Hansen 77 1917)
 • nå blir det så mye søppel og drass i gangene
   (Peter Bendow Med egen inngang 7 1933)
 • han måtte en tur på gangen hvor han dro pusten i hvinende hiv
   (Inge Eidsvåg Den gode lærer i liv og diktning LBK 2005)
UTTRYKK
sende på gangen
1 
overført
 sende ut av skoletimen som straff
 • [læreren] må sende en av de verste bråkmakerne på gangen
   (Pål Gerhard Olsen Manndomsprøven LBK 1997)
2 
overført
 sende ut av et (møte)lokale (f.eks. møtedeltager som anses inhabil i en bestemt sak)
4.2 
geologi, bergverk
 sprekk i fjell fylt med mineral, bergart, erts
 | jf. gangbergart
SITAT
 • alt tyder paa at det er samme gang som den i Rødsand gruber
   (Nationen 1928/239/1/4)
4.3 
smalt område hvor noe kan bevege seg
 | jf. tollegang
4.4 
anatomi
 kanal, særlig utførselskanal for kjertel
fagspråk
 sett av fire hestesko
del av skotøy
 | jf. sålegang