Kontakt

Kontaktopplysninger for redaksjonen

Besøksadresse:
Gullhaug torg 1
Nydalen, 0484 Oslo

Postadresse:
NAOB
Kunnskapsforlaget
Postboks 4432 Nydalen
0403 Oslo

Telefon: (+47) 22022200

E-postadresse: naob@kunnskapsforlaget.no

Kontaktopplysninger for Akademiet

Post- og besøksadresse:
Det Norske Akademi for Språk og Litteratur
Rosenborggt. 3
0356 Oslo

Telefon: (+47) 91104519

Webadresse: detnorskeakademi.no

E-postadresse: kontakt@detnorskeakademi.no

Kontaktopplysninger for Kunnskapsforlaget

Besøksadresse:
Gullhaug torg 1
Nydalen, 0484 Oslo

Postadresse:
Kunnskapsforlaget
Postboks 4432 Nydalen
0403 Oslo

Telefon: (+47) 2202 2200

E-postadresse: post@kunnskapsforlaget.no