Det Norske Akademis Ordbok

Kontakt

Kontaktopplysninger for redaksjonen

Post- og besøksadresse: Grensen 3, 0159 Oslo

E-postadresse: redaksjonen@naob.no

Telefon: (+47) 977 31 700 (Carina Nilstun)

Facebook: https://www.facebook.com/naob.no/

Instagram: https://www.instagram.com/detnorskeakademisordbok/

Kontaktopplysninger for Akademiet

Post- og besøksadresse: Grensen 3, 0159 Oslo

Telefon: (+47) 453 30 410 (preses Bodil Aurstad)

Webadresse: detnorskeakademi.no

E-postadresse: kontakt@detnorskeakademi.no