Det Norske Akademis Ordbok

Dagens redaksjon

MA Carina Nilstun, daglig leder for Akademiordboken AS og redaktør

dr.art. Hanne Lauvstad, hovedredaktør

cand.philol. Helge Gundersen, redaktør

MA Hilde Bliksrud, redaktør

Foto: Tomaris Semet

Lisens: Begrenset gjenbruk