Det Norske Akademis Ordbok

ild

ild 
substantiv
BØYNINGen; ilden
UTTALE[il:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form ild, av gammeldansk eld, tilsvarer norrønt eldr; jf. nynorsk og dialektalt eld
BETYDNING OG BRUK
flamme(r) som oppstår når noe forbrenner ved høy temperatur
 | jf. brann
EKSEMPLER
 • ilden var hellig hos de gamle persere
 • brannmannskapene ble raskt herre over ilden
SITATER
 • mange huse blev stukne i brand, mange hedninger omkom i ilden
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 49 1873)
 • der var gåt ild i noget høvlflis
   (Henrik Ibsen Gengangere 39 1881)
 • byd ilden skilles fra sin hede
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 74)
 • i sammenligning
   
  som ild hans nag sig rørte
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 106)
 • da slo ild opp fra berget
   (Dom 6,21)
 • ugresset blir sanket sammen og brent på ilden
   (Matt 13,40)
 • når det bryter ut ild og den sprer seg til tornekrattet slik at korn i stakk eller uhøstet korn eller hele åkeren brenner opp, da skal den som er skyld i brannen, gi full erstatning
   (2 Mos 22,6)
 • mengden [brøt] sig inn i fengslet, knuste alt på sin vei og satte ild på rådhuset
   (Romsdals Budstikke 12.11.1919/1)
 • i sammenligning
   
  hvor lenge skal din [Herrens] harme brenne som ild?
   (Sal 89,47)
 • han var så forskjellig fra stakkars Seladon som ild fra sand
   (Paul Gjesdahl Premièrer og portretter 58)
 • en sprakende ild som fortærte alt som hadde vært før og gjorde det til aske, skremmende og farlig
   (Per Thomas Andersen Arr 30 1992)
UTTRYKK
med ild og sverd
med ødeleggelse og (våpen)makt
puste til ilden
1 
blåse på noe brennende for å få det til å brenne sterkere
2 
overført
 få en konflikt, uenighet e.l. til å skjerpes, særlig ved å ytre seg (bevisst) provoserende
 • Brandes har pustet til ilden, den latente motstand mot kristendommen
   (Ketil Bjørnstad Jæger 69 2001)
leke med ilden
overført
 foreta seg noe man burde forstå kan bli farlig eller få uheldige konsekvenser
 • eksperter på islam advarte og sa at Israel og USA lekte med ilden ved å blåse på fundamentalismens glør
   (Christian Borch Ramis vei LBK 2005)
som ild i tørt gress
overført
 med rask spredning
 • han nikket mot magen hennes. – Sånne rykter løper jo som ild i tørt gress
   (Unni Lindell Mørkemannen LBK 2008)
som ild og vann
overført
 svært forskjellige
; som ikke passer sammen
 • for Kierkegaard selv var religion og fornuft som ild og vann
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
mellom ild og vann
overført, sjelden
 mellom to like store farer eller vanskeligheter
 • jeg står virkelig – på mange måder – som midt mellem ild og vand
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 155 1888)
gå gjennom ild og vann
overført
 gjøre alt som står i ens makt
 • jeg skal gå gennem ild og vand for Dem
   (Henrik Ibsen De unges forbund 111 1874)
 • Olaf følte sig vel blandt sine slægtninge, der var stolte af ham og rede til at gaa gjennem ild og vand for ham
   (Rudolf Muus Olaf Trygvessøns Helteliv 2 124 1899)
 • jeg bare visste at disse folka ville gå gjennom ild og vann for meg og jeg ville gjøre det samme for dem, gå gjennom ild og vann, på minste varsel
   (Lars Saabye Christensen Sluk LBK 2012)
gå i/gjennom ilden (for)
 (grunnbetydning 'underkaste seg en ildprøve, gudsdom (for)')
overført
 gjøre en voldsom innsats (for)
; gjøre hva som helst (for)
den evige ild
litterært
 helvete
 • gå bort fra mig [Menneskesønnen], I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!
   (Matt 25,41)
 • forfatteren [beskriver] hvordan Jesus kommer tilbake, samler alle jordens ikke-kristne på sin venstre side og styrter dem ned i den evige ild
   (Christian Borch Ramis vei LBK 2005)
ingen røyk uten ild
ordtak
 | se røyk
brent barn skyr ilden
ordtak
 | se brenne
gyte/helle olje på ilden
se olje
slå ild
se slå
brennende eller glødende stykke, masse, stråle, strøm e.l.
 | jf. lynild
EKSEMPLER
 • vulkanen spruter ild
 • den olympiske ild
SITATER
 • røger De ikke, herr Ekdal? Vil De ha’ ild?
   (Henrik Ibsen Vildanden 25 1884)
   | ha fyr
 • ild fór ned mot jorden
   (2 Mos 9,23)
 • da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, fra himmelen
   (1 Mos 19,24)
 • overført
   
  [hans vesen] gjemte en underjordisk ild
   (Jonas Lie Den Fremsynte 18 1873)
UTTRYKK
låne ild
gresk ild
se gresk
overført
 noe som minner om ildens farge og/eller glød
 | jf. morild
SITATER
UTTRYKK
Sankt Elms ild
3.1 
glans, glød (i øye)
SITATER
 • der var ild og kvikhed i [øynene]
   (Jonas Lie Gaa paa! 73 1882)
 • jeg ser det blaffer et lys bak hans smale øyne, og nå venter han å finne den samme ild i mine
   (Terje Stigen Monolitten LBK 1988)
brennende bål (til oppvarming, matlagning e.l.)
EKSEMPLER
 • kaste noe på ilden
 • sitte rundt ilden
 • nøre opp ild
   | tenne bål
SITATER
 • [du må] spike dig tyri og nøre dig ild
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 92)
 • på et alter i baggrunden brænder en lampe med den hellige ild
   (Henrik Ibsen Catilina 24 1875)
 • en stor, gammel jernovn med ild i
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 1 1896)
 • ild den trenger, som ind er traadt og om knæ er kold
   (G.A. Gjessing (oversetter) Den ældre Edda 12 1899)
 • eld trenger han som inn er kommet og er kald om kne
   (Ludvig Holm-Olsen (oversetter) Edda-dikt 30 1975)
 • ilden spraket og flammet i peisen
   (Bernt Lie Mot Overmagt 173 1907)
 • nei, sæt Dem til ilden. De er jo gjennemvaat
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker IV 14)
 • hvert tre som ikke bærer god frukt, [blir] hugget ned og kastet på ilden
   (Matt 3,10)
 • en stadig ild skal holdes tendt på alteret
   (3 Mos 6,6)
 • [han] er oppe iblant og fresker på elden
   (Mikkjel Fønhus Under Skagsnuten 83 1973)
 • de sitter rundt ilden og forsøker å bli varme i den isnende kalde vinden
   (Espen Haavardsholm Italienerinnen LBK 1998)
UTTRYKK
gjøre opp ild
 | tenne opp ild
tenne bål
åpen ild
bål med flammer uten (full) avskjerming
 • steke noe over åpen ild
 • koke kaffe over åpen ild
 • et rom med åpen ild
   | peis
 • det er forbudt å gjøre opp åpen ild ute på plassene
   (Thure Erik Lund Uranophilia LBK 2005)
ha mange jern i ilden
se jern
fra asken til ilden
se aske
rake kastanjene (ut) av ilden (for noen)
flamme, glimt fra munningen av skytevåpen
EKSEMPEL
 • det slo ild ut av geværmunningen
5.1 
det at skytevåpen fyres av
; skyting
EKSEMPEL
 • politiet besvarte ilden
UTTRYKK
gi ild
avfyre et våpen
 • gruppen hans kastet seg ned ute på kanten av jordene og gav ild med maskinpistolene pekende videre oppover dalen
   (Eystein Eggen Generalen 56 1996)
åpne ild
begynne skyting
 • det er ikke lenge siden kinesiske militære kjørte panservogner inn på Den himmelske freds plass i Peking …, åpna ild og meide ned tusenvis av demonstranter
   (Tore Renberg Mannen som elsket Yngve 11 2003)
under ild
under beskytning
 • være under ild
 • ta en tropp, en avdeling, en bygning under ild
 • evakuere en såret under ild
under dobbel ild
1 
under beskytning, angrep fra to sider
 • under krigen mellom Iran og Irak kom kurdere i begge stater under dobbel ild, og ble utsatt for ufattelige lidelser
   (Dagens Næringsliv 23.01.1991/17)
2 
overført
 under angrep, kritikk fra to kanter
 • [fiskeriministeren] er under dobbel ild, fra grasrota i kystsamfunnene og fra opposisjonen i Stortinget
   (Klassekampen 04.03.2014/8)
i ilden
1 
under beskytning
; i kamp
 • regimentet hadde enda ikke vært i ilden
2 
overført
 i en situasjon hvor man settes på prøve
; i sentrum for (kritisk) oppmerksomhet
 • først senere [i konserten] skulde bleserne for alvor i ilden
   (Nationen 1931/253/4/1)
 • hun forbereder seg alltid i detalj hvis hun skal i ilden ved en redaktørmiddag, eller når en venninne fyller runde år
   (Pål Gerhard Olsen Pinse LBK 2003)
sterk, sviende hete
SITAT
 • sotens ild
   (Henrik Ibsen Catilina 137 1875)
6.1 
sterk varme, hete som man føler i kroppen
EKSEMPEL
 • føle vinens ild i årene
SITATER
 • [hans eneste barn] laae i feberens ild
   (Andreas Munch Sorg og trøst 126 1856)
 • villig midt i martrens ild
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 141)
UTTRYKK
Sankt Antonius’ ild
6.2 
overført
 brennende begeistring, lidenskap
SITATER
 • jeg forelskede mig i hende med den første kjærligheds reenhed og ild
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 63)
 • [Aurelia sier] med stigende ild
   (Henrik Ibsen Catilina 125 1875)
 • dådens ild
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 133)
 • denne ild, dette mod havde han ikke tiltroet hende
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 103)
 • Gud straffe dig, Alvilde, du slukte al min ild
   (Knut Hamsun Det vilde Kor 24 1904)
 • hans tale havde magt og ild som i de tidligere tider
   (Bernt Lie Mot Overmagt 250 1907)
 • elskovs ild
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 89)
 • kald på min ild og ungdom
   (Nordahl Grieg Norge i våre hjerter 10 1929)
 • ilden i kjæresteskapet var død
   (Bertrand Besigye Svastikastjernen 79 2004)