Det Norske Akademis Ordbok

fot

fot 
substantiv
BØYNINGen; foten, føtter, i denne betydningen fot
UTTALE[fo:t]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fótr; gammel dativ eller genitiv flertall fote bevart i en del uttrykk; i denne betydningen med grunnbetydning 'lengden av en mannsfot', dvs. ca. 30 cm; i denne betydningen etter latin pes
BETYDNING OG BRUK
ytterste del av den kroppsdelen hos menneske eller dyr som brukes til å gå med
1.1 
dialektalt også
 denne kroppsdelen til og med låret
 | jf. ben
EKSEMPLER
 • sette foten i bakken
 • ha store, små føtter
 • krype på hender og føtter
 • være sølete på føttene
 • være rapp (eller lett) på foten
SITATER
 • ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti
   (Sal 119,105)
 • tvende skomagere, der … vare temmelig usikkre paa foden [av beruselse]
   (Den Constitutionelle 05.11.1843/2/1 P.Chr. Asbjørnsen)
 • [jeg] kunde ikke spille en simpel skala ordentligt [på orgelet] skjønt det kun var c-dur og med vexlende fødder
 • krig jeg vil med hænder og med fødder, en krig mod løgnen
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 101 1873)
 • er du kold på fødder og hænder?
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 108)
 • med fødderne stemte mod skjægtens spant han rode så sjøen fossed og brandt
   (Henrik Ibsen Digte 90 1875)
 • hun [villanden] slæber lidt på foden
   (Henrik Ibsen Vildanden 119 1884)
 • en mands moralske grundlag kan svigte under hans fødder
   (Henrik Ibsen Vildanden 169 1884)
 • han havde forstuvet ene foden sin
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 45 1888)
 • der var formodentlig hverken rod eller fod i det jeg så
   (H. Wiers-Jenssen Laurentius 219 1923)
   | ingen sammenhengende mening
 • borgerne flyttet fot under sig og saa fortumlet paa hverandre
   (Hans E. Kinck Foraaret i Mikropolis 154 1926)
   | skiftet benstilling
 • vi skal bevare føttene varme og hodet koldt, for å oppnå det vi ønsker
   (Jens Bjørneboe Brev i utvalg 141)
 • dette faktum [at Jacob var uoppnåelig] var som en torn i foten
   (Karin Fossum Elskede Poona 221 2009)
   | smertet
UTTRYKK
stå på én fot
stå på ett ben
gå på sin fot
gå på bena (og ikke kjøre, ri e.l.)
til fots
gående
 | til forskjell fra kjørende, ridende
 • hvis noget var håpløst i veien med maskinen, forutsatte vi at de vilde komme til fots hen over til oss
   (Roald Amundsen et al. Gjennem luften til 88° nord 183 1925)
være rask/lett til fots
gå raskt og lett
 | jf. ben
 • Bjarne førte an med hurtige skritt over bakkefar og steinmurer. Han var lett til fots
   (Lars Hansen Bjørnar Bålk og hans slekt 108 1932)
 • han var fremdeles både sterk og rask til fots, og kom det an på noe, gikk han til værs like lett som noen av de yngste
   (Jens Bjørneboe Haiene 170 1974)
holde seg på føttene
holde seg på bena
; se ben
 • begge rormennene [hadde] holdt seg på føttene
   (Jens Bjørneboe Haiene 191 1974)
(ta) en fot i bakken
(vurdere) situasjonen før man går videre med en prosess eller plan
 • ting trenger ikke være hogd i stein. Det går an å ta en fot i bakken og foreta justeringer når ting dukker opp
   (Harstad Tidende 17.06.2020/16)
få kalde føtter
bli engstelig (for å gå videre med noe)
 • opprinnelig var det fire gutter om komplottet, men en fikk kalde føtter i det avgjørende øyeblikket og trakk seg fra hele affæren
   (Bergens Arbeiderblad 1968/282/12/5)
 • Senterpartiet har i ellevte time fått kalde føtter i skattesaken
   (Dagbladet 1969/85/2/4)
klamp om foten
belastning
; hindring
 • [barn er] nesten automatisk en byrde, en klamp om foten
   (Torgrim Eggen Jern LBK 2010)
 • hele tiden var han nesten irriterende beskjeden med alle sine ønsker og krav, som om han satte alt inn på å unngå å bli en klamp om foten
   (Stig Sæterbakken Gjennom natten LBK 2011)
ved foten gevær!
militærvesen
; kommando
 sett geværet ved høyre fot i loddrett stilling, med kolben mot jorden!
 • de tre matroser [stod] opstilt med hver sin spak plantet i dekket, som en slags «ved foten gevær»
   (Einar Spang I Tordenskjolds bukser 81 1933)
 • overført
   
  Quisling og NS … var blitt stående «ved foten gevær» denne sommeren 1940
   (Hans Fredrik Dahl En fører for fall 163 1992)
stritte imot med hender og føtter
gjøre voldsom motstand mot noe
; sette seg imot noe på det bestemteste
fra fot til isse
sjelden
 fra øverst til nederst
; fra topp til tå
 | jf. isse
 • en gråt, som skaket hele det kraftige legemet fra fot til isse
   (Nini Roll Anker Enken 186 1932)
(så lett) som fot i hose
 (grunnbetydning 'så lett som å trekke på en strømpe')
svært lett
; ganske enkelt
 • det ser noksaa indviklet ut, men det er saa let som fot i hose
   (Øvre Richter Frich De knyttede næver 97–98 1911)
 • en skulde tro, at dette maatte gaa som fod i hose
   (H. Wiers-Jenssen Krøniker fra den gamle By 37 1916)
sette sin fot (et sted)
særlig i negative uttrykk
 gå eller komme (et sted)
 • nu skønner De også, hvorfor han aldrig fik sætte sin fod her hjemme, så længe hans far leved
   (Henrik Ibsen Gengangere 65 1881)
 • de første to tre travle arbejdsdage var der ikke tid til at faa sat en fod iland
   (Jonas Lie Gaa paa! 266 1882)
 • var det ikke for fars skyld stakkar, saa satte jeg aldrig min fot her i huset
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker IV 167)
sette foten ned (for noe)
 (etter engelsk put one's foot down)
stanse, forby en uheldig praksis
; ikke ville gå med på mer
 • noen må sette foten ned og si stopp når man under dekke av tillitsmannsordningen bryter ned disiplinen i Forsvaret
   (Dagbladet 1977/154/8/3)
 • som oppnevnt styremedlem følte [NN] et moralsk behov for å sette foten ned for [lånetransaksjonen]
   (Christian Borch Sannhetens kår LBK 2009)
få foten innenfor
 | få en fot innenfor
komme inn
; få innpass
 • har man først fått foten innenfor, går resten av seg selv
 • han vil bli filmskribent, har fått en fot innenfor på Kortfilmfestivalen i Grimstad
   (Pål Gerhard Olsen Pinse LBK 2003)
 • jf.
   
  Norge og Danmark … står med foten i dørsprekken til EEC
   (Farmand 1970/32/7/1)
få fast fot et sted
sette seg fast
; få innpass
 • [han] trængte til at få fast fod her i landet
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 39 1874)
 • Holt fik fast fod paa nogle af disse værdifulde holmer
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 28)
 • [visens] forfatter Finn Bø og jeg «slo igjennom» og fikk fast fot i norsk revy
   (Einar Rose Rose-boka 74 1941)
på stående fot
 (etter latin stante pede)
uten betenkning
; øyeblikkelig
 • ikke kunne svare på stående fot
 • [jeg ville] ikke at [piken] skulde være saa «dannet» at hun … skulde kunne paa staaende fod eller siddende røv, quod idem est) … angive hovedfeilene i [dikt]compositionen
 • jeg [må] derned på stående fod
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 256)
 • referatet … som siktelsen viste til, kunne han ikke nå på stående fot vedkjenne seg
   (Hans Fredrik Dahl En fører for fall 573 1992)
 • jeg trodde kanskje han trengte noe annet enn det han selv trodde han trengte, og på stående fot var jeg ikke i nærheten av å vite hva det var
   (Trude Marstein Egne barn 8 2022)
sette/komme på frifot
 | sette/komme på fri fot
 (etter eldre praksis med å låse fangers ben i en stokk med hull til føttene, frigivelse innebar da å få føttene fri)
løslate, slippe ut (eller bli løslatt, sluppet ut) fra fengsel, fangenskap e.l.
 | se frifot
 • bankchefen kom på fri fod igen
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 6 1896)
 • [han] var satt på frifot ved et slumpetreff
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie LBK 1989)
 • jf.
   
  nå er den ene hovedmannen i saken på frifot
   (Eystein Hanssen Triangel LBK 2012)
for noens fot
foran noen
 • de hadde sletten for sine føtter
   | foran og nedenfor seg
 • før jeg delte [kongekronen], før krysted jeg den sønder mellem mine hænder og slængte stumperne for eders fod!
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 79 1874)
bringe (noen) på fote
 | komme (seg) på fote
komme eller bringe (noen) til krefter, makt igjen
 • jeg vil påfode, frue; jeg vil tilvejrs
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 113 1879)
bringe/hjelpe (noe/noen) på fote
bringe eller hjelpe (noen som har hatt vanskeligheter eller noe som har ligget nede) i gang igjen
stå på svake føtter
være dårlig fundert
; være i en dårlig tilstand
 • forretningen står på svake føtter
 • «Folkebudet» står på svage fødder; det vil ikke rigtig gå
   (Henrik Ibsen En folkefiende 209 1882)
for fote
 (etter middelnedertysk vorvōtes 'straks, uten stans eller betenkning', for nå ofte oppfattet som preposisjon med betydningen 'foran')
uten betenkning og uten å skåne noen
 • hug ned for fode! Spar ingen!
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 167 1872)
 • snik, snak, fuglen er forbi, skudt ned for fode …
   (Thomas Krag Ada Wilde 149 1896)
 • du går forut og skyter ned for fote, og stenger skreia for mannskapet
 • det tungtbevæpnede politi [trenger] inn og slår ned for fote
   (Jens Bjørneboe Semmelweis 93 1968)
 • [han] ruser rundt i hjemtraktene og voldtar og myrder for fote
   (Stig Sæterbakken Dirty Things LBK 2010)
fot for fot
skritt for skritt
; langsomt
 • hvor hun går, fod for fod stavrer knarken arrig efter
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 18)
 • han fór alene og red fod for fod
   (Sigrid Undset Fortællingen om Viga-Ljot og Vigdis 167 1909)
 • føreren og kløvhesten går over som [om broen] skulde være milebred, men greven går forsiktig fot for fot
   (Wilhelm Munthe Boknåm 336 1943)
 • overført
   
  [de] røvet i sitt overmot vor dyre frihet fot for fot og gav oss tvang igjen
   (Gabriel Scott Årringer 138 1945)
få føtter under seg
mest dialektalt
 renne av gårde
få/gi (noe/noen) føtter (å gå på)
få, gi (noen eller noe) fart
; få, gi (noen eller noe) fritt løp
 • hvor er skæpperne med mynt efter gamle Rasmus Gynt? Faer din gav dem fødder, han
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 12)
 • der faar du svinget! sa han godslig til Inger, der faar du sandelig føtter!
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 165 1917)
   | får du fart på deg
 • «Bare han ikke paa forhaand gir pengene føtter saa.»
   (Rudolf Muus Paa jagt efter Blenda Svanholm 31 1919)
kjenne/få fast grunn under føttene
 • overført
   
  et håpløst eller desperat forsøk på å finne fast grunn under føttene – dvs. bunnfeste for sin livsfølelse
   (Per Thomas Andersen Dekadanse i nordisk litteratur 1880–1900 226 1992)
 • blikkenslageren har ikke mer enn fått fast grunn under føttene, og utstyrt med svære vadestøvler, før han spør om flåttbestanden på øya
   (Sven Kærup Bjørneboe Skjærgårdsmesse 8 2001)
 • [jeg] tilbragte … de neste timene sovende på lugaren, i håp om at jeg snart skulle få fast grunn under føttene
   (Bergensavisen 29.06.2012/2)
bli fanget på feil fot
 (etter engelsk be caught on the wrong foot)
1 
idrett
 ikke klare å nå en ball (i f.eks. tennis eller fotball) fordi den kommer på motsatt side for standfoten
 • skuddet gikk inn helt nede ved stolperoten, mens keeper Stine Lykke Petersen ble fanget på feil fot
   (tv2.no 06.08.2017)
2 
overført
 være uforberedt på noe negativt som hender raskt og uventet
 • hvis de [dvs. vestlige ledere] ikke handler nå, risikerer de å bli fanget på feil fot når neste krise [som involverer Tyrkia] slår til
   (Stavanger Aftenblad 20.05.2023/50)
få fot
1 
musikk, slang, om utøver
 lykkes med låt eller solo
; få rytme og improvisasjon til å fungere
 | jf. bakfot
2 
musikk, slang, om publikum
 få lyst til å bevege seg
 • det er [lett] å få dilla på, smile til, og få fot til musikken han skaper
   (groove.no 18.01.2009)
få fot (på)
muntlig
 ha sans for
; like
 | jf. bakfot
 • Iben er faktisk blitt helt rå på kjøkkenet, sier Benedikte, – hun har fått skikkelig fot etter at de begynte med mat og helse nå i sjuende
   (Heidi Linde Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet 152 2020)
 • jeg har aldri fått fot på krim, men det er nok fordi jeg må ha noe jeg kan drømme meg bort i
   (Aura Avis 09.12.2021/27)
få foten
slang
 bli avskjediget
; bli oppsagt (fra en stilling)
 | jf. få sparken
 • arbeidskontoret har utplassert ham og han får nok foten før lunsch
   (Frode Øverli Pondus. Første omgang 148 2001)
sette fot(en) under eget bord
se bord
ta foten på nakken
ta bena på nakken
 | se ben
få føtter å gå på
få ben å gå på
 | se ben
slepe føttene etter seg
se slepe
skyte seg (selv) i foten
se skyte
1.2 
i litterært eller arkaiserende uttrykk for underkastelse, overgivelse, underordning, tilbedelse, undertrykkelse
EKSEMPEL
 • et kjent og kjært landskap bredte seg ut for våre føtter
   | foran og under oss
SITAT
 • med verdens rigdom drysset for min fod!
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 16 1873)
   | til min rådighet
UTTRYKK
legge noe for noens føtter
også overført
 gi noe betingelsesløst til noen
 • hvor gammel var Julie da Romeo la sitt hjerte for hennes føtter?
   (Agnar Mykle Sangen om den røde rubin 74 1956)
 • jf.
   
  kongen ut under stor jubel og gikk til fots til Stiftsgården «mens hvitkledte damer strødde blomster for hans føtter»
   (Aftenposten 19.06.1991/56)
 • den store tro er den tro som kommer til Jesus og legger alt ned for hans føtter
   (Framtid i nord 29.01.2011)
ligge for noens føtter
overført
 tilbe noen
; beundre noen grenseløst
 • verden lå for hans føtter, Europa og det stort eventyret
   (VG 16.10.1956/4)
 • byen og alle dens innbyggere … lå for hennes føtte
   (Jo Nesbø Karusellmusikk 23 2001)
 • fotballverdenen ligger for hans føtter etter den suksessen han har hatt i klubben sin
   (NTBtekst 30.11.2012)
legge (noe(n)) for sine føtter
erobre (noe(n))
 • [han] planla å legge Fredrikstads ungpikebefolkning for sine føtter
   (Gerd Brantenberg Ved fergestedet 210 1985)
 • overført
   
  vi reiser stadig oftere og legger verden for våre føtter
   (Fædrelandsvennen 19.10.2010/2)
 • overført
   
  den allsidige trønderen [Per Kvist] la … hovedstadens publikum for sine føtter
   (adressa.no 07.12.2011)
kaste seg for noens føtter
 • alle som foraktet deg, skal kaste seg ned for dine [Jerusalems] føtter
   (Jes 60,14)
 • jf.
   
  jeg kan med to ord bøje eder i knæ for mine fødder
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 129 1874)
 • 80 prosent av Venezuelas befolkning lever i fattigdom, og for dem fremstår [president Hugo] Chavez som en politisk messias. De har kastet seg for hans føtter
   (NTBtekst 03.08.1999)
kysse støvet for noens fot
vise tegn på ærbødighet, hengivelse
 • hun [skulle] gladelig ha kysset støvet for føtterne hans
   (Regine Normann Eiler Hundevart 71 1913)
kaste sverdet for noens føtter
vise tegn på overgivelse
falle til fote
 (grunnbetydning 'knele, kaste seg ned som tegn på underkastelse'; jf. norrønt falla til fóta)
oppgi videre motstand
 • stum av smerte holdt hun sig oppe og faldt ikke tilfote
   (Sigrid Undset Kransen 298 1920)
 • stortingsflertallet sette sin egen troverdighet over styr hvis det skulle falle til fote i en sak av denne karakter
   (Aftenposten 25.05.1993/18)
 • Faust har, uten å falle til fote, gjennomlevd bevisst hele spennvidden av menneskets naturlige muligheter
   (Egil A. Wyller Mellom Dürer og Kierkegaard 118 1999)
tre under føtter
 | tre under fot
undertrykke, behandle hensynsløst
 • folkets rettigheter ble trådt under føtter
 • [mannen min] ødte og trådte vor velstand under fod
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 57)
 • tre under fot selve slangen, den opprinnelige, store som en verdiløs simpel spurv
   (Egil A. Wyller Lyset fra Bysants 126 1996)
sitte ved noens føtter
 (etter Apg 22,3)
være noens elev
; lære av noen
 • jf.
   
  ved Gamaliels føtter har jeg [Paulus] fått grundig opplæring i fedrenes lov
   (Apg 22,3)
 • jeg [skal ikke] sitte ved hans fot til jeg blir en gammel mann
 • hvis dr. Korbel fremdeles skulle ha et øye på hva som skjer her nede på jorden, kan han rose seg av at USAs to kvinnelige utenriksministre begge har sittet ved hans føtter
   (Aftenposten 20.11.2004/seksjon PLUSS/23)
1.3 
i faste uttrykk med
 tilstand
; forhold
; nivå
SITATER
 • Jørgen Moe … var en rig mand og levede paa en høi og selskabelig munter fod
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 395)
 • profet, se, det er en klarere stilling. Da ved man dog på hvad fod man står
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 150)
 • jeg kom på en falsk fod her i bygden
   (Henrik Ibsen De unges forbund 69 1874)
 • han skal vide på hvad fod han har mig
   (Henrik Ibsen De unges forbund 147 1874)
 • jeg kunde sætte bo paa en ganske beskeden fot
   (Sigrid Undset Vaaren 324 1914)
 • hans hustru maatte gjøre gjæld og anvende megen list for at holde huset paa passende fod
   (Clara Tschudi Goethes Moder 100 1916)
 • at komme på en naturlig fot med sine medmennesker, – … det er nokså vanskelig
   (Ronald Fangen Nogen unge mennesker 186 1929)
UTTRYKK
stå på god fot med (noen)
stå i godt forhold til (noen)
 • hun har bare så listelig sørget for at stå på en god fod med ham så længe til tiden kom
   (Henrik Ibsen Vildanden 233 1884)
 • han stod på en god fot med sine kamerater
   (Gisken Wildenvey Kjærlighet varer lengst 104 1975)
 • den smiskende fader Knud driver sitt renkespill for å stå på god fot med kongen
   (Gerd Brantenberg Augusta og Bjørnstjerne 85 1997)
komme på den beste fot med (noen)
komme svært godt overens med (noen)
 • Nini kom på den beste fot med svigerfar helt fra begynnelsen
   (Tordis og Jo Ørjasæter Nini Roll Anker 39 2000)
stå/leve på en spent fot med (noen)
 • hun lever overhoved paa en spændt fod med moderen
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 218)
 • faren, som han alltid stod på en spent fot med, fikk i opdrag å åpne Pusjkins korrespondanse
   (Samtiden 1937/65 Maya Vogt Avaloff)
stå/stille på like fot med (noen)
være like godt (ille, dårlig) stilt som (noen)
; være jevnbyrdig med (noen)
 • forfølgelsene av jødene tok slutt og de ble stilt på like fot med de kristne
   (Pål Steigan Svar på tiltale 68 1982)
 • med sitt kjennskap til særlig svensk litteratur og politikk sto han på like fot med de svenske kameratene i diskusjonen om svenske forhold
   (Harald Berntsen I malstrømmen 76 1991)
 • de som faller utenfor kan leve på sitt vis på like fot
   (Vigdis Hjorth Hva er det med mor 17 2000)
leve på en stor fot
 (uttrykket viser til middelalderens snabelsko, hvor lengden var et tegn på bærerens rang og rikdom)
ha stort forbruk
; leve flott
 • han levede paa en stor Fod og slog kredit hvor han kunde
   (Rudolf Muus Kristianialuft I 171 1893)
 • jeg forstår godt folks forbitrelse mot nullskatteydere som lever på en stor fot
   (Aftenposten 18.01.1986/27)
1.4 
nederste del av en strømpe (sjeldnere en støvel) som omslutter foten
EKSEMPEL
 • en babypysjamas med føtter
1.5 
merke, avtrykk av en fot
EKSEMPEL
 • det var sølete føtter på teppet etter ham
1.6 
jakt
 fotspor etter vilt med den medfølgende lukt som en jakthund kan følge
; spor
 | jf. nattfot
EKSEMPLER
 • ta foten
 • miste foten
SITATER
 • disse omstreifere [hunder] sloge gjerne en fjerding ud, naar de ikke fik fod i nærheden
   (Bernhard Herre En Jægers Erindringer 29 1850)
 • hundene vare ikke i stand til at faa rigtig rede paa foden
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 85 1879)
 • der var strax fod
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 103 1879)
 • [hans ene hund] går og venter på at tispen og den annen skal rede ut foten
   (Aftenposten 1932/227/1/7)
1.7 
zoologi
 (den muskuløse) undersiden av visse bløtdyr
1.8 
botanikk
overført
 noe (særlig på bruksgjenstander som møbler e.l.) som i utseende, stilling eller bruk minner om en fot
EKSEMPEL
 • foten på et bord, en ovn, en lampe, et vinglass
SITATER
 • en særlig god og praktisk kaffekande paa tre føtter
   (Byggekunst 1920/28)
 • lampene har justerbar fot og skjerm
   (Bonytt 2012/nr. 11/22)
2.1 
innretning på symaskin til å holde tøyet på plass mens man syr
SITATER
 • det finnes føtter som brukes når man skal brodere, sy knapper osv.
   (Forbrukerrapporten 1999/nr. 4/46)
 • vi [må] ha en holde-anordning som holder hjertet stabilt mens vi opererer. Det er som foten på en symaskin som holder tøyet stabilt når man syr
   (aftenposten.no 30.01.2005)
2.2 
nederste del av noe
EKSEMPLER
 • foten av en mur, av et fjell
 • foten av et tre, av en mast, en orgelpipe
SITATER
 • – Hvor blir det av dere? ropte Anna ved foten av bakken
   (Ragnar Arntzen Når alt er nytt 150 1937)
 • foten av strebebuene
   (Nic. Stang Kunstens vilkår i borgerrepublikken 12 1956)
 • [skatten] lå ved føttene av regnbuen, en på hver side
   (Karl Ove Knausgård Min kamp 3 27 2009)
 • [jeg] satte bagen ved foten av trappen og gikk inn i stuen
   (Karl Ove Knausgård Min kamp 5 164 2010)
 • jeg tok på meg klatreutstyret ved foten av fjellet
   (Abid Raja Min skyld 230 2021)
2.3 
heraldikk
 nederste tredjedel av et våpenskjold, avgrenset av en vannrett linje
2.4 
nederste del av bok, bokside eller brevside e.l.
 | til forskjell fra hode
; jf. fotnote
EKSEMPEL
 • på foten av (bok)siden
SITATER
2.5 
(den) delen av en seng eller et leie hvor føttene hviler
EKSEMPEL
 • ved foten av sengen, av madrassen
SITATER
 • med sang jeg ved dit lejes fod skal svale svien i dit blod!
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 74)
 • lakenet han hadde hatt over seg lå sammentullet i en ball ved foten av senga
   (Jon Michelet Jernkorset 291 1976)
 • hun gikk inn på soverommet, stilte seg ved foten av senga
   (Sverre Knudsen Mannen som ble edru 149 1999)
i betegnelser for måleenheter
3.1 
om eldre forhold eller nå især britisk måleenhet
 lengdemål, i Norge 0,31374 m (avskaffet offisielt da metersystemet ble innført i 1875), i Storbritannia 0,3048 m
EKSEMPEL
 • en 30 fots cabincruiser
SITATER
 • på to fod vand sank den dyre last
   (Henrik Ibsen Digte 91 1875)
 • jeg har ej ment den storhed, som i fod og tommer ud kan måles
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 204)
 • hele tiden [under dansen] lot hun det være en fot luft mellom deres kropper
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 50 1954)
 • fuglene holder seg stort sett lavere enn 5000 fot (ca. 1500 meter) over bakken, mens det meste av flytrafikken foregår over 20 000 fot (ca. 6000 meter)
   (nhm.uio.no (Naturhistorisk museum) 2010)
3.2 
musikk
 mål for orgeltones høyde (lengden av en åpen pipe som svarer til tangenten store C)
3.3 
metrikk
3.4 
økonomi
 grunnlag for finansiell beregning
 | jf. myntfot, rentefot