Det Norske Akademis Ordbok

skrive

skrive 
verb
BØYNINGskrev, skrevet, skriving, skrivning
UTTALE[skri:`və]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt skrifa, via middelnedertysk schrīven eller gammelsaksisk skriban, fra latin scribere; jf. tysk schreiben; se også skreven, skrivelse og skrivning
BETYDNING OG BRUK
(med et redskap) risse, tegne, male eller på annen måte fremstille (tegn, symbol, figur)
 | jf. innskrive, beskrive
EKSEMPLER
 • skrive figurer i sanden
 • skrive på papir
 • skrive for hånd
 • ikke kunne skrive sitt eget navn
 • skrive pent, sirlig
 • skrive utydelig, uleselig
 • skrive med påholden penn
SITATER
 • Jesus bukket sig ned og skrev med fingeren på jorden
   (Joh 8,6)
 • [du] skriver alle substantiver med småt
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 405)
 • tenk å kunne skrive med kritt på tavla når en selv lystet
   (Inge Eidsvåg Den gode lærer i liv og diktning LBK 2005)
 • det er ikke uvanlig at en førsteklassing skriver speilvendt
   (Kathrine Wegge Skolestartboka LBK 2010)
UTTRYKK
skrive av
kopiere (ved avskrift e.l.)
 • skrive av et middelaldermanuskript
 • skrive af gamle pergamentblade
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 82 1890)
 • i mange hundre år hadde russiske munker og prester skrevet av de gamle skriftene
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
skrive etter
 • skrive noens navn etter
skrive over
1 
anbringe (nye skrifttegn) ovenfor skrifttegn som er nedtegnet fra før
2 
anbringe skrifttegn slik at de går over (og sletter ut) andre skrifttegn
skrive til
sjelden
 tilføye (til noe som alt er satt på papiret, i et dokument e.l.)
 | jf. legge til
skrive ut
fylle (bok, hefte e.l.) med skrifttegn (så det ikke er plass til mer)
 | jf. ut
 • han hadde skrevet ut notatboken
skrive seg bak øret
 (etter tysk sich etwas hinter die Ohren schreiben)
overført
 merke seg (noe)
 • De skal skrive lærepengene bag øret
   (Henrik Ibsen De unges forbund 108 1874)
 • et poeng det er all grunn til å skrive seg bak øret
   (Christian Borch Sannhetens kår LBK 2009)
1.1 
om skriveredskap
 frembringe bokstaver eller andre tegn
EKSEMPEL
 • pennen vil ikke skrive
sette sammen skrifttegn til ord og tekst (f.eks. på papir, tavle, skjerm) med skriveredskap
; formulere, uttrykke seg skriftlig
; forfatte (skriftlig arbeid)
EKSEMPLER
 • lære å lese og skrive
 • ikke kunne lese og skrive
 • skrive med blyant, penn, kritt
 • skrive bok, brev, tekstmelding
 • hun har skrevet dagbok hele livet
 • skrive så blekket spruter!
   | skrive ivrig
 • skrive om bagateller
 • skrive om et interessant emne
SITATER
 • de 13 eldste kildene vi kjenner som omtaler Halvdan Svarte, er skrevet i perioden ca 900–1400
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
 • ved å skrive om det erfarte, faller livet og erkjennelsen sammen i teksten
   (Karin Sveen Klassereise LBK 2000)
 • Barbara … gjennomgikk hva de forskjellige nettavisene skrev om saken
   (Sverre Knudsen De aller nærmeste LBK 2003)
 • dette siste brevet er skrevet i 1657
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • han burde vel kjenne til at Mykle hadde skrevet seg inn i verdenslitteraturen
   (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)
   | jf. seg
 • endelig har jeg naturligvis skrevet, fått min egen tekst kommentert og kritisert – og skrevet om igjen
   (Christian Borch Sannhetens kår LBK 2009)
 • det ble skrevet om kameraderi flere steder
   (Vibecke Groth Arvesynden LBK 2009)
 • vinteren 1881 setter Henrik Ibsen seg ned for å skrive sitt liv
   (Ivo de Figueiredo Henrik Ibsen 13 2010)
 • han skriver om steder som til da hadde vært ubeskrevet i litteraturen
   (Simen Ekern Roma LBK 2011)
UTTRYKK
skrive av
presentere skriftlig, utgi (mer eller mindre ordrett) det som en annen har skrevet
 | jf. plagiere
 • de nevnte reisebeskrivelser er utvilsomt like pålitelige som de verker de er skrevet av etter
   (VG 30.07.1952/4)
 • det er for mange knøttsmå redaksjoner som driver og skriver av hverandre
   (journalisten.no 10.10.2014)
skrive om
1 
frembringe nytt (rettet, tydeligere) eksemplar (av tekst)
 • du må skrive om hele teksten
2 
arkaiserende
 oversette
 • [fru Groa] hadde selv skrevet om paa norsk maal salernitanske urtebøker
   (Sigrid Undset Kransen 158 1920)
   | jf. salernitansk
skrive ut
beskrive utfyllende, fyllestgjørende
 | jf. ut
 • Wilcock skriver ut sine minner som om de var elegier
   (Pedro Carmona-Alvarez Rust LBK 2009)
 • jeg kan skrive ut skyer og andre landskap for min egen fornøyelses skyld, jeg kan skrive ut stemninger fordi jeg må, jeg kan skrive ut raseri fordi alternativet ikke er til å tenke på
   (Stig Aasvik Indre anliggender LBK 2012)
i skrivende stund
mens man skriver (gjeldende tekst)
; for øyeblikket
 • sikkerheten for gravide ved bruk av antivirusmidler … er i skrivende stund ikke helt avklart
   (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)
 • jeg trekker når alt kommer til alt på skuldrene over at Norge er i krig, i skrivende stund bomber vi i Afghanistan og i Libya
   (Stig Aasvik Indre anliggender LBK 2012)
2.1 
(skriftlig) utforme, forfatte, utarbeide med tanke på fremførelse, offentliggjørelse e.l.
EKSEMPLER
 • skrive en preken
 • skrive store verk
 • skrive en forelesning
 • skrive en tale til bryllupet
 • skrive i avisen om politiske saker
 • sangen er skrevet for anledningen
SITATER
 • der vil blive skrevet korrespondencer til aviserne i nabobyerne
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 60 1877)
 • jeg skrev imod dem, da de skulde til at bygge
   (Henrik Ibsen En folkefiende 37 1882)
   | forfattet (og offentligjorde) innlegg mot
 • «Gildet på Solhaug» skrev jeg i Bergen i sommeren 1855
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug III 1883)
   | fra forfatterens fortale
 • man må jo følge med, hvad der skrives og trykkes
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 92 1890)
 • det har vært skrevet mye nedsettende om masseturismen i løpet av de siste tyve år
   (Kjell Arild Pollestad Skål for Norge 39 1987)
 • da historikeren P.A. Munch skulle skrive historien om det norske folk på midten av 1800-tallet, brukte han velkjente kilder
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
UTTRYKK
skrive på
holde på å utarbeide
 • skrive på en artikkel til et tidsskrift
 • han sad og skrev på en afhandling
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 153 1895)
 • skrive på en roman
   (Helge Krog Blåpapiret 89 1928)
 • jeg har skrevet på denne boken, helg etter helg
   (Gunn Helene Arsky Spis deg ung LBK 2010)
skrive noen ut
la (innehaver av) rolle, figur e.l. gå ut av et verks handling
 • en litt sliten eks-såpekvinne beskrev hvordan hun var blitt skrevet ut av serien
   (Finn Skårderud Uro LBK 1998)
skrive sammen
mest nedsettende
 sette, smøre sammen (litterært produkt e.l.)
 • det er så altfor almindelig – i sprog, stil og tanke. Det er noget alle mennesker kan skrive sammen
   (Ove Arthur Ansteinsson Det røde vælde 34 1912)
 • skrive sammen nye tekster til gamle operamelodier
   (Dagbladet 1932/129/4/1)
skrive seg tom
forme ut (i litterært verk e.l.) alt det stoffet man har, alt det man har på hjertet
 | jf. utskrevet
skrives historie
2.2 
brukt absolutt
 være skribent
; opptre som forfatter, litterat
EKSEMPEL
 • han lever av å skrive
SITATER
 • jeg skriver i udenbys aviser
   (Henrik Ibsen En folkefiende 167 1882)
 • mange av oss som skriver populært, kan være mer opptatt av å stille ut våre egne moralske og kulturelle kvaliteter enn av å heve opplysningsnivået hos folk flest
   (Ottar Brox Norge mot tusenårsskiftet LBK 1994)
 • [Welhavens] meninger om kunst kunne være nokså tilfeldige … Han kunne imidlertid skrive
   (Børre Qvamme Halfdan Kjerulf og hans tid 18 1998)
2.3 
om forfatter eller avis, især ved sitering
 uttale
; si
EKSEMPLER
 • evangelisten Lukas skriver i sitt tolvte kapitel …
 • avisen skriver i dagens leder …
2.4 
gjengi, uttrykke, formulere (ord, navn, tall) i en viss språkform
EKSEMPLER
 • skrive ordene som de uttales
 • skrive etter ny rettskrivning
 • skrive både bokmål og nynorsk
 • hvordan skrives ordet på engelsk?
SITAT
 • økende nasjonal bevissthet etter 1814 førte til krav om at norske stedsnavn skulle skrives mer i samsvar med norsk uttale
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
UTTRYKK
skrive om
gjengi i en annen språkform
; overføre (til et annet språk)
; oversette
 | jf. omskrive
 • [hun] hadde selv skrevet om paa norsk maal salernitanske urtebøker
   (Sigrid Undset Kransen 158 1920)
2.5 
refleksivt
 
skrive seg
 nå sjelden
 forme, gjengi sitt navn i skrift
SITATER
 • i brevene skrev han sig Alfred Johnston
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 76 1888)
 • [handelsmannen] var en bonde fra kysten, han hette Per og skrev sig P. Jensen naar han fik nogen til at skrive det, selv kunde han ikke
   (Knut Hamsun Børn av Tiden 180 1913)
UTTRYKK
skrive seg fra
 (etter tysk sich (her) schreiben; opprinnelig om person)
især om ting eller forhold
 stamme fra
; kunne føres tilbake til
; datere seg fra
 • [forvorpenhet] skriver sig hyppigst fra mødrene
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 73 1879)
 • hans tanker [kom] over paa maskinmester Steffensen og den blinde pige. [Han ville spørre] hvor de egentlig skrev sig fra
   (Alexander L. Kielland Fortuna 45 1884)
 • gælden skriver sig fra faer
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 55)
 • [vrakrestene] skriver sig fra den savnede motorbåt
   (Tidens Tegn 1931/167/3/1)
 • den klassiske formuleringen av en empiristisk holdning skriver seg fra Aristoteles
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
 • smerten skrev seg fra skammen
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa LBK 2005)
 • dagens bestikkniver har som regel butte spisser. Dette skriver seg fra det franske hoffet i Versailles i 1669
   (Erik Lundesgaard Skikk og bruk LBK 2005)
feste (ord, tanker, bestemmelse) til papiret, til et skriftstykke e.l.
; gi skriftlig form
SITAT
 • Pilatus svarte: det jeg skrev, det skrev jeg
   (Joh 19,22)
UTTRYKK
det står skrevet
 | det er skrevet
især bibelspråk, om allmenngyldig sannhet, bud, forskrift
 • hvor står det skrevet at du skal ha mer enn jeg?
   | hvem har bestemt
 • der er skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene
   (Matt 4,4)
som skrevet står
spøkefullt, i sitat av velkjent talemåte, ordtak e.l.
 • det er en overgang, som skrevet står
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 235)
 • [dalen] bekymret sig ikke for den dag imorgen – som skrevet staar
   (Gabriel Scott Blaaskjæl 241 1923)
 • Sion skal kalles mor av alle, som skrevet står
   (Kjell Arild Pollestad Skål for Norge 67 1987)
det står skrevet i stjernene
 (etter forestilling om forutsigelser, spådommer ut fra stjerner (og planeters) stilling(er), jf. lese i stjernene, astrologi)
det er skjebnens vilje
 • jf.
   
  blandt stjerner skrevet – læser jeg din skæbne
   (Henrik Ibsen Catilina 105 1875)
 • mot en fremtid som står skrevet i stjernene
   (Bertrand Besigye Svastikastjernen 146 2004)
det står skrevet i skjebnens bok
 (jf. skjebnens bok)
litterært
 det er skjebnens vilje
 • det står skrevet i skjebnens bok
skrive ned
nedtegne
; notere
 | jf. nedskrive
 • skrive ned noe etter hukommelsen
skrive opp
oppta fortegnelse over
; notere ned
 | jf. oppskrive
 • skrive opp navn og telefonnummer
 • kan du skrive opp det vi skal handle?
 • imorges kom øvrigheden til Storli: der skrives op og forsegles
   (Henrik Ibsen De unges forbund 190 1874)
 • adresseboken. Der har han sikkert skrevet opp nummeret til elskerinnen
   (Line Baugstø Brist LBK 1994)
 • politiet ransaker dem, skriver opp personalia på dem
   (Cecilie Høigård Gategallerier LBK 2002)
 • hun teller opp alle sedlene i lommeboken og skriver opp beløpet
   (Kari Bøge Komponisten LBK 2008)
skrive inn
føre inn (opplysning, navn e.l.) (i register, på liste, som medlem)
 • skrives inn i livets bok
   | jf. livets bok
 • gut for gut blev målt på alle kanter og skreven ind og tagen til soldat
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 211)
 • alle barn skrives inn ved den skolen de etter veiledende inntaksområder tilhører
   (Kathrine Wegge Skolestartboka LBK 2010)
skrive seg inn
føre eller la sitt navn føre inn (på liste, i protokoll e.l.)
 • skrive seg inn som medlem i en forening
 • naar de har skrevet sig ind hos øvrigheden, er de rette ægtefolk
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 66)
 • alle de åtte skrev seg inn med falske navn
   (Linda Lai Dømmekraft LBK 1999)
3.1 
i presens
 
skriver
 nå sjelden, brukt for å gjøre en tallangivelse (især pengesum) e.l. sikker og utvetydig
EKSEMPEL
 • om eldre forhold
   
  den sum 1000 spesies skriver tusen spesies
UTTRYKK
sier og skriver
se si
3.2 
særlig brukt som talemåte for tidsangivelse
 anføre (et tall) som dato (i brev, dokument e.l.)
EKSEMPEL
 • hvilken dato skriver vi i dag?
   | hvilken dato er det i dag?
SITATER
 • selv om vi kunde skrive den 26de mai, saa vi alligevel ikke andet end sne og atter sne
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 295 1903)
 • vi skrev april. Og igjen forandret landskapet ansikt
   (Roy Jacobsen og Anneliese Pitz Mannen som elsket Sibir 53 2019)
overført
 feste med varige trekk
; (på karakteristisk vis) avspeile
SITATER
 • jeq ser dit anslag skrevet på din pande
   (Henrik Ibsen Catilina 114 1875)
 • ind i alle hjerter skrevet ligger [den fjerde bønn] som stormfordrevet vrag af eders hele tro
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 34)
administrasjon, jus, især i forbindelse med preposisjon, adverb, bestemmelse
UTTRYKK
skrive ut
1 
offentlig administrasjon, om (offentlig) myndighet
 ved (skriftlig) kunngjørelse innkalle, pålegge, forordne
 • skrive ut soldater
 • skrive ut nye skatter
 • skrive ut nye valg
2 
administrasjon
 kvittere ut, for
 • en ung kvinnelig toller skrev ut kvittering
   (Arne Olav Brundtland Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
 • Gordon … skrev ut regninger til campinggjestene
   (Hilde Hagerup Lysthuset LBK 2005)
 • han skulle skrive ut en bot
   (Jan Kjærstad Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
 • lønnen skrives ut hver fredag og overrekkes i små brune konvolutter
   (Eivind Hofstad Evjemo Det siste du skal se er et ansikt av kjærlighet LBK 2012)
3 
medisin
 ordinere resept
 | jf. utskrive
 • han har fått skrevet ut antibiotika
 • skrive ut en resept
 • skrive ut medisin til pasienten
 • en spesialist hadde skrevet ut medisiner som virket ganske bra
   (Sofie Hexeberg og Gunn-Karin Sakariassen Frisk med lavkarbo LBK 2011)
4 
især medisin
 attestere på at noen har fullført behandling, opphold ved institusjon e.l.
 • skrive ut en pasient
 • pasienten ble skrevet ut av sykehuset i går
 • jeg ble skrevet ut fra Sheppard P, en institusjon, eller retreat, som vi likte å kalle det
   (Lars Saabye Christensen Sluk LBK 2012)
skrive inn
især medisin
 registrere (som pasient e.l.)
 • inn på avdelingen, protester fra en pleier fordi han skrives inn på denne måten, rett fra poliklinisk
   (Kari Bøge Komponisten LBK 2008)
5.1 
handel, økonomi
 notere som gjeldspost e.l.
UTTRYKK
skrive noe på noens regning
se regning
5.2 
handel, økonomi
 notere som skyldner
EKSEMPEL
 • skrive noen for noe
SITAT
 • en arm og hulkinnet kone spurte [krambodhandleren] så tynt om han ville skrive mannen hennes for noen kaffekorn og litt rugmel
   (Einar Halvorsrud Langt inne på skogen 75 1959)
5.3 
handel, økonomi
 bokføre, ansette (til en viss verdi)
UTTRYKK
skrive opp
skrive ned
skrive av
5.4 
tegne, sette sitt navn (med forpliktende virkning)
UTTRYKK
skrive under
; signere
 • skrive under på kontrakten
 • i 1660 fulgte Velázquez kong Felipe da denne reiste for å skrive under en ydmykende fredsavtale med Frankrike
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
skrive under på noe
1 
ved sin underskrift godta noe, forplikte seg til noe
 • skrive under på en avtale
 • det skal han skrive under paa ... før slipper du ikke saameget som en skilling af din haand!
   (Jonas Lie Rutland 102 1880)
 • Nansen skrev under på et offentlig opprop om hjelp til de sultende fra sentralmaktene 20. desember 1919
   (Carl Emil Vogt Fridtjof Nansen LBK 2011)
2 
overført
 gå god for noe
; si seg (hjertens) enig i noe
 • jeg kan skrive under på at følgende personer misliker meg
   (Stig Aasvik Indre anliggender LBK 2012)
skrive på
sette sitt navn på
 • skrive på et dokument
 • De skal jo skrive på [tegningene] for ham
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 146 1892)
skrive på en veksel
forplikte seg som kausjonist
skrive på for noen
forplikte seg som kausjonist
 • Sjurd skrev paa for Per, da han kjøpte sjøboden
   (Hans E. Kinck Ungt folk 214 1924)
skrive fra seg
ved underskrift på dokument gi avkall på, avstå
skrive over på
overføre (formue e.l.) til
 • flere av de seks hadde giftet seg, og skrev alt de eide over på kona
   (Harald Skjønsberg På parti med Stalin? LBK 1990)
5.4.1 
refleksivt
 
skrive seg
EKSEMPEL
 • skrive seg for et større beløp på bidragsliste
SITAT
 • «Hvor gammel er saa den knubben?» spurte presten da han skulde skrive sig
   (Per Mork Høstbrand 122 1918)
   | melde seg som konfirmant
5.5 
nå sjelden
 skrive falskt navn
; (i bedragersk hensikt) underskrive i en annen persons navn
 | jf. falsk
SITAT
 • den tid han «sat for skriving»
   (Per Mork Høstbrand 30 1918)
avfatte, forme, få i stand (brev, skrivelse)
; gjennom brev, skriftlig meddelelse rette en henvendelse til
EKSEMPEL
 • skrive til noen på fødselsdagen
SITATER
UTTRYKK
skrive etter
(gjennom brev e.l.) sende bestilling, bud på
; bestille, kalle til seg
 • skrive etter boken
 • skrive hjem etter penger
 • skriv etter katalog! Få dager senere lå katalogen i postkassen
   (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)
skrive noen til
foreldet
 varsle noen pr. brev e.l.
6.1 
meddele gjennom brev, skriftlig beskjed
SITAT
 • vil De heller ikke siden skrive os, hvad det er?
   (Bjørnstjerne Bjørnson En fallit 158 1874)
UTTRYKK
ingenting å skrive hjem om
se hjem
musikk
 tegne notetegn
; nedskrive noter
EKSEMPEL
 • lære å skrive noter
7.1 
om komponist
 komponere
EKSEMPEL
 • Beethoven har skrevet ni symfonier
SITATER
 • musikk skal skrives for folk og ikke for musikere
   (Norges Handels- og Sjøfartstidende 1934/283/6/3)
 • Hindemith skriver … med grelt disharmoniserende stemmer
   (Børre Qvamme Musikk 62 1944)
 • debutalbumet var … nesten bare coverversjoner. Nå skriver han så det spruter
   (Håvard Rem Bob Dylan 46 1999)
 • [sangerinnen Joan] Baez … kan ikke skrive
   (Håvard Rem Bob Dylan 46 1999)
IT, i fast uttrykk
UTTRYKK
skrive ut
ta utskrift
; la trykke
; printe
 | jf. skriver
 • skrive ut utkastet
 • kan printeren skrive ut i farger?
 • [selvmordsbrevet] er skrevet ut på en laserskriver
   (Kjell Ola Dahl En liten gyllen ring LBK 2000)
 • hadde [teksten] vært skrevet ut på en blekkskriver, kunne det kanskje spores
   (Bjørn Bottolvs Granaten LBK 2009)