Det Norske Akademis Ordbok

gangbergart

gangbergart 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
geologi
 størkningsbergart som opptrer i ganger, dannet ved at et magma størkner i spalter eller sprekker i jordskorpen
SITAT
  • aplitt er en helt lys finkornet granittisk gangbergart
     (Trønder-Avisa 24.09.2008/12)