Det Norske Akademis Ordbok

ad

Likt stavede oppslagsord
ad 
preposisjon, adverb
UTTALE[ad:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form ad, av gammeldansk at, tilsvarer norrønt at 'til, på, ved, henimot'; jf. åt; beslektet med ad
BETYDNING OG BRUK
henimot
; mot
SITATER
foreldet, som retningsbetegnelse ved en del verb som uttrykker en sinnsstemning, en følelse
 av
SITATER
 • jeg kan forresten ad faren flire
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 224)
 • han ler ad en sådan uforskammethed
   (Bjørnstjerne Bjørnson En fallit 40 1874)
 • de vrænger ad mine lader og min tale
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 47 1873)
foreldet, om bevegelse
 (bortover) på
SITATER
 • taagen glider ad elv og krat
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 47)
 • ad alle veje kommer fiendens hær
   (Henrik Ibsen Catilina 107 1875)
 • en sjæl [har] sig fotograferet i sit levnets førsel ad negativ vej
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 255)
UTTRYKK
ned ad
nedover
opp ad
oppover
gjennom
; via
; ved hjelp av
SITATER
 • hvad vi erfarer … ad videnskabelig metode
   (Jonas Lie Samlede Digterverker VIII 340)
 • [han kom] ad smugene frem til en av portene
   (Hans E. Kinck Foraaret i Mikropolis 40 1926)
 • optimister har frembragt den tro, at menneskene ad sekler muligens allikevel skal kunne opnaa at bringe noget værdifuldt ut av tilværelsen
   (Sven Elvestad Professor Umbrosus 137 1922)
UTTRYKK
inn ad
inn av
 • han kom ind ad døren
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 12 1895)
ut ad
ut av
 • talrige vogne … kjørte ud ad Porta del Popolo
   (Lorentz Dietrichson Svundne Tider III 101 1901)
ad omveier
se omvei
i faste uttrykk
 | se av
UTTRYKK
ad gangen
se gang
opp ad dage
se dag
som adverb i faste uttrykk med verb
UTTRYKK
bære seg ad
se bære
følges ad
se følge
hjelpes ad
se hjelpe
kimse ad
se kimse
skille ad
se skille
splitte ad
se splitte
vare ad
se vare