Det Norske Akademis Ordbok

gammel

gammel 
adjektiv
BØYNINGgammelt, gamle; eldre, eldst
UTTALE[ga`m:(ə)l]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt gamall
BETYDNING OG BRUK
om person (eller dyr)
 som har levd (forholdsvis) lenge
; (forholdsvis) aldrende
 | til forskjell fra ung
EKSEMPLER
 • en gammel dame
 • hans gamle foreldre lever ennå
 • han var ikke gamle karen
   | han var (fortsatt) en liten gutt
 • man er så gammel som man føler seg
SITATER
 • [læreren] formanede os … til at gaae sagte nedad trapperne, saa at den gamle (rectoren, hvis contoir … vi maatte gaae forbi) ikke hørte os
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 81)
 • jeg er for gammel til at være en ung, gælen student
   (Halfdan Kjerulf Av hans efterladte papirer 1831–1847 258)
 • derude på de blå vande var jeg bleven gammel og grå
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 14)
 • [ulykken] har min gamle bringe klemt, som mellem skjolde
   (Henrik Ibsen Digte 69 1875)
 • hjem han foer i solskin, den gamle ørn
   (Henrik Ibsen Digte 84 1875)
 • hvor er skæpperne med mynt efter gamle Rasmus Gynt
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 12)
 • nei denna blir nok ikke gammal nei
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,1 37)
 • velkommen til måg, sa Ivar Lang og kjente seg gammal
   (Bjørn Rongen I jøkulens skygge 168 1957)
 • varme opp gammal lapskaus
   (Carl Fredrik Engelstad Størst blant dem 12 1977)
 • en gammel mann, med skinnende hvitt hår, bygget en skulptur i den våte sanden
   (Lars Saabye Christensen Sneglene LBK 2002)
 • du er altfor gammel for henne
   (Marie Aubert Kan jeg bli med deg hjem 65 2016)
 • hun er ikke gammel. Hun er kanskje femti
   (Ellen Mari Thelle Bernard banker på 44 2018)
UTTRYKK
man blir aldri for gammel til å lære
ordtak
 man kan alltid lære noe nytt
på sine gamle dager
i sin alderdom
 • havde De tænkt, at jeg på mine gamle dage skulde ble’t politisk agitator?
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 7 1886)
 • [krabben] blir en logiker og en kværulant paa sine gamle dager
   (Sigurd Hoel Syndere i sommersol 8 1927)
 • hun som jeg har hatt mistenkt for å ha misbrukt denne oppofrelsen gjennom alle år … for å få gitt seg selv en udiskutabel rett til å klage på alt og alle nå på sine gamle dager
   (Knut Faldbakken Bad boy LBK 1988)
 • jf., sjelden, med samme betydning
   
  på sin gamle alder
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 242)
Gamle-Erik
(betegnelse for) djevelen
; se Gamle-Erik
(den) gamle Adam
 (etter Luthers lille katekisme, 4. part, om dåpen (den gamle Adam i oss skal druknes ved daglig anger og bot og dø med alle synder og onde lyster), etter eldre tysk bibeloversettelse)
(betegnelse for) menneskets syndige natur
 • han døder den gamle Adam og ifører sig et nyt menneske
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 239)
 • det var den gamle adam i hendes kjød, som daglig skal dødes og druknes
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 32 1882)
 • vi er … født etter syndefallet og preget av den gamle Adam
   (Dagen 04.04.2013/23)
den gamle garde
se garde
1.1 
substantivert i maskulinum (entall eller flertall)
 gammel person
EKSEMPLER
 • gamle og unge
 • døden skåner hverken ung eller gammel
SITATER
UTTRYKK
den gamle
litterært, med særbetydning
 gamlen
 • det var nok paatide du bragte den gamle nogle skillinger
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 37 1882)
de gamle er eldst
ordtak
 de som har levet lenge, har mye å fare med
som de gamle sjunge, så kvitre de unge
ordtak
 barn og ungdom tar etter de voksne
1.2 
om person
 merket av alder
; slitt
; medtatt
EKSEMPEL
 • bli gammel før tiden
SITATER
 • du ungdomskække mellem livets gamle
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 114 1873)
 • hun blir så gammel, så gammel i ansigtet
   (Sigbjørn Obstfelder Skrifter II 55 1917)
 • træt var jeg blit, jeg var gammel før mine år
   (Arnulf Øverland Brød og vin 112 1924)
UTTRYKK
gammel og grå
 (etter 1 Sam 12,2)
gammel
 • fra nå av er det kongen som skal lede dere. Jeg er gammel og grå, og mine sønner er blant dere
   (1 Sam 12,2 (2011-oversettelsen))
 • «Her skal jeg altså bo,» tænkte hun, «og bli’ gammel og grå ved hans side»
   (John Paulsen Jødinden 54 1892)
 • jeg skal leve på det til jeg blir gammel og grå
   (Ebba Haslund Miss Eriksen oppdager Amerika 86 1964)
 • når jeg blir gammel og grå, vil jeg kunne se tilbake på livet mitt og være glad for at jeg satset på det jeg ville
   (Aftenposten 13.01.2014/Kultur & Meninger/20)
gammel og mett av dager
 (etter 1 Mos 25,8 og Job 42,17)
gammel og forsonet med at livet tar slutt
 • som 90-åring døde hun, gammel og mett av dager
 • da [hesten] døde, gammel og mett av dager, ble den begravd med militære æresbevisninger, som en feltmarskalk
   (Richard Herrmann Victoria 147 1987)
1.3 
mest muntlig, om eller til barn
 ikke lenger (helt) liten
EKSEMPEL
 • du er jo gammel og fornuftig nå
om ting, forhold
 som har vært til eller i bruk lenge
 | til forskjell fra ny, moderne
EKSEMPLER
 • så sier et gammelt ord
 • for gammelt vennskaps skyld
 • fortsette i det gamle sporet
   | på samme måte som før
SITATER
 • så byggedes nyt på det gamles grund
   (Henrik Ibsen Digte 137 1875)
 • de smaa lave gamle husene
   (Sigrid Undset Vaaren 171 1914)
 • [hun likte] sig i ei slik gammal steinsmie
   (Johan Falkberget Fimbulvinter 58 1919)
 • sminken i ansiktet så ut til å skalle av som malingen på et gammelt hus
   (Finn Carling En annen vei LBK 1996)
UTTRYKK
gamle penger
 (jf. engelsk old money)
penger man har arvet (til forskjell fra penger man selv har tjent)
 • er gamle penger bedre enn nye? «De nyrike», sies det med forakt. Politikerne anvender benevnelsen som om de meget dyktige menn har tjent pengene på ufin måte — og på altfor kort tid
   (VG 15.05.1997)
 • [ha] ræva full av gamle penger
   (Guro Sibeko Rasismens poetikk 42 2019)
gamle tomter
se tomt
2.1 
som tilhører eller knytter seg til fortiden
EKSEMPLER
 • fra gammel tid av
 • de gamle grekere
   | innbyggerne i oldtidens Hellas
SITATER
 • hurra! det er gamle Norges snebedækte klippeborges morgensolbelyste tinder
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III 544)
 • substantivert
   
  denne mund havde idealiseret noget af den form man tillægger de gamles fauner
   (Camilla Collett og Emilie Diriks Forloren Skildpadde 7)
 • substantivert
   
  de gamles skrifter
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 284 1873)
 • gamle Akershus
   (Henrik Ibsen Digte 9 1875)
 • hun fornyed gammelt bekendtskab
   (Henrik Ibsen Gengangere 73 1881)
 • gamle minder fra studenterårene
   (Henrik Ibsen Vildanden 25 1884)
 • den gamle Peterskirken rager grå opp i den blå luften
   (Karsten Alnæs Sabina LBK 1994)
UTTRYKK
i gamle dager
se dag
være av den gamle skole
representere en eldre, strengere (og gjerne bedre), gammeldags tid
; holde en gammeldags (streng, høy) standard
 • far var en embedsmand av den gamle skole – litt snever kanske – litt stiv og tør
   (Sigrid Undset Jenny 202 1911)
 • hvordan få en dame av den gamle skole … til å fatte dette?
   (Cora Sandel Mange takk doktor 271 1935)
 • han var av den gamle skole og likte ikke underhandlinger
   (Max Mauser En hai følger båten 119 1939)
 • jeg er av den gamle skole og stiller opp for mine nærmeste
   (Marianne Fastvold Feid og pyntet LBK 2003)
 • [filmregissøren Henning] Carlsen var en av de største kulturpersonligheter jeg har kjent, en mann av den gamle skole
   (Aftenposten 10.06.2014/44)
2.2 
substantivert i nøytrum, om tid, hendelser e.l.
 som ligger (langt) tilbake
SITATER
 • [nå] skal vi ogsaa tage os en passiar om gammelt
   (Jonas Lie Den Fremsynte 8 1873)
 • sjelden, i genitiv
   
  lad os tale lidt oprigtigt for gammelts skyld
   (Jonas Lie Rutland 203 1880)
UTTRYKK
ved det gamle
som før
; uforandret
 • alt ble ved det gamle
 • snart er alt ved det gamle
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 38 1883)
 • det er omtrent ved det gamle hjemme
   (Knut Hamsun Samlede romaner II 267)
 • alt var tydeligvis ved det gamle i NS, og ville forbli så
   (Hans Fredrik Dahl En fører blir til 422 1991)
fra gammelt (av)
fra lang tid tilbake
; i lang tid (og fremdeles)
 • landet kænner jeg godt ifra gammelt
   (Bjørnstjerne Bjørnson Arnljot Gelline 45 1870)
   | har jeg kjent lenge
 • stedet ligger sentralt i Tjeldsundet som fra gammelt av har vært en ferdselsåre for fiske og handel
   (Harstad Tidende 22.09.2014/7)
2.3 
brukt som førsteledd i sammensetninger som er språkbetegnelser
 eldste periode etter en eventuell periode betegnet med ur-
 | til forskjell fra f.eks. middel- eller mellom og ny-
; jf. old-
EKSEMPEL
 • gammelengelsk, gammelgresk, gammelhøytysk, gammelnorsk
2.4 
som man har hatt før i tiden
EKSEMPLER
 • han har fått tilbake sitt gamle humør
 • hun fikk tilbake sin gamle stilling
SITATER
 • nu har du jo dit gamle ansigt igen
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 20 1879)
 • du kan faa dit gamle kammer; det staar færdigt
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 45 1882)
2.5 
om ting, forhold e.l.
 som har vært kjent lenge
; velkjent
 | motsatt ny
EKSEMPLER
 • det er gammelt nytt
 • en gammel skikk
 • en gammel vits
SITATER
 • Kina er et meget gammelt land
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 92 1873)
 • således siger jo et gammelt ord
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 94 1873)
 • gamle afdøde meninger
   (Henrik Ibsen Gengangere 82 1881)
 • gamle Rutland
   (Jonas Lie Rutland 6 1880)
 • [ordene var] gamle og kjendte
   (Thomas Krag Ada Wilde 96 1896)
 • de brugte sine gamle kunster
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 268 1903)
 • vende stævnen hjem mod gamle Norge
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 391 1903)
 • tendens[en] til å gi de forskjellige uthus samme høyde er gammel i Trøndelag
   (Kristofer Visted og Hilmar Stigum Vår gamle bondekultur I 59 1951)
 • selv om et stykke av fem kvarters varighet må bli en forenklet ferd gjennom den underjordiske verden, er det ingen problemer med å gjenfinne gamle Holberg i denne monologen [basert på romanen Nils Klims reise til den underjordiske verden]
   (Bergens Tidende 03.12.2004/38)
 • den alminnelige klagesangen om at mangelen på spillbar ny norsk dramatikk alene skyldes den ubehagelige vekten av gamle Ibsen
   (Dagsavisen 19.03.2014/28)
UTTRYKK
den gamle historien
 | den gamle visa | den gamle leksa
overført, om budskap, lærdom
 det samme på nytt
 • den gamle leksa om at arbeidera og kapitalista har forskjellige interesser
   (Dag Solstad Svik 70 1977)
 • [han kunne] dra den gamle visa om at hun var en sviker som bare hadde flytta fra byen og latt de andre være igjen
   (Tore Renberg Mannen som elsket Yngve LBK 2003)
 • det er den gamle historien: Det man forsøker å stenge ned, desentraliseres og gjenoppstår i nye former
   (Klassekampen 22.09.2014/16)
 • det er den gamle leksa om tilbud og etterspørsel
   (Budstikka 23.10.2010/31)
i sin gamle gjenge
se gjenge
gammel sjø
især sjømannsspråk
 etterdønninger
 • [det var] vindstille og gammel sjø!
   (Bernhard Folkestad Blaa hjul 130 1923)
 • det er ikke lenger vinden som gjør at fergene ikke går, men tung gammel sjø som slår inn over land
   (storm.no 09.03.2011)
gammel vane er vond å vende
ordtak
 det er vanskelig å endre en vane
 • som et tegn på at gammel vane er vond å vende, fortsetter mange av de omvendte å tenke og handle på grunnlag av de gamle hinduistiske kasteforestillingene
   (Torbjørn Færøvik India 43 1999)
gammel kjærlighet ruster ikke/aldri
ordtak
 kjærlighet som har vart lenge, holder seg
gammel som alle hauger
muntlig
 | se haug
2.6 
som ikke lenger fyller sin opprinnelige funksjon
SITAT
 • rabarbra fra kjøkkenhagen og sukker i et gammelt syltetøyglass
   (Iben Akerlie Sommeren alt skjedde 78 2022)
især om person
 tidligere
; forhenværende
 | jf. gammelkjæreste
EKSEMPLER
 • han var gammel soldat
 • min gamle lærer
SITATER
3.1 
ofte som første ledd i sammensetninger
 forrige
EKSEMPLER
 • den gamle departementsråden jobber fortsatt i departementet som seniorkonsulent
 • gamlekonsulen, gamledoktoren
 • gammelkongen
3.2 
ofte som første ledd i sammensetninger
 eldst av flere (i rekke, gruppe e.l.)
EKSEMPLER
 • den gamle hovedbygningen er nå representasjonslokale
 • gammelloftet, gammelbukken
 • gamlestuen, gamlelåven
som ikke gjelder lenger
; avleggs
EKSEMPEL
 • sølvtøyet var pakket inn i gamle aviser
SITATER
 • [han] læste i en gammel statskalender
   (Henrik Ibsen Gengangere 65 1881)
 • nede ved døren, hvor mit rum var tapetseret med gamle numre af «Morgenbladet», kunde jeg saa tydelig se en bekendtgørelse fra fyrdirektøren
   (Knut Hamsun Sult 1 1890)
4.1 
som har vært brukt lenge og slik har tapt i verdi
; slitt
EKSEMPLER
 • gamle klær
 • gammelt skrap
 • gamle fraser
SITAT
 • hvert andet rudehul er fyldt med gamle klude
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 12)
4.2 
om matvare
 ikke lenger frisk og god
EKSEMPEL
 • smøret er blitt gammelt
som har eksistert i lengre tid og slik fått økt verdi
; som er blitt bedre av å oppbevares, ved å stå sin prøve e.l.
EKSEMPLER
 • en god, gammel vin
 • vin av god, gammel årgang
 • gamle malerier
 • en god, gammel skikk
 • gammel og god
SITATER
 • de gamle ansete navne her i byen
   (Henrik Ibsen En folkefiende 50 1882)
 • de gamle årgange er de fineste
   (Henrik Ibsen Vildanden 21 1884)
om person
 som er i en bestemt tilstand eller et bestemt forhold som skriver seg fra (forholdsvis) lang tid tilbake
 | ofte motsatt ny
EKSEMPLER
 • de var gamle venner
 • en gammel familie
   | familie kjent langt tilbake i tiden, familie hvis historie kan følges langt tilbake
SITATER
 • de gamle familier reiste eller døde, der kom ikke nye i stedet
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 20 1919)
 • som gammel journalist vil De indrømme –
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 154)
 • som gammel Kristianiamand kender jeg Dem
   (Hans E. Kinck Livsaanderne 189 1906)
 • [florentinere] som tilhørte de gamle familier
   (Nic. Stang Kunstens vilkår i borgerrepublikken 35 1956)
 • – Gamle grautbonde! – Gamle fanteskipper!
   (Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel 123 1957)
 • ei gammal venninne fra håndballen
   (Kyrre Andreassen For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges 215 2016)
UTTRYKK
være den gamle (gode)
være uforandret
være gammel i (noe)
1 
ha hatt å gjøre med, vært beskjeftiget med (noe) i forholdsvis lang tid
 • være gammel i tjenesten
 • jeg var … for gammel i tjenesten til at begaa nogen letsindighet av den art
   (Christian Sparre I «Alabama»s kjølvand 114 1919)
 • han er ung og likevel ganske gammel i politikken
   (Bergens Tidende 09.09.1961/2)
 • jeg er gammel i gamet, så jeg vet hva jeg snakker om når det gjelder å ha krevende arbeidsforhold
   (Vesteraalens Avis 08.06.2010/8)
   | jf. game
2 
ha bodd, oppholdt seg (på et sted) i forholdsvis lang tid
 • dokumentet er fra 1325, da byggmesteren er gammel i byen
   (Nic. Stang Kunstens vilkår i borgerrepublikken 329 1956)
 • hun var ikke gammel i bygda før hun kom med i organisasjoner og lag
   (Hadeland 10.07.1969/2)
gammel jomfru
1 
eldre, ugift kvinne
 • jeg gik og saa mig selv bli gammel jomfru, med tanker og vilje i mig som jeg – dydig og dannet – skammet mig over
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 262 1919)
 • skrekken for en kondisjonert kvinne var å ende som gammel jomfru
   (Carl Emil Vogt Fridtjof Nansen LBK 2011)
2 
kortspill
 (betegnelse for) kortspill eller den tapende part i dette kortspillet, hvor det gjelder å kvitte seg med kortene sine
 • det var som å legge kabal eller spille gammel jomfru med skjebnen
   (Carl Hambro Frels oss fra det gode 17 1963)
6.1 
i nøytrum
 
gammelt
 som adverb
 fra lengre tid tilbake
SITAT
 • et menneske saa gammelt vant og dygtig som Ingeborg
   (Peter Egge Inde i Fjordene 98 1920)
i aldersangivelse, særlig knyttet til person
 som er av en bestemt alder
; som har eksistert i et bestemt tidsrom, en bestemt periode
EKSEMPEL
 • barnet var to år gammelt
SITATER
 • [Osvald] er bleven sex–syv og tyve år gammel
   (Henrik Ibsen Gengangere 48 1881)
 • mest muntlig, med kvantitetsangivende substantiv i genitiv
   
  en otti aars gammel mand
   (Knut Hamsun Ny Jord 76 1893)
 • jeg har siden jeg var åtte år gammel sanket informasjon om alle flyulykker i verden
   (Stig Aasvik Indre anliggender LBK 2012)
 • han hadde … skjegg, ikke veldig langt, noen uker gammelt, kanskje
   (Zeshan Shakar Gul bok 186 2020)
7.1 
i relativ angivelse
EKSEMPEL
 • nyheten var flere dager gammel
SITATER
 • [boken] er visst 100 år gammel
   (Henrik Ibsen Vildanden 110 1884)
 • muntlig
   
  kampen var … ikke mer enn fem minutter gammel da Liv tok en sensasjonell ledelse
   (Ringerikes Blad 1968/123/3/1)
   | hadde bare vart i fem minutter
 • jeg kan ikke ha vært gammel, kanskje syv eller åtte
   (Karl Ove Knausgård Om våren 73 2016)
dialektalt, overført
 klok
; listig
; dyktig
SITAT
 • med dialektal komparativ
   
  «Det er vel gamal gut! Maanen er gamal, men jagu er han gamlare!»
   (P.Chr. Asbjørnsen Ydale 68 1851)