Det Norske Akademis Ordbok

mellom

mellom 
preposisjon
UTTALE[me´l:åm]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt millum
BETYDNING OG BRUK
brukt for å uttrykke et sted eller en strekning som er avgrenset av det som utfyllingen betegner
EKSEMPLER
 • mellom vinduet og sengen står en kommode
 • hun stilte seg mellom meg og døren
 • de bar sekken mellom seg
 • hvor mange stasjoner er det mellom Notodden og Skien?
 • det er langt mellom hver gård, mellom gårdene
SITATER
 • der var et dybt stup nede mellem to fjæld
 • leve midt i en kvalm by, her inde mellem fire vægge
   (Henrik Ibsen Vildanden 76 1884)
 • hun [holder] pistolen fastklemt mellem fingrene
   (Henrik Ibsen Vildanden 238 1884)
 • næsset mellem fyrtårnet og Skjoldviken
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 79 1888)
 • [det var] græsselig langt mellem næsen og munden
   (Dikken Zwilgmeyer Inger-Johanne-bøkerne I 141 1915)
 • der blaanet fjorden tre-fire steder mellem husene
   (Hans E. Kinck Kirken brænder 230 1917)
 • [Vilnius ligger] midtveis mellom Berlin og Moskva, inne i Europa et sted
   (Dag Solstad «Ellevte roman, bok atten» 111 1992)
 • dialektalt brukt når utfyllingen er et entallsord som består av to deler
   
  hønen hadde det travelt med å plukke i sig alt den kunde få mellem nebbet
   (Regine Normann Nye eventyr 49 1926)
UTTRYKK
være som en lus mellom to negler
se lus
falle mellom to stoler
se stol
lese mellom linjene
se linje
mellom barken og veden
se bark
få/ha penger mellom hendene
se hånd
1.1 
for å uttrykke forbindelse fra et sted, punkt til et annet
EKSEMPLER
 • en linje mellom to punkter
 • veien mellom de to hyttene er ufremkommelig
SITATER
1.2 
for å uttrykke samtidig deltagelse, tilhørighet flere steder
SITATER
 • vokse opp mellom flere kulturer
   (Nancy Herz Skal du ikke gifte deg snart? 9 2021)
 • [jeg] fortalte hvordan det var å leve mellom to ulike kulturer
   (Abid Raja Min skyld 100 2021)
1.3 
for å uttrykke at noe, i forhold til de to størrelsene e.l. som utfyllingen betegner, utgjør et skille, en grense e.l.
EKSEMPEL
 • et isolerende lag mellom innervegg og yttervegg
SITATER
 • [ha] en tynd planke mellem sig og afgrunden
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 45 1877)
 • der er ingen mellem Gud og menneskene
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 178 1874)
 • onde engle stiller sig visselig mellem os to idag
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 70 1872)
 • overført
   
  han følte grænserne forvirres mellem ret og uret
   (Alexander L. Kielland Fortuna 134 1884)
1.3.1 
overført, brukt for å uttrykke at de som utfyllingen viser til, står i et bestemt forhold til hverandre, er bundet til hverandre på en bestemt måte
EKSEMPLER
 • det er gammelt fiendskap mellom dem
 • det er noe mellom dem
   | de er tiltrukket av og/eller forelsket i hverandre
 • det er slutt mellom dem
   | (kjærlighets)forholdet deres er over
 • kampen mellom arbeidere og arbeidsgivere
 • forhandlinger mellom stormaktene
 • dette blir mellom oss
   | det vi nå har snakket om, må ikke meddeles andre
SITATER
1.3.2 
brukt for å sammenligne, kontrastere e.l. de to størrelsene e.l. som utfyllingen betegner
EKSEMPLER
 • en sammenligning mellom to priser
 • styrkeforholdet mellom dem har endret seg
SITATER
 • der er en betydelig forskel mellem din fader og mig
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 89 1879)
 • modsigelsen mellem evne og higen
   (Henrik Ibsen Catilina 11 1875)
 • jeg vil bringe samklang mellem hans ønsker og det, som ligger opnåeligt foran ham
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 48 1895)
 • en nyere undersøkelse om sammenhengen mellom sosial bakgrunn og ens situasjon som voksen
   (Hilde Eileen Nafstad og Stein Gaarder Barn – utvikling og miljø 50 1979)
 • klasseforskjellen mellom Italia og Frankrike viste seg å være i angrep
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 68 1986)
 • likheten mellom Hjalmar Ekdal og Peer Gynt
   (Dag Solstad Genanse og verdighet 19 1994)
1.3.3 
brukt for å uttrykke at de to størrelse e.l. som utfyllingen betegner, gjensidig utelukker hverandre
EKSEMPEL
 • skjelne mellom godt og ondt
SITATER
 • vælg mellem Kristus og kejseren!
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 331 1873)
 • hvad var vel så for mig at vælge mellem?
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 101)
 • han drev ennå og vaklet mellom historie og norsk som hovedfag
   (Dag Solstad Genanse og verdighet 45 1994)
 • igjen synes [Jens Bjørneboe] å veksle mellom depresjon og voldsom aktivitet
   (Tore Rem Sin egen herre 512 2009)
1.4 
brukt med svekket stedsbetydning for å angi at en størrelse befinner seg innenfor grensene angitt av utfyllingen
 | jf. mellomvei
EKSEMPLER
 • boken koster mellom 200 og 300 kroner
 • sveve mellom liv og død
1.5 
som første sammensetningsledd
brukt for å uttrykke et tidsrom avgrenset av det som utfyllingen betegner
EKSEMPLER
 • sjefen treffes sikrest mellom 12 og 14
 • natten mellom den 15. og 16. desember
 • uken mellom jul og nyttår
 • spise mellom måltidene
SITATER
 • tiden omfatter mellemrummet mellem året 351 og året 361
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 10 1873)
 • vikene gikk fort, og det var ikke langt mellem de gode søndagene
   (Hulda Garborg Grågubben 180 1925)
 • jeg så det irakiske landslaget sitte her, og slappe av mellom de tapte slag
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 10 1986)
 • den timen ensomheten slo ned i ham, mellom halv tolv og fem over halv ett
   (Dag Solstad «Ellevte roman, bok atten» 105 1992)
 • det i og for seg spennende stadiet mellom barn og voksen
   (Dag Solstad Genanse og verdighet 16 1994)
 • mellom barneskolen og ungdomsskolen var jeg på min første sommerleir
   (Jan Grue Jeg lever et liv som ligner deres 70 2018)
UTTRYKK
være langt mellom
med formelt subjekt det
 forekomme sjelden
 • det var langt mellom høydepunktene
 • visstnok blev det langt og mere enn langt mellem hver liten latter, men i grunnen var det mere ergrelse enn dårlig humør
   (Lars Hansen Beitsaren 93 1939)
 • forfattere er jo vanligvis ikke så pene, eller – det er langt mellom de pene forfatterne, for å si det sånn
   (Dag Johan Haugerud Enkle atonale stykker for barn 202 2016)
 • han benyttet ofte biblioteket, men det var langt mellom pensumbøkene som ble registrert som utlånt til studenten fra Sankthansvollen
   (Hanne Lillebo Obstfelder 102 2017)
2.1 
som første sammensetningsledd i språkhistorisk betegnelse
 midtre periode (av)
 | til forskjell fra gammel- og ny-
EKSEMPEL
 • mellomnorsk, mellomfransk
nå sjelden
 blant
SITATER