Det Norske Akademis Ordbok

år

år 
substantiv
BØYNINGet; året, år
UTTALE[å:r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt ár 'år; (god) åring, årsvekst'
BETYDNING OG BRUK
astronomi, måling
 tiden Jorden bruker på et omløp omkring Solen (inndelt i tolv måneder, 52 uker og 365, i skuddår 366, dager)
UTTRYKK
anomalistisk år
siderisk år
tropisk år
se tropisk
tidsrom regnet fra nyttår til nyttår
2.1 
måling, med tallangivelse innenfor en tidsregning
EKSEMPEL
 • keiser Augustus var født i år 63 f.Kr. og døde i år 14 e.Kr.
SITATER
 • i begyndelsen af aaret 1832
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III 46)
 • mellemrummet mellem året 351 og året 361
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 10 1873)
 • det finnes i dag over tusen bysantinske manuskripter med Aristoteles-tekster som ble kopiert mellom år 800 og Konstantinopels fall i 1453
   (Christine Amadou Vestens idéhistorie 1 137 2012)
2.2 
som alminnelig regningsenhet for tid
EKSEMPEL
 • tidlig på året
SITATER
 • Gud sa: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen til å skille dag fra natt! Det skal være tegn for høytider, dager og år.»
   (1 Mos 1,14)
 • på dagen da de 430 årene var til ende, dro alle Herrens hærer ut av Egypt
   (2 Mos 12,40)
 • dere holder nøye regnskap med dager, måneder, høytider og år!
   (Gal 4,10)
 • [Gud] har sendt meg [Jesus] for å … rope ut et nådens år fra Herren
   (Luk 4,18–19)
 • jeg [sangeren] tenker på gamle dager og minnes fjerne år
   (Sal 77,6)
 • i det andre [rommet] går øverstepresten inn alene og bare én gang om året
   (Hebr 9,7)
 • en gang, bag rullende aar, din sjel jeg ventende møder
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 58)
 • med gryet aarets søn sig reiser rød og stærk. Hvad faderen har glemt, skal blive sønnens værk
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II Tillæg 63)
 • Peer, du er faer før året hælder
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 81)
 • jeg mindes godt for mange herrens år en morgen
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 211)
 • tiden går; årene går
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 95 1896)
 • inden året er omme
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 154 1874)
 • året rundt
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 75 1873)
 • der gik år forbi
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 122 1873)
 • det var året før din mor døde, – eller kanske var det samme år
   (Henrik Ibsen Vildanden 15 1884)
 • så lakked og led det til krigens år i attenhundred og ni
   (Henrik Ibsen Digte 87 1875)
 • det forløpne år har vært rolig
   (Dagbladet 1934/301/6/6)
 • hun hadde skaffet dem aarets sukces i hænde
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 335)
 • [jeg] ser hvor året snur
   (Herman Wildenvey Filomele 140 1946)
 • i syv år på rad feiret han sin julaften alene i maskinstallen
   (Øistein Parmann Marcello Haugen 30 1974)
UTTRYKK
i de senere år
i de siste årene som har gått
 • vi [Dovregubben og hans folk] er gået tilagters i de senere år; vi ved ikke mer om det ramler eller står
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 71)
 • pullovers og slipovers er … blitt meget populære, og brukes i de senere år ofte i stedet for vest
   (Chr. A.R. Christensen Det hendte igår 173 1933)
 • den joggebølgen som i de senere år har gått over verden
   (Arne Kvalheim og Leif Torgersen Løping 62 1980)
 • i de senere år er Per Teigen blitt kjent for det han kaller xylogrammer
   (Sonja Hagemann De tegnet for barna 131 1986)
 • i de senere år er det [innenfor arkeologien] blitt lagt stadig større vekt på funnkonteksten
   (Bergljot Solberg Jernalderen i Norge 25 2000)
det nye år/året
året man går inn i ved et årsskifte
 | jf. nyttår, nyår
 • det nye år kom med bitter kulde
   (Asta Graah Bolander Siena 141 1930)
 • kirkeklokkene ringte det nye år inn
   (Nordlys 31.12.1946/3)
   | annonserte at det nye året startet
 • helt utmattet av navnløs moro, sov vi oss inn i det nye året
   (Odd Nansen Langs veien 39 1970)
det gamle år/året
året man nylig har forlatt etter et årsskifte
 • i øieblikket da det gamle år døde, reiste alle mand sig
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 285 1897)
 • så er det ute det gamle år, det nye blir budt til dans
   (Herman Wildenvey Samlede Digte II 14)
 • Herman skrev til professoren kort etter nyttår og takket for det gamle året
   (Tom Lotherington Wildenvey 334 1993)
 • datoen [sammenfaller] med som for all verdens jøder er den siste dag i det gamle år
   (Tor Åge Bringsværd Min prins 316 1994)
i år
i inneværende kalenderår
 | til forskjell fra i fjor
 • hvad du så’ ifjor, husker jeg iaar
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker I 519)
 • brudd fra iår på jer ed fra ifjor
   (Henrik Ibsen Digte 135 1875)
 • ifjor tilpas, iår forlidt
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 149)
 • det er sidste gang, han kommer her iår
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 180 1888)
 • fint med blåbær i år
   (Terje Stigen Ved foten av kunnskapens tre LBK 1986)
 • i år ville fru Broch ha fotografier
   (Ola Bauer Svartefot 143 1995)
 • jeg valgte en liten [juletre]modell i år
   (Monica Isakstuen Vær snill med dyrene 187 2016)
 • været kunne umulig bli så dårlig i år. Så uflaks har en ikke
   (Marita Liabø Han liker meg LBK 2001)
 • de ferierte på skift i år
   (Kjersti Scheen Månefeen 77 1993)
 • til alt hell har den politiske situasjonen så langt i år vært ganske rolig
   (Hans Olav Lahlum Katalysatormordet LBK 2012)
 • Maiers sprint var like dårlig i år som før
   (Dag Solstad Artikler 1993–2004 LBK 2004)
til års
mest dialektalt
 neste, kommende kalenderår
 • det kommer nu an paa tilaars hvad som monne vokse paa hende
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 107 1917)
 • han skal få den anden til års
   (Johan Bojer Folk ved sjøen 206 1929)
   | den andre votten
 • tilårs står vi uten reserver [av brensel]
   (Aftenposten 1947/105/2/5)
 • svigtet ikke lykken tilaares, skulde der komme piano i huset
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 335)
årsens tid
 (med gammel genitiv bestemt form entall)
foreldet
 • folk kunde fare over til alle aarsens tider
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 114 1879)
 • post fór kun engang om ugen indigjennem fjorden paa denne aarsens tid
   (Jonas Lie Gaa paa! 16 1882)
 • på denne velsignede årsens tid gikk det nu an å leve allikevel
   (Einar Spang Tordenskjolds spioner 5 1935)
år etter år
hele tiden i mange år
 • han som har holdt mig nede år efter år
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 190 1892)
 • det kan være dritt kjedelig å bo sånn for seg selv, i år etter år
   (Arild Nyquist Giacomettis forunderlige reise LBK 1988)
 • Arne elsket Hellas, han ferierte her år etter år
   (Odd Klippenvåg Et personlig anliggende LBK 2013)
 • i år etter år hadde de ryddet jord og brutt stein; hakket, gravd og pløyd
   (Linn Ullmann Et velsignet barn LBK 2005)
år for år
gradvis, sakte, men sikkert over flere (eller mange) år
 • år for år steg jeg
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 137 1896)
 • livet glir – og aar for aar i tomt og taushet dør [sangen] hen
   (Sigrid Undset Ungdom 63 1910)
 • [Leo X] hadde inngitt småbyen [Roma] med liv så den reiste seg år for år i en større prakt
   (Sissel Lange-Nielsen Laokoon 166 1987)
fra år til år
hvert år (sett i forhold til året før)
 • dialektene siver inn i det gamle og stive bokmålet slik at riksnorsken skifter ansikt fra år til år
   (Aksel Sandemose Bakom står hin Onde og hoster så smått 60 1976)
   | fra artikkelen «Den norske revolusjon» (1935)
 • [på] mindre skoler vil antall elever som skal begynne i første klasse, variere fra år til år
   (Kathrine Wegge Skolestartboka LBK 2010)
år etter annet
hele tiden i mange år
 • de summer, jeg år efter andet har skænket dette asyl
   (Henrik Ibsen Gengangere 66 1881)
 • jf.
   
  kornsiloen, som maisen gjærte i fra år til anna
   (Johan Bojer Vår egen stamme (1960) 231)
år ut og år inn
hele tiden i mange år
; år etter år
 • det som var min livsgjerning: Maten, klærne, husvarmen. Hverdag som helg, år ut og år inn
   (Ragnhild Nilstun Min lange reise ender her LBK 2007)
ad åre
foreldet
 neste kalenderår
; om et par år
 • han truer med at komme hid igjen ad aare ved sommertid
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 231)
 • kejseren behager at slå dem ad åre
   (Henrik Ibsen Samlede verker VII 467)
 • hils nu Deres hjerte søn, som jeg altsaa ad aare træffer i Norge sammen med Dem selv
   (Bjørnstjerne Bjørnson Gro-tid II 289)
 • ad aare vil det vel hjælpe
   (Nils Kjær Samlede Skrifter IV 166)
 • [Landsorganisasjonen] vil sikre seg arbeidslederne med sikte på hva som ad åre kan finne sted av sosialisering innenfor bedriftslivet
   (Verdens Gang 1951/108/2/1)
i år
i flere år
; i årevis
 • her har været arbeidet i år for å nå frem til en så glansfull konsert
   (Nationen 1938/267/2/4)
(for, til) godt år og fred
om eldre forhold eller arkaiserende
 | se fred
år om annet
se om
tidsrom på tolv måneder som regningsenhet for virksomhet, forhold e.l., som enten faller sammen med kalenderåret eller begynner og slutter på en bestemt dato
 | jf. budsjettår
SITATER
 • en almindelig amtmand bruger meget mere om året end jeg
   (Henrik Ibsen En folkefiende 14 1882)
 • er han sikkret noget visst pålideligt for året, – da er det en anden sag
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 74 1873)
 • skatt av årets inntekt
   (Morgenbladet 1941/62/1/1–3)
3.1 
tid innenfor et tidsrom av tolv måneder da en bestemt virksomhet finner sted, regnet fra 1. januar eller fra en annen dato (og stilt i motsetning til ferie e.l.)
SITATER
 • [han] tænker at tjære sin baad for aaret
   (Knut Hamsun Det vilde Kor 118 1904)
 • selfangsten har hatt et bra år
   (Morgenbladet 1931/430/9/2)
tidsrom på tolv måneder, brukt for å angi tidsvarighet eller alder
 | jf. ettårs, toårs osv.
SITAT
4.1 
som alminnelig mål for tid
 | jf. krigsår, fredsår
EKSEMPEL
 • lang som et (v)ondt år
SITATER
 • husk de eldgamle dager, gi akt på årene fra slekt til slekt!
   (5 Mos 32,7)
 • for Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag
   (2 Pet 3,8)
 • end ikke ti aars stærke smerte de stumper ud af saaret sled
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter III 47)
 • en lille tre aars dreng
   (M.C. Hansen Noveller 479)
 • kongsbarnet blev et helt år hos presten
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 56 1872)
 • havde jeg år igen, så skulde jeg altid vride mig fra sligt et løfte
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 88 1872)
 • et år derefter var Terje gift
   (Henrik Ibsen Digte 84 1875)
 • de lange år i «prisonens» kvalm
   (Henrik Ibsen Digte 99 1875)
 • jeg har gået deroppe og sløset bort hele otte kostbare år af mit liv!
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 166 1896)
 • vi blir nødt til at lukke badet et par års tid
   (Henrik Ibsen En folkefiende 116 1882)
 • hvad skal jeg da sige? Jeg, som nu i så mange herrens år har været i frøkenernes brød
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 3 1890)
 • jeg var død i mange år
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 62 1899)
 • innen året får I oppfylt Eders ønske
   (Herman Wildenvey Filomele 154 1946)
 • nu var det år siden jeg så hende
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 131 1919)
 • dagene visner ihop til aar
   (Sigrid Undset Ungdom 45 1910)
UTTRYKK
gjennom årene
 | gjennom alle år
i tidens (lange) løp
 • et stort og stærkt folk, hvis lige ikke har været fra fordums tid og heller ikke efter det mere skal komme gjennem alle aar, slægt efter slægt
   (Joel 2,2 eldre oversettelse; 2011: i år som kommer, så lenge slekt følger slekt)
 • familien har gjort seg utrolig mange morsomheter om Annas doktorgrad gjennom årene
   (Marianne Fastvold Tristan kommer 26 1998)
 • hun som jeg har hatt mistenkt for å ha misbrukt denne oppofrelsen gjennom alle år
   (Knut Faldbakken Bad boy LBK 1988)
 • hun hadde ikke tall på de lange enesamtalene hun hadde ført med ham gjennom årene
   (Knut Faldbakken Alt hva hjertet begjærer LBK 1999)
i årenes løp
i tidens løp
 • de havde havt mange [kanarifugler] efter hinanden i årenes løb
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 82 1882)
 • mitt embete vil vel i årenes løp føre oss sammen på ny
   (Jens Bjørneboe Til lykke med dagen 35 1965)
år og dag
 (etter middelnedertysk jār unde dach, etter gammel saksisk foreldelsesfrist som var 1 år, 6 uker og 3 dager)
1 
jus
 tolv måneder og seks uker (som rettsfrist)
2 
lang tid
 • om år og dag skal I beve, I trygge! For det er slutt med all vinhøst, frukthøsten kommer ikke
   (Jes 32,10; 2011: i dager og år)
 • [vi har] sejlet i år og i dage
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 200 1872)
 • der er gåt mere end år og dag siden jeg tænkte på sligt noget
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 193 1886)
 • det varte år og dag
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker VII 268)
 • i aar og dag har vel ingen talt saa krænkende til ham
   (Knut Hamsun Segelfoss By I 16 1915)
 • Erlend hadde duget meget til at gaa og bie paa en barnebrud i aar og dag
   (Sigrid Undset Husfrue 35 1921)
 • det er aar og dag siden du talte til mig om de saker
   (Sigrid Undset Husfrue 386 1921)
 • for aar og dag siden
   (Nationen 1934/188/2/5)
mellom år og dag
litterært
 i løpet av tolv måneder eller så
; i tidens løp
 • ej hungersnød, ej frost og pest, forvolder halvt det nederlag, som slig en mellem år og dag
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 113)
 • tænk efter, hvor megen fortræd og plage du kan fri dig for mellem år og dage
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 78)
 • disse kværne har altid givet en liden skilling mellem år og dag
 • det er med et lite smil en minnes hva som kommer ut i Norge mellom år og dag
   (Aksel Sandemose Dikteren og temaet 59)
4.2 
som mål for alder (ofte etterfulgt av gammel)
EKSEMPLER
 • være i sitt femtiende år
 • sønnen hennes er bare et(t) år
SITATER
 • Osvald er bleven sex–syv og tyve år gammel
   (Henrik Ibsen Gengangere 48 1881)
 • han gik da i det syvende år
   (Henrik Ibsen Gengangere 64 1881)
 • [boken] er visst 100 år gammel
   (Henrik Ibsen Vildanden 110 1884)
 • den [minste] var snart aaret
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 49)
   | tolv måneder gammel
 • den yngste datteren [var] ikke mer enn året
   (Selma Lønning Aarø Hennes løgnaktige ytre 100 2016)
UTTRYKK
i sine beste år
se best
4.3 
i flertall
 tid av livet
; alder
SITATER
 • du [Herren] er den samme, dine år tar aldri slutt
   (Hebr 1,12)
 • hvis de da adlyder og tjener ham, vil de leve godt alle sine dager og ende sine år i lykke
   (Job 36,11)
 • i ungdommens år
   (Henrik Ibsen Digte 97 1875)
 • [I,] en jomfru i eders unge år
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 88 1874)
 • år er vel ingen byrde [for ham]
   (Herman Wildenvey Filomele 35 1946)
 • [ansiktet] bærer endnu præg af stor, karakterfuld skønhed i tidligere år
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 3 1896)
 • med år og ælde går også [videnskapen] i forfald
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 176 1919)
 • han så merkelig ut i femårsalderen; høy for årene
   (Jens Bjørneboe Blåmann 14 1959)
UTTRYKK
med årene
med alderen
; etter som årene går
; når noen år har, får gått
; med tiden
 • hun var blit tyk med aarene
   (Knut Hamsun Segelfoss By II 14 1915)
 • fættere blir ikke bedre med årene
   (Helge Krog Blåpapiret 30 1928)
 • ille var hun no, og hun ble venteligvis bare verre med årene
   (Inger Hagerup Østenfor kjærlighet, vestenfor drøm 103 1977)
 • sosiale tapere som med årene fikk et avhengighetsforhold til fengselet
   (Ola Bauer Metoden 109 1985)
 • penere var hun ikke blitt med årene
   (Ebba Haslund Fra mitt Stromboli 80 1991)
 • tilbakeblikkene blir stadig tydeligere med årene
   (Victoria Bø Historien om Henrik Wiklunds barnebarn 242 2004)
til års
forholdsvis gammel
 • vi som er så pass til års at vi husker 1905
   (Nationen 1939/130/3/2)
 • jeg har hørt om mange søfolk, som ikke kan forsage søen, uagtet de er tilaars
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 160 1882)
 • en pige til års
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 1 1890)
 • alle som er litt til års, husker det studenteropprør og den nye sosialrealistiske bølge som brøt gjennom i 60/70-åra
   (Aslaug Groven Michaelsen Kunstverket spøker 35 1993)
være oppe i årene
være forholdsvis gammel
 • når man er oppe i årene, gjør brudd på rutinene at dagene blir tyngre og mer uoverkommelige
   (Kjell Ola Dahl Mannen i vinduet LBK 2001)
dra/trekke på årene
begynne å bli eldre
; begynne å bli gammel
 • gifte sig vil en jo gerne, når en begynder at trække på årene
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 90 1896)
 • vi må følge med i tiden, Elise, selv om vi begynner å dra på årene
   (Knut Faldbakken Turneren 7 2004)
fylle år
ha fødselsdag
 • det er broren min som fyller år i dag
   (Thorbjørn Egner Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen (1968) 35)
 • mor fyller år imorgen, på selve St. Hans
   (Kjell Arild Pollestad Anklaget 237 2011)
de unge år
1 
poetisk
 unge mennesker
 • hvad må de tro de unge år som bærer vredens sum og nu må friste lykkens kår i bombesikre rum
   (Gabriel Scott Årringer 120 1945)
2 
poetisk
 ungdomstiden
støvets år
bibelspråk
 | se støv
nå sjelden
 tidsrom innenfor kalenderåret da det frembringes grøde, årsvekst
SITATER
 • aarets væxt bestemmer sol og maane, og dernæst jo og af bondens flid
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I,3 80)
 • [hun så] hvor vakkert [byggåkeren] matet sig om det var tidlig års
   (Magnhild Haalke Dagblinket 182 1937)
5.1 
tidsrom innenfor kalenderåret med tanke på naturfenomen
 | jf. snøår, vannår
5.2 
 | jf. årsæl
SITATER
 • i flere uger var der ikke kommet regndraaben, alligevel spaade landmanden godt aar
   (Knut Hamsun Bjørger 13 1878)
 • de skulde blote [kong Domalde] for at faa godt aar
   (Gustav Storm (oversetter) Kongesagaer (1900) 13)
 • Gud bevare kongen, give fred i landet med godt aar
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 193)