Det Norske Akademis Ordbok

best

best 
adjektiv
BØYNINGbest
UTTALE[best]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
superlativ av god, bra; av norrønt baztr, beztr; se også bedre (komparativ)
BETYDNING OG BRUK
i høyeste grad tilfredsstillende og formålstjenlig
; mest brukbar
; ypperligst i sitt slag
EKSEMPLER
 • byens beste hotell
 • den beste mat, vin
 • årets beste bøker
 • han holdt den beste talen ved festen
SITATER
 • lad mig se, du klæder dig i din bedste stas
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 10 1883)
 • det smager bedst, når jeg kan sidde og spise sådan ganske alene og uforstyrret
   (Henrik Ibsen En folkefiende 2 1882)
UTTRYKK
etter beste skjønn
så godt man kan
 • jeg gjorde hva jeg kunne – efter beste skjønn og fattig evne
   (Jens Bjørneboe Haiene 25 1974)
 • min fremstilling var gitt etter beste skjønn og overbevisning
   (Annæus Schjødt Mange liv LBK 2004)
etter beste evne
se evne
1.1 
substantivert
SITAT
 • hvorfor skal ikke [Robert] Schumann måles efter det bedste, han har ydet, i lighed med, hvad der fornuftigvis er tilfældet med alle andre skabende ånder?
   (Edvard Grieg Artikler og taler 135)
UTTRYKK
det beste man kan
 | best man kan
av alle krefter
 • han [ble] saa flyvende sindt, at han rent glemte øltønden, og efter grisen det bedste han kunde
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 50 1879)
 • nu skal der tærskes, det bedste vi kan
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker II 222)
 • vi væbner os det bedste vi kan
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 192 1872)
 • [hun] trøstet bedst hun kunde
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 41 1917)
 • [vi] vinker og hoier som best vi kan for å gi oss til kjenne
   (Stig Sæterbakken Dirty Things LBK 2010)
det beste man har lært
se lære
det beste man vet
 • sjokoladepudding er det beste jeg vet
 • more sig lystigt, det bedste han veed
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 389)
 • spøkefullt, med uregelrett superlativform
   
  marsipan er det besteste jeg vet
   (Helene Uri Den rettferdige 224 2009)
 • å forelese er noe av det beste jeg vet
   (Beate Grimsrud En dåre fri LBK 2010)
gjøre sitt beste
anstrenge seg for å gjøre noe så godt man klarer
 • nu får vi gøre vort bedste, venner
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 324 1873)
 • jeg føler at jeg gjør mitt beste, både i jobben og privat
   (Erlend Loe Fvonk LBK 2011)
(være) på sitt beste
(være) så god man kan
 • forfatteren er på sitt beste når han skriver noveller
 • vi fikk se laget på sitt beste
 • da elven ikke nettopp var på sitt beste, ble båten for sikkerhets skyld bemannet med tre karer
   (Kitty Wentzel Fra mitt livs karusell 176 1960)
 • gresk kokekunst på sitt beste og til en rimelig penge finner De hos: …
   (Gunnar Brinck og Harry Sjøgren Guide til Europas natteliv 33 1972)
 • på sitt beste var han reservert, på sitt verste innesluttet
   (Arne Lygre Tid inne 77 2004)
det beste (av det hele)
det morsomste, mest fornøyelige
 • men så kommer det bedste; for så skal han nu slukke; og så slår han alt vaskevandet ind i ovnen
   (Henrik Ibsen Vildanden 96 1884)
mest gagnlig, gunstig
; mest fordelaktig
; heldigst
EKSEMPLER
 • det beste land i verden
 • vi får håpe det beste
 • vende noe til det beste
 • det er nok best slik
SITATER
 • jeg vil bare dit eget bedste
 • alle vil jo det bedste for land og folk
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 42 1872)
 • alt skal en prøve og vælge det bedste
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 222)
 • bedst var det, kan hænde, det gik, som det gik
   (Henrik Ibsen Digte 100 1875)
 • det er nok bedst jeg kommer hjem i skyggen under bræens brem
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 73)
 • jeg tænkte at gøre det på det bedste for dig
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 183 1888)
 • nei, det er nok bedst at tage sig iagt
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 249)
 • [klosteret skal] i sine bedste dage [ha] huset over to hundrede munke
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 291)
   | i sin velmaktstid
 • vi [hadde] ogsaa de bedste udsigter til at slippe forbi
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 396 1903)
 • de fikk gjøre det de mente var best, snakke om det, ringe tilbake
   (Mari Osmundsen Gode gjerninger 121 1984)
UTTRYKK
kun/bare det beste er godt nok
brukt både bokstavelig og når man får noe som er bedre eller mer enn man har tenkt seg muligheten av
 • den ansvarskjensle som skaper bevisstheten om at bare det beste er godt nok
   (Josef Norborg Johann Sebastian Bach 139 1950)
 • jeg ville … at Julian skulle gå på Eton. Bare det beste var godt nok for ham
   (Pål Gerhard Olsen Fredstid LBK 2000)
i sine beste år
i den tid da ens arbeidskraft og yteevne står høyest (fra man er fullt utviklet til man begynner å eldes)
 • endnu var den firskaarne sjøkaren i sine beste aar
   (Johan Bojer Samlede verker IV 12)
 • på et nes ute i elven sto en mann i sine beste år og fisket med stang
   (Terje Stigen Krigen LBK 1989)
gjøre best i
handle klokest, heldigst ved
 • vi gjør best i å utsette saken
 • været var utrygt og … vi gjorde best i å vente
   (Roald Amundsen et al. Gjennem luften til 88° nord 35 1925)
 • Frøken hadde gjort det klart for våre foresatte at de gjorde best i å forlate rommet og overlate oss [førsteklassingene] til henne
   (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)
som det best kan falle seg
gunstigst etter omstendighetene
 • så tar de det slig, som det bedst kan falde sig
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 6 1892)
den første og beste
 | den første, den beste
den, det første man kommer over
 • den første, den beste, Thorbjørn traf …, spurte han
 • jeg vælger det første det bedste iflæng
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 180)
 • han nytter den første den beste leilighet til at kaste mig ut
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 223)
 • Jensine var ikke den første den bedste
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 161 1917)
   | hun var ikke som hvilken som helst annen
 • [han] kommanderte Åse til å fjerne klaveret, selge det til første og beste som kom med et bud
   (Kurt Sweeney Kjegler LBK 2008)
 • han [gikk] inn på første og beste spisested for å stille sulten
   (Eivind Buene Enmannsorkester LBK 2010)
ha noe til beste
 (etter tysk was zum Besten haben, opprinnelig uttrykk fra skytterfester hvor das Beste betegnet (første)premie)
ha lagt seg opp penger
gi noe til beste
 (etter tysk etwas zum Besten geben, grunnbetydning 'gi noe som (første)premie; spandere (drikkevarer) på vinneren')
fortelle eller synge noe for å underholde
 • sangerne gav et par nummer til beste
 • om de sammenstød gav hr. Hejre adskilligt tilbedste igåraftes
   (Henrik Ibsen De unges forbund 60 1874)
 • [hun] gav et par viser tilbedste
   (Drammens Blad 26.09.1873/3)
 • herrerne … har foretrukket at fortælle sammenhængen for publikum ved forestillingen iaften istedenfor at gi den til bedste for avisene
   (Stein Riverton Fjerdemand 69 1920)
 • [folk har] søkt meg i vertshuset ved kveldstid for å gi til beste en historie
 • enkefru Utne var på ny i ferd med å gi til beste glimt fra sitt liv som bestemor og mor
   (Espen Haavardsholm Ikke søkt av sol LBK 1994)
ha noen til beste
 (etter tysk jemanden zum Besten halten, haben '(for moro) behandle noen som om de var vinneren, den beste')
gjøre seg lystig over noen
 • uforstandige mennesker kunne ha henne til beste på grunn av hennes godtroenhet
   (Karsten Alnæs Bakenfor alle farger LBK 2008)
stå på ens beste
ville ens vel, arbeide til ens fordel
til beste for
til fordel for
 • en indsamling til bedste for en kjertelsvag familie her i bygden
   (Ragnhild Jølsen Samlede skrifter II 199)
 • et «erotisk instinkt», som i overgangsalderen søker å holde seksualiteten nede til beste for et dypere og renere erotisk forhold
   (Richard Eriksen Erotikk og livsanskuelse 147 1928)
 • det ser virkelig ut til at Hitler personlig lenge mente at det var til beste for Tyskland, om de nordiske stater forble nøytrale
   (Rolf Scheen Norges sjøkrig 1939–40 I 79 1947)
 • alt ordnet seg til beste for alle parter
   (Morten Jørgensen Sennepslegionen 160 1987)
komme på den beste fot med (noen)
se fot
det allmenne beste
se allmenn
mest skikket (til noe)
; mest pålitelig
; flinkest
; dyktigst
EKSEMPLER
 • de beste elevene
 • våre beste skiløpere
SITATER
 • selv gik han i land med sine bedste mænd ude ved Ekebergstøen
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 163 1872)
 • her har du jo alle de bedste læger at vælge imellem
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 65 1896)
 • så er jo barnet i de bedste hænder da
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 223 1896)
 • med bidrag af expeditionens bedste hoder havde doktoren startet en avis
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 90 1903)
 • jeg har blitt headhuntet til et av landets beste damelag i fotball
   (Beate Grimsrud En dåre fri LBK 2010)
UTTRYKK
det kan hende (selv) den beste
sagt som oppmuntring når noen har mislyktes med noe
 • ak ja; det hænder de bedste
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 249)
 • den bryske tanten hadde myknet og sagt at slikt kunne hende selv den beste, men at han fikk passe bedre på en annen gang
   (Britt Karin Larsen Som steinen skinner LBK 2011)
3.1 
utført med størst dyktighet
EKSEMPEL
 • den beste besvarelsen
SITAT
 • [han hadde alltid] stolt på sin uslitelige ungdommelighet … og sin utholdende vilje til å oppnå de beste resultater
   (Knut Faldbakken Ormens år LBK 1993)
som adverb
 med minst vanskelighet
; lettest
EKSEMPLER
 • slik slipper vi best fra det
 • hvordan kan vi best unngå vanskelighetene?
SITATER
 • ser du ikke hvorledes jeg bedst kan vinde frigørelse fra alle nagende minder
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 108 1886)
 • spørsmålet om hvordan han best kan beskytte sin autoritetsposisjon
   (Fredrik Barth Manifestasjon og prosess 163 1994)
4.1 
mest nøyaktig
; tydeligst
SITATER
 • slig vil vi to hinanden bedst forstå
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 62 1873)
 • han er den af bankbestyrerne, som har bedst rede på alting
   (Henrik Ibsen De unges forbund 125 1874)
 • å, jeg ved bedst, hvad slags far han har været for hende
   (Henrik Ibsen Gengangere 41 1881)
 • på dem, som vokser op, ser en bedst, hvor gammel en selv blir
   (Henrik Ibsen Vildanden 72 1884)
 • du ved visst selv bedst, du mor, hvad folk jeg kender og ikke kender
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 56 1896)
 • de folkelige navn på ryggverk er mange og viser best den gamle folketro om sykdomsårsakene
   (I. Reichborn-Kjennerud Vår gamle trolldomsmedisin IV 126 1944)
 • hun kunne mest og visste best
   (Kurt Sweeney Kjegler LBK 2008)
mest velbegrunnet
; mest gyldig
; mest ekte
EKSEMPLER
 • han hadde de beste grunner til å gripe inn
 • hvilket av de to uttrykkene er best norsk?
SITAT
 • du er min bedste ven i verden
   (Henrik Ibsen Gengangere 116 1881)
som adverb
 grundigst
; kraftigst
; heftigst
; mest intenst
SITAT
UTTRYKK
den som ler sist, ler best
se le
som best
litterært
 mest grundig, intenst, kraftig
 • lad får og kviger gramse grådigt hver som bedst
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 9 1873)
 • alferne … lege som bedst når vi drømme og sove
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 47 1883)
 • sjelden
   
  alt som bedst kom bejlere fra øst og bejlere fra vest
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 33 1883)
   | rett som det var, stadig vekk
som adverb; brukt for å uttrykke at verbalhandlingen er i full gang, i full utvikling for derved desto sterkere å markere en inntredende avbrytelse
SITATER
UTTRYKK
best som
brukt som innledning i tidssetninger
 | jf. aller best som
 • uten som
   
  bedst han sad og bad, fik han se skimtet af noget sort
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 55 1879)
 • men bedst som han sidder, så hører jeg, at han gir ligesom et brøl ifra sig
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 45 1888)
 • uten som
   
  best han gikk der og drev … fikk han øie på noget svart
   (Regine Normann Nye eventyr 2 1926)
 • best som det var, tok de fram lommeflaskene og hadde «skjenk i ferden»
   (Ørnulf Hodne Jul i Norge 100 1996)
best som ___ best så ___
sjelden
 akkurat som ___ nettopp da ___
 • bedst som [makrellen] kommer i lek ind mot bugten … – bedst saa stopper den op og blir væk
   (Gabriel Scott Kilden 104 1918)
best i senn
plutselig
 • best i sen hev hun kvisten
   (Ingeborg Refling Hagen Brudgommen 1 1927)
rikeligst (i omfang, utstrekning, mengde e.l.)
EKSEMPLER
 • hvem har best med penger av oss?
 • du er den av oss som har best anledning til å få gjort noe
8.1 
som bestemmelse til adjektiv for å uttrykke den høyest tenkelige grad
EKSEMPLER
 • ha den best mulige anledning til noe
 • gjøre det best mulige ut av noe
SITAT
 • det er den fysisk best utrustede del av arbeiderungdommen som i sakens natur er aktive idrettsutøvere
   (Petter Larsen Med AIF-stjerna på brystet 113 1979)
som hører til de dyktigste og mest aktverdige i samfunnet
SITATER
 • i den og den sag skulde bygdens bedste Mænd, ens slægt og bekjendte sidde som dommere
   (Dagbladet 17.04.1882/2/6)
   | Bjørnstjerne Bjørnson om jurysaken
 • landets beste borgere i alt det, der er hævdet og godkendt af de bedste i samfundet
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 79 1886)
9.1 
som hører til de sosialt høyeststående
; fornemst
EKSEMPEL
 • en av Englands beste familier
SITAT
 • [hun] blev optagen i de bedste kredse
   (Henrik Ibsen De unges forbund 62 1874)
9.2 
med sterkt svekket betydning, brukt i tiltale
 | jf. god
EKSEMPEL
 • nei, min beste hr. Larsen, den går ikke!
SITATER
 • tal aldrig om det, bedste frue
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 12 1877)
 • men bedste, kære fru Rysing
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 36 1890)
 • jeg har tænkt så på Dem i disse dage, min beste!
   (Bjørnstjerne Bjørnson En hanske 79 1883)
10 
med etisk grunnbetydning
 | jf. god
10.1 
mest menneskekjærlig
; mest høysinnet
; edlest
EKSEMPEL
 • han er det beste menneske jeg kjenner
UTTRYKK
ikke være (av) mors beste barn
se mor
10.2 
mest velvillig, elskverdig
EKSEMPEL
 • si, gjøre noe i den beste mening
SITAT
 • jeg kan ej, selv med bedste vilje, forsømme egen velfærds røgt
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 146)