Det Norske Akademis Ordbok

skifte

Likt stavede oppslagsord
skifte 
substantiv
BØYNINGet; skiftet, skifter
UTTALE[ʃi`ftə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt skipti; til skifte (verb)
BETYDNING OG BRUK
det å skifte
; det at noe byttes ut med noe annet
; ombytting
EKSEMPLER
 • skifte av oppholdssted
 • skifte av etternavn
SITATER
 • skifte av lyspærer og andre lettere vaktmesterplikter
   (Espen Haavardsholm Det innerste rommet LBK 1996)
 • alltid nye registreringer ved skifte av fremkomstmiddel
   (Kirsti Blom Kitten LBK 2003)
 • bussturen … innebar skifte av buss i Askim
   (Torgrim Eggen Jern LBK 2010)
 • [et ønske om] skifte av sosialminister
   (Hans Olav Lahlum Noen av oss har snakket sammen LBK 2010)
1.1 
nå sjelden
 skift
; klesbytte
SITAT
 • [hun] begynder at finde sig tørre klær til skifte
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 24 1917)
1.2 
det å skifte
; det at en tilstand avløses av en annen
; forandring
; overgang
EKSEMPLER
 • et skifte i politikken
 • et skifte i prisene på boligmarkedet
SITATER
 • aarets skifter
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 30)
 • [det er] en så vill tegning i [fargene i nordlyset] og en uro, et uendeligt skifte!
   (Bjørnstjerne Bjørnson Over Ævne I 21 1883)
 • ved inngangen til det nye årtusen har et skifte funnet sted i tenkningen om samfunnets oppbygning
   (Karin Sveen Klassereise 11 2000)
UTTRYKK
det grønne skiftet
politikk
 forandring i mer miljøvennlig retning
 | jf. grønn
 • det grønne skiftet skyter fart og etterspørselen etter fossil energi faller
   (VG 23.04.2013/30)
 • skal det bli noe av det grønne skiftet alle ønsker seg, må politikerne våge å prioritere grønne næringer
   (Nationen 20.01.2015/2)
 • det grønne skiftet påvirker også reisemønsteret vårt. Sykkelen er et stadig mer populært framkomstmiddel
   (Dagsavisen 02.01.2016/35)
 • hun brukte den [dvs. elbilen] i de rette sammenhengene, til møter hvor det grønne skiftet skulle flagges
   (Jan Kjærstad En tid for å leve 129 2021)
jus
 oppgjør av dødsbo og ekteskapelig felleseie
; fordeling av eiendom
 | jf. arveskifte
EKSEMPLER
 • holde skifte i et bo
 • offentlig og privat skifte
SITATER
 • slutte skifter
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje 98 1883)
 • [hun] truet med separasjon, skifte av bo, barnefordeling, skilsmisse
   (Espen Haavardsholm Ikke søkt av sol 70 1994)
 • har dere ikke gjort opp skiftet heller? Hva med vertshuset da? Hvem eier det?
   (Chris Tvedt Dødens sirkel LBK 2010)
utveksling
 | jf. skifte, ordskifte
EKSEMPLER
 • skifte av synspunkter
 • jf. muntlig
   
  takk for skiftet!
   | takk for samværet (under måltidet)
skogbruk
 jordstykke hvor det dyrkes forskjellige vekster fra år til år
 | jf. sædskifte
murerfag
 skift
sjelden
 arbeidslag
; skift
SITAT
 • hvert enkelt skifte [var] fire og tyve tusinde
   (1 Krøn 27,1 eldre oversettelse; 2011: hver [hær]avdeling)
om eldre forhold
SITATER
 • [en] akedoning, der paa sidste skifte var beæret med navn af bredslæde
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje II 1883)
 • Henrik Wergeland Samlede Skrifter IX 90
 • fra skiftets vinduer lyste det klart utover veien
   (Rudolf Muus Blant Kristiania-vampyrer 3 1918)
 • Brinchmann [innfører] skikken å sette stjerne [i reisehåndboken] ved de skifter som egnet seg til nattekvarter
   (Wilhelm Munthe Boknåm 294 1943)
foreldet
 strekning mellom to skyss-stasjoner
; skift
SITATER
 • det led allerede langt over middag, og til vor dagsreises maal var der et endnu drygere skifte igjen
   (Nicolai Ramm Østgaard Fra Skov og Fjeld 107 1858)
 • [jeg fikk] gaardsgutten Ole til at kjøre mig de tre, fire skifter
   (Jonas Lie Faste Forland 99 1899)