Det Norske Akademis Ordbok

brott

brott 
substantiv
BØYNINGet; brottet, brott
UTTALE[bråt:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fellesgermansk; av norrønt brot; dansk brud (jf. også dansk brod 'brottsjø', eldre dansk brode 'bruddstykke', svensk brott 'brudd, brottsjø, bruddstykke, forbrytelse', gammelengelsk gebrot 'bruddstykke'; til bryte; i denne betydningen trolig etter svensk; samme ord som brudd; jf. dessuten brøde
BETYDNING OG BRUK
dialektalt
 det å bryte
 | se brudd
dialektalt
 sted hvor man bryter stein e.l.
 | se brudd
EKSEMPEL
 • mest i sammensetninger
   
  steinbrott, hellebrott
sted hvor man bryter jord
 | jf. nybrott
SITAT
 • arret og brudt og flænget lå brottet tilsist i skogen
   (Nordahl Grieg Norge i våre hjerter 51 1929)
dialektalt
 bratt skråning eller bakke
SITATER
 • den [dvs. gården] laa der mørk og myrlændt, vaat, ind under furu-rembens bratte braat
   (Hans E. Kinck Driftekaren 86 1908)
 • [du] slaar med ljaaen over solbrændt, vissent braat
   (Hans E. Kinck Driftekaren 97 1908)
 • en stund hadde vi stampet mot brottene
   (Axel Jensen Ikaros 122 1957)
; bølge(r) som bryter mot kyst eller skjær
SITAT
UTTRYKK
brott og brann
litterært
 brenninger
 | jf. brann
 • da vi kom op mod Henningsvær, var det braat og brand overalt
   (H. Schulze Fra Lofoten og Solør 15 1865)
 • båden var fast som en fugl at se, slig foer den i brått og brand
   (Henrik Ibsen Digte 96 1875)
 • vi [for] mellem brott og brand ind igjennem det smale sund
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 208 1879)
5.1 
særlig sjømannsspråk
 brottsjø
SITAT
 • [Rejer] slubrede langs dækket med kammene af braattene i højde med messanbommen
   (Jonas Lie Gaa paa! 223 1882)
5.2 
dialektalt
 båe
; lite skjær
SITAT
5.3 
dialektalt
 elvestryk
SITAT
 • udover brottet gaar den laksen! Hid med baaden og efter den! Den stanser lidt øverst paa brottet
   (Axel Hagemann Under polarkredsen 85 1886)
5.4 
overført, sjelden
 brus
SITAT
 • domkirkeklokkene [stemte] i … Et brott av vellyd ombruste byen
   (Nini Roll Anker Huset i Søgaten 4 1923)
5.5 
dialektalt
 knak
; brak
SITAT
dialektalt, i slagsmål o.l.
 tak, grep
UTTRYKK
ta brott
brytes
; ta tak
mest dialektalt
 avbrukket stykke, skår, særlig av glass eller stentøy
; bruddstykke
EKSEMPEL
 • brottene av et glass
SITATER
 • [det var bare] Arnvid som kunde ordene – nogen kjendte ett og andre brott av et andet vers
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 80 1925)
 • i brott og beter kom minderne fra ungdommen
   (Sigrid Undset Husfrue 163 1921)
 • Simon hadde set noksaa taapelig ut, saan som han stod og gjemte bort brotene [av skålen]
   (Sigrid Undset Korset 10 1922)
7.1 
(dynge, haug av) knuste ting, skrot, skrammel
 | jf. bråte
SITATER
 • [den lille kanonen var] blevet liggende i skjulet under kasser og ved og alskens braad
   (Vilhelm Krag Stenansigtet 214 1918)
 • politiets forbauselse ble unektelig stor da det fant store mengder kronestykker i alt dette bråtet
   (Tidens Tegn 1938/43/7/7)
dialektalt
 krattskog
dialektalt
 rom i stavløe (for korn eller høy)
SITAT
10 
på klær
 oppslag, brett eller kant, især som står ut
SITAT
 • [damestrømpe] med blå bord, enestående god vidde i bråtet
   (Aftenposten 1958/9/3/2–4)
11 
dialektalt
 det at et forhold, en avtale en lov e.l. er eller blir brutt
12 
sjelden
 forbrytelse, synd
 | jf. brottsling og brudd
SITAT