Det Norske Akademis Ordbok

før

Likt stavede oppslagsord
før 
adverb, subjunksjon (tradisjonelt: underordnende konjunksjon)
UTTALE[fø:r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fyrr, opprinnelig komparativ av for; beslektet med forrige og forn; som subjunksjon forkortet form av før enn, hvor før er samme ord som før (adverb); se også før (preposisjon)
BETYDNING OG BRUK
adverb
 på et tidligere tidspunkt i forhold til det nærværende
; tidligere
 | motsatt siden, etter
EKSEMPLER
 • umiddelbart, lenge, kort før
 • året, dagen før
SITATER
 • jf.
   
  i Colbjørn Hoftorn saae [jeg] den bedste hallingdandser, jeg før eller siden har seet
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 280)
   | noensinne
 • havde jeg før skjønnet det, havde jeg også før sagt det
 • det har aldrig lykkets for nogen før
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 31 1872)
 • [sangen] skal binde mellem før og da
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 131 1873)
 • før var gåden svart; nu tykkes den grå
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 85)
 • Napoleon proklamerte, medens sfinxen mediterte både før og da og siden
   (Henrik Ibsen Digte 148 1875)
 • jeg har aldrig før set dig slig
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 227 1896)
 • det var skedd saa galt før
   (Gabriel Scott Kilden 182 1918)
 • før og siden har [forfatteren Erskine Caldwell] blandt meget annet vært høstarbeider
   (Sigurd Hoel 50 gule 71 1939)
 • en sprakende ild som fortærte alt som hadde vært før og gjorde det til aske
   (Per Thomas Andersen Arr 30 1992)
 • jf. låttittelen
   
  Mere rock’n’roll før
   (Vazelina Bilopphøggers 1980)
 • det som skulle vært klart, var blitt rotet til, det som før var hvitt og gjennomskinnelig var blitt dunkelt
   (Kjersti Scheen Vårmåne 119 1986)
 • jeg beklager at jeg ikke har ringt før
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
 • før på dagen
   (Torgrim Eggen Den nye Dylan 20 1997)
 • på gårdene var det før vanlig å veve lerret
   (Margit Harsson Stein 116 2000)
 • soner som før ble regulert av moral og etikk
   (Karin Sveen Klassereise LBK 2000)
 • jakten på felles identitet slik vi liker å tenke at det var før i det gamle, tette samfunn
   (Cecilie Høigård Gategallerier LBK 2002)
 • han lager … en duft som ingen før har kjent
   (Erling Pedersen Kongens kvinner LBK 2008)
 • året før hadde den samme paraden vært gjenstand for et angrep
   (Kai Eide Høyt spill om Afghanistan LBK 2010)
 • Bislett stadion ruvet der det før hadde vært beitemark for Frydenlunds ølgamper
   (Jan Jakob Tønseth Prosten LBK 2013)
 • det er mest gamle på fattiggården, de som før var fattiglemmer på gårdene er kommet dit
   (Britt Karin Larsen Før snøen kommer LBK 2012)
UTTRYKK
som før
som tidligere
; uendret
 • adressen er som før
 • hun blev ganske som før
   (Alexander L. Kielland Fortuna 140 1884)
 • nesten ingen av gjenstandene var fjernet. Alt var som før
   (Øystein Lønn Thomas Ribes femte sak 128 1991)
aldri før
1 
aldri tidligere
 • stikkveier han aldri før hadde kjørt
   (Odd Klippenvåg Et personlig anliggende LBK 2013)
 • aldri før hadde hun opplevd en slik brennende, vanvittig og altoverskyggende følelse
   (May B. Lund … ikke stykkevis og delt LBK 1998)
 • en aldri før hørt overstemme til resten av korsangen
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie 324 1989)
2 
som aldri før
mer enn noensinne
 • nu er øjeblikket til at handle, som aldrig før
   (Edvard Grieg Artikler og taler 171)
 • siden han kom inn i forretningen blomstrer den som aldri før, sies det
   (Cora Sandel Barnet som elsket veier 166)
 • hun var vakker som aldri før
   (Gerd Brantenberg Ved fergestedet 145 1985)
fra før (av)
fra tidligere (av)
; allerede
 • du husker det fra før
   (Bjørnstjerne Bjørnson Over Ævne II 99 1895)
 • han var jo overnervøs fra før men nå er han helt på tuppa
   (Richard Macker Mord i grevens tid 48 1989)
 • han visste jo fra før at det var mye våtmark i disse traktene
   (Britt Karin Larsen Som steinen skinner LBK 2011)
 • det sitter en der fra før av
   (Pål Gerhard Olsen Manndomsprøven LBK 1997)
 • hunden … skrapte på døra som fra før hadde dype render etter klørne
   (Ailo Gaup Trommereisen LBK 1988)
før i tiden
lenger tilbake i tiden
; tidligere
 • der var jeg godt kendt før i tiden
   (Henrik Ibsen Vildanden 74 1884)
 • den typen som før i tida ble kalt kupongklipperske
   (Jon Michelet Den frosne kvinnen LBK 2001)
 • du likte å sove hos meg før i tiden
   (Merete Morken Andersen Hav av tid 229 2002)
 • før i tiden, da det slett ikke var uvanlig med hushjelp
   (Finn Carling Øynene i parken 27 2001)
før i verden
 • du havde støt saa stort et mod før i verden
   (Olaf Benneche Diderik Fleming og hans hus 128 1910)
 • de tenner noen talglys og alt er som før i verden, noe er uutryddelig, menneskets stille pusling med små jordiske sysler gjennom tusener av øyeblikk
   (Sissel Lange-Nielsen Vår frue av Kazans hjerte 323 2004)
ikke før
1 
uttrykker at innholdet, hendelsen i den setningen forbindelsen står i, umiddelbart etterfølges av innholdet, hendelsen i den følgende setningen
 | jf. neppe, knapt og før (subjunksjon)
 • ikke før var de færdige, saa fik rævemor … fire deilige unger
   (Hans Aanrud Fortællinger for barn I 161 1917)
 • ikke før hadde jeg skrevet det foregående, og endog før jeg hadde fått tid til å postlegge det, så får jeg ditt elleville, redselsfulle dokument
   (Agnar Mykle Mannen fra Atlantis 37)
 • hun [hadde] ikke før fått i seg maten og en knapp halvflaske rødvin, før hun flata ut på sofaen
   (Anne Holt Salige er de som tørster… 25 1994)
 • ikke før hadde jeg satt meg ned på venterommet, så ble jeg ropt opp
   (Karl Ove Knausgård Om sommeren 104 2016)
2 
 • Wiesel røpet ikke før mange år senere at han hadde gjenkjent fangelegen fra Auschwitz
   (NTBtekst 03.12.1986)
1.1 
på sted eller strekning forut for noe
SITAT
 • hun bor midtveis mellem min stasjon og stasjonen før
   (Aftenposten 13.03.1937/4)
1.2 
med plassering, rangering e.l. forut for noe(n) som kommer i en bestemt orden eller rekkefølge
EKSEMPEL
 • løperen ble nevnt etter konkurrenten på resultatlisten. Men egentlig stod han før
SITAT
 • 20 år efterpå [vendte sjømannen hjem]. Og da skjønte vi hvorfor de andre var kommet før. For Kalle fikk ikke jobb i land [slik de andre gjorde]
   (A-magasinet 12.03.1988/34)
1.3 
substantivert
SITAT
 • poetisk
   
  naar jeg tænker paa mit før og mit nu, mon da min tanke sænker sig dybest i min hu?
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 149)
UTTRYKK
et før og et etter
brukt for å uttrykke at en hendelse er så viktig at den (nærmest) innleder en ny tid
 • et storverk som ville skape et «før» og «etter» i norsk litteratur
   (Jan Kjærstad Berge 374 2017)
 • den første sædutløsningen er den største milepælen i gutters pubertet. Det er et før og et etter, et klart skille: Fra denne dagen av er du kjønnsmoden
   (Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl Gutteboka 98 2021)
1.4 
på et tidligere tidspunkt (i forhold til et annet tidspunkt i fremtiden)
SITATER
 • hun [fikk] løfte om at slippe for at reise før
   (H. Schulze Fra Lofoten og Solør 46 1865)
 • jeg maa have vished i sagen, før bliver jeg ikke rolig
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 375)
 • før blir I træt af talen at føre, end jeg af at høre
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 61)
 • husk at du blir ikke fri før dommen er sonet
   (Terje Stigen Krigen LBK 1989)
 • jeg vil ha henne hos meg en gang til før det er over
   (Stig Sæterbakken Siamesisk 172 1997)
UTTRYKK
før eller senere
 | før eller siden
på et eller annet tidspunkt (i fremtiden)
 • ikke før imorgen aften … hverken før eller senere
   (Henrik Ibsen De unges forbund 187 1874)
 • de aller fleste fiskerhustruene blir før eller siden enker
   (Espen Haavardsholm Italienerinnen 210 1998)
 • dersom vannet fortsatte å stige, ville presset før eller siden få demningen til å briste
   (Karl Ove Knausgård En tid for alt LBK 2004)
jo før jo heller
jo tidligere, desto bedre
; så fort som mulig
1.5 
litterært
 snarere
; heller
EKSEMPEL
 • bli hjemme på grunn av buss-streik? nei, før skal jeg krabbe …
SITATER
 • hvorfor vil du spurven jage fra din rige blomstergren? Lad den før som sangløn tage din forhåbning
   (Henrik Ibsen Digte 24 1875)
 • nej, sjømand blir du ikke, Bernt! – før skrædder oppe i en baggade
   (Jonas Lie Rutland 70 1880)
 • før skulde tømmeret raadne i skoven
   (Alexander L. Kielland Sne 28 1886)
   | jf. før (subjunksjon)
subjunksjon; uttrykker at leddsetningens innhold eller hendelse finner sted etter hovedsetningens
 tidligere enn
; på et tidligere tidspunkt enn
 | jf. innen
EKSEMPLER
 • jeg treffer deg før du reiser
 • jeg traff ham ikke før han reiste
 • han kom i stilling før du
   | før du kom i stilling; jf. før (preposisjon)
 • et par uker før han døde
 • før vi visste ordet av det
SITATER
 • det er dog for galt, hvor længe det varer, før solen rinder
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 170)
 • [man kan] komme til at stå på en bar bakke før en ved af det
   (Henrik Ibsen Gengangere 148 1881)
 • hun var ikke gammel, før de hver prækensøndag tog hende med i kirke
 • det skulle gå atskillige år før jeg tok [maskinen] i bruk igjen
   (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)
 • jeg hadde aldri hatt en fast jobb før jeg begynte på Stortinget
   (Stig Aasvik Indre anliggender LBK 2012)
 • han listet seg opp trappen og hadde ikke kommet lenger enn til det andre trinnet før hun stod i døren og tok imot ham
   (Geir Pollen Når den gule solen brenner LBK 2002)
 • det ville passe fint å få ansiktsbehandling før hun skulle til frisøren
   (May B. Lund … ikke stykkevis og delt LBK 1998)
 • Martin Luther var, som kjent, augustinermunk – før han ble Luther
   (Trond Berg Eriksen Augustin 6 2000)
 • flere filosofer inntok … det standpunkt at vi overhodet ikke har noe bevissthetsinnhold før vi har gjort våre sanseerfaringer
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
 • det var ikke mange dagene før hun ga opp hele brystmelken
   (Benedicte Meyer Kroneberg En rettferdig krig LBK 2012)
 • [jeg] må få testet ut [en teori til] før jeg kan si meg ferdig med denne saken
   (Hans Olav Lahlum Menneskefluene LBK 2010)
 • han har lenge igjen ennå, før han kan si seg fornøyd, før han kan si seg ferdig
   (Pål Gerhard Olsen Manndomsprøven LBK 1997)
 • det [varer] ikke lange stunden før alt er glemt
   (Jostein Gaarder Maya 347 1999)
 • det gikk ikke mange måneder etter freden i 1945, før jeg avduket en statue til minne om far
   (Hans Olav Lahlum Menneskefluene LBK 2010)
 • [forfatteren giret] seg opp før og mens en roman ble til
   (Tove Nilsen Kvinner om natten 6 2001)
 • nordveggen stupte nesten åttehundre meter ned til et platå, før den fortsatte ytterligere ettusenfemhundre meter ned i dalbunnen
   (Ketil Bjørnstad Fall LBK 1999)
 • før jeg var historiker var jeg arbeider i sju lange år, og før det var jeg atter historiker, og før det igjen faller mine studieår
   (Dag Solstad Roman 1987 5 1987)
 • du så ikke at [damene] var urstygge før det var for sent!
   (Frode Øverli Pondus. Flat firer 54 2004)
 • neglene bør klippes og files før de blir for lange
   (Erik Lundesgaard Skikk og bruk LBK 2005)
 • håp om at gutten skal ha sluttet å gråte før jeg kommer frem
   (Toralv Maurstad For et liv 157 2012)
 • det er aldri alvorlig før kravbrevet er signert for hånd
   (Torgrim Eggen Gjeld 16 1992)
UTTRYKK
knapt/neppe før
 | muntlig aldri/ikke før
uttrykker at leddsetningens innhold umiddelbart følger det som betegnes gjennom hovedsetningen
 • han kunne knapt vise seg før han traff kjente
 • han hadde ikke før åpnet døren, før de stormet inn
 • «Den klondrian, han rammet mig ikke.» Neppe hadde han sagt det, før han følte et ganske sterkt slag
   (Morgenbladet 20.02.1919/Aftennummer/1)
 • ikke før var han ute, før Schellenberg reiste spørsmålet om ikke Bernadotte kunne påta seg å reise til Eisenhower og diskutere med ham
   (Kristian Ottosen Redningen 192 1998)
før ___ før ___
mest litterært
 snarere, heller enn (at)
 • før hun selv turde si noget – før vilde hun la sig rive istykker av vilde tigre
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 140 1919)
2.1 
i forbindelser med betingelse
SITAT
 • det skal mye til før en intellektuell [bryter båndene] til … samfunnet
   (Dag Solstad Roman 1987 240 1987)
2.1.1 
etter negativ hovedsetning
EKSEMPLER
 • jeg tror det ikke før jeg ser det
 • ikke gå før jeg sier fra
 • ikke ta noen beslutninger før jeg kommer
SITATER
 • ingen jarlsmand slipper fra Bergen, før han har svoret kongen troskab
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 74 1872)
 • sjøfolk pleide å si at ingen var helt voksne før de hadde passert ekvator
   (Kirsti Blom Kitten LBK 2003)
2.2 
på sted eller strekning forut for det sted hvor
SITAT
 • noen hundrede meter før man kommer til kirken i Borgund, stikker den gamle veien av til høyre
   (Aftenposten Aften 09.07.1981/7)