Det Norske Akademis Ordbok

innen

innen 
adverb, preposisjon, subjunksjon (tradisjonelt: underordnende konjunksjon)
UTTALE[i`n:(ə)n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt innan (styrer genitiv, jf. denne betydningen), avledet av inn; grunnbetydning 'innenfra, fra det indre av'
BETYDNING OG BRUK
som adverb, nå sjelden
 i det indre
; inni
; innvendig
UTTRYKK
innen og uten
inni og utenpå
 • [Besalel] beslog [arken] med purt guld inden og uden
   (2 Mos 37,2, eldre oversettelse; 2011: både innvendig og utvendig)
fra innen
innenfra
uta blank og inna krank
se krank
1.1 
som førsteledd i sammensetning med preposisjon eller adverb
 | jf. innenfra, inneni
som preposisjon
2.1 
litterært
 på innsiden av
SITATER
 • han holdt dog denne sin bittre overbevisning saa temmelig inden taushedens segl
   (Jonas Lie Kommandørens døttre 50 1886)
 • det var ugreier, som gjorde, at Bjørnson i længere tid ikke satte sin fod inden teatret [på Bankplassen]
   (Edvard Grieg Artikler og taler 32)
2.2 
inne på, innenfor avgrensningen av (et gitt område e.l.)
EKSEMPLER
 • innen rekkevidde, synsvidde
 • innen rimelighetens grenser
SITATER
 • han vilde tvertimod være den første inden døre
   (Alexander L. Kielland Sankt Hans Fest 81 1887)
   | innenfor, i sin stand; jf. innen døre
 • inden huse stormens uafladelige kast mod teltvæggen
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 413 1903)
   | jf. innen huse
 • med et forhåndssalg på 27 000 var en diamantplate innen rekkevidde
   (Morten Jørgensen Sennepslegionen 256 1987)
 • den tyske okkupasjonsmakten hadde tenkt å brenne alle fjellhytter og bebygde områder innen 3 mil fra svenskegrensen
   (Bernt Rougthvedt Med penn og pistol LBK 2010)
2.3 
inne på, i (et gitt felt, en gitt disiplin e.l.)
SITATER
 • foruten å forfatte sine [Linnés] mange verker innen botanikk, zoologi og mineralogi
   (Dag O. Hessen Carl von Linné LBK 2000)
 • hjemme hos Olsen var det alltid siste nytt innen elektrisk utstyr
   (Heidi Marie Kriznik Applaus LBK 2002)
 • [jeg så] buen i nakken hennes, en linje som ikke lar seg formulere innen matematikken
   (Jan Kjærstad Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
2.4 
i det indre, innenfor (en gruppe, krets, et miljø e.l.)
EKSEMPLER
 • uenighet innen ledergruppen, styret, regjeringen
 • et stridsspørsmål innen partiet
SITATER
 • bankchefen selv syntes at have slaaet sig tilro som den anden inden ringen
   (Alexander L. Kielland Fortuna 119 1884)
 • en sammensværgelse inden direktionen
   (Alexander L. Kielland Fortuna 20 1884)
 • [han gjorde rede] for sin teologiske stilling til visse stridsemner inden kirken
   (Bernt Lie Mot Overmagt 100 1907)
 • spesielt reagerte [Kierkegaard] på lunkenhet innen kirken
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
 • han har visstnok foregitt å tale på vegne av en tung fraksjon innen armeen
   (Kjell Arnljot Wig Karl Johan 30 1998)
 • Asbjørn Sunde var høyt estimert hos toppledelsen innen sovjetisk etterretning
   (Magne Lein Spioner i eget land 283 2003)
2.5 
som førsteledd i sammensetning med substantiv især med gammel genitiv
 innenfor-
2.6 
med utfylling som betegner tid
 i løpet av (et bestemt tidsrom)
; før utløpet av (et bestemt tidsrom)
; før (et bestemt tidspunkt)
; om
EKSEMPLER
 • innen påske
 • jeg må ha betalingen innen i morgen kveld
 • beløpet må være betalt innen 1. juni
   | senest i løpet av 1. juni
SITATER
 • litterært
   
  inden kort vil veiret blive klart
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 24)
 • jeg skal ha et brev i posten inden halv ét
   (Arne Garborg Trætte Mænd 189 1891)
 • innen den tid må vi klare å fri oss fra hans klisne fantasi
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
som subjunksjon
 før det tidspunktet da
; før
EKSEMPEL
 • skaden var gjort innen noen rakk å reagere
SITATER
 • [de] betingelser, som jomfru Een stillede den eftermiddag inden hun fik indkvarteret sig, vare ikke få
   (Jonas Lie Rutland 27 1880)
 • inden han fik bestemt sig, saa han det andet par forsvinde
   (Sigrid Undset Jenny 17 1911)
 • det meste av en dag forløp inden de nådde fjordbotnen
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 199 1919)
 • innen [Sofie] hadde rukket å studere den, tok Alberto den fra henne med et myndig grep
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)