Det Norske Akademis Ordbok

tenke

tenke 
verb
BØYNINGtenkte, tenkt, tenkning
UTTALE[te`ŋkə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
trolig dansk form tænke, av gammeldansk thænkia (trolig omdannet lån fra middelnedertysk denken), tilsvarer norrønt þekkja 'oppdage; forstå'; beslektet med tanke; se også tenkning
BETYDNING OG BRUK
forbinde forestillinger til tanker
; samle, ordne tanker og forestillinger for å klargjøre, utrede, utdype noe
; utføre tankevirksomhet
; resonnere
EKSEMPLER
 • tenke logisk, fornuftig
 • tenke klart
 • mennesket er et tenkende vesen
 • tenke abstrakt
SITATER
 • du tænker og fornemmer i billeder – og i synbare forestillinger
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 218 1888)
 • du både tænker og du taler som et uforstandigt barn
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 176 1879)
 • for småpiker av din art er det farlig å tænke
   (Helge Krog Blåpapiret 67 1928)
 • tænkende og varmhjertige mænd
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 88)
 • uten begrep kan man ikke tenke
   (Jens Bjørneboe Brev i utvalg 256)
 • den kalde krigen gjorde det nødvendig å tenke med krystallklar rasjonalitet
   (Christian Borch Sannhetens kår LBK 2009)
UTTRYKK
tenke før man taler/handler
først tenke igjennom det man sier, gjør
tenke ut
ved tankevirksomhet finne ut, frem til
 • tenke ut en plan, en fremgangsmåte
 • den sidste natten sov han ikke, men tænkte ud en ny slåt
 • jeg må tenke ut en passende strategi for å nedkjempe motstanderen
   (Arne Danielsen Mesteren LBK 2010)
tenke seg til
ved tankevirksomhet finne ut av
 • jeg [kan] tænke mig til resten
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker VII 368)
 • det PC-baserte ultralydapparatet gir primærlegene muligheter til å se ting de ellers må tenke seg til
   (Teknisk Ukeblad 1996/nr. 47 LBK)
tenke høyt
 (jf. engelsk think aloud)
1 
snakke høyt med eller til seg selv
 • han [hevet] stemmen og tenkte høyt: «Hva folk finner på»
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 18 1954)
2 
legge frem sine tanker i uformell og ofte uferdig form
 • nå bare tenker jeg høyt, kaster ut teorier, rett og slett
   (Unni Lindell Mørkemannen LBK 2008)
 • tenke høyt sammen
   (Espen Haavardsholm Lilit LBK 2001)
jeg tenker, altså er jeg
 (etter latin cogito ergo sum, grunnsetning i den franske filosofen René Descartes’ (1596–1650) Principia philosophiae (1644))
1.1 
med indre objekt
SITATER
 • vi er tanker; du skulde tænkt os
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 226)
 • hvor kan du tænke en slig tanke!
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 171 1872)
 • et oversyn på Schumanns kunst viser os …, at han [som voksen] ligesom ikke længer var istand til helt at tænke sine egne tanker tilende
   (Edvard Grieg Artikler og taler 131)
 • det ble ikke tenkt en tanke om [atomnedrustningens problemer] i Nederland før den var blitt tenkt i Forbundsrepublikken
   (Arne Olav Brundtland Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
1.2 
grunne
; spekulere
; gruble
SITATER
 • jeg har ligget og tænkt og tænkt hele natten
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 64 1886)
 • jeg vil stride og handle, – ikke tænke
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 143 1872)
 • [han] tænkte sig sintere og sintere
   (Jonas Lie Kommandørens døttre 76 1886)
 • i de sidste dage har jeg tænkt og tænkt på Nordlandssommerens evige dag
   (Knut Hamsun Pan 1 1894)
 • han ser sig omkring og tænker
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 45 1917)
 • et tænkende, granskende uttryk
   (Gabriel Scott Emanuel 140 1922)
 • jeg ligger og tenker på det hun nettopp har fortalt meg
   (Ketil Bjørnstad Damen i dalen LBK 2009)
1.3 
ved tankevirksomhet danne seg meninger og oppfatninger (i spørsmål av allmenn art, politikk, religion, livssyn)
SITATER
 • methodisk har jeg intet lært; men jeg har tænkt og spekuleret, og læst mig til en del af hvert
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 122)
 • evnen til at tænke og handle moralsk
   (Henrik Ibsen En folkefiende 166 1882)
 • De er selv den mand, som fik ægget mig til at tænke
   (Henrik Ibsen Gengangere 82 1881)
 • [studenten må] lære dybt at tænke
   (Andreas Munch Samlede Skrifter I 419)
 • retten til at tænke og handle frit i alle forhold
   (Vor Verden I/4 Chr. Michelsen)
UTTRYKK
tenke edelt
tenke edle tanker
tenke lavt
tenke lave tanker
 | jf. lavttenkende
tenke nytt
tenke nye tanker
 | jf. nytenkende
 • vi forsøkte å tenke nytt, lage en organisasjon som forholdt seg til samtiden
   (Simen Ekern Roma LBK 2011)
1.4 
ha, gjøre seg bestemte tanker om noe eller som reaksjon på noe
EKSEMPEL
 • de sa ikke hva de tenkte da de fikk meldingen
SITATER
 • du får tænke om mig hvad du vil
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 34)
   | synes, mene, tro
 • hvad skal en tænke om sligt?
   (Henrik Ibsen En folkefiende 169 1882)
 • [hun] undret seg så sterkt at hun tenkte med seg selv at nå drømte hun
   (Nils A. Ytreberg Timeglasset 315 1952)
UTTRYKK
tenke sitt
gjøre seg tanker om noe uten å tilkjennegi dem
 • [han] tænkte sit
   (Bernt Lie Mot Overmagt 256 1907)
 • hun foretrakk å sitte foran. Hun ble så lett bilsyk, sa hun. Jeg tenkte mitt om den saken, det var vel like gjerne for at vi var ikke så attraktivt selskap, vi gamle
   (Ragnhild Nilstun For kjærlighets skyld LBK 2002)
annerledes tenkende
som har en (religiøs, politisk) oppfatning som avviker fra majoriteten
 • forfølgelse af anderledes tænkende
   (Henrik Ibsen Samlede verker X 476)
 • en ung og annerledes tenkende psykiater, det var en farlig plante
   (Karsten Alnæs Sabina LBK 1994)
rette sin tanke, sin bevissthet mot noe bestemt
EKSEMPEL
 • tenke fremover, bakover i tiden
SITAT
 • vidunderlig dejlige tider, – når jeg nu tænker tilbage
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 144 1899)
UTTRYKK
tenke etter
gi noe en grundigere overveielse
; tenke seg om for å huske (noe)
 | jf. ettertenke
 • [han] går frem og tilbage, stanser og tænker efter
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 111 1872)
 • tænk efter, hvor megen fortræd og plage du kan fri dig for mellem år og dage
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 78)
 • kan du ikke tenke etter om det er noen som vil kunne bekrefte din versjon av historien?
   (Knut Faldbakken Ormens år LBK 1993)
tenke over
(grundig) overveie
 | jf. over
 • har De tænkt videre over sagen?
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 146 1888)
 • vil herrerne umake sig med at tænke dette over!
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 238 1917)
 • jeg har tænkt over det og nu føler jeg mig krænket
   (Knut Hamsun Segelfoss By II 50 1915)
 • etter å ha tenkt over saken og snakket ut om forholdene, ble de enige
   (Mette Anthun og Kari Birkeland Emmas avec LBK 2012)
tenke igjennom
tenke grundig over noe
 • jeg hadde naturligvis tenkt igjennom dette scenariet på forhånd
   (Jo Nesbø Hodejegerne LBK 2008)
tenke på
1 
beskjeftige sine tanker med
; grunne over
 • en sådan bog gir virkelig meget at tænke på
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 10 1877)
 • kongen ga oss en del å tenke på hva angår asiatiske problemstillinger og fremtidsmuligheter
   (Arne Olav Brundtland Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
2 
ha sin tanke henvendt på
; overveie
 • jeg skal tænke på sagen
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 71 1879)
3 
la sin tanke falle på
; rette sin tanke mot (noe, særlig som mulighet, utvei eller oppgave)
 • da der blev sporlag efter gode emner til skolelærere, saa tænkte mange paa Aanun
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker I 4)
 • har du nogen sinde tænkt på, – at du kunde dræbe mig?
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker IX 120)
 • jeg tåler [ikke] at tænke på arbejde
   (Henrik Ibsen Gengangere 156 1881)
 • provsten holdt døren, det var ikke at tænke paa at faa den op
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 460)
4 
la sin tanke gå tilbake til
; minnes
 • [vi] tænker paa vor far og mor og den saganat, som sænker drømme paa vor jord
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 45)
 • jeg maa lee naar jeg tænker paa fru Lange, som tænkte jeg skulde lære mange nye haandarbeider
 • jeg klarer ikke slutte å tenke på deg
   (Marie Aubert Kan jeg bli med deg hjem 109 2016)
 • når Jan tenker på faren sin, tenker han at han var streng mot de rike, og snill mot de fattige
   (Kjetil Stensvik Østli Politi og røver LBK 2009)
5 
ta i betraktning
; ha for øye
; ta hensyn til
 • ikke tenk på meg!
 • du maa tænke paa din fremtid
   (Thomas Krag Ada Wilde 263 1896)
6 
ha tanke, omsorg eller bekymring for
 | jf. betenke
 • mor må tenke på alt
 • tænk ikke på mig, vær ikke ræd for mit ve og vel
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 184 1872)
2.1 
med refleksivt objekt
 med sin tanke eller fantasi hensette seg (til et bestemt sted, en bestemt situasjon)
EKSEMPLER
 • tenke seg tilbake til fortiden
 • tenke seg inn i en situasjon
UTTRYKK
tenke seg om
samle sine tanker
; samle seg i ettertanke og overveielse
 • tænk dig om, Ella. Du husker det visst
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 47 1896)
 • stands lidt, og tænk jer om; – jer leg er farlig!
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 140 1873)
 • det er og blir en god grunnholdning å tenke seg om før man tar medisiner som gravid
   (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)
brukt om noe fremtidig eller hypotetisk
 forestille (seg)
3.1 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
tenkt
 forestilt
; fiktivt
 | jf. gitt
EKSEMPLER
 • en tenkt verden
 • et tenkt tilfelle
SITAT
 • substantivert
   
  fra det tænkte mod det visse
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 97)
3.2 
med refleksivt indirekte objekt
 stille, gå ut fra som hypotese, grunnlag for videre resonnement
; forutsette
; anta
EKSEMPLER
 • Thales fra Milet tenkte seg at vann var urstoffet i verden
 • la oss tenke oss følgende …
SITAT
 • la oss tenke oss muligheten av at du var sjalu den natten … Hva slags konsekvenser får en slik hypotese?
   (Kjell Ola Dahl En liten gyllen ring LBK 2000)
3.3 
gi rom i sin tanke
; se for seg
SITATER
 • [du] vil være hos de fremmede mennesker! Hos – hos –; nej, jeg vil ikke tænke det engang!
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 71 1896)
 • tænke det; ønske det; ville det med; – – men gøre det! Nej; det skønner jeg ikke!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 93)
 • dette er forfærdeligt at tænke sig!
   (Henrik Ibsen Gengangere 151 1881)
 • kan De tænke Dem andet!
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 193 1888)
   | innbille Dem, tro
 • jeg synes ikke, jeg kan tænke mig ham borte
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 155 1879)
 • kafeen var tenkt som en møteplass for folk i alle aldre
   (Cecilie Høigård Gategallerier LBK 2002)
 • når Mina ble redd, begynte hun å tenke seg det verste
   (Marie Aubert Kan jeg bli med deg hjem 55 2016)
 • trodde han på et liv etter døden? Jeg vet ikke, men jeg kan ikke tenke meg det
   (Steffen Kverneland En frivillig død 31 2018)
3.3.1 
på forhånd forestille seg, skjønne, vite eller vente
; ane
EKSEMPLER
 • det var det jeg tenkte (meg)!
 • ja, tenkte jeg det ikke!
SITATER
 • at jeg skulde opleve dette her, – det havde jeg da aldrig tænkt!
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 164 1886)
 • De kan vel tænke, hvor der kur blev gjort
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 24 1873)
 • fra Peder Kanzler. Det kunde jeg tænke
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 107 1874)
 • en galilæer! Ja, tænkte jeg det ikke nok!
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 258 1873)
UTTRYKK
tenke seg til
 | tenke seg
brukt for å fremheve noe som usedvanlig, overraskende
 • tænke sig til, at Ejlert skal gå således ud af verden!
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 217 1890)
 • det [viser] seg at [drosjesjåføren] har en kortterminal i bilen, tenke seg til
   (Kari Bøge Komponisten LBK 2008)
3.4 
i imperativ
 
tenk
3.4.1 
brukt for å fremheve noe som usedvanlig, påfallende, oppsiktsvekkende
EKSEMPEL
 • tenk at du er blitt så stor!
SITATER
 • rektor Müller – tænk byens rektor! – gik op brandstigen inne i stiftsgården uten at støtte sig
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker VI 399)
 • tænk, – og tænk, hans liv står på spil!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 60)
 • tænk, – blev det så meget!
   (Henrik Ibsen Vildanden 46 1884)
 • jeg, som var så viss på, at du lå og sov endnu! Tænk det, Hedda!
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 155 1890)
 • tænk at du er saan liten smaapike endnu!
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 176)
 • tænk det tror jeg ogsaa, svarer hun
   (Knut Hamsun Rosa 30 1908)
 • huf, tænk så uhyggelig!
   (Sigbjørn Obstfelder Skrifter I 139 1917)
 • det er et ypperlig sted for mord. Tenk! Hundre mennesker er til stede
   (Marita Fossum Verden utenfor LBK 2002)
3.4.2 
brukt foran betingelsessetning for å fremheve en mulighet som særlig alvorlig, gledelig eller ønskelig
SITATER
 • tænk om mor kom og saa dig
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 31 1882)
 • tænk – om vi kunde havt dig med os
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 123 1890)
 • hjelp! Tenk om jeg har valgt feil?!
   (Elin Rise Luremus LBK 2011)
3.4.3 
brukt for å understreke, minne om et moment, en omstendighet e.l.
SITATER
 • tænk al den kritik, der ligger i disse breve over alle vore forhold
   (Alexander L. Kielland Fortuna 150 1884)
 • det [svarer] ikke regning at ha alle teinerne ute … tænk bare at agne dem hver en
   (Gabriel Scott Kilden 172 1918)
3.4.4 
brukt for å bekrefte noe som har vært nevnt eller betvilt i en foregående setning
SITATER
 • «Tror De da ikke på [evig liv]?» – «Jo, tænk, om jeg tror! …»
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker V 27)
 • det gjelder bare å riste litt på [de sovende] beina, så går det over, tenk!
   (Marita Fossum Forestill deg LBK 2005)
3.5 
regne med som mulig, rimelig eller antagelig eller ønskelig
; forestille (seg)
EKSEMPLER
 • hvilken pris kan De tenke Dem?
 • kunne du tenke deg å delta?
 • en middag som ikke kunde tenkes flottere
SITATER
 • i næste uge tænker jeg at bli’ færdig
   (Henrik Ibsen En folkefiende 20 1882)
 • dette her er da så galt af Dem, som vel tænkes kan
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 157 1895)
   | som vel mulig
UTTRYKK
kunne tenkes
være mulig, tenkelig
 • det kan ikke tænkes at det har ærgret hende?
   (Helge Krog Blåpapiret 25 1928)
 • et legemiddel kan tenkes å være skadelig ut fra dets kjemi og virkemåte
   (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)
være tenkende til
 | være tenkendes til
sjelden
 som man kan vente
 • du er tænkendes til alt!
   (Hans E. Kinck Emigranter 258 1904)
3.6 
ha forventning om
; formode
; anta
; mene
; tro
SITATER
 • Bothwell her! Jeg tænkte, han var paa grændsen?
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 283)
 • nu tænker jeg, madame Steenbuks ribbenstek smaker!
   (Bernt Lie Mot Overmagt 41 1907)
 • du har vel glemt det nu, kan jeg tænke
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker VII 319)
 • hun var ikke så real, som du tænkte
   (Henrik Ibsen Vildanden 160 1884)
 • Hjalmar: «Hvorfor kommer du med den udflugten om Gråberg?» – Gina: «Nej jeg ved ikke; jeg tænkte bare –»
   (Henrik Ibsen Vildanden 158 1884)
 • hvad skal jeg tænke og tro?
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 32 1883)
ha tanke, forsett, plan om
; ha i sinne, til hensikt
; overveie
EKSEMPLER
 • hva har du tenkt å gjøre?
 • vi bør begynne å tenke på å gå
 • tenke på hevn
 • vi har tenkt oss til Danmark i ferien
SITATER
 • hun havde tænkt at være i byen i to dage
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker II 382)
 • jeg tænkte at læse lidt op for dig
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 111 1890)
 • Rubek tænker på en sjørejse i sommer
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 44 1899)
 • hvad tænker du på!
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 49 1879)
 • jeg sa at jeg tænkte på å reise fra ham
   (Helge Krog Blåpapiret 63 1928)
 • jeg tenkte å ta en siste sjekkrunde i bygningen før avreise
   (Hans Olav Lahlum Menneskefluene LBK 2010)
 • de må visst tenke på å komme seg av gårde
   (Marie Aubert Kan jeg bli med deg hjem 36 2016)
UTTRYKK
som tenkt, så gjort
slik man har tenkt det, blir det også gjort
 • middagen ville han nyte i en restaurant rett rundt hjørnet for der han bodde … Som tenkt, så gjort. Han bega seg rundt hjørnet og inn i den japanske restauranten
   (Dag Solstad Professor Andersens natt LBK 1996)
4.1 
bestemme (for, til)
; esle
 | jf. tiltenke
EKSEMPEL
 • blomstene var tenkt til deg