Det Norske Akademis Ordbok

siden

siden 
adverb, subjunksjon (tradisjonelt: underordnende konjunksjon), preposisjon
UTTALE[si:`d(ə)n]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt síðan, grunnbetydning 'senere enn'; beslektet med sid, sist, silde og omsider; denne betydningen etter (det beslektede) tysk seit
BETYDNING OG BRUK
adverb
 (på et ikke nærmere angitt tidspunkt) senere (sett i forhold til tidspunkt, begivenhet, forhold i fortid eller nåtid)
1.1 
om tidspunkt i fortiden som kommer etter noe annet i fortiden
 etterpå
SITATER
 • stilt i motsetning til først
   
  der er øvet megen uret imod mig, Torvald. Først af pappa og siden af dig
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 166 1879)
 • han rejste. Og så gjorde jeg det siden forbi
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 73 1888)
 • men siden? Bagefter?
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 53 1899)
 • først [så han] på den ene, han med skjorten og det pistrete håret, og så på han med dressen og det bleke fjeset, og siden så han på alle sammen, etter tur
   (Pedro Carmona-Alvarez Rust LBK 2009)
1.2 
brukt for å betegne fortid som varer ennå i nåtiden
 etter den tid
SITATER
 • i Colbjørn Hoftorn saae [jeg] den bedste hallingdandser, jeg før eller siden har seet
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 280)
 • Napoleon proklamerte, medens sfinxen mediterte både før og da og siden
   (Henrik Ibsen Digte 148 1875)
 • [han skrev] at han vilde gå til guldminerne. Men siden har han aldrig ladt høre fra sig
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 84 1888)
 • det har aldri hendt noen av dem, verken før eller siden
   (Sunniva Lye Axelsen Jerusalemsyndromet LBK 2012)
UTTRYKK
siden etter
1.3 
brukt for å betegne fremtid sett i forhold til fortid eller nåtid
 senere
EKSEMPEL
 • han fikk beskjed om at han skulle få resten av pengene siden
SITATER
 • får jeg tid, vil jeg granske [pyramiden] indeni siden
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 169)
 • jeg kan ikke vente til siden
   (Øystein Lønn Maren Gripes nødvendige ritualer LBK 1999)
 • bade fikk hun gjøre siden
   (Linn Ullmann Et velsignet barn LBK 2005)
1.4 
brukt om rekkefølge
 dernest
; i annen rekke
 | vanligvis stilt i motsetning til først
SITATER
 • en ting ved jeg, som bør frelses først, livet siden
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 55)
 • først kommer maten, siden moralen
   (Vigdis Hjorth Snakk til meg LBK 2010)
1.5 
brukt sammen med tidsbetegnende ord som angir hvor lang tid som er gått fra noe skjedde og til det nåværende eller aktuelle tidspunkt
EKSEMPEL
 • det er kort tid siden
SITATER
 • det er nå på tredje året siden
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 111 1872)
   | det er nå gått mellom to og tre år fra den tiden det skjedde
 • en vinterkveld, – nu er det længe siden
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 47 1883)
 • med tilføyet at-setning
   
  det kan være en uge siden, at jeg var til drikkegilde på Hægge
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 3 1883)
 • nå hadde han forsvunnet, det var flere dager siden
   (Geir Gulliksen og Håvard Syvertsen In vivo LBK 2004)
UTTRYKK
lenge siden
1 
foreldet
 for lenge siden
; for lengst
 | se for
 • Hansen og jeg vare allerede længe siden enige om i forening at udgive en … nytaarsgave for 1821
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 293)
 • jeg er længesiden træt af at være kongsværge
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 40 1872)
2 
muntlig
 (nå var det) lenge siden sist (vi møttes)
 • «Hvordan går det?» spurte jeg. «Lenge sia.» «Går bra», svarte han
   (Zeshan Shakar Tante Ulrikkes vei 254 2017)
for ___ siden
se for
subjunksjon
2.1 
brukt til å innlede tidssetninger som betegner at det som uttrykkes i hovedsetningen, har funnet eller finner sted gjennom et tidsrom fra det tidspunkt som er angitt med tidssetningen
 i tiden etter at
; fra den tid
; etter det tidspunkt da
SITATER
 • De er vokset siden jeg så Dem sidst
   (Henrik Ibsen Gengangere 22 1881)
 • det er usigelig længe siden vi to mødtes
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 119 1896)
 • du har jo været vant til at stelle for ham lige siden han var en liden gut
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 3 1890)
 • vegen er kjørt et par ganger sia det sist snødde
   (Mikkjel Fønhus Snøen fyker over Nøsfjell 23 1957)
 • så mye hadde hendt siden sist de så hverandre
   (Britt Karin Larsen Som steinen skinner LBK 2011)
2.1.1 
brukt for å uttrykke et tidspunkt som noe regnes fra
SITATER
 • det er nu snart treti år siden jeg så eder for første gang
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 47 1874)
 • jeg forsto mindre og mindre av det spanske språket, og oppdaget at det var flere dager siden jeg hadde snakket spansk med noen
   (Nikolaj Frobenius Andre steder LBK 2001)
2.2 
brukt til å innlede årsakssetninger, særlig når det gjelder (subjektiv) begrunnelse av utsagn, formodning, beslutning, innrømmelse e.l.
; når
 | jf. fordi
SITATER
 • inde paa vaagen laa der faa skibe, siden det var sommer
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 23 1882)
 • enten maatte [han] være død eller ha glemt hende, siden han aldrig skrev
   (Amalie Skram Samlede Værker II 476)
 • nå, så bli’, siden De endelig vil da
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 189 1892)
 • hun kunde beholde pengene sine, siden det ikke var nok likevel
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 19)
 • det var Passolini som likevel måtte lære oss å spille, til å begynne med, siden han kunne litt og vi ingenting
   (Pedro Carmona-Alvarez Rust LBK 2009)
preposisjon, brukt for å uttrykke utgangspunkt i tid (for noe som varer uavbrutt etter dette tidspunktet eller denne begivenheten)
 etter et bestemt tidspunkt
EKSEMPEL
 • hun har bodd her siden i fjor
SITATER
 • herr prinsen er også bleven grå siden sidst
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 238)
 • jeg har nu siddet i thinget siden 1839
   (Henrik Ibsen De unges forbund 82 1874)
 • hvert menneske, der er stupt i graven siden Adams tid til nu
   (Olaf Bull Ild og skygger 55)
 • siden naar e vi saa snaale her i huset, at vi ikke byr saameget som en kop te?
   (Cora Sandel Alberte og Jakob 224 1926)
 • ingen moderne skolelærer eller pedagog har funnet på noe nytt sia den gangen Montaigne levde
   (Torfinn Haukås Svindlere 146 1976)
 • Limousin-eik hadde siden uminnelige tider funnet veien til Cognac-provinsene [som materiale til vinfat]
   (Haakon Svensson Vin og brennevin (1981) 206/1)
   | fra lenger tilbake enn noen kan huske
 • ansiktet hans har blitt mer markert siden i sommer
   (Harald Rosenløw Eeg Løp hare løp LBK 2008)
 • de to hadde kjent hverandre helt siden krigen
   (Hans Olav Lahlum Satellittmenneskene LBK 2011)
3.1 
foreldet eller uheldig, med verbet i presens, brukt i uttrykk for tilstand som har vart og fremdeles varer
 i
SITATER
 • siden igår bor jeg til leje
   (Bjørnstjerne Bjørnson En hanske 144 1883)
 • [Jostedalen] ligger øde siden Svartedauen
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 344)
 • Vestmaktene og Tyskland befinner sig siden en måned i krig
   (Tidens Tegn 1939/235/2/1)