Det Norske Akademis Ordbok

fri

Likt stavede oppslagsord
fri 
adjektiv
BØYNINGfritt
UTTALE[fri:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk vrī
BETYDNING OG BRUK
om person eller stat
 som har full juridisk og politisk rådighet over seg selv, har fulle politiske rettigheter
EKSEMPLER
 • frie bønder
 • frie borgere
SITATER
 • vi beholder vore rettigheder som et frit rige
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 134 1874)
 • det er kanske ikke ligere i det fri vesten [USA] heller
   (Henrik Ibsen En folkefiende 179 1882)
 • denne lille byen, som kalte seg hovedstad i det frie og udelelige Norge
   (Dag Solstad Medaljens forside 8 1990)
   | jf. Grunnlovens § 1: Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike (ny rettskrivning 2014)
1.1 
demokratisk
SITAT
 • forskjellen på frihet og kommunisme, på oss som lever i Den Frie Verden, og de som lever bak Jernteppet
   (Dag Solstad Roman 1987 63 1987)
UTTRYKK
fri forfatning
frie valg
se valg
1.2 
om person
 som ikke er fengslet eller innesperret
; som ikke er fange
EKSEMPEL
 • bli sluppet fri fra fengselet
SITATER
 • [Fru Inger:] – Østråt er dig et fangebur [Eline:] – Gav I mig end fri
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 37 1874)
 • jeg er fri! Jeg er fri! Mit fangenskabs liv er forbi!
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 158 1899)
 • hun blir visst fri med det første, [ansøkningen om benådning] er hos kongen nu
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 124 1917)
 • fem narkodømte personer [ble] satt fri
   (Kai Eide Høyt spill om Afghanistan LBK 2010)
UTTRYKK
fritt frem (for)
 (opprinnelig brukt i gjemsel, ropt når den som hadde gjemt seg, kunne komme frem uten å bli tatt)
ingenting kommer i veien, legger hindringer (for)
 • det [er] tydeligvis fritt fram å forsøke å få i stand et samarbeid mellom sentrumspartiene og Arbeiderpartiet her i byen
   (Bergens Tidende 1983/217/14/5)
 • det de gjorde, ville jo bli tilgitt … Det ble med andre ord fritt frem for grådighet og selvhevdelse
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
ubundet av forpliktelser, restriksjoner e.l.
EKSEMPLER
 • diskutere på fritt grunnlag
 • ha fri rådighet over noe
 • stå fritt
 • stille noen fritt
 • ha fritt valg
 • ha fri adgang til noe
SITATER
 • et ungt menneske, der er kommen ud af skolen og staaer paa spranget til at blive student, er en af de frieste skabninger paa jorden
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 108)
 • to hjerters fri forening
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 98 1873)
 • [orangutangen] var skogens mand og herre: frit han turde slå og snærre
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 181)
 • tal frit!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 251)
 • er det Deres fulde fri beslutning?
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 113 1877)
   | fattet uten press eller tvang
 • dette fri livet i skog og på vidder
   (Henrik Ibsen Vildanden 76 1884)
 • De er altså fri, Bolette. Der er intet forhold som binder
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 193 1888)
 • så står vi der, frit og frejdigt, – som de, vi selv er!
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 181 1899)
 • en selvfølge er det, at du ved et saadant ægteskab vedbliver at være lige fri og ubunden som nogensinde
   (Sigrid Undset Jenny 325 1911)
 • jeg skal skilles … Endelig! Jeg er fri!
 • Maradona … hadde en helt fri rolle
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 33 1986)
 • en ensom kvinne, fri, rastløs
   (Dag Solstad «Ellevte roman, bok atten» 33 1992)
 • det … står oss helt fritt å gjøre hva vi vil i et samfunn som vårt
   (Finn Carling Frokost i det skjønne LBK 1994)
 • SF var liberalt og flatt organisert med fri fraksjonsrett
   (Hans Petter Sjøli Mao, min Mao LBK 2005)
UTTRYKK
den frie vilje
det frie marked
se marked
falle i det fri
om åndsverk
 ikke lenger være omfattet av opphavsrett
fri abort
selvbestemt abort
 • fri abort – er det noen frihet
   (Olga Egeland Miniatyrer 27 1973)
 • så ble hun gravid … det var jo ikke fri abort den gangen, og hun ante ikke hva hun skulle gjøre
   (Vibecke Groth Arvesynden LBK 2009)
fri konkurranse
økonomisk konkurranse uhemmet av statlige inngrep, restriksjoner
 • den fri konkurrence leve!
   (Henrik Ibsen De unges forbund 213 1874)
 • [de hadde] bestilt to dyre dampskip, for å i fri konkurranse bekjempe engelskmennenes hegemoni på Mjøsa
   (Dag Solstad Medaljens forside 81 1990)
fri kjærlighet
kjønnslig omgang med den eller dem man har lyst til (uten å skjele til konvensjoner og moralbud)
 • den menige mand formoder, at fri kjærlighed betyder tvungent polygami, saa at ved dens indførelse skulde vi forpligtes til at ha mindst tyve koner tilmands
   (Arne Garborg Fri Skilsmisse 38 1888)
 • [en eiendommelighet] ved de asketiske skrifter er den, at de allesammen uden videre forstaar udtrykket fri kjærlighed som enstydigt med almindelig prostitution
   (Arne Garborg Fri Skilsmisse 83 1888)
 • det var blitt tidlig syttitall, hippietid, partytime og fri kjærlighet
   (Jo Nesbø Flaggermusmannen LBK 1997)
 • jeg visste ikke hva fri kjærlighet var, men skjønte det hadde noe med djevelen å gjøre
   (Karsten Alnæs Bakenfor alle farger LBK 2008)
fritt forhold
1 
kjønnslig samliv uten ekteskap
2 
ikke-monogamt forhold
 • vi må ha et fritt forhold. Jeg vil ikke bli … fanget
   (Pål Gerhard Olsen Manndomsprøven LBK 1997)
ordet er fritt
enhver kan ta ordet
2.1 
om person eller idé
 ubundet av doktriner, fordommer, konvensjoner
EKSEMPEL
 • den frie tanke
SITATER
 • kun sandhedskraften i en samfundsaand blandt gudopfyldte, frie individer, kan løse verden af de gamle baand
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 45)
 • frit og ædelt var hans hjerte
   (Henrik Ibsen Catilina 124 1875)
 • mod til selv at tænke frit og stort
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 102 1877)
 • jeg havde sådanne overmåde frie meninger om forskellige ting
   (Henrik Ibsen En folkefiende 182 1882)
 • de friere ideer fra aarhundredets begyndelse
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 15 1882)
2.2 
idrett, som førsteledd i sammensetninger
 hvor teknikken, stilen er valgfri
som har bevegelsesfrihet, kan bevege seg eller beveges uten (fysiske) hindringer
 | jf. løs, ledig
EKSEMPLER
 • fri bane, vei
 • fritt farvann
 • bevege seg fritt omkring
 • kjolen faller i frie folder
SITATER
 • vejen er fri
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 139 1874)
 • barnet han greb og svinged det frit
   (Henrik Ibsen Digte 98 1875)
 • [hun] slog med den frie haand kraftig glattende ned efter kjoleskjørtet
   (Jonas Lie Rutland 23 1880)
 • de havde trukket tørklæderne ned, saa munden var fri
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 108 1882)
 • hun pustet friere og fik et lettere fotlag
   (Johan Bojer Samlede verker IV 19)
 • kniven har kuttet hendene hans fri
   (Jon Michelet Mannen på motorsykkelen 331 1985)
 • [spilleren] har fri bane mot mål
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 49 1986)
 • [Peter ville] ha hendene fri til å omfavne sin far
   (Dag Solstad «Ellevte roman, bok atten» 69 1992)
 • jeg kommer ikke fri av duken jeg har viklet rundt meg
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
 • storfe går i beskjeden grad fritt og beiter
   (Steinar Lem Det lille livet LBK 2005)
 • noen av hønene løper fritt omkring
   (Torbjørn Færøvik Buddhas barn LBK 2006)
 • overført
   
  gi lengselen og alt annet fritt utløp
   (Kari Bøge Komponisten LBK 2008)
 • jeg fikk … vridd meg fri
   (Lars Saabye Christensen Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
UTTRYKK
puste fritt
overført
 leve utvungent, åpent (uten redsel for en bestemt person, undertrykkende omgivelser e.l.)
 • endelig kunne jeg være meg selv, puste fritt, slippe å forstille meg
   (Inge Eidsvåg Minnene ser oss LBK 2010)
(ha/få) frie hender/tøyler
frihet, tillatelse til å handle på eget initiativ, uten begrensninger e.l.
ha ryggen fri
ha retrettmuligheter
 • han støtted sig ind til kjøkkenvæggen for at ha ryggen fri
   (Knut Hamsun Rosa 111 1908)
 • overført
   
  det er godt å ha noe i bakhånd. En må alltid ha ryggen fri
   (Thure Erik Lund Uranophilia LBK 2005)
fri flukt
se flukt
fri flyt
overført, politikk, økonomi
 uhindret flyt av varer og tjenester i en global markedsøkonomi
fritt fall
1 
fysikk
 det at et legeme (en gjenstand) faller uhindret av mekanisk motstand
; fall i lufttomt rom
2 
overført
 rask eller kraftig nedgang i verdi, betydning, prestisje e.l.
 • det norske herrelandslaget i håndball … befant seg i fritt fall
   (Aftenposten 07.10.1983/13)
 • en dollarkurs i fritt fall vil føre til en farlig inflasjon
   (NTBtekst 28.02.1986)
 • all skrekken og det stigende hysteriet forsvant, alt som hadde vært i fritt fall
   (Trude Marstein Egne barn 320 2022)
fritt for
barnespråk, brukt for å reservere, sikre seg retten til noe
 | jf. fus
 • fritt for denne plassen!
 • fin kjærlighetssang … frit for ikke at oversætte den
   (Sigrid Undset Jenny 25 1911)
 • så fant de seg en [blåbær]tue hver og ropte: «Fritt for det!»
   (Alf Prøysen Samlede viser og vers 1 147)
ha fritt spill
se spill
i fri
bil
 med ikke tilkoblet drivaksel
 • bilen, girspaken står i fri
 • jeg ville sette bilene deres i fri og rulle dem utfor bakke
   (Axel Jensen Line 80 1959)
3.1 
idrett, især fotball
 som ikke har noen motspiller (bortsett fra keeper) i rett linje mellom seg og motstanderens mål
SITAT
 • Berggren er fri, rak bane mot mål
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 71 1986)
UTTRYKK
spille noen fri
sende pasning til medspiller, slik at han/hun, idet han/hun mottar ballen, har fri bane til mål
 • Casagrande [ble] ofte spilt fri, uten at det førte til noe
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1986 25 1986)
som ikke følger noen plan eller noe fast mønster
EKSEMPLER
 • frie assosiasjoner
 • frie rytmer
   | jf. frijazz
 • fri oversettelse
 • fritt etter Shakespeare
 • fri fantasi
 • tale fritt (uten manuskript)
 • fritt etter hukommelsen
SITATER
 • friske farver frit skal flomme
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 195)
 • et frit kunstakademi, hvor bare kunstnere skal ha hele magten
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 95)
 • [en] fritt fabulerende gjengivelse
   (Espen Haavardsholm Mannen fra Jante LBK 1988)
 • tankene … kunne streife fritt
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
 • gleden over å kunne skrive friere enn det en fagartikkel krevde
   (Cecilie Enger Pust for meg 128 2017)
UTTRYKK
frie vers
metrikk
 rimløs diktform uten tradisjonelle vers(linjer)
 | se verses libres
 • bevissthetsstrøm, indre monolog, frie vers og hva det nå alt sammen kunne hete
   (Espen Haavardsholm Mannen fra Jante LBK 1988)
fritt vekk
stadig
om person eller opptreden
 som er uten (indre) hemninger
; ikke hemmet av keitethet, sjenerthet e.l.
; utvungen
; naturlig
EKSEMPLER
 • han var svært fri overfor deg
 • la oss snakke fritt ut
SITATER
 • en usædvanlig fri og ugenert holdning
   (H. Schulze Fra Lofoten og Solør 38 1865)
 • han finner jo hennes væsen noget frit, noget uoverlagt
   (Bjørnstjerne Bjørnson Leonarda 56 1879)
 • [han var] saa ganske anderledes fri end før
   (Alexander L. Kielland Fortuna 120 1884)
 • naar han gik, var det let og frit
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 8 1919)
 • hun vinket fra et vindu i tredje etasje. Bevegelsen var fri, utvungen
   (Finn Carling Dagbok til en død LBK 1993)
 • maoriene går nakne og frie langs den andre bredden
   (Lars Saabye Christensen Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
UTTRYKK
må/tør jeg være så fri
nå sjelden, som høflighetsformel
 får jeg lov (til å)
 • måtte jeg være så fri at spørge
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 53 1879)
 • tør jeg være så fri og spørre om du kan kjøre meg hjem?
   (Kim Småge Kainan 191 1986)
åpen
; uten hindring eller stengsel
EKSEMPLER
 • ha fritt utsyn, fri utsikt
 • bygningen ligger fritt til
 • i Guds frie natur
 • i fri luft
SITATER
 • overført
   
  en friere luft svaler over menneskenes hoveder
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 173 1877)
 • give vandflommen frit løb
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 296)
 • nej, takke mig for fri sjø!
   (Jonas Lie Rutland 46 1880)
UTTRYKK
fri horisont
sjømannsspråk
 synskrets som ikke er innskrenket av land
i det fri
under åpen himmel
 • overnatte i det fri
6.1 
teknikk, om hulldiameter
 så stor at en gjenget bolt kan føres igjennom uten å måtte skrus
 | jf. frihull
EKSEMPEL
 • 10 millimeter fritt
nå sjelden bortsett fra i faste uttrykk og som sisteledd i sammensetninger
 som er uten
SITAT
UTTRYKK
fri for
spart, forskånet for
; (helt) uten
 • med formelt subjekt
   
  der er det ikke rigtig frit for underjordiske
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 31 1879)
 • med formelt subjekt
   
  i spiskammeret må det være fritt for fluer
   (Nationen 1931/153/3/4)
 • enda en dag nesten kjemisk fri for skrullinger
   (Jon Michelet Mannen på motorsykkelen 248 1985)
 • en strekning fri for trafikale utfordringer
   (Gaute Bie Verden ifølge kartet LBK 2012)
det er ikke fritt for (at)
det er ikke til å komme fra (at)
; man kan ikke nekte for (at)
 • det var ikke frit for, at han kunde trolde lidt ogsaa
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 130 1879)
 • det var ikke frit, at der lå drikkelag og slagsmål efter ham, der han for
 • mennene [sendte] henne lange blikk og det var ikke fritt for at hun likte det
   (Torill Thorstad Hauger Oppbrudd LBK 1991)
 • det var delte meninger, det var ikke fritt for det
   (Pål Gerhard Olsen Pinse LBK 2003)
 • det var ikke fritt for at de hutret og frøs
   (Arnfinn Haga Nødlanding LBK 2010)
ikke være fri for (å)
især om person; brukt innrømmende for å uttrykke at subjektet (nettopp) er eller gjør det som den tilføyde infinitivskonstruksjonen angir
 • han var ikke fri for å være litt redd
 • hun var ikke fri for å overdrive
 • jf.
   
  han var ikke fri for at være skrædder heller
   (Jacob B. Bull Folkelivsbilleder II 246 1904)
   | han var (en dyktig) skredder, fusket i skredderfaget
7.1 
lens, tom (for)
SITATER
 • de penger som nu var igjen maatte søskenerne hans faa, saa de ikke blev snoft fri de heller
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 205 1917)
   | jf. snupt
 • hun tenker at han er kanskje fri for mat
   (Jens Hagerup Juvi 131 1928)
 • naar at jeg har betalt [skattene], saa er jeg fri [for penger] igjen
   (Knut Hamsun August I 168 1930)
7.2 
som er uten skyld
 | jf. skyldfri
SITATER
 • når jeg bare har min samvittighed fri, så –
   (Henrik Ibsen En folkefiende 53 1882)
 • han svor sig fri
   (Knut Hamsun Rosa 57 1908)
UTTRYKK
gå fri
1 
slippe unna
; unngå
 • «Suggen» er aabenbart noget stort blandt hundene. Den gaar fri af slagsmaal
   (Hjalmar Johansen Selv-anden paa 86°14’ 103 1898)
 • dødsangsten lurer paa løitnanterne ogsaa. Ingen gaar fri den
   (Henrik Angell For Frankrigs ret og ære 115 1918)
 • ondt for tænder eller anden skrøpelighet som selv prinsesser ikke gaar fri for
   (Nordahl Rolfsen Morfar fortæller 68 1919)
 • alle har sine sorger, ingen går fri
   (Britt Karin Larsen Himmelbjørnens skog LBK 2010)
2 
slippe straff
 • de kjente ledere av myrderiene gikk fri, mens noen tilfeldig grepne mordere av hopen ble hengt
   (Fridtjof Nansen Gjennem Armenia 226 1927)
 • det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldig dømmes
   (Kjetil Stensvik Østli Politi og røver LBK 2009)
være fri (at)
dialektalt
 være sikker på at
 • men du var fri de kom ikke hit!
   (Hans E. Kinck Kirken brænder 171 1917)
 • saalænge Frans bad ham, var du fri han hentet [kassen]
   (Hans E. Kinck Sneskavlen brast III 6 1919)
til dels substantivisk
 som er (midlertidig) fritatt fra arbeid, skole eller andre forpliktende gjøremål
EKSEMPLER
 • ha, få fri fra jobb, skolen
 • ta seg fri noen uker
SITATER
UTTRYKK
holde fri
holde (forretning eller annen virksomhet) lukket
 • [skomakerne] havde holdt fri mandag
   (Den Constitutionelle 05.11.1843/2/2 P.Chr. Asbjørnsen)
som man får, nyter uten å betale for det
; gratis
EKSEMPLER
 • ha fri bolig
 • fri rettshjelp
 • fritt opphold
 • reise fritt på jernbanen
SITATER