Det Norske Akademis Ordbok

marked

marked 
substantiv
BØYNINGet; markedet, markeder
UTTALE[ma`rkəd]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt marknaðr, markaðr; trolig via middelnedertysk market eller gammelengelsk marcet, fra gammelfransk marched, marchié, marcié, av latin mercatus 'handel; marked'; jf. merkantil; jf. også formen marken (maskulinum)
BETYDNING OG BRUK
(tid- eller stedfast) stevne hvor bestemte varer (især landbruksprodukter) tilbys for salg
EKSEMPEL
 • bøndene drar til byen for å selge produktene sine på markedet
SITATER
 • [han var] under forfølgning for at have stjaalet en hest paa marken
   (H. Meltzer Politinotitser (1874) 120)
 • jeg stødte sammen med hans søster paa Haløre marked
   (Rudolf Muus Olaf Trygvessøns Helteliv 2 303 1899)
 • Karolus skulde ikke til markeds
   (Knut Hamsun Landstrykere II 245 1927)
 • Hedalmessa var rent som en marken det, hestemarken da
   (Mikkjel Fønhus Skoggangsmand 39 1917)
 • så lenge markenen varer vil det være fra 6 til 10 politimenn på vakt her
   (Kongsvinger Avis 1969/95/3/1)
 • det er fullt av folk som på en marken
   (Rolf Brandrud Drømmejegeren 242 1993)
 • for noen dager siden kjøpte vi fire høns og en hane på markedet
   (Stig Holmås Flukten fra kemneren LBK 1992)
1.1 
basarlignende tilstelning, ofte med fornøyelsesanlegg
 | jf. julemarked
SITATER
 • [Ask] hadde lest i lokalavisen at det var marked og underholdning i Turnhallen
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 320 1954)
 • den lille boksen Simon hadde kjøpt på et marked et sted i Sverige, en boks med bildet av en naken dame utenpå
   (Jan Kjærstad Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
økonomi
 (fellesbetegnelse for) tilbydere av, tilbud på bestemt(e) vare(r) (i et bestemt område)
EKSEMPEL
 • handle, kjøpe, selge på det åpne marked
SITAT
 • det fantes en liten, blå pille på markedet som kunne holde liv i selv en død mann
   (Roy Jacobsen Anger LBK 2011)
UTTRYKK
det frie marked
marked hvor produksjon, pris o.l. bestemmes av tilbud og etterspørsel (og hvor det offentlige ikke blander seg inn)
 | jf. markedsøkonomi
prise seg ut av markedet
 (etter engelsk price oneself out of the market)
ødelegge sin konkurranseevne ved å ta for høye priser
 • en prisøkning … for eksportnæringene [vil] være utelukket hvis bedriftene ikke vil prise seg ut av markedet
   (VG 18.03.1964/2)
2.1 
(økonomisk situasjon bestemt av) tilbud og etterspørsel
 | jf. konjunktur
SITAT
 • prisen er sunket siden sist, det skyldes markedene
   (Roy Jacobsen Anger LBK 2011)
UTTRYKK
kjøpers marked
 (etter engelsk buyer’s market)
marked hvor tilbudet er stort i forhold til etterspørselen, slik at kjøper oppnår gode betingelser
 • det kan komme en dag da vi … får hva jeg vil kalle et kjøpers marked, og da gjelder det å stå seg godt med sine kunder
   (Verdens Gang 26.09.1947/6)
selgers marked
 (etter engelsk seller’s market)
marked hvor tilbudet er lite i forhold til etterspørselen, slik at selger oppnår gode betingelser
 • mange … taler i dag som om skipsfarten befinner seg på et permanent selgers marked
   (Verdens Gang 25.11.1948/11)
 • et salg av en rekkehusleilighet på Notodden, hvor det på denne tid ikke akkurat var selgers marked, [ville] ikke innbringe nok penger til å investere i en brukbar bolig et annet sted
   (Dag Solstad T. Singer 158 1999)
slå markedet
 (etter engelsk beat the market)
om (person, institusjon som foretar) investering i aksjer
 gjøre det bedre enn aksjeindeksen
 | jf. aksjeplukking
 • Oljefondet sliter med å slå markedet
2.2 
i bestemt form
 
markedet
EKSEMPEL
 • sosialistene gav markedet skylden for den høye ledigheten
2.3 
(en vares) avsetningsområde
EKSEMPLER
 • Portugal er et viktig marked for norsk klippfisk
 • storindustrien trenger oversjøiske markeder
 • komme seg inn på markedet
SITATER
 • [den svarte teen] fylder markedet
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 93 1873)
 • naar nu alle Waggesens aktier med engang styrter ind paa markedet?
   (Jonas Lie Faste Forland 186 1899)
 • når Rusland engang kommer i markedet, vil man muligens kunne vente en konkurrance
   (Morgenbladet 1929/272/6/4)
 • det fantes et enormt marked i Japan for turisme til Norge
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa LBK 2005)
 • markedet var magert, mesenene få
   (Ivo de Figueiredo Stormen I 38 2023)
   | jf. mesen