Det Norske Akademis Ordbok

første

første 
adjektiv (ordenstall); tradisjonelt: numeral, tallord
UTTALE[fø`rstə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
samme ord som først (adverb)
BETYDNING OG BRUK
ordenstall til én
1.1 
som er nummer 1 i en rekkefølge i tid
; som kommer før noe annet i tid
EKSEMPLER
 • første verdenskrig
 • første omgang
 • den første september
 • første juledag
 • for første gang
 • for første og siste gang
 • kong Oscar den første
 • den første dagen i sommerferien
 • min første forelskelse
 • gå i første klasse
 • vårens første blomster
 • årets første bad
SITATER
 • flyv, første sommerfugl, flyv ind!
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I 410)
 • for første gang, for første gang, det giver mangen smaating rang
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II 3)
 • jeg var den første, som saa det
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 105 1879)
 • jeg kendte dig fra første stund
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 21)
 • det første jeg begyndte med, det var med kirkebygningen
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 202 1892)
 • det første rå, tågede udkast
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug XI 1883)
   | fra forfatters fortale
 • vi har jo endnu ikke den første i måneden
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 52 1879)
 • den første nat på et fremmed sted kan tidt være nokså ubehagelig
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 25 1899)
 • handlingen foregår i første halvdel af det trettende århundrede
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 5 1872)
 • dypere er intet hav enn den første kjærlighet
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt II (1957) 248)
 • hennes første tanke er å løse ut brannalarmen
 • notater av den typen som foreldre gjør: første tann, første skritt, første ord, første skoledag og så videre
   (Anne K. Bang Hold i virkeligheten 18 2003)
 • den første snøen hadde lagt seg på fjelltoppene og vinteren kom nærmere for hver dag
   (Alf R. Jacobsen Banesår 137 2003)
 • de første bladene falt fra trærne langs gaten
   (Lars Saabye Christensen Magnet 577 2015)
 • jeg tenkte jeg kunne bruke ham for å få første gangen overstått
   (Skam Sesong 2, episode 8 2016)
   | om første gangen man har sex
UTTRYKK
første og siste gang
eneste gang
 • det er første og sidste gang i mit liv jeg har været perialiseret af mjød
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 158)
fra første ferd (av)
se ferd
1.2 
som er nummer 1 i en rekkefølge i rom
; som kommer foran noe annet i en rekkefølge i rom
; forreste
; fremste
EKSEMPLER
 • bokens første kapittel
 • kongen satt i første vogn
SITATER
 • hver, som går i første række, må falde for sin fagre sag
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 241)
 • jeg setter meg på første rad helt til venstre
   (Marianne Røise Kielland Kjøttsøvn LBK 2004)
1.3 
den (det) som tidligst vil komme i fremtiden
; nærmest etterfølgende i tid
; førstkommende
EKSEMPLER
 • spørre den første som kommer
 • gjøre noe ved første anledning
 • en av de første dagene
 • første tog til Kristiansand går ikke før om fire timer
SITAT
 • kanske kommer han ikke tilbage på de første otte dage
   (Henrik Ibsen De unges forbund 158 1874)
1.4 
som er blitt nevnt tidligst, før én eller flere andre
; førstnevnte
SITAT
 • fru Hahn, Anna og frøken Skære [sitter] på verandaen, de to første med håndarbejde, den sidste med en bog
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 7 1873)
   | i sceneanvisning
1.5 
som befinner seg i begynnelsen (av en lengre periode)
SITATER
 • småbarn vokser svært i de første dagene
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 115 1892)
 • de to første årene hadde det virket som hun trivdes
   (Vibecke Groth Arvesynden LBK 2009)
1.6 
som inntreffer i begynnelsen, og som etterpå avløses av noe annet
EKSEMPEL
 • roe seg etter det første sjokket
SITAT
 • du skal ikke fæste dig ved de hårde ord, jeg sagde dig i den første forfærdelse
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 162 1879)
1.7 
UTTRYKK
den/det første og beste
 | den/det første, den/det beste
se best
for det første
inntil videre
; foreløpig
 • vi lar pengene bli’ stående i sparebanken for det første
   (Henrik Ibsen Gengangere 33 1881)
 • [oppsatsen] vil jeg ikke ha’ ind nu for det første
   (Henrik Ibsen En folkefiende 15 1882)
 • [førerne for arbeiderne] viste sig ved denne lejlighed saa nærgaaende, at han for det første ikke turde gaa ud
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 191)
 • det lader sig vel neppe gjøre, at De faar se ham for det første
for det første/annet
brukt ved fremførelse av forskjellige momenter ved begrunnelse, argumentering
med det første
i nærmeste fremtid
; snart
 • det blir vel neppe med det første
   (Bernt Lie Mot Overmagt 18 1907)
 • jeg [skal] komme op til dit sted, til Sellanraa, med det første
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 62 1917)
 • det var ikke verdt å slippe kyllingene løs med det første. I skogen kunne det godt være rev
   (Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen 98–99 1958)
 • gitt dagens situasjon er NATO-medlemskap neppe aktuelt med det første for hverken Ukraina eller Georgia, noe somformodentlig har vært Putins hensikt hele tiden
   (Erika Fatland Grensen 418 2017)
det første
sjelden
 i den tidligste tid da
; i begynnelsen da
også alminnelig som førsteledd i titler
 fremst i kvalitet, dyktighet, makt
; best
; dyktigst
; ypperst
; viktigst
EKSEMPLER
 • reise på første klasse
 • Cæsar ville heller være den første i Cordoba enn den annen i Roma
SITATER
 • mange som er de første, skal bli de sidste, og de siste skal bli de første
   (Matt 19,30)
 • vor slægt engang den første var i landet
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 177)
 • i sit studenteraar havde han været den første latiner
   (Alexander L. Kielland Sne 30 1886)
 • enhver troede sig jo at være selvskreven til første elsker eller primadonna
   (Lorentz Dietrichson Svundne Tider I 148 1896)
 • hun var den første signekjærring paa lang led
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 127 1879)
 • du har jo det største og første krav på ham
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 143 1896)
 • det er al idræts første lov, at lempes efter lands behov
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 104)
 • en coloratursangerinde af næsten 1ste rang
 • jeg traf sammen med et par generalbanditter, gamle gutter, storartede ranglefanter, 1ste klasse 1 A med stjerne, deilige herremænd
   (Arne Garborg Mogning og manndom I 172 (1886))
 • svære, første klasses havneanlegg
   (Aksel Sandemose Alice Atkinson og hennes elskere 29 1949)
UTTRYKK
første sort
beste sort
 | jf. siste sort
 • det var hundemad af første sort for vore eskimohunde
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 28 1903)
 • pøbelforleder af første sort, far
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 6)