Det Norske Akademis Ordbok

bli

bli 
verb
BØYNINGblir, ble, blitt
UTTALE[bli:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk blīven 'forbli', jf. tilsvarende dansk form blive, av gammeldansk bliffue, fra middelnedertysk; i denne betydningen og denne betydningen har verbet erstattet norrønt verða, jf. dialektalt verte og tilsvarende dansk form vorde
BETYDNING OG BRUK
fortsette med å oppholde seg (på et angitt sted e.l.) eller være (i en viss tilstand e.l.)
 | jf. forbli
; fungerer som inkoativ variant av være
EKSEMPEL
 • han reiser i morgen og blir borte i tre uker
SITATER
 • Herrens ord bliver evindelig
   (1 Pet 1,25; 2011: varer til evig tid)
 • disse [historiene] blive mellem os
   (Halfdan Kjerulf Av hans efterladte papirer 1847–1868 18)
 • en natvandrer var jeg og bliver jeg
   (Bjørnstjerne Bjørnson Sigurd Slembe 127 1862)
 • kongsbarnet blev et helt år hos presten
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 56 1872)
 • mennesket blir sig dog altid ligt
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 80)
 • du var og blev dig selv til slut
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 206)
 • De er og blir et stort barn, Manders
   (Henrik Ibsen Gengangere 98 1881)
 • jeg må ned på kontoret … Men jeg blir ikke længe
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 26 1888)
   | jeg kommer ikke til å være lenge borte
 • her ude blir jeg hele resten af mine dage
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 48 1896)
 • denne sag bliver mellem os
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 429)
   | jf. mellom
 • alt det han stræved og sled blev det bare op i samme svarte elendigheden
   (Amalie Skram Samlede Værker II 454)
 • byens ærværdige borgermester foretrak dog at blive i baaden
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 520 1903)
 • jeg har ombestemt mig: jeg bliver
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 112)
 • [han sa] goddag naar han kom og bliv i freden naar han gik
   (Knut Hamsun Segelfoss By I 135 1915)
 • frost og hete og høst og vår skal uavladelig blive
   (Arnulf Øverland Brød og vin 140 1924)
 • Jessicas mor [spør] om vi har lyst til å bli til middag
   (Erlend Loe Naiv. Super. (1999) 74)
 • jeg ble der hele uka fram til begravelsen
   (Bjørn Ingvaldsen Et eget prosjekt LBK 2000)
UTTRYKK
bli på valen/valplassen
falle i kampen
; ligge drept etter kampen
 • fire af dem [polaroksene] blev dog paa valpladsen
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 110 1903)
det blir med ___
 | nå sjelden det blir ved ___
1 
det er (med det) avgjort
 • Abraham vilde betænke sig; og derved blev det
   (Alexander L. Kielland Fortuna 165 1884)
 • plag mig ikke barn! Det blir ved, at du venter med at komme ud i selskab til næste aar
   (Jonas Lie Kommandørens døttre 30 1886)
2 
___ fikk ingen fortsettelse
; med ___ var det slutt
 • hvorfor skulde det nu falde sig saa, at han kom til at lyve for Grete! Thi det blev ikke med den ene gang
   (Alexander L. Kielland Fortuna 225 1884)
 • kunnskap er makt, heter det. Men jeg var ikke maktsjuk, så det ble med folkeskolen
   (Kjell Aukrust Slipp ham inn! 35 1979)
bli ved (med)
litterært, især med infinitiv
 fortsette med
bli ved sitt
fortsette med å si, mene noe
; holde på sin mening, oppfatning
 • jomfru Kane rystet sine hvite lokker og blev ved sit
   (Bernt Lie Mot Overmagt 21 1907)
bli ved
dialektalt
 komme til å beholde
; ende med å beholde
; (ende med å) få
la bli
se la
ikke noe blivende sted
bli i familien
se familie
bli noen fra livet
se liv
1.1 
brukt i forbindelser med presens partisipp av verb (som betegner varighet, dvs. kontinuativt aspekt)
EKSEMPLER
 • vi blir sittende en stund
 • han ble gående og surre
SITATER
 • vi bestemte os for at blive liggende
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 402 1903)
 • han blev hetende Sivert
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 48 1917)
 • han ble liggende og vri seg
   (Simen Ekern Roma LBK 2011)
1.2 
omkomme, drukne (på havet)
SITATER
 • på hav han blev
   (Bjørnstjerne Bjørnson Arnljot Gelline 75 1870)
 • han blei paa sjøen
   (Johan Falkberget Fimbulvinter 20 1919)
 • den andre bleiv paa Varangerfjorden i høst
   (Johan Bojer Samlede verker IV 65)
 • de øste vand efter ham; han kom til at blive engang, skrek de, naar han var saa ræd sjø
   (Hans E. Kinck Flaggermus-vinger 152 1895)
(fra én tilstand) gå over til (en annen, nærmere presisert tilstand)
 | uttrykker fremtid av være
SITATER
 • aldrig, aldrig blir du lig ham
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 257)
 • og så står kaffien og blir kold også
   (Henrik Ibsen Vildanden 221 1884)
 • ved list og rænker blir man hersker her
   (Henrik Ibsen Catilina 17 1875)
 • jeg blir gammel nu
   (Henrik Ibsen De unges forbund 82 1874)
 • ja, bli ialfald du lykkelig!
   (Jonas Lie Faste Forland 66 1899)
 • du er ble’t noget forandret
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 117 1896)
 • nei, hvor stor du er ble’t
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 53 1896)
 • Gud give jeg aldrig behøvde bli nøktern mere i hele mit syndige liv
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 103)
 • ved bordet satt hun som brur skulde bli
   (Regine Normann Nye eventyr 66 1926)
 • hvordan skal det bli’ her på Rosmersholm, når ikke frøken West er her længer?
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 161 1886)
 • fart blir det i dem [skiene]
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 521 1897)
 • her blev folketomt og stilt
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 13)
 • det var blet saa paa moten nu
   (Johan Bojer Samlede verker I 21)
 • i intervjuet la jeg vekt på at jeg snart skulle bli familiefar
   (Stig Aasvik Indre anliggender LBK 2012)
UTTRYKK
bli av med (noe(n))
få (noen, noe) vekk, bort fra seg
; bli kvitt (noe(n))
bli av (noe(n))
fremgå som resultat av (noen, noe)
; utvikle seg til for (noen, noe)
 • det blir ikke noe av ham
   | han driver det ikke til noe, han kommer ikke frem i verden
 • hva skal det bli av meg
   | hvordan skal det gå meg, hvordan skal jeg greie meg
 • jeg ved jo slet ikke, hvad der blir ud af mig
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 178 1879)
 • en [taper] ikke agtelsen for sig selv, om der ikke blir saa meget af arbeidet, som man havde ventet
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 443 1903)
 • noget var der blevet af dig, hvis du ikke dagstødt gav dig af med løgn og tøv og tant
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 17)
 • hvad skal der blive af os naar far er død
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 227)
bli (noe) av
komme til virkeliggjørelse av (noe som er planlagt eller forberedt)
hvor blir det av (noe(n))
 • hvor blir det av ham?
   | hvorfor kommer han ikke?
 • hvor blev det av musiken
   (Knut Hamsun Segelfoss By II 7 1915)
 • i foreldet perfektum partisipp
   
  hvor denne øxe er afbleven veed man ikke
   (Ivar Aasen Brev og dagbøker I 129)
 • jf.
   
  men hvor har de ti Guds bud blitt hen?
   (Fædrelandsvennen 1957/7/5/7)
bli å bestemme
litterært, administrasjon
 skulle bestemmes, fastsettes
 • der tillades formanden at tage … en assistent, hvis løn bliver at bestemme af generalforsamlingen
   (Alexander L. Kielland Fortuna 25 1884)
bli å
dialektalt, brukt for å uttrykke fremtid
 skulle
 • de blir å komme på festen
   | de kommer på festen
bli med
slå følge
 • kom og bli med!
 • han ble med Lasse hjem
   (Susanne Agerholm Liv laga LBK 2004)
bli til
med trykket på bli
 gå over til å være
; ende som
 • av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå
   | ved jordpåkastelse etter kirkens ritual
 • til jord skal du blive
   (Henrik Ibsen Vildanden 242 1884)
 • hvad vil du da bli’ til i verden?
   (Henrik Ibsen En folkefiende 27 1882)
 • det blir bare til billeder
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 2 1919)
 • det blev til at hun ordnet haaret … og gik ut igjen
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 82 1917)
 • hvad skal det bli’ til med ham!
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 8 1892)
 • det kunde såmænd engang ha’ ble’t til noget af hvert imellem os
   (Henrik Ibsen Vildanden 175 1884)
bli ute for
dialektalt
 komme ut for
2.1 
komme til å være
SITATER
 • det får bli hans sag
   (Henrik Ibsen Vildanden 226 1884)
 • det blir arbeide for lang tid, dette her, Gina
   (Henrik Ibsen Vildanden 48 1884)
 • hun sier iblant at hun fremdeles føler seg tom, men at det skal bli godt å komme i gang
   (Peter Serck Anna Maria Harm LBK 2012)
UTTRYKK
(det/noe) skal bli
som svar på ordre, oppfordring e.l.
 det skal skje
 • idag maa du gi os alt det mel som du kan … Det skal bli! svarte han
   (Knut Hamsun Rosa 71 1908)
 • han spurte hva jeg ville ha å drikke, vin eller øl. Jeg sa kaffe eller brus. Jeg kjører jo, sa jeg. Brus skal bli!
   (Odd Klippenvåg Ljublju LBK 2011)
bli sammen
muntlig
 bli kjærester
 • de 10 centimeterne mellom dem overbeviser Karsten om at gutten og Henriette er blitt «sammen»
   (Helene Uri Den rettferdige 217 2009)
 • vi ble sammen på en fest hos Karin
   (Laila Stien Noveller i utvalg 86 1996)
2.2 
vise seg å være
SITATER
 • storfløjen blev for liden
   (Henrik Ibsen Digte 4 1875)
 • hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 168)
 • man [kan] vel tenke seg at det har gått hett for seg og at mannen rett og slett har flatet ut, at det ble for mye for ham?
   (Jorun Thørring Tarantellen LBK 2007)
2.3 
skapes
; oppstå
SITATER
 • da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys
   (1 Mos 1,3)
 • å bli, å være og ha vært … Å spire, blomstre, bære frukt og falle, det er en grunnlov gitt til alt og alle
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt II (1957) 135)
UTTRYKK
bli til
særlig med trykket på til
 skapes
; formes
 • fly ikke for ham som har søkt efter dig, før du blev til i din mors liv
   (Sigrid Undset Husfrue 192 1921)
 • dette lig [ørkenlandskapet] hvi blev det til?
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 146)
brukt som hjelpeverb med perfektum partisipp av et hovedverb for å danne passiv, ofte for å uttrykke avsluttet enkelthandling, men også om handling som skjer regelmessig
EKSEMPLER
 • pengene blir overført i dag
 • de ble forsonet igjen
 • i gamle dager ble tyvene hengt
 • barna blir hentet i barnehagen hver dag kl. 16
SITATER
 • skogens urlyd er forstummet; ikke længer blir der brummet
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 181)
 • hver en måned blir jeg pantet
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 13)
 • godt skal de [dvs. skiene] bli indsat med tjære, stearin og talg
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 521 1897)
 • scoringen blei annullert
   (Jon Michelet og Dag Solstad VM i fotball 1982 67 1982)
 • de ble kalt tallknusere
   (Ingeborg Arvola Grisehjerter LBK 2011)