Det Norske Akademis Ordbok

rett

Likt stavede oppslagsord
rett 
adjektiv
BØYNINGrett
UTTALE[ret:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt réttr 'ben, rank; riktig, rettferdig', til samme rot som substantivet rett
BETYDNING OG BRUK
som danner eller følger en linje uten krumning eller bøyning
 | motsatt krum; jf. loddrett, vannrett, trådrett
EKSEMPLER
 • en rett strek
 • rette linjer
 • en rett vei
 • en stol med rette ben
 • holde rett kurs
 • en rett venstre, rett høyre
   | slag i boksing; jf. hook, uppercut, svingslag
SITATER
 • vognmannen fulgte den retteste veien til Nygårdshøyden
   (Gunnar Staalesen 1900 Morgenrød LBK 1997)
 • teksten er på hundreogfire sider, med rette marger og halvannen linjeavstand
   (Trude Marstein Plutselig høre noen åpne en dør 201 2000)
 • jeg har hestehale og en rett pannelugg høyt oppe i panna
   (Wenche-Britt Hagabakken Kjære Jonny Henriksen LBK 2008)
UTTRYKK
en rett vinkel
især matematikk
 en vinkel på 90° (hvor bena står loddrett på hverandre)
 • en lang, smal fjord, som langt inne i Andammen bøier av mot øst og danner en rett vinkel på Andamsfjorden
   (Lars Hansen Håkjerringkjeften 64 1931)
nedstamme i rett linje
nedstamme i generasjon etter generasjon, sønn/datter etter far/mor
 • han sa om seg selv at han nedstammet i rett linje fra det bysantinske rike
   (Pål Gerhard Olsen Fredstid LBK 2000)
rett parkering
parkering (av bil, sykkel) vinkelrett på kantstein eller fortau
 | til forskjell fra skråparkering
holde tungen rett i munnen
se tunge
på rett kjøl
se kjøl
1.1 
særlig om person
 som har rank, oppreist holdning
EKSEMPLER
 • sitte (rank og) rett i salen
 • være rett i ryggen
 • rett!
   | giv akt!
SITATER
 • hun sitter paa toften saa ret som et lys
   (Gabriel Scott Kilden 101 1918)
 • da samtalen var over, marsjerte hun ut, rett i ryggen
   (Mette Anthun og Kari Birkeland Emmas avec LBK 2012)
som følger, stemmer med en norm eller regel
; riktig
EKSEMPLER
 • bokstavere rett
   | jf. rettskrivning
 • tippe tolv rette
 • en rett avskrift
 • svare rett
SITATER
 • alt dette måtte ordnes, siktes, filtreres, – slik at alt kom på sin rette plass
   (Jens Bjørneboe Jonas 33 1955)
 • det var en trøst å vite at han var på rett vei
   (Torill Thorstad Hauger Oppbrudd LBK 1991)
 • hun legger ullplagg i vaskemaskinen og innstiller på rett program
   (Kari Bøge Familiekrets 123 1998)
 • det er håp for alle, bare de lærer å bygge opp sitt eget image på rett måte
   (Cathrine Knudsen Jeg kunne vært et menneske LBK 2011)
2.1 
især om forestilling, inntrykk, oppfatning e.l.
 som (best) stemmer med sannheten, med det faktiske forhold
 | jf. sann
EKSEMPLER
 • få det rette inntrykk av noen
 • ha rett oppfatning av situasjonen
 • gjette, spå rett
SITATER
 • der står noget om anger, hvis ret jeg mindes
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 105)
 • alle vet som vel og rett er at jeg under ingen omstendigheter kan være moren hennes
   (Aksel Sandemose Varulven 24 1958)
 • faren hadde tatt tvillingene med for å kjøpe en lyspære og en ledning, hvis Nemia husker rett
   (Marita Liabø Han liker meg LBK 2001)
 • du har nok rett. Men det er jeg som tar feil
   (Freddy O. Fjellheim 3 bøker 222 2017)
UTTRYKK
kjenne rett
ha det riktige inntrykk, den riktige oppfatning (av noen)
 • kender jeg min søn ret, så er ikke det egentlig noget selskab for ham
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 56 1896)
 • han sto vel og flirte, kjente Astri ham rett
   (Torun Lian Undrene i vår familie LBK 2008)
ikke rettere enn
så vidt
 • ikke rettere end de kunde skjønne, så var der bare en i det præstegjæld, der ejede en slig næve
 • den gang var hun nærmest messo[sopran], ikke rettere enn jeg husker
   (Nationen 1932/261/3/4)
 • ikke rettere enn jeg veit er det seks uker til påske
   (Inger Hagerup Hilsen fra Katarina 91 1953)
2.2 
især religion, om tro, lære e.l.
 som er den sanne (og anerkjente, autoriserte)
EKSEMPEL
 • dyrke, forkynne den rette lære
SITATER
 • du var ikke af den rette tro
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 171)
 • han måtte dras inn igjen i den rette tro, den rette religionen
   (Kurt Sweeney Kjegler LBK 2008)
2.3 
om uttrykk, uttrykksmåte e.l.
 dekkende
; rammende
; riktig
EKSEMPEL
 • finne det rette uttrykket
SITATER
 • [det utartet] til et slags desperat forelskelse. Ja, det er det rette ord
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 135 1886)
 • jeg har stundesvis gått den minste motstands vei, eller rettere: omvei
   (Agnar Mykle Mannen fra Atlantis 18)
 • Russebukta eller Gåshamna som det rettere heter
   (Wanny Woldstad Første kvinne som fangstmann på Svalbard 50 1956)
 • når en av ens nærmeste har dødd, er det vanskelig å finne de rette ordene
   (Inge Eidsvåg Minnene ser oss LBK 2010)
UTTRYKK
rettere sagt
sagt, uttrykt mer korrekt eller treffende
 • hvad der hos Rachel ikke er saa tiltalende … den hende manglende inderlighed og hjertelighed – gemytlighed rettere sagt – det gjorde sig ogsaa gjældende
 • han drev en liden høkernæring og pantelånerforretninger ved siden af; eller, rettere sagt, det var konen, som drev det
   (Henrik Ibsen De unges forbund 196 1874)
 • og så gikk det sauer i gatene der. I smugene, rettere sagt
   (Agnar Mykle Lasso rundt fru Luna 146 1954)
 • han var bråvakker, eller rettere sagt råvakker, og meget klar over det selv
   (Inger Hagerup Ut og søke tjeneste 73 1968)
 • det er Noppi-Mattis som danser en bjørnedans, eller rettere sagt forsøker å danse, han er ikke helt edru
   (Britt Karin Larsen Før snøen kommer LBK 2012)
forstå meg rett
se forstå
kalle/nevne ved sitt rette navn
omtale (noe) på korrekt måte
 • kald tingen engang med sit rette navn
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 102 1873)
 • de langvarige, voldsomme hostekulene han var plaget av, kunne tyde på at han bar på en alvorlig lidelse, så alvorlig at den bare sjelden ble nevnt ved sitt rette navn
   (Gunnar Staalesen 1900 Morgenrød LBK 1997)
2.4 
hensiktsmessig
; passende
EKSEMPLER
 • rette vedkommende
 • velge rett fremgangsmåte
 • bruke den rette metoden
 • blande to væsker i rett forhold
 • vente på den rette anledningen
SITATER
 • selskabstonen har hun ej det rette greb på
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 49 1873)
 • vi er på rette sporet
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 118 1873)
 • nu kommer alting i sin rette gænge igen
   (Henrik Ibsen De unges forbund 224 1874)
 • en slet og ret formener ser hver for sig de spredte scener
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 122)
   | jf. rett og slett
 • De er den rette mand
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 180)
   | den som situasjonen krever
 • substantivert
   
  den, der bærer Sten Stures ring, det er den rette
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 147 1874)
   | den personen det spørres etter
 • opfylde mine forpligtelser til rette tid
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 35 1879)
 • nu tror jeg nok De har den rette stemning
   (Henrik Ibsen Gengangere 97 1881)
 • ironisk, substantivert
   
  haha, der kom han til den rette!
   (Henrik Ibsen En folkefiende 126 1882)
   | den som kunne gi svar på tiltale
 • I to kom i rette stund
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 42)
 • paa kunstens gebet hører ikke den rette og slette virkelighed hjemme, men derimod illusionen
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 48)
   | jf. rett og slett
 • [være] paa ret vei
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 210)
 • jeg tror jeg er paa rette vei
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 271)
 • naar byens folk var gjæster i skibsrheder Ornes hus, kunde ikke den rette tone findes
   (Thomas Krag Ada Wilde 203 1896)
 • der blev leet paa de rette steder, – dog ikke af fru Munthes historier
   (Amalie Pettersen Pettersens paa Persroas Pensjonat 182 1918)
 • i rette øieblikk var det alltid plads nok [på scenen]
   (Nationen 1938/109/3/3)
 • substantivert
   
  det er vel ikke jeg den rette til at faa vide
   (Johan Bojer Samlede verker IV 187)
   | den som har naturlig krav på å vite det
 • han er ennå på den rette siden av førti
 • substantivert
   
  den rette –. Hvem er det? Er Ludvik den rette for meg?
   (Bjørg Vik Alt kvinner tilgir 24 1999)
   | passende kjæreste, ektemann
UTTRYKK
komme/havne på sin rette hylle
se hylle
rett mann på rett plass
se mann
ha hjertet på rette sted
se hjerte
et ord i rette tid
ytring som passer for øyeblikket, situasjonen
 | jf. ord
rette vedkommende
i retten tid
 (med stivnet akkusativ maskulinum entall)
dialektalt eller arkaiserende
 på avtalt eller passende tidspunkt
 • jeg trodde saa halvt at jeg kom i retten tid igjen
   (Knut Hamsun Markens Grøde I 71 1917)
2.5 
om handlemåte, oppførsel e.l.
 som (i en bestemt situasjon) er det riktige og/eller passende
EKSEMPEL
 • handle rett
SITATER
 • ret så! Ind på dem! Stik dem ned!
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 490 1873)
 • det gjorde De ret i
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 149 1879)
 • det eneste rette svar vilde være at pege mod døren
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 75 1886)
 • det er kanske rettest, at jeg går
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 151 1886)
 • sé, det er ret!
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 58 1895)
UTTRYKK
rett så!
sjøfart, kommando
 riktig kurs, hold samme kurs
2.6 
ekte
; virkelig
; egentlig
SITATER
2.7 
om side
 som (normalt) vender (av praktiske eller estetiske grunner er bestemt til å vende) utad (oppad)
 | jf. rettside, rette
EKSEMPEL
 • den rette siden av duken
SITATER
 • sagen … var beseet baade fra den rette og den vrange side
   (Henrik Ibsen Samlede verker XV 82)
 • hvem kan i sligt et tve-skær se, hvad der er vrangt, hvad der er ret
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 110)
2.7.1 
håndarbeid, om strikkemaske
 som strikkes ved å trekke tråden igjennom en maske fra forsiden
EKSEMPLER
 • fem rette og fem vrange masker
 • strikke tre pinner rett
SITATER
 • det [kommer] noe sånt som «To rette, en over, to vrange» fra konen
   (Eva Ramm Med støv på hjernen 97 1958)
 • – To rette og to vrange, er det for mye for den lille hjernen din? sier frøken Pangel
   (Tove Nilsen Skyskrapersommer 60 1996)
2.8 
mest dialektalt, om person
 normal
; riktig
SITAT
 • kunde han være rett, han Elling
   (Magnhild Haalke Allis sønn 29 1935)
som er moralsk riktig (og forsvarlig)
; rettferdig
EKSEMPEL
 • kreve det som rett og rimelig er
SITATER
 • jeg strider for det rette
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 159 1872)
 • holde på det, som ret og sandt er
   (Henrik Ibsen En folkefiende 83 1882)
 • gør du alt, hvad du selv finder ret og rigtigt
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 98 1886)
 • det er ikke ret af dig – far! – at tage det paa den maade
   (Alexander L. Kielland Fortuna 97 1884)
 • han står og nikker for seg selv, som om alt i hans øyne er rett og rimelig
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
 • moral handler om hva som er rett og galt
   (Cecilie Høigård Gategallerier LBK 2002)
3.1 
lovmessig
; legitim
; rettmessig
SITATER
 • [Håkon står] stadigt for mig [Skule] som den rette konge
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 137 1872)
 • [jeg] tar dig til ægte som min rette hustru
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 200 1886)
 • naar de har skrevet sig ind hos øvrigheden, er de rette ægtefolk
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 66)
 • var han ikke ret og redelig utlært hos’n Simen Daniel, kanske
   (Johan Falkberget Fimbulvinter 58 1919)
   | ærlig og redelig
 • [han] avga forsikring om å dømme slik han visste «sannest og rettest å være etter loven og sakens beviseligheter»
   (Vibecke Groth Arvesynden LBK 2009)
som adverb
4.1 
om retning
 uten bøyning, krumning, omvei (eller avvikelse)
; direkte
; like
EKSEMPLER
 • de satte kursen rett på land
 • se rett frem for seg
 • hårene stod rett opp, rett til værs
 • bilen kjørte rett mot en stolpe
 • si noe rett opp i ansiktet på noen
 • de gikk rett hjem
   | korteste vei (og uten opphold, sommel)
 • holde armen rett ut til siden
SITATER
 • igår formiddag blåste det ret nord
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 403 1897)
 • jeg gaar jo ret
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 190)
   | sjangler ikke
 • De gaar bare ret bortover gaten tilhøire
   (Sigrid Undset Jenny 14 1911)
 • hun så meg rett i øynene
   (Axel Jensen Jumbo 46 1998)
 • hun går så langt at hun ler søsteren rett opp i ansiktet
   (Bjørg Vik Små nøkler, store rom 41 1988)
 • hun ligger rett ut på ryggen
   (Kari Bøge Familiekrets 142 1998)
 • det var i den tiden jeg var nyutdannet. Rett fra lærerskolen og inn i ødemarken
   (Gro Dahle Inflammasjon 100 1995)
 • forslaget kom rett over bordet
   (Torstein Tranøy Vallas fall 134 2007)
UTTRYKK
rett frem
overført
 direkte
; ukomplisert
 • jeg sa tingene rett fram
   (Aksel Sandemose Varulven 23 1958)
 • Varulven er fortalt rett fram, uten noen form for kompositoriske dikkedarer
   (Espen Haavardsholm Mannen fra Jante 308 1988)
 • [de] behandler deg med en rett fram ærlig respekt
   (Jon Øystein Flink Ole-Kristian Oksrød 135 2003)
 • for å si det mer folkelig og rett frem: De verste homsehaterne har selv tilbøyeligheter i den retning. Menn som erotisk sett er i fred med seg selv, føler ingen aggresjon mot dem som er litt anderledes innrettet
   (Kjell Arild Pollestad Anklaget 335 2011)
 • ordet hus ‘hus’ (med lang vokal), ble [i gammelengelsk] uttalt [hu:s], altså rett frem, mens dagens house har en diftong, og stavemåten er ikke umiddelbart opplysende med hensyn til uttale
   (Kristin Bech Fra englisc til English 44 2016)
   | med samsvar mellom stavemåte og uttale
rett opp og ned
se opp
gå rett inn i
se
4.2 
i stedsangivelse
 like
; umiddelbart
EKSEMPLER
 • han stod rett ved siden av oss
 • bussen stopper rett utenfor huset
SITATER
 • i forsterket forbindelse med like
   
  lige ret over hodet på mig
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 25 1896)
 • av og til håper jeg at han er rett rundt hjørnet, at han plutselig har bestemt seg for å komme hit
   (Bjørg Vik Roser i et sprukket krus 134 1998)
 • de pleier aldri å sitte sånn, rett overfor hverandre ved et bord, bare for å snakke
   (Bjørg Vik Små nøkler, store rom 252 1988)
 • rett bak dem går en gutt med skrå skuldre og briller
   (Gerd Brantenberg Ved fergestedet 10 1985)
 • det ligger en lang strand rett nedenfor hotellet
   (Benedicte Meyer Kroneberg Ingen skal høre hvor stille det er LBK 2010)
4.3 
i en retning som står (mer eller mindre) loddrett på en annen (tidligere, angitt eller underforstått) retning
EKSEMPLER
 • sjåføren prøvde å unngå kollisjonen ved å kaste bilen rett over til siden
 • nedenfor huset svinger veien rett over til høyre
4.4 
i uttrykk for tidspunkt, også brukt som uthevende bestemmelse til annen tidsangivelse
 nettopp
 | jf. like
SITATER
 • hun Ragnhild døde ret igår
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 41)
 • INGEBORG … Var det dengang vi hørte bjørnen? HEMMING. Ja, ret dengang!
   (Henrik Ibsen Samlede verker III 157)
 • et kaffefly har jeg rett på kjelen
   (Magnhild Haalke Åkfestet 184 1936)
   | har jeg nettopp hatt på kjelen
 • jeg tenker at det er idiotisk å gire henne sånn opp rett før hun skal legge seg
   (Trude Marstein Plutselig høre noen åpne en dør 37 2000)
UTTRYKK
rett nå
akkurat nå
 | jf. rettnå
rett som
brukt som innledning i tidssetning
 best som
 • ret som jeg er ude, står jeg midt i ringen
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 86)
 • ret som vi kjørte, blev vi stoppet af en diger elv
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 473 1903)
rett som det var
1 
plutselig
; med ett
2 
alt i ett
; stadig vekk
 • det sorte tørklædet gled ret som det var ned i nakken
   (Johan Bojer Samlede verker IV 4)
 • som hun savner møtene på kontoret! Da hun rett som det var fikk et ord med i laget
   (Kari Bøge Familiekrets 42 1998)
rett som tiest
se titt
rett aldri
foreldet, arkaiserende
 aldri noensinne
; aldri i evighet
4.5 
mest litterært, foreldet
 nøyaktig
; nettopp
SITATER
 • ret saadan skal det skee
   (Henrik Ibsen Samlede verker I 261)
 • det er ret ei øieblik for bøn og anraabelse
   (Alexander L. Kielland Fortuna 129 1884)
4.6 
foran sammenlignende som eller likesom
 akkurat
; ganske
SITATER
4.7 
mest litterært, foreldet, brukt til understrekning av, forsikring om riktigheten av en betegnelse
 virkelig
; riktig
SITATER
 • det er ret en mængde af dem
   (Nicolai Ramm Østgaard Fra Skov og Fjeld 103 1858)
 • idag var han ganske dygtig, ret over forventning
   (Bjørnstjerne Bjørnson Sigurd Slembe 189 1862)
 • [mennene er] ret hvad man kalder nogle arrige skarn!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 151)
 • det er en ussel vise forresten, ret en ussel vise
   (Henrik Ibsen Samlede verker III 142)
 • hun pleied ret have fart ogsaa hun i kulden
   (Hans Aanrud Fortællinger II 145 1923)
4.8 
fullt ut
; helt ut
; ordentlig
; til gagns
; for alvor
SITATER
 • først da hun ret blev var, at han, var en smuk ung mand, forstod hun også et og andet af hans ord
 • der var ikke én, som ret mig forstod
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 34 1883)
 • jeg ved ikke ret –
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 54 1883)
   | jeg vet ikke riktig
 • nu at lade mit liv! Nu, da det først ret skulde begynde!
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 167 1874)
 • hvor er stil, arkitektur, når ret man gransker loft og mur?
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 158)
 • sjælen er jo ikke heller, ret betragtet, hovedsagen
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 158)
   | når en tenker nøyere etter
 • det vilde aldrig ret lykkes
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 25 1873)
 • rett betenkt visste naturligvis de andre det også, men de visste det ikke så godt som hun gjorde det
   (Jens Bjørneboe Drømmen og hjulet 62 1964)
   | jf. betenke
UTTRYKK
rett og slett
 | slett og rett
 (etter tysk schlecht und recht)
simpelthen
; ganske enkelt
 • får jeg hende ikke, skyder jeg mig, ret og slet
 • jeg er jernværksejer, slet og ret
   (Henrik Ibsen De unges forbund 192 1874)
 • bildet erklærte han for en rett og slett kopi av en nordisk etterligner etter et bilde av Credi
   (Jens Thiis Leonardo da Vinci 103 1949)
 • hun var ute efter en forsørger hun, rett og slett
   (Cora Sandel Kjøp ikke Dondi 105 1958)
 • jeg må kunne forklare Sara at jeg rett og slett ikke orker
   (Trude Marstein Plutselig høre noen åpne en dør 23 2000)
 • muntlig
   
  jeg mistenkte at han var uintelligent. Retten og sletten
   (Kyrre Andreassen For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges 174 2016)
4.9 
som gradsbestemmelse til adjektiv eller annet adverb
 helt
; i høy grad
; meget
SITATER
 • jeg har dræbt dem, siger jeg dig. Så ret inderligt har jeg myrdet dem
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 61 1899)
 • sammenskrevet
   
  retvel, retvel, saa I har talt tilhobe derom?
   (Henrik Ibsen Samlede verker III 193)
4.10 
brukt om forholdsvis høy grad
 ganske
; riktig
SITATER
4.11 
ofte etter nektelse
 svært
; veldig
SITATER
 • jeg har nok ikke tid til at vente ret længe
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 3 1892)
 • det var ikke ret ofte
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 79 1888)
 • hundene [ville ikke] kunne staa i det saa ret mange dagene
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 397 1903)