Det Norske Akademis Ordbok

kiste

Likt stavede oppslagsord
kiste 
substantiv
BØYNINGen; kisten, kister
UTTALE[çi`stə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt kista, fra latin cista, fra gresk kiste 'boks, kiste'; i denne betydningen forkortet form av dårekiste; i denne betydningen etter tysk Kiste
BETYDNING OG BRUK
større, avlang, kasse med flatt eller hvelvet lokk (før særlig brukt til å oppbevare (pen)klær i)
SITATER
 • hun [tok] en kiste til ham av rør
   (2 Mos 2,3; 2011: en kurv av papyrusrør)
 • kister med gode våben
   (Henrik Ibsen Hærmændene på Helgeland (1873) 30)
 • kister står åbne; gangklæder ligger spredte omkring
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 94)
 • de rosemalte kistene gjemmer småplagg og kostbarheter
   (Brit Berggreen Da kulturen kom til Norge 90 1989)
 • en vranglåst kiste
   (Hans Herbjørnsrud Blinddøra 7 1997)
 • når kista var åpen, var leddiken det eneste som sto mellom meg og katastrofen. Eller rettere sagt lokket på leddiken. Leddiken måtte også åpnes, så det store kistelokket kunne lene seg på det lille leddiklokket for ikke å falle ned
   (Kjersti Ericsson I begynnelsen var mødrene 117 2024)
1.1 
kiste brukt som koffert
 | jf. skipskiste
SITATER
1.2 
(tre)skrin til å oppbevare dokumenter eller penger i
; pengekiste
SITATER
 • [Jesus] satte sig rett imot tempelkisten og så på hvorledes folket la penger i kisten
   (Mark 12,41; 2011: han så på hvordan folk la penger i den)
 • da jeg endelig oppga alt, skyldtes det pengemangel, jeg måtte konstatere at kisten var skrapt til bunns
   (Sissel Lange-Nielsen Kjærlighetshoffet 117 1991)
 • Henry løftet en liten bunke papirer ut av kisten, de var buntet sammen med en blå ulltråd
   (Jan Christian Jørgensen For riket er ditt LBK 1999)
avlang kasse av tre, metall eller stein (særlig marmor) til å gravlegge en død i
 | jf. sarkofag
EKSEMPEL
 • legge i kisten
SITATER
 • [Lucia] sover i den sorte kiste
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 43 1874)
 • jeg får ikke fred i kisten
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 103 1872)
   | jeg hjemsøker dere fra graven
 • jeg var tilfreds, jeg selv blev kørt ud i den svarte kiste!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 94)
 • overført
   
  [løvemankens ragg] som gyldenpynt på støvet plagg udover mindets kiste
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 199)
 • få sig tilsidst en tale ved graven og kranse på kisten
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 165)
 • Sam sto stille ved kisten og la blomstene oppi
   (Carl Fredrik Engelstad Gjester i mørket 255 1957)
 • syv kister sto i likkjelleren i St. Emilion
   (Gert Nygårdshaug Honningkrukken 196 1985)
 • solen skinte … mot den hvite kisten
   (Gerd Brantenberg For alle vinder 298 1989)
 • lokket til kisten ble festet. [Nå] har klokkeren sett følget og tar til med ringingen
   (Britt Karin Larsen Som steinen skinner LBK 2011)
 • jeg så … hvordan de forsiktig løftet kisten over på katafalken
   (Karl Ove Knausgård Min kamp 6 927 2011)
 • gamle statsmenn i grå frakker bar kisten hans
   (Markus Midré Lungene LBK 2002)
 • det var ikke liket jeg tenkte på, der og da bak kisten, men også hvordan hun så ut før hun døde
   (Ole Robert Sunde Jeg føler meg uvel 60 2019)
 • han [må] motstå fristelsen til å åpne kisten på nytt for å se om hun virkelig er der
   (Vetle Lid Larssen Lucias siste reise 263 2021)
UTTRYKK
spikeren i kista/kisten
overført
 det at noe er tapt for godt, at siste mulighet er spilt
 • spikeren i kista. Ingen vei tilbake nå
   (Nils Harald Sødal For ingens øyne 222 2007)
 • Darwin [kviet] seg i det lengste for å slå den siste spikeren i den kristne skapelseslærens kiste
   (Thomas Hylland Eriksen Charles Darwin 46 1997)
 • vi [sportsjournalister] bør for all del unngå forslitte uttrykk som «spikeren i kisten», for det har mistet sin effekt
   (sprakradet.no 2012)
   | uttalt av Davy Wathne, TV2
vende/snu seg i kisten
jf. grav
2.1 
arkeologi
innretning som i form minner om en kiste
3.1 
kasseformet fiskefangstinnretning, særlig til å fange ål i
 | jf. ålekiste
3.2 
sjøfart
 loddrett stabel av (skåren eller høvlet) trelast, lagt i enkelt bredde gjennom lasterommets hele lengde
3.3 
muntlig, spøkefullt
 hjernekasse
; hode
 | jf. hjernekiste
SITAT
 • han [hadde ikke] behøvet at rode saa længe som jeg i sin hukommelses kiste
   (Jonas Lie Den Fremsynte 7 1873)
muntlig, foreldet
 svart fangevogn, politivogn
 | jf. svartemarja
foreldet
 sykehus for personer med alvorlige sinnslidelser
 | jf. dårekiste
; jf. kisteglad
SITATER
 • og tro De mig, en sådan kiste vil kreve en alvorlig sum, hvis hver og en skal der få rum, som trang og værdighed beviste
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 149)
 • ved sligt den enkle sjæl beviste nødvendigheden af min kiste
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 154)
handel, om eldre forhold
 måle- eller vektenhet for visse varer (f eks. for fransk rødvin = 48 fl., for hvitblikk = 225 plater)
; kasse