Det Norske Akademis Ordbok

fryktelig

fryktelig 
adjektiv
BØYNINGfryktelig
UTTALE[fry`kt(ə)li]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
fra middelnedertysk vruchtelik, vrucktlik 'fryktelig, fryktsom'; jf. frykt, frykte og suffikset -lig
BETYDNING OG BRUK
som fremkaller frykt
; skremmende
; uhyggelig
SITATER
 • det frygtelige svælg
   (Henrik Ibsen Catilina 89 1875)
 • hun kunde ikke finde paa et ord saa frygteligt som hun vilde have det til professor Løvdahl
   (Alexander L. Kielland Fortuna 93 1884)
 • hun er æventyrlig og frygtelig
   (Knut Hamsun Markens Grøde II 190 1917)
UTTRYKK
komme/vende fryktelig tilbake
 (etter dansk jeg gaaer – men jeg vender frygtelig tilbage; etter den danske forfatteren Thomas Overskous (1798–1873) komedie Østergade og Vestergade, eller Det er Nytaarsdag Imorgen! (1828), sitert etter utgaven Comedier II 82 (1850))
med svekket betydning
 komme tilbake med (minst like så) stor kraft, virkning
 • i lekene i St. Moritz i 1948 skuffet han riktignok atskillig på 500 m, men kom desto frykteligere tilbake på 1 500
   (Jan Fr. Løchen Vi viste verden vinterveien 89 1952)
 • dikteren vender fryktelig tilbake etter sitt selvvalgte eksil
   (Marianne Egeland Hvem bestemmer over livet? 246 2000)
 • [fugleinfluensaen] kom ikke i år, men vender fryktelig tilbake neste år, sannsynligvis i form av en pandemi, forstår jeg ekspertene rett
   (Ukeadressa 08.07.2006/4)
 • det som kjennetegner et topplag er at det kommer fryktelig tilbake etter et tap
   (Agderposten 05.02.2009/31)
1.1 
brukt generelt som bestemmelse til ord som uttrykker ulykke, lidelse, noe skremmende, rystende e.l.
EKSEMPEL
 • en fryktelig ulykke
1.2 
i høy grad uhyggelig, smertefull, plagsom, opprørende e.l.
EKSEMPLER
 • en fryktelig sykdom
 • hun har en fryktelig smak
 • han har et fryktelig temperament
 • det er fryktelig som du ser ut
SITATER
 • De vil udsætte mig for de frygteligste ubehageligheder
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 58 1879)
 • det er frygtelig hvor smakløst damerne klær sig her ved badet
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker II 106)
 • synes du jeg er et frygtelig menneske?
   (Helge Krog Blåpapiret 54 1928)
 • frykteligst av alt var det å se barnas lidelser
   (Dagbladet 02.07.1966/12)
 • jeg vokste opp et fryktelig sted
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
forsterkende adverb
2.1 
brukt for å uttrykke svært høy grad av noe rystende, dårlig
SITATER
 • der blev drukket frygteligt
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 422)
 • han havde ei seet sit fødeland paa 5 aar, og havde i den siste tid længtet frygtelig
 • hvilken frygtelig pinlig stilling vilde ikke det være
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 83 1879)
 • er vejen frygtelig farlig nedover?
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 185 1899)
2.2 
brukt som alminnelig forsterkende adverb
 | jf. skrekkelig
EKSEMPEL
 • fryktelig ensom
SITATER
 • da skar det ind med frygtelig stærk stemme
 • jeg har frygtelig travelt
   (Bjørnstjerne Bjørnson Det ny system 73 1879)
 • er du så frygtelig træt, stakkars liten
   (Helge Krog Blåpapiret 91 1928)
 • noen å klage til over alt som er gått så fryktelig gærent
   (Karin Fossum Carmen Zita og døden LBK 2013)
muntlig, adjektiv
 ualminnelig stor
; overveldende
SITATER
 • handle sig frygtelige rigdomme til
 • alle vidste at han var et frygtelig geni
   (Knut Hamsun Rosa 87 1908)
 • det ble bare et fryktelig søl
   (Sunniva Lye Axelsen Følge meg alle mine dager LBK 2011)