Det Norske Akademis Ordbok

før

Likt stavede oppslagsord
før 
preposisjon
UTTALE[fø:r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fyrr, opprinnelig komparativ av for; se før (adverb)
BETYDNING OG BRUK
brukt for å angi at noe inntreffer tidligere enn tidspunkt eller hendelse oppgitt i leddet styrt av preposisjonen
 tidligere enn
; innen
 | motsatt etter
EKSEMPEL
 • dette inntraff seks uker før hans død
SITATER
 • der har været spor og tegn at påvise længe før den tid
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 153 1888)
 • en kviset og småfeit kar som vil utvikle en anselig ølvom før han blir tretti
   (Atle Næss Opp fra det absolutte nullpunkt LBK 1985)
 • de satte i gang litt før ni, i brennende sol
   (Arild Nyquist Giacomettis forunderlige reise LBK 1988)
 • [det er] bildene dine som avgjør om jeg investerer i en utstilling. Og før så skjer må jeg se dem
   (Kim Småge Sub Rosa 22 1993)
 • den dominerende elitetenkningen i norske embetsmannsmiljøer før 1884
   (Øystein Sørensen Fridtjof Nansen 151 1993)
 • i fjor og i forfjor og året før det
   (Per Petterson Til Sibir LBK 1996)
 • gymnasiesamfunnet på Bergens Katedralskole hadde aner fra før 1860, da den offisielle stiftelsen fant sted
   (Gunnar Staalesen 1900 Morgenrød LBK 1997)
 • han [hører] henne slå igjen bildøra før ytterdøra åpnes
   (Hanne Ørstavik Kjærlighet 6–7 1997)
 • båten klapper til kai … to timer før angitt tid
   (Carl Emil Vogt Fridtjof Nansen LBK 2011)
UTTRYKK
før tiden
tidligere enn det burde
; tidligere enn ventet
 • føde før tiden
 • bli gammel før tiden
 • Maren Kristines fem og førti år gamle søster var gråhåret før tiden
   (Gunnar Staalesen 1900 Morgenrød LBK 1997)
best før
frase brukt ved datostempling
 | jf. best før-dato
 • pakken med kondomer. Ti stykker. Best før november 2004, fremgår det av datostemplingen
   (Tom Henning Dalbak Spinn LBK 2000)
 • jeg ser på datostemplingen. Best før 22.03.06. Sjekker tre andre bokser. Alle utgått på dato
   (Christian Valeur Steffen tar sin del av ansvaret LBK 2009)
like før
se like
man skal høre mye før ørene faller av
se øre
(ikke) selge skinnet/huden før bjørnen er skutt
se bjørn
1.1 
etter negativ hovedsetning
SITATER
 • [jeg har] aldrig forstået dig – før iaften
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 165 1879)
 • hos det brede lag av folket ble ikke gaffelen vanlig før på slutten av 1800-tallet
   (Erik Lundesgaard Skikk og bruk LBK 2005)
 • den rassen viste seg ikke før etter en halv time
   (Lars Saabye Christensen Bernhard Hvals forsnakkelser LBK 2010)
1.2 
opprinnelig subjunksjon i en leddsetning med utelatt verb, nå oppfattet som preposisjon
 tidligere enn
; forut for
 | jf. før (subjunksjon)
EKSEMPLER
 • han var der før alle de andre
 • han kom før meg
SITATER
 • ej vilde jeg, som hundreder før mig, ved ædelsind og milde dyder mindes
   (Henrik Ibsen Catilina 104 1875)
 • [markedstilhengerne] går atskillig lenger enn det som ansto seg i Skandinavia før «høyrebølgen»
   (Håvard Nilsen og Dag Østerberg Statskvinnen 137 1998)
 • USA og Røde Kors sendte før angrepet en gruppe hjelpearbeidere og et felthospital med 200 senger til Sinai
   (Odd Karsten Tveit Annas hus 242 2000)
 • jeg har, kanskje i likhet med min far før meg, blitt en simpel augur
   (Jan Christopher Næss Jotapata LBK 2001)
 • Tom var ikke særlig deltakende før og rundt og etter fødselen
   (Marita Liabø Han liker meg LBK 2001)
 • [jeg] hørte at det var nummeret før hysteri igjen
   (Tove Nilsen Kvinner om natten 50 2001)
 • [man kan] melde seg på talelisten før eller under middagen med et diskré vink eller en liten lapp
   (Erik Lundesgaard Skikk og bruk LBK 2005)
 • jeg ba Fadervår hver kveld, og bordvers før og etter maten
   (Karsten Alnæs Bakenfor alle farger LBK 2008)
 • han skal … holde en kort appell på Torget før toget
   (Wenche-Britt Hagabakken Kjære Jonny Henriksen LBK 2008)
 • [han] la seg før Kveldsnytt og sto opp i grålysninga
   (Christopher Friis-Baastad Grøndahl og Arne Svingen Lenket LBK 2010)
 • jeg tenkte å ta en siste sjekkrunde i bygningen før avreise
   (Hans Olav Lahlum Menneskefluene LBK 2010)
UTTRYKK
før Kristus
 | før Kristi fødsel
før år null i tidsregningen som følger vestlig, kristen tradisjon
; f.Kr.
 • arierne var et asiatisk folkeslag som erobret hele India rundt 1000 år før Kristus
   (Torgrim Eggen Gjeld 115 1992)
 • de eldste gårdene ble etablert i hundreårene før Kristi fødsel
   (Margit Harsson Stein LBK 2000)
før skatt
se skatt
på sted eller strekning
 forut for
; foran
SITATER
 • [lyset] er grønt: Tredve – førti meter før krysset skifter det til gult
   (Øyvind Myhre Pålgrims vandring 32 1985)
 • han vil av på holdeplassen før stasjonen
   (Eva Seeberg Jeg kan ikke se deg 26 1987)
 • kjørte forbi to trailere og en campingbil ved tofelten et par kilometer før Mjøsbrua
   (Helene Guåker Kjør! LBK 2010)
UTTRYKK
hakket før
se hakk
nummeret før
se nummer
i rekkefølge
 forut for
; foran
EKSEMPEL
 • a kommer før b i alfabetet
SITATER
 • i kapitlene før «fortalen» forteller dikteren om sine forelskelser
   (Edvard Beyer (red.) Norges litteraturhistorie 2 (1995) 223)
 • den oppvoksende Vålenga-generasjonen mener, som alle andre Vålengagenerasjoner før dem, at resten av verden er kålabi
   (Hans Christian Grønn Det som er strengt 62 2000)
   | slang for dårlig, ubrukelig
 • [jeg] stilte korgen på den lille platen i enden av kassen idet mannen før meg la skillepinnen etter sin siste kartong på båndet
   (Karl Ove Knausgård Min kamp 6 329 2011)
om rang eller betydning
 foran
EKSEMPLER
 • familien kommer før jobben
 • oberst rangerer etter general, men før kaptein
SITAT
 • vår kjærlighet til Venezia er så stor at [byen] for oss rangerer før Roma
   (A-magasinet 01.05.1965/13)