Det Norske Akademis Ordbok

før

Likt stavede oppslagsord
før 
adjektiv
BØYNINGført
UTTALE[fø:r]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt færr, grunnbetydning 'farbar, fremkommelig'; til fare (verb)
BETYDNING OG BRUK
skikket, egnet (til)
; i full stand
; dyktig
EKSEMPLER
 • være før til noe
 • frisk og før
SITATER
 • nidstev var han saa før med, naar han vilde, at det vel snøtt gaves hans make i hele Norges land
   (Hans E. Kinck Trækfugle og andre 81 1899)
 • han var mindre før tilsjøs
   (Hans E. Kinck Sneskavlen brast III 201 1919)
særlig om person
 bred, svær og tykkfallen
EKSEMPEL
 • han er blitt temmelig før
SITATER
 • han er vakker, skjøndt dygtig før
   (Halfdan Kjerulf Av hans efterladte papirer 1847–1868 183)
 • før af lemmer
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 242 1873)
 • [han] er betydelig førere end dig
   (Rudolf Muus Ole Høilands Penge 18 1898)
 • lys var han av ansigt, men av bygning høi og før
   (Carl Schøyen Tre stammers møte 134 1919)
 • hun fyldte en god del av sengen, brei og før som hun var
   (Johan Bojer Samlede verker I 35)
UTTRYKK
før trosse/vaier
sjøfart
 tykk trosse, vaier