Det Norske Akademis Ordbok

alvorlig

alvorlig 
adjektiv
BØYNINGalvorlig
UTTALE[alvå:´rli]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
avledet av alvor med suffikset -lig
BETYDNING OG BRUK
som gir uttrykk for ens virkelige, sanne mening
; ærlig og oppriktig
SITATER
 • han mente det alvorligt
   (Henrik Ibsen Gengangere 79 1881)
 • jeg hadde en alvorlig prat med Krølle
   (John Ege Dominoklubben 105 1995)
UTTRYKK
alvorlig talt
for å være ærlig
; oppriktig talt
 • nei, alvorlig talt, der er gaat saa meget imellem siden den tid
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker I 92)
 • alvorlig talt lever jeg nok svært ensomt her
   (Dag Østerberg Brahms LBK 2003)
ta alvorlig
regne som viktig og dermed nødvendig å forholde seg seriøst til
; behandle med respekt
 • De … behøver [ikke] at tage denne sag altfor alvorligt
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 110 1879)
 • den som tar seg selv alvorlig er for meg alvorlig – dum
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt I (1957) 159)
 • han har tatt livet alvorlig, men ikke høytidelig
   (Paul Gjesdahl Premièrer og portretter 171)
 • hun tok ham ikke alvorlig
   (Jan Kjærstad Jeg er brødrene Walker LBK 2008)
 • nye lover og reguleringer pålegger bedrifter å ta arbeidet [med helse, miljø og sikkerhet] alvorlig
   (Magasinet Tekna 04.12.2003/99)
1.1 
grundig
; omhyggelig
 | til forskjell fra overfladisk
SITATER
 • har De overtænkt alvorlig hvilke muligheder De udsætter Dem for
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 472 1897)
 • gaar en dypere ind i tingen – tar en fisken alvorlig for sig og undersøker dens egenskaper, blir her kun liten likhet igjen
   (Gabriel Scott Kilden 136 1918)
 • han [måtte] paa det alvorligste bestræbe sig for at lægge baand paa sig
   (Bernt Lie Mot Overmagt 167 1907)
 • tenker han alvorlig på ekteskap eller ikke – det er uråd å si
   (Dag Østerberg Brahms LBK 2003)
1.2 
om person
 som tenker og/eller handler med alvor og ansvarsfølelse
; samvittighetsfull
; seriøs
 | til forskjell fra overfladisk, lettsindig
EKSEMPEL
 • alvorlig troende mennesker
SITATER
 • sligt er drøjt at høre på for en alvorlig mand
   (Henrik Ibsen En folkefiende 174 1882)
 • den gamle dame var hvad man kalte «alvorlig», d.e. religiøs
   (Hans Eitrem Ibsen og Grimstad 38 1940)
 • [forelskelse] har ikke vært regnet som et «seriøst nok» tema for alvorlige forskere
   (Bergens Tidende 14.02.2004/29)
1.3 
om sak, forhold, fenomen
 som har stor verdi eller betydning
; seriøs
SITATER
 • at høre saadan alvorlig musik [som klassiske symfonier] saadan udført [som i Paris] maa tiltrække
   (Halfdan Kjerulf Av hans efterladte papirer 1847–1868 281)
 • hos Valentino udføres … alvorligere musik
 • vi [har] aldrig vekslet et alvorligt ord om alvorlige ting
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 165 1879)
 • det gælder kun at se tingene i lys af en alvorlig livsopgave
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 13 1877)
 • [det må] have en meget alvorlig grun!
   (Bjørnstjerne Bjørnson En fallit 157 1874)
 • det er vel sagtens den alvorlige del af festen, som begynder nu
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 64 1890)
 • Leopold klager over at folk ikke interesserer seg for alvorlig musikk
   (Børre Qvamme Wolfgang Amade Mozart 32 1943)
 • de irriterte brevene den såkalte alvorlige musikken framkalte hos radiolytterne
   (Børre Qvamme Musikk 9 1944)
 • det var en alvorlig sak å skifte idealer
   (Sverre Knudsen De aller nærmeste LBK 2003)
1.4 
brukt forsterkende
 i høy grad
; grundig
; dugelig
EKSEMPEL
 • være, bli alvorlig redd (for noe)
SITATER
 • det er klart, at [Hans Gude] er alvorlig deran med Betzy Anker
   (Halfdan Kjerulf Av hans efterladte papirer 1831–1847 229)
   | jf. være deran
 • [jeg] begyndte at blive alvorlig søvnig
   (H. Schulze Fra Lofoten og Solør 29 1865)
 • jeg skal rigtignok ta’ ham alvorligt for mig; det kan han belave sig på
   (Henrik Ibsen Gengangere 74 1881)
 • King måtte alvorlig på dass
   (Morten Jørgensen Kongen av København 296 1997)
 • en ting måtte Arne likevel passe på, ellers ble far alvorlig sint
   (Atle Næss Østre linje 166 1994)
 • jeg [var] alvorlig bekymret for at hun ikke ville bli løslatt i kveld
   (Hans Olav Lahlum Kameleonmenneskene LBK 2013)
1.4.1 
stor
; omfattende
; voldsom
SITATER
 • en sådan kiste vil kræve en alvorlig sum
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 149)
 • alvorlige sammenstød mellem søstrene
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 82 1882)
som kan få skjebnesvangre konsekvenser
; farlig
EKSEMPLER
 • alvorlig syk
 • et alvorlig problem
 • en alvorlig forbrytelse
 • alvorlig kriminalitet
 • situasjonen er alvorlig
 • mange ble alvorlig skadet i ulykken
SITATER
 • så må De endelig ikke la’ Dem opholde af mig. I et så alvorligt øieblik
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 166 1890)
 • dette var en alvorlig sag, det kunde gjælde liv eller død
   (Fridtjof Nansen Fram over Polhavet I 471 1897)
 • vi spurte overlegen: «Si mig, er det no’ alvorlig?
   (Finn Bø Jeg tar mig den frihet 110 1946)
 • det var alvorlig sykdom i nær familie
   (Arne Olav Brundtland Fortsatt gift med Gro LBK 2003)
særlig om ansiktsuttrykk og stemme
 preget av (stort) alvor
; streng
; dyster
 | til forskjell fra munter
EKSEMPLER
 • et alvorlig ansikt
 • legge ansiktet i alvorlige folder
 • han var dypt alvorlig
 • holde seg alvorlig
 • se alvorlig på noen
SITATER
 • nu bliver De atter saa alvorlig
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 405)
 • jentungen så på ham med alvorlige øyne
   (Unni Lindell Slangebæreren 130 1996)
 • han så seg rundt. Han fikk mange blikk, mørke blikk, alvorlige blikk, ingen smilte
   (Ola Bauer Magenta 37 1997)
 • [skipperen] snakket i en alvorligere tone enn de hadde hørt før
   (Arnfinn Haga Skyggen LBK 2009)
3.1 
overført, om ting
 dyster
SITATER
 • rundt omkring stod tunge alvorlige stole i række
   (Alexander L. Kielland Fortuna 116 1884)
 • [diakonissen hadde] et stort alvorlig sølvkors i lang kjede
   (Inger Hagerup Det kommer en pike gående (1989) 13)