Det Norske Akademis Ordbok

åpning

åpning 
substantiv
BØYNINGen; åpningen, åpninger
UTTALE[å:`pniŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
verbalsubstantiv til åpne, avledet med suffikset -ing; i flere betydninger etter tysk Öffnung
BETYDNING OG BRUK
det å åpne(s)
; det å lukkes opp
EKSEMPLER
 • høre åpningen av en dør
 • åpning av østers
 • åpning av en tang
 • åpning av brev
 • være til stede ved testamentets åpning
SITAT
 • all kommunikasjon og kontroll, all åpning av dører, lufting og ombringing av mat var elektronisk styrt
   (Finn Carling Frokost i det skjønne LBK 1994)
1.1 
det å åpne(s)
; spredning av avstand mellom enkeltdeler (for å skape mellomrom)
EKSEMPEL
 • åpning av geleddene
1.1.1 
det at livmormunnen åpner seg
 | jf. åpningsfase
SITATER
 • i løpet av modningsprosessen blir livmorhalsen mer som en munn, den blir myk og avflatet med økende åpning
   (Tore Henriksen I mors liv LBK 2010)
 • om den ene unge kvinnen sa jordmoren: Maserier. Det kommer til å ta tid. Snart tolv timer og bare tre centimeter åpning
   (Linn Ullmann Et velsignet barn LBK 2005)
 • jeg hadde en fin fødsel, jeg. Var nesten full åpning da jeg kom på sykehuset
   (Victoria Durnak Senteret 78 2017)
det å åpne(s)
; fjerning av noe som dekker en åpning
EKSEMPLER
 • åpning av en kiste
 • åpning av hermetikkbokser
SITAT
2.1 
det å åpne(s)
; det å gi adgang til
EKSEMPLER
 • utstillingens åpning
 • åpningen av veien ventes i neste uke
 • åpningen av havnene på Spitsbergen
 • åpningen av kinesiske havner for europeisk handel
SITAT
 • det [var] stor ekspansjonslyst [i norsk næringsliv] i og med åpning av flere markeder østover
   (Elisabeth Skarsbø Moen Jens Stoltenberg LBK 2002)
2.2 
overført
 det å åpne(s)
; frigjøring
; tilgjengeliggjøring
EKSEMPEL
 • åpning av muligheter for noe
SITAT
 • du snakker som om du har fått et avslag, men dette er jo en åpning
   (Dag Johan Haugerud Enkle atonale stykker for barn 112 2016)
det å åpne(s)
; det å lage åpning (i)
EKSEMPEL
 • gå til åpning av magesekken
3.1 
det å åpnes(s)
; noe som åpner seg
SITAT
 • hun lå med beina vidt fra hverandre, en blank og rødlig åpning i det matte og mørke …
   (Rune Christiansen På ditt aller vakreste 22 2000)
3.2 
særlig medisin
EKSEMPEL
 • få åpning
det å åpne(s)
; det å gå i gang med, begynne
SITATER
 • epilog ved aabningen af studenternes aftenunderholdninger
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II Tillæg 71)
 • theatrets aabning i det nye, endnu ikke færdige lokale
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 277)
 • [Suez-kanalens] åbning
   (Henrik Ibsen Digte 162 1875)
 • den høitidelige åpning [av veien] skal finne sted 13de juni
   (Bergens Aftenblad 1936/89/5/6)
 • kvelden fikk en festlig åpning med Rich. Strauss’ store tonedikt
   (Nationen 1938/265/2/2)
 • åpning med kontentum, stemmesurr, latter fra vernissagen som er åpnet
   (Bjørg Vik Alt kvinner tilgir 9 1999)
   | i sceneangivelse
 • jeg åpnet med å omskrive Kafkas åpning av Prosessen
   (Tove Nilsen Skrivefest LBK 2005)
 • [han hadde ikke] begjært åpning av gjeldsforhandling eller konkurs
   (Stig Sæterbakken Kapital 20 2003)
åpent sted, område
; sted som ikke er lukket eller dekket til
SITATER
 • søg disse skyers herre og bed, at de ikke længer maae ryste naale ned i mit bryst fra deres kolde blaa aabninger
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II 346)
 • aapningen paa farens skjorte
   (Sigrid Undset Husfrue 60 1921)
 • kjolelivets aapning
   (Sigrid Undset Samlede romaner og fortællinger fra nutiden V,1 142)
 • en sidlændt aapning i skogen
   (Sigrid Undset Korset 189 1922)
 • han kom i aapningen [til boden]
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 329 1925)
 • Erlend teppet over aapningen med en hestehud
   (Sigrid Undset Husfrue 103 1921)
 • en stor åpning nede i korsryggen hvor kulden går rett inn
   (Stig Sæterbakken Siamesisk 73 1997)
5.1 
sted, rom som gir adgang til et ellers lukket rom
; hull
SITATER
 • de maatte se at faa aapning i væggen
   (Sigrid Undset Kransen 332 1920)
 • [kvinnekroppen] er som på de øvrige pattedyrene. Med tre åpninger
   (Axel Jensen Ikaros 94 1957)
   | kroppsåpninger
 • jeg tok med begge hender ned i åpningen og trakk kantene av sprekken ut til begge sider
   (Jens Bjørneboe Uten en tråd 72 1966)
 • Pasteur [førte smittestoffet] direkte inn i hjernen ved å lage en liten åpning … i kraniet
   (Henning A. Lien Louis Pasteur 159 1972)
   | trepanasjon
 • brennlakkerte dører uten åpning av noe slag
   (Tor Ulven Avløsning 32 1993)
 • fisken ble ledet inn i en trang, kileformet åpning
   (Margit Harsson Stein 137 2000)
 • Gest fant en åpning mellom to bergknauser
   (Roy Jacobsen Frost 194 2003)
 • hver minste lille sprekk og åpning i treverket ble omhyggelig kittet igjen
   (Geir Pollen Når den gule solen brenner LBK 2002)
 • murveggen … raste sammen og gjorde åpning for sprenggranatene som fulgte like etter. Den lagde vei i vellinga
   (Svein Halse Mot sammenbruddet 188 1989)
 • overført
   
  ifølge Alf var ingen [data]systemer usårbare, det var alltid en åpning et sted
   (Jan Kjærstad Kongen av Europa LBK 2005)
5.2 
åpent mellomrom
SITATER
 • kun hist og her glimter en stjerne gjennom treernes aabning
   (Bernhard Herre En Jægers Erindringer 7 1850)
 • jeg har funnet en lysning i skogen, en åpning mellom trærne
   (Tonje Røed Udødelig med deg LBK 2001)
5.3 
overført
 tidslomme
; ledig, frigjort tid
SITAT
 • det tok ikke lang tid før [legen] fant en åpning sånn at jeg kunne slippe inn
   (Kyrre Andreassen For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges 47 2016)
   | ledig legetime
kortspill
 første melding i en hånd
; hånd som er tilstrekkelig sterk til å forsvare en første melding
EKSEMPEL
 • med 14 honnørpunkter og fem hjerter hadde han åpning
SITAT
 • i poker
   
  åpning på to knekter
   (Gunnar Larsen Bull 207 1938)
sjakk
 måte å innlede spillet på
EKSEMPEL
 • fransk, siciliansk åpning