Det Norske Akademis Ordbok

-ing

-ing 
suffiks
UTTALE[-iŋ]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt -ingr, -ingi og -ing; jf. engelsk -ing, tysk -ung; jf. også suffiksene -ling og -ning
BETYDNING OG BRUK
danner substantiver som er personbetegnelser (i sjeldne tilfeller betegnelser for dyr eller vekster) av substantiver
1.1 
om person
EKSEMPEL
 • dronning, kjerring, utbygding, viking
1.2 
om dyr
EKSEMPEL
 • brundstøing
1.3 
kollektivt
EKSEMPEL
 • bøling
1.4 
om vekster
EKSEMPEL
 • blåeksing
danner substantiver som er personbetegnelser (i sjeldne tilfeller dyrebetegnelser) av egennavn, især i innbyggerbetegnelser
EKSEMPEL
 • finnmarking, fjording, grønlending, hedmarking, islending, sørlending, vestlending
danner substantiver som er personbetegnelser (i sjeldne tilfeller dyrebetegnelser) av adjektiver
EKSEMPEL
 • einstøing, kloking, lysing, raring, riking, skarping, tøffing, versting
danner substantiver som er personbetegnelser av pronomener
EKSEMPEL
 • båing
danner substantiver som er personbetegnelser av verb
EKSEMPEL
 • bytting, tusling
danner substantiver som betegner ting, gjenstand eller fenomen av substantiver
EKSEMPEL
 • doning, femtiøring, iling, kledning, tohjuling
sjelden, danner substantiver som betegner fenomen, tilstand av adjektiver
EKSEMPEL
 • snåping
danner substantiver som betegner ting, gjenstand av tallord
EKSEMPEL
 • hundring, åtting, åttring
danner substantiver som betegner ting, gjenstand av verb
EKSEMPEL
 • maling, smøring
10 
danner substantiver som betegner handling av verb
10.1 
i verbalsubstantiver hvor -ing i noen tilfeller veksler med -ning
EKSEMPEL
 • dyrk(n)ing, tolk(n)ing, utrensk(n)ing
10.2 
brukt i importord fra engelsk
EKSEMPEL
 • booking, camping, canvassing, marketing