Det Norske Akademis Ordbok

åk

Likt stavede oppslagsord
åk 
substantiv
BØYNINGet; åket, åk
UTTALE[å:k]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt ok, beslektet med øyk, øk og økt
BETYDNING OG BRUK
gaffelformet treramme i seletøy til trekkdyr (især til okse)
EKSEMPEL
 • spenne et dyr i åk
SITATER
 • [en kvige som] aldri har hatt åk på seg
   (5 Mos 21,3)
 • dette sa Herren til meg [dvs. Jeremia]: Lag deg reip og åk og legg over nakken
   (Jer 27,2)
1.1 
overført
 byrde
; forpliktelse
; ansvar
SITATER
 • ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel
   (Matt 11,29–30)
 • hvorfor utfordrer dere [dvs. fariseere] da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som verken våre fedre eller vi har maktet å bære?
   (Apg 15,10)
 • mægtige kjærlighed! Aagenes tyngde gjør du til baand af roser omslyngde
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter V 189)
 • [Sira Eiliv] knælte ned ved [Kristins] side, endda med den røde stola, tegnet paa Kristi kjærlighets aag
   (Sigrid Undset Husfrue 442 1921)
   | jf. stola
 • hans egteskap hadde været som et aak
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 53 1925)
 • selve løgnen, den han hadde tat paa sig som et aak, var blit levende i Eiriks skikkelse
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn og hans børn I 131 1927)
 • [han] har kastet kapitalismens åk av sine skuldre
   (Gunnar Staalesen De døde har det godt 92 1996)
UTTRYKK
bære åk
især bibelspråk
 bli temmet, lære lydighet ved å bære en byrde, et ansvar e.l.
 • det er godt for en mann at han bærer åk i sin ungdom
   (Klag 3,27)
spenne noen for åket
sette noen til arbeid under tvang
 • I har jer selv for åget spændt
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 56)
holde under åket
holde under stadig kontroll, tvang
 • [det er ikke egentlig] kammerherren, som holder alting under åget
   (Henrik Ibsen De unges forbund 10 1874)
trekke/dra i eller under åk
arbeide sammen
 • gå ikke under fremmed åk sammen med slike som ikke tror!
   (2 Kor 6,14)
 • de trak ej samlet under åg
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 212)
bøye nakken under åket
underkaste seg
 • ikke, om så hele verden faldt ned, bøjer jeg [doktor Stockmann] nakken under åget
   (Henrik Ibsen En folkefiende 85 1882)
 • bøye nakken ydmykt under åket
   (Rudolf Nilsen Samlede dikt 29)
bryte åket
bryte tvangen
; frigjøre seg
 • den aand, som ved Hjørunga-vaag for tusind aar brød fremmed aag, og ingen konges magt fik fældet
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 184)
   | for tusen år siden
 • jeg vil verge mitt sprog, jeg vil bryte det åg som en høvdingløs ætt på dets nakke har lagt
   (Gabriel Scott Årringer 125 1945)
gå under åket
 (etter latin sub jugum ire, mittere)
1 
om forhold i Romerriket
 gå, sende (en overvunnet hær) gjennom en galgeformet oppstilling av tre spyd (som tegn på ydmykelse)
 • romerhæren måtte gå under åket i Det caudinske pass 321 f.Kr.
2 
erkjenne seg overvunnet
1.2 
overført, især bibelspråk
 tvang
; tvangsherredømme
; tyranni
SITATER
 • jeg [dvs. Herren] brøt i stykker stengene på åket deres [dvs. Israels], og jeg lot dere gå oppreist
   (3 Mos 26,13)
 • din far [dvs. Salomo] la et tungt åk på oss
   (1 Kong 12,4)
 • du [dvs. Hananja] har brutt i stykker åk av tre. Men du skal lage åk av jern i stedet
   (Jer 28,13)
 • til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la eder ikke atter legge under trældoms åk!
   (Gal 5,1; 2011: slaveåket)
 • sidste aag fra polske nakker blodets strøm bortfører
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter II Tillæg 26)
 • det gjenreiste Hellas jo aaget alt letter og friheden reises hvor halvmaanen stod
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter I,1 3)
 • jeg, så vel som du, har afkastet vildfarelsens åg
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 285 1873)
 • folkene brød tyrannernes aag
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 76)
 • under de fremmedes [dvs. tyskernes] åk
   (Nordahl Grieg Friheten 11 1945)
tverrtre med kroker i hver ende, til å legge over skulderen og bære vannbøtter e.l. med
 | jf. vass-sele
bygningsfag, elektro
3.1 
bygningsfag
 (loddrett) konstruksjon til støtte, underlag for noe, især (tre)bro
 | jf. pel, peleåk
3.2 
elektro
 forbindende jernstykke i transformatorkjerne eller magnet