Det Norske Akademis Ordbok

pel

Likt stavede oppslagsord
pel 
substantiv
BØYNINGen; pelen, peler
UTTALE[pe:l]Uttale-veiledning
VARIANTpæl
ETYMOLOGI
via gammelfrisisk pēl, variantform til pāl; jf. norrønt páll, fra latin palus 'nedrammet pel'; jf. palisade
BETYDNING OG BRUK
stokk, staur, stolpe som er spisset i den ene enden, så den kan drives ned i jorden
EKSEMPEL
 • grunnen var så dårlig at huset måtte bygges på peler
SITATER
 • [fellahen] hænger sig virkelig … i en faktisk pæl, bogstavelig talt
   (Henrik Ibsen Samlede verker VI 309)
 • bundet til bolt og pæl
   (Arnulf Øverland Brød og vin 115 1924)
 • han så snart at trærne ikke hadde røtter, men var drevet ned i jorden som peler
   (Jens Bjørneboe Hertug Hans 44 1972)
UTTRYKK
stå til pels
om eldre forhold
 være bundet til skampelen
til pels
slå en pel gjennom noe
 (grunnbetydning 'slå en spiss (eike)pel gjennom lik av et ondt menneske for å hindre det i å gå igjen' (praksis i tråd med eldre folketro))
avvise noe (f.eks. påstand, en lære) for all fremtid
 • slå en pel igjennom bakvaskelsen
 • det ryktet skal jeg slå en pel gjennom
 • jf.
   
  [lovbruddet] kunde jo ha sat en pæl gjennem hele Deres fremtid
   (Ove Arthur Ansteinsson Det røde vælde 94 1912)
(være noen) en pel i kjødet
 (etter eldre oversettelse av 2 Kor 12,7 (1930: en torn i kjødet; 2011: en torn i kroppen))
(være) noe (en skavank, svakhet) som stadig nager og plager (noen)
 • jeg har følt [mine innbilte horn] som pæler i kjøttet
   (Gunnar Heiberg Samlede dramatiske verker III 276)
 • Mørksaken er blitt Oslo arbeiderparti en pel i kjøttet
   (Morgenbladet 1934/270/4/1)
   | jf. torn
dialektalt
 gummistøvel
SITAT
 • en dag kommer en ung gutt inn i Solid og skal ha sjøstøvler. … Jeg skal ha meg noen pæler
   (Gerd Brantenberg Sangen om St. Croix 113 1979)