Det Norske Akademis Ordbok

segl

segl 
substantiv
BØYNINGet; seglet, segl
UTTALE[sæil]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
via middelnedertysk segel, fra latin sigillum, diminutiv av signum 'tegn, merke'; samme ord som sigill
BETYDNING OG BRUK
figur, tegn (ofte våpenmerke) eller initialer, navn som er (rettsgyldig) merke for en person eller institusjon
1.1 
slik figur, slikt tegn innstemplet i et bløtt materiale (bly, voks, lakk), anbrakt på et dokument for å tjene til stadfesting, bekreftelse (ofte istedenfor eller ved siden av underskrift)
EKSEMPLER
 • sette sitt segl under et dokument
 • under eget segl
SITAT
 • jf.
   
  [vi] trykked håndslag, favntag, kys, som segl på alle dyre minder
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 17)
UTTRYKK
under Vår hånd og rikets segl
formel brukt i brev utstedt av konge eller annet statsoverhode, i Norge under trontalen
 | jf. vår
voksklump, voksstykke, stemplet med segl, anbrakt over knuten av lærrem eller snor som er trukket gjennom den oppbøyde underkanten av et pergamentbrev
EKSEMPEL
 • et brev med hengende segl
SITAT
 • et stort brev med segl for
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 82 1872)
2.1 
klump av voks eller lakk (oftest med innstemplet segl) smeltet på (konvolutt om) brev for å lukke det (den)
SITATER
 • Helene brøt seglet og leste [telegrammet]
   (Urd 1941/927)
 • jeg så at han som satt på tronen, hadde en bokrull i sin høyre hånd. Det var skrevet både inni og utenpå den, og den var forseglet med sju segl
   (Åp 5,1)
 • frøken Karstens hadde med sin signetring satt tydelige avtrykk på alle seglene
   (Stein Ståle Åndemasken 216 1943)
2.2 
klump, stykke av lakk eller bly (med innstemplet segl) anbrakt (særlig av øvrighetsperson, på vegne av offentlig myndighet) på gjenstand for å betegne at den er beslaglagt, unndratt eierens frie bruk, eller for å hindre at uvedkommende får adgang til den
EKSEMPEL
 • pengeskrinet var lukket med rettens segl
SITAT
 • er det ikke forvaret hos mig [Moses], under segl i mine forraadskammere?
   (5 Mos 32,34; 2011: forseglet)
UTTRYKK
Salomos segl
etter legenden dels forseglingen på den flasken hvor Salomo holdt åndene innelukket, dels den seglring som gav ham magisk makt over åndene
 • jf.
   
  ved Salomons segl, ved øjet i trekanten, – jeg besværger dig, – lad dig tilsyne!
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 132 1873)
2.3 
overført
SITAT
 • sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken!
   (Åp 22,10)
litterært, for å angi (endelig) stadfesting, bekreftelse, pant på noe
SITAT
 • en ed, som satte ubrydeligt segl på en dødsdom
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 171 1872)
3.1 
for å betegne at noe er fast, ubrytelig lukket, ofte for å angi hardnakket bevaring av en hemmelighet e.l.
SITATER
 • [han holdt sin bitre overbevisning] inden taushedens segl
   (Jonas Lie Kommandørens døttre 50 1886)
 • bom for klagen, segl for sukket
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 171)
UTTRYKK
lukket med syv segl
 (etter Åp 5,1)
overført
 fullstendig lukket (slik at ingen ting slipper ut)
 • i begynnelsen er munnen hennes lukka med sju segl, så siver saker og ting gradvis ut
   (Tove Nilsen Skyskraperengler 144 1982)
 • kanskje er [bildene] nedlåst på säpo-arkivet med sju segl
   (Espen Haavardsholm Ikke søkt av sol LBK 1994)
 • munnen min … var lukket med syv segl
   (Stig Sæterbakken Sauermugg 31 1999)
 • vær ikke redd, din hemmelighet er trygg hos meg, min munn er lukket med syv segl
   (Ragnhild Nilstun For kjærlighets skyld LBK 2002)
seglstempel
; signet
EKSEMPLER
 • ha sitt eget segl
 • bruke falsk segl
SITATER
 • jarlen har kongens segl
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 32 1872)
 • et flekket og sterkt mørknet pergament, forsynt med det gamle, kongelige segl
   (Jens Bjørneboe Drømmen og hjulet 137 1964)