Det Norske Akademis Ordbok

sigill

sigill 
substantiv
BØYNINGet; sigillet, sigiller
UTTALE[sigi´l:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
trolig via tysk Sigill, fra latin sigillum, diminutiv av signum 'tegn, merke'; samme ord som segl
BETYDNING OG BRUK
om eldre forhold
 figur, tegn (ofte våpenmerke) eller initialer, navn som er (rettsgyldig) merke for en person eller institusjon, ofte innstemplet i bløtt materiale (bly, voks, lakk) som er anbrakt på et dokument for å tjene til stadfesting, bekreftelse (ofte istedenfor eller ved siden av underskrift)
; segl
EKSEMPEL
 • norske sigiller fra middelalderen
SITATER
 • jeg skal vise jer recepten, guldmagerkunstens mystiske sigill
   (Samtiden 1905/285 Nils Kjær)
 • efter at hun … hadde lovet renlevnet, lydighet mot abbedissen og søstrene og til tegn paa at hun frasa sig al raadighet over jordisk gods hadde git sit sigill i Sira Eiriks hænder, … fik hun bære en dragt lik søstrenes
   (Sigrid Undset Korset 474 1922)
 • i omskriften på kong Sverres sigill stod der, med fine latinske innrim, Suerus Rex Magnus, ferus ut leo, mitis ut agnus
   | jf. innrim
 • overført
   
  tuntræ skulde der være paa hver god gaard; … det var selve gaardens symbolum og sigillum
   (Vilhelm Krag Denne taalmodigheda 39 1933)
 • på et sigil fra 1347 finner vi … en korsfestelsesfremstilling
   (Sigurd Grieg Middelalderske byfund fra Bergen og Oslo 132 1933)
 • overført
   
  dette teufels blodige sigillum
   (Johan Falkberget Christianus Sextus II 24 1938)
   | brennemerket i pannen; jf. teufel
 • Norges rettmessige stilling i unionen … måtte bli tydelig betegnet … ved formen av den kongelige titulatur og ved myntpreg og sigiller
   (Bernt A. Nissen Det nye Norge grunnlegges 299 1964)
 • riktignok satte mange lavadelsmenn fremdeles sine gamle sigiller under brevene og bar stolt fram våpenskjoldene når de red til kirke
   (Karsten Alnæs Historien om Norge 2 474 1997)
om eldre forhold
 voksklump, voksstykke, stemplet med sigill, anbrakt over knuten av lærrem eller snor som er trukket gjennom den oppbøyde underkanten av et pergamentbrev
; segl
SITAT
 • av sigillene eksisterer nu bare Finvid Finvidssons; men remsene til de andre fire henger fremdeles på brevet
   (Edvard Bull Jemtland og Norge 71 1927)