Det Norske Akademis Ordbok

hjem

Likt stavede oppslagsord
hjem 
substantiv
BØYNINGet; hjemmet, hjem
UTTALE[jem:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form hjem (nøytrum), av gammeldansk hēm, hiem, tilsvarer norrønt heimr (maskulinum), jf. formen heim
BETYDNING OG BRUK
bolig (oftest med tilhørende utstyr, innbo) for person, familie, husstand, især som ramme om familieliv, privatliv
; krets av mennesker som er knyttet sammen i daglig samliv
EKSEMPLER
 • få sitt eget hjem
 • et praktisk atlas for skole og hjem
SITATER
 • et enkelt hjem bar saa tit et land, naar ud det sendte dets frelsermand
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 176)
 • jeg er nøjsom, har alt længe sporet, at jeg blev skabt for hjemmet og kontoret
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 130 1873)
 • nær hjemmet var han
   (Henrik Ibsen Digte 89 1875)
 • i skolen og i hjemmet
   (Henrik Ibsen Samfundets støtter 42 1877)
 • en sådan dunstkreds af løgn bringer smitte og sygdomsstof ind i et helt hjems liv
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 72 1879)
 • stifte familie og grundlægge et hjem
   (Henrik Ibsen Gengangere 49 1881)
 • han har ikke noget hjem, hvor han kan hygge sig
   (Henrik Ibsen En folkefiende 19 1882)
 • lad det kun være trangt og tarveligt under vort tag, Gina. Det er dog hjemmet
   (Henrik Ibsen Vildanden 66 1884)
 • vi [taterfolket] skal færdes, vi skal vandre; hus og hjem er for jer andre
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 176)
 • tvedragten og oprøret er trængt ind i mit eget hus. I mit eget rolige hjem
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 20 1886)
 • [de] får sig så’n en – bolig. Et slags tilholdssted bare. Men ikke noget hjem
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 6 1892)
 • hyggelige, lune, lyse hjem
   (Henrik Ibsen Bygmester Solness 120 1892)
 • du gav slip på slægt og hjem – og fulgte med mig
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 69 1899)
 • jeg har ikke betingelserne for at kunne gjøre … min bolig til et hjem
   (Arne Garborg Mogning og manndom I 49 (1874))
 • her [på Voksenkollen Sanatorium er det] så lunt, så hyggeligt. Man er ikke i et hotel, men i et hjem. Man er ikke et nummer, men sig selv, eller rettere, det man selv vil
   (Edvard Grieg Artikler og taler 47)
 • la de herrer bygge hjem, ikke barakker til sine arbeidere
   (Nils Collett Vogt Smaa breve fra Finmarken 37 1918)
 • høit oppe i lien kom de til en liten heim
   (Sigrid Undset Kransen 10 1920)
 • i dette rum skulde de to baatlag … ha heimen sin i vinter
   (Johan Bojer Samlede verker IV 58)
 • dialektalt
   
  [dagleierne] hadde hverken hus eller hem i verden
   (Johan Falkberget Plogjernet (1956) 78)
 • byen viser hvad den har gjort for å skape gode hjem
   (Romsdalsposten 1930/157/1/5)
 • tre-fire av guttene, fra de beste hjem, blev arrestert av politiet på grunn av gateuorden
   (Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel 52 1957)
 • tyskerne hadde tatt skolebygningen alt i 1940, og undervisningen ble derfor lenge lagt til private hjem
   (Truls Gjefsen Finn Alnæs 22 1995)
 • nå var [lillebroren] hos en kamerat, og freden senket seg over heimen
   (Marit Nicolaysen Svein og rotta på rafting 11 2001)
 • hjemmet hennes har det vært, slik andre steder hun har tjent også har vært et hjem
   (Britt Karin Larsen Himmelbjørnens skog LBK 2010)
 • overfalt og banket opp i sitt eget hjem
   (Chris Tvedt Dødens sirkel LBK 2010)
UTTRYKK
ens annet hjem
sted hvor man oppholder seg nesten like mye som i sitt eget hjem (og føler seg knyttet til)
 • på slutten av 60-tallet og utover i alle 70-årene var mitt annet hjem Aftenpostens kulturredaksjon
   (Sissel Lange-Nielsen Et forfatterliv 131 2006)
måtte gå fra hus og hjem
måtte selge boligen sin og flytte
; bli husløs som følge av økonomiske problemer
de tusen hjem
se tusen
1.1 
(mindre) våningshus, bolighus (også med tanke på den, dem som bor der)
SITAT
 • bare et par, tre andre hjem ligger etter veien
   (Glåmdalen 1969/163/6/1–3)
sted hvor noe(n) hører til eller stammer fra
2.1 
sted, strøk, land hvor man har sitt faste bosted og (især) hvor man er født og oppvokst
 | jf. hjemsted, hjemland
SITATER
 • hjemmets sprog
   (Henrik Ibsen Digte 143 1875)
   | hjemlandets, fedrelandets språk
 • hvis publikum konsekvent går frem, som det her er begyndt ligeoverfor det bedste af vort eget, så vil om ikke lang tid norsk tonekunst i hjemmet kun være en floskel
   (Edvard Grieg Artikler og taler 71)
 • vikinger [kunne i Irland] drømme om hjemmets fjeldbeiter og sæterbrug
   (L.J. Vogt Dublin som norsk By 18 1896)
 • Israel ble opprettet i 1948, og skulle være et hjem for alle verdens jøder
   (Dagsavisen 09.01.2013/18)
2.2 
mest litterært
 sted som tenkes som bolig, oppholdssted for overnaturlige vesener, for guddom eller for mennesker etter døden
EKSEMPLER
 • svartalvene hadde sitt hjem under jorden
 • det himmelske hjem
SITATER
2.3 
især biologi
 levested, voksested for en bestemt art, organisme e.l.
SITATER
 • av funn fram gjennom tiden må man vel med sikkerhet gå ut fra at også kyststripen fra Stavanger til Trondheimsfjorden har vært beverens hjem
   (Naturen 1946/154–155)
 • fjellskogen er hjem for en rekke spennende dyrearter
   (Dalane Tidende 14.05.1990/11)
 • døde trær er hjem for et utrolig artsmangfold
   (Anne Sverdrup-Thygeson Skogen 58 2023)
2.4 
sted, strøk som er det opprinnelige, egentlige, særlige leve- eller voksested, eller som noe er utgått fra eller hvor det har sitt sete, sentrum
 | jf. urhjem
EKSEMPEL
 • hestens hjem er de store steppene
SITATER
2.4.1 
poetisk
 sted hvor noe råder, er alminnelig, i særlig grad finnes
SITATER
2.5 
sted, sosial enhet som fungerer som åsted, tilfluktssted for noe som blir sett som positivt
EKSEMPEL
 • universitetet bør være et hjem for den frie forskning og tenkning
SITAT
 • vi ønsker å være et band som kan være et hjem for låtskriving, gitarspill, produksjon – og vennskap
   (Aftenposten 07.12.2011/11)
institusjon som er bestemt til å være bolig for (og skaffe hjemlig hygge for) en bestemt gruppe personer som ikke har eget hjem eller er borte fra sitt egentlige hjem
 | jf. sammensetninger som aldershjembarnehjem, studenthjem, sykehjem, ungdomshjem
EKSEMPEL
 • her på hjemmet fikk hun godt stell
SITATER
 • jeg solgte lodder til inntekt for et hjem for handikappede
   (Tor Edvin Dahl Skjult mørke 286 1985)
 • et hjem for bostedsløse i Amsterdam
   (Thure Erik Lund Inn 11 2006)
 • han er kommet på heim et sted i Hardanger
   (Vårt Land 27.08.2007/16)
 • kanskje det var … heldekkende tepper og sentralfyr, varme dyner og rene lakener, men hva hjalp det … så lenge det het heim?
   (Tove Nilsen Nede i himmelen 93 2010)
 • bygging av skoler og hjem for eldre
   (Dag Blakkisrud og Matthew Drutt (red.) Thorvald Hellesen 1888–1937 12 2022)