Det Norske Akademis Ordbok

hans

hans 
determinativ (possessiv); tradisjonelt: eiendomspronomen
UTTALE[hans]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt hans, genitiv til hann; i denne betydningen etter tysk og fransk
BETYDNING OG BRUK
eieform til han; viser aldri tilbake på subjektet i samme setning, til forskjell fra sin
1.1 
om person
SITATER
 • han [lånte] mig ofte … penge; dette skede da stedse med den formaning, at jeg ikke skulde lade broder hans vide det
   (Conrad N. Schwach Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem 344)
 • agter stod lodsen, stærk og høj, hans øje var vildt og hvast
   (Henrik Ibsen Digte 95 1875)
 • jeg vasker spy ut av køia hasses stadig vekk
   (Gunnar Larsen Bull 57 1938)
 • de stod i stua hass en dag
   (Sigurd Hoel Prinsessen på glassberget 174 1939)
 • ved personifikasjon
   
  Norge slumrer i sit sølverpantser, og selv hans aandedræt i luften fryser
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker I 153)
 • dialektalt, foran egennavn
   
  kom med en lap til bukseenden hans Enochsen
   (Jonas Lie Samlede Digterverker IX 293)
 • dialektalt, foran egennavn
   
  bestefar hass Jon
   (Sigurd Hoel Trollringen 107 1958)
 • dialektalt
   
  den aller genialeste oppfinnelsen hannes
   (H. Wiers-Jenssen Jan Herwitz 36 1943)
 • Hjalmar Ekdal er en bedratt narr, la ham og hans familie være i fred
   (Dag Solstad Genanse og verdighet 14 1994)
1.1.1 
i ærestittel
 | jf. Deres
EKSEMPLER
 • Hans Majestet
 • Hans Eksellense
 • Hans Hellighet
   | paven
 • Hans Nåde
SITAT
 • ikke si noe til kongen. Hans Nåde kommer til å drepe deg
   (Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd LBK 1999)
1.2 
om hanndyr
 | jf. han
SITAT
 • [jeg] hørte knirken af hans [bukkens] hov
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 6)
1.3 
om person uten hensyn til naturlig kjønn
 | jf. han
SITATER
 • er ikke et menneskes liv på jorden en krigstjeneste, og hans dager som en dagarbeiders dager
   (Job 7,1)
 • hvo der vover det, hans hånd skal visne
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 338 1873)
 • hver har taget sit og indrømmet den anden hans
 • der var vist ingen, som tvilte paa, at det var hans sidste stund
   (Jonas Lie Rutland 66 1880)