Det Norske Akademis Ordbok

halv

halv 
adjektiv
BØYNINGhalvt
UTTALE[hal:]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt halfr
BETYDNING OG BRUK
som utgjør eller tilsvarer den ene av to jevnstore deler
EKSEMPLER
 • et halvt brød
 • han har mistet halve formuen
 • prinsessen og halve kongeriket
SITATER
1.1 
brukt i forbindelse med ord for mål i rom eller tid, vekt, mynt, også som førsteledd i sammensetninger
 | jf. halvhundre
EKSEMPLER
 • en halv meter
 • en halv mil
 • en halv liter
 • en halv kilo
 • et halvt år
 • en halv time
 • en halv million
 • en halv omdreining
SITATER
 • [Gjendineggen] er halve milen lang
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 8)
 • Arnold har laget en liste, den teller mer enn et halvt hundre personer
   (Vigdis Hjorth Om bare 252 2001)
UTTRYKK
flagge på halv stang
ha flagget hengende et stykke ned på stangen (med overkanten en tredjedel av stangens lengde målt fra toppen) som tegn på sorg
 • [på gamlehjemmet] flagges [det] på halv stang flere ganger i uka
   (Tove Nilsen Skrivefest LBK 2005)
1.2 
ved angivelse av kompassretning
SITAT
 • [vinden er] nord – nordvest – halv vest
   (Jonas Lie Rutland 88 1880)
1.3 
i uttrykk for sammenligninger av størrelser (eller andre egenskaper)
EKSEMPEL
 • være en halv gang til så stor som noe
   | være 50% større
SITAT
 • ja, selv angoragedens ost er neppe halvt så sød en kost, Anitra, ak, som du!
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 154)
   | halvparten så
UTTRYKK
det halve
substantivert
 halvparten
 • han har så mye å gjøre at det halve kunne være nok
 • hvergang Torvald gav mig penge til nye kjoler og sådant noget, brugte jeg aldrig mere end det halve
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 36 1879)
blande halvt
blande to ting, med like store mengder av begge blandingsdeler
dele halvt
dele på to, slik at hver får like mye
være halvt om noe
om to
 ha like del i noe
gå halvt om noe
om to
 (avtale å) overta eller påta seg noe i fellesskap og dele arbeid, tap, utgifter eller gevinst likt
 • stewarten går halvt med dig om kabysen
   (Jonas Lie Gaa paa! 122 1882)
 • de [var] gaaet halvt om skogens drift
   (Jacob B. Bull Folkelivsbilleder II 91 1904)
 • han er ivrig og villig til å gå halvt
   (Arthur Omre Smuglere 30 1935)
en halv øl
en halvflaske øl
 • det skal du simpelthen gaa ned til Anne og faa dig en halv øl paa
ei halv ei
muntlig
 en halvflaske brennevin
 • spleise til ei halv ei
 • [vi] delte ei halv ei på plenen
   (Jon Ewo Uten filter 21 1998)
være halv av/med noe
være halvveis fylt (av noe)
1.4 
adverbielt i nøytrum
 
halvt
 halvveis
SITATER
1.4.1 
om avstamning, opphav, brukt for å angi rase eller nasjonalitet for mors- eller farsslekt
SITATER
 • halvt hund og halvt ulv var grønlandshunden
   (Mikkjel Fønhus Ulveslekt 10 1961)
 • [en] rødglødende kommunist av halvt russisk avstamning
   (Jon Michelet Blodige strender 596 2015)
 • hun er halvt norsk, halvt svensk
   (Linn Ullmann Jente, 1983 17 2021)
1.5 
brukt for å betegne hvor langt noe fylles, tømmes, dekkes (er fylt, tømt, dekket)
EKSEMPEL
 • karet fylles halvt med vann
SITATER
 • store glasruder, halvt tildækkede af et blåt forhæng
   (Henrik Ibsen Vildanden 44 1884)
 • [de] halv tilføgne skikkelser
   (Jonas Lie Rutland 259 1880)
 • [han] ser at båten er halv av vann
   (A-magasinet 23.03.1929/4 Erling Winsnes)
   | fra novellen «En nokså farlig oplevelse»
1.6 
brukt sammen med ord som betegner kraftvirkning, intensitet e.l.
EKSEMPLER
 • gå for halv damp
 • gå med halv fart
SITATER
 • vinden hadde frisket til en halv storm
   (Christian Sparre Den hollandske koff 17 1930)
 • det er … lettere å synge helt ut enn å synge med halv stemme
   (Sunnhordland 11.11.1927/2)
UTTRYKK
for halv maskin
se maskin
brukt i forbindelse med tall
2.1 
etter determinativ (kvantor), som brøkbetegnelse
EKSEMPLER
 • én og en halv, ett og et halvt
   | ofte skrevet 1½
 • to og en halv, to og et halvt
   | ofte skrevet 2½
2.2 
UTTRYKK
hver halve time
på hvert av to tidspunkter i en (hvilken som helst) time da uret har nådd hel time eller 30 minutter regnet fra hel time
 • de beretninger som kongen hver halve time lod sig meddele om tingenes vending
   (Drammens Tidende 18.07.1825/2)
 • [båtens] sidste tour før middag regelmessig hver hele og halve time fra byen
   (Bergens Tidende 11.06.1878/1)
 • omvisning hver halve time fra klokken 1200 til 1600
   (Bergensavisen 06.07.2018/3)
2.3 
nå sjelden, etterstilt et timetall i klokkeslett for å betegne at det er gått 30 minutter ut over dette timetall
EKSEMPLER
 • klokken er åtte og en halv
 • klokken er to og en halv
2.4 
foran ordenstall for å danne determinativ (kvantor) og samtidig betegne at det mangler en halv enhet av det angitte tallet; foreldet unntatt i halvannen
2.5 
foranstilt et timetall i klokkeslett for å betegne at det mangler 30 minutter på at dette timetall er nådd
EKSEMPEL
 • klokken er halv ni
UTTRYKK
på halv tolv
 (etter lilleviserens stilling ved dette klokkeslettet)
muntlig, overført
 på snei
 • [Peder kom spankulerende] med en liden svart hat kneisende paa halv tolv
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 342 1903)
 • murpussen flasset og vinduslemmene hang på halv tolv
   (Tove Nilsen Etter Kairo LBK 2000)
med avbleket betydning, brukt for å betegne en stor, vesentlig del av noe
SITATER
 • [jeg satt og] skrev dag efter dag. Mangen gang halve natten også
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 44 1895)
 • hele halve dage så du ham ikke for dine øjne
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 170 1895)
 • en superkort shorts der halve rumpa stikker ut
   (Helene Uri Stillheten etterpå 17 2019)
 • som barn kunne Vigdis sitte halve frokosten og bare stirre på de ulike påleggene uten å klare å bestemme seg for hva hun skulle velge
   (Heidi Linde Hva hun klager over når hun klager over husarbeidet 110–111 2020)
 • halve gata ville inn til dem og studere [skilpadden fra Panama]
   (Tove Nilsen Den eneste broren 113 2020)
med avbleket betydning
 som (bare) for en del er det som substantivet betegner
SITATER
 • det var for dem etslags søndag midt i ugen, en halv fridag
   (Alexander L. Kielland Fortuna 101 1884)
 • halve sommerdage langt ud på høsten
 • fru Aashild saa paa hende med det lille halve smilet sit
   (Sigrid Undset Kransen 60 1920)
4.1 
brukt som adverb
 
halvt
 ikke langt fra
; halvveis
; delvis
; nesten
SITATER
UTTRYKK
halvt ___ halvt ___
 | foreldet halv ___ halv ___
brukt i forbindelse med to sideordnede ledd for å uttrykke at noe gjelder for begge
 • halvt sitte, halvt ligge
 • en velvillig, halv rørt og halv lystig stemning
   (Amalie Skram Samlede Værker II 19)
 • det blev halvt tale, halvt oplæsning
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 66 1882)
 • jeg forstår ikke hans halvt faderlige halvt kameratslige interesse for min person
   (Terje Stigen Monolitten LBK 1988)
 • han forklarte, på halvt fransk, halvt engelsk
   (Stig Aasvik Lofotveggen 88 2017)
halvt om halvt
 (etter tysk halb und halb)
muntlig
 delvis
; nesten
; nærmest
; så å si
 • de er halvt om halvt forlovet
 • [torskeleveren på brødet] smagte … saa godt, at vi halvt om halvt glemte smørret
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 255 1903)
 • blikket hans var ikke drukkent, slik han halvt om halvt hadde forventet seg
   (Karl Ove Knausgård En tid for alt LBK 2004)
4.2 
ikke brakt til hel avslutning, full virkning eller klarhet
; ufullstendig
; ufullkommen
EKSEMPLER
 • halve forholdsregler
 • halve standpunkter
SITATER
 • slægtens mismod møder overalt den halve sandhed
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 44)
 • der var noget dobbelt – eller noget halvt ved ham
   (Alexander L. Kielland Fortuna 130 1884)
 • vilde De nøjes med at ha’ mig halvt?
   (Henrik Ibsen Lille Eyolf 158 1895)
 • det nytter ikke at gjøre noget halvt
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 221)
 • jeg er ikke halv mand siden jeg ødelagde min kones bankbog
 • [friere] som hun nydelig vet å holde i ånde med vage oppmuntringer og halve løfter
   (Anne-Lisa Amadou Tartuffes ansikt 86 1970)
UTTRYKK
høre/lytte med et halvt øre
ikke høre så nøye etter
 • hun sank bort i sine egne tanker, mens hun hørte med et halvt øre paa farmorens tale
   (Sigrid Undset Olav Audunssøn i Hestviken I 193 1925)
 • jenta hørte bare etter med et halvt øre
   (Linn Ullmann De urolige 125 2015)
 • han [tok] godt for seg av [maten], og lyttet bare med et halvt øre til samtalen rundt bordet
   (Odd Selmer Og verden var som ny LBK 1992)
se med et halvt øye
se med et flyktig blikk
 • [hun] håndtegner sine spesifikasjoner mens treskjæreren ser på henne med et halvt øye
   (Pål Gerhard Olsen Fredstid LBK 2000)
kunne se noe med et halvt øye
lett kunne se, skjønne
 • jeg kunde jo se med et halvt øie, at du syntes, det var overflødigt
   (Sfinx Vi og Voreses 127 1899)
 • du ser vel med et halvt øye at fyren er tosset efter prøyssisk hornmusikk
   (Axel Jensen Ikaros 186 1957)
 • enhver tulling kan jo se med et halvt øye at livet i storbyen er mye mer risikabelt
   (Atle Næss Opp fra det absolutte nullpunkt LBK 1985)
brukt som førsteledd i sammensetninger
 halvveis
; delvis
; halvt om halvt
 | jf. små
EKSEMPEL
 • halvdød, halvglemt, halvforlovet, halvklassiker, halvstudert