Det Norske Akademis Ordbok

halvtredje

halvtredje 
determinativ (kvantor); tradisjonelt: numeral, tallord
UTTALE[haltre:`djə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
sammensatt av halv og tredje
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 to og en halv
SITATER