Det Norske Akademis Ordbok

gifte

Likt stavede oppslagsord
gifte 
substantiv
BØYNINGet; giftet, gifter
UTTALE[ji`ftə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt gift, gipt 'bortgivelse (av kvinne)'; jf. gifte (verb)
BETYDNING OG BRUK
ekteskap (bedømt etter sosial og økonomisk status)
; giftermål
EKSEMPEL
 • gjøre et rikt gifte
SITATER
 • [han kan hjelpe] vore døttre til godt gifte
   (Bjørnstjerne Bjørnson Sigurd Slembe 46 1862)
 • tænke på et godt gifte
   (Henrik Ibsen De unges forbund 86 1874)
 • hun skulde ikke komme til at angre paa giftet likevel
   (Peter Egge Inde i Fjordene 380 1920)
 • gjøre et slikt gifte som han var byrdig til
   (Sigrid Undset Kransen 257 1920)
   | som han kan forvente pga. sin byrd, herkomst
 • hans datter Lerke gjorde et godt gifte
   (Bente Pedersen Harpunsønnene LBK 2001)
person vurdert som passende å gifte seg med
; kandidat til ekteskap
; parti
SITATER
 • hun gjaldt vidt omkring som det bedste gifte
   (J.S. Welhaven Samlede Digterverker III 198)
 • hun var det bedste gifte, folk vidste af at sige
 • vi trenger bånd til Roma, jeg må finne et gifte der
   (Sissel Lange-Nielsen Våren 65 1985)
 • kongen hadde søkt etter et passende gifte ved nesten alle fyrstehusene i Europa
   (Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd LBK 1999)
 • [datteren skulle ikke ende] som et atskillig dårligere gifte enn hun for øyeblikket var
   (Erling Pedersen Kongens kvinner LBK 2008)
dialektalt, arkaiserende
 person man er gift med
; ektefelle
; gifte
SITATER
 • [Tord] la til at Bjørn hadde skjenket ham det gifte
   (Hallvard Lie (red.) Islandske ættesagaer I 294 1951)
 • han vilde gjerne være skilt ved giftet sit
   (Sigrid Undset Husfrue 51 1921)