Det Norske Akademis Ordbok

gifte

Likt stavede oppslagsord
gifte 
verb
BØYNINGgiftet, giftet, gifting
UTTALE[ji`ftə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt gipta 'gi til ekte'; avledet av gipt 'gave'; beslektet med gi
BETYDNING OG BRUK
mest om eldre eller utenlandske forhold
 la (en kvinne, datter) inngå ekteskap
EKSEMPEL
 • hun ble giftet med en offiser
SITATER
 • hun skal giftes med denne skipper Rasmussen
   (Bernt Lie Mot Overmagt 113 1907)
 • [hun] tog ham til naade, fordi hun nu engang skulde giftes
   (Amalie Skram Samlede Værker II 624)
 • hun skulle giftes med en som het Olaisen
   (Herbjørg Wassmo Karnas arv LBK 1997)
 • søsteren [motsatte] seg farens planer om å gifte henne med en fyrste som kunne bli en politisk forbundsfelle
   (Karsten Alnæs Historien om Europa 2 LBK 2004)
 • vi fikk brev utpå høsten [om] at hun var forlovet og ville giftes i kirka hjemme i Vadsø
   (Ragnhild Nilstun Min lange reise ender her LBK 2007)
 • skulle hun først giftes, måtte det ikke være med den første og beste som bød seg fram
   (Erling Pedersen Kongens kvinner LBK 2008)
UTTRYKK
gifte bort
la (datter, sønn) inngå ekteskap (med utvalgt person)
 • gifte bort sine døtre
 • det hørte absolutt til et av livets høydepunkter å gifte bort sin eldste datter
   (Line Baugstø Brist LBK 1994)
 • der var flere døtre å gifte bort i fogdegården
   (Ragnhild Nilstun For kjærlighets skyld LBK 2002)
 • Pål sparte ikke på mye da sønnen skulle giftes bort
   (Britt Karin Larsen Før snøen kommer LBK 2012)
1.1 
muntlig
 utpeke (en person) til ektefelle (for)
SITAT
 • folk begynder alt at gifte mig med frk. Berner
   (Arne Garborg Trætte Mænd 238 1891)
refleksivt
 
gifte seg
 inngå ekteskap
EKSEMPLER
 • vil du gifte deg med meg?
 • de giftet seg etter ett års forlovelse
 • hun skal gifte seg til våren
 • paret gifter seg i kirken
SITATER
 • når man sig gifter, får man jo en kone
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 45 1873)
 • gifter man sig ind i en udannet familie, gifter man sig på en måde med hele familien
   (Henrik Ibsen De unges forbund 68 1874)
 • det var eventyrligt at gå hen og gifte sig og sætte bo på bare udsigter
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 73 1890)
 • vi to skulde gifte os sammen
   (Henrik Ibsen Når vi døde vågner 19 1899)
 • han hadde været letsindig med giftingen sin
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 277)
 • [hun] kunde gifte sig opatt med hvem hun vilde
   (Hans E. Kinck Foraaret i Mikropolis 261 1926)
 • hvorfor tar dere ikke og gifter dere?
   (Terje Stigen Fyrholmen LBK 1991)
 • to ganger giftet hun seg, og to ganger ble hun enke
   (Line Baugstø Speilbilder LBK 1997)
 • du får gifte deg med ham!
   (Toril Brekke Gullrush LBK 2008)
 • vi skal gifte oss og leve lykkelige alle våre dager
   (Beate Grimsrud En dåre fri LBK 2010)
 • etter at Louise og Torben giftet seg hadde Louise viet livet til familieadministrasjon
   (Mette Anthun og Kari Birkeland Emmas avec LBK 2012)
 • jeg var oppriktig redd for at hun ikke ville gifte seg med meg likevel
   (Abid Raja Min skyld 151 2021)
UTTRYKK
gifte seg til
oppnå noe gjennom ekteskap
 • [han] giftet sig til flere tusen
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger III 123)
 • hun ville også opp og fram. Giftet seg til et navn som klang flott
   (Kjersti Ericsson Far og mor LBK 1998)
 • Anders gifter seg til en husmannsplass
   (Inge Eidsvåg Den gode lærer i liv og diktning LBK 2005)
 • om en gifter seg til fattigdom eller rikdom, feil kan det bli uansett
   (Britt Karin Larsen Før snøen kommer LBK 2012)
gifte seg inn i
bli knyttet til (noe) gjennom ekteskap
 • gifte seg inn i adelen
 • han giftet seg inn i en berømt familie
 • det hendte at en og annen jente fra dalen giftet seg inn i en av familiene der ute [på kysten]
   (Karl Ove Knausgård En tid for alt LBK 2004)
 • hans eneste feiltrinn var å gifte seg inn i en sær familie
   (Jorun Thørring Tarantellen LBK 2007)
nå sjelden
 ekte
SITATER