Det Norske Akademis Ordbok

frittliggende

frittliggende 
adjektiv
ETYMOLOGI
annet ledd presens partisipp av ligge
BETYDNING OG BRUK
især om bygning
 som ligger fritt, åpent, med utsikt
SITATER
jus, bygningsfag, om byggverk
 som ikke er bygd sammen med andre bygninger i kjede eller rekke
 | til forskjell fra bl.a. rekkehus
EKSEMPLER
  • frittliggende enebolig eller tomannsbolig
  • frittliggende garasjer og uthus
UTTRYKK
frittliggende småhusbebyggelse
bebyggelse som består av frittliggende boliger