Det Norske Akademis Ordbok

føre

Likt stavede oppslagsord
føre 
verb
BØYNINGførte, ført, føring
UTTALE[fø:`rə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt fǿra 'lede, bringe, frakte', i denne betydningen jf. tysk führen 'leve'; se også føring
BETYDNING OG BRUK
få til å bevege seg (i en bestemt retning)
; lede
; bringe
; frakte
EKSEMPLER
 • føre noen bort
 • føre noen frem
 • føre glasset, koppen til munnen
 • føre varer inn i landet
   | jf. innføre
SITATER
 • jeg fører hende herfra endnu inat, hvis det gøres behov
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug 61 1883)
 • er det en vismands værk at føre ugler til Athen?
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 35 1873)
 • fisk fører disse smaaskuder, der netop er kommen fra værene
   (Kristian Elster Samlede Skrifter I 2)
 • Deres hus er jo færdigt; – De kunde bare føre hende herind
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 159 1882)
 • lyden føres med vinden
   (Norges Sjøfartstidende 24.10.1900/1)
 • der var opstaat tvist om tiende vidne, Oliane Johannesdatter Breien, kunde føres
   (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 57 1919)
   | la opptre som vitne
 • han førte pennen sirlig over kalveskinnet, og jeg satte mitt segl under
   (Torill Thorstad Hauger Måne over Eikaberg 129 1998)
 • de danser et par danser og oppdager at de egentlig ikke får det til, kanskje fordi Solfrid ikke er villig til å la seg føre
   (Margaret Skjelbred Vildresinn 45 1998)
 • jeg går dit føttene fører meg
   (Ingri Lønnebotn Bort fra dine øyne 92 1999)
 • han fører meg ved hånden bort til et hjørne av stua
   (Pernille Rygg Det gyldne snitt 180 2000)
 • det føltes som om det bare var kjolen hennes jeg dansa med, og jeg kommenterte at hun var enkel å føre
   (Kyrre Andreassen For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges 217 2016)
UTTRYKK
føre noen sammen
bringe sammen (ofte slik at det oppstår gjensidig forståelse)
 • skjebnen førte dem sammen
 • maaske havde ulykken ført dette ægtepar sammen
   (Alexander L. Kielland Fortuna 311 1884)
 • det viste seg snart at det måtte være mer enn tilfeldigheter som hadde ført dem sammen
   (Hilde Hagerup Lysthuset LBK 2005)
føre i seg
nå sjelden
 innta føde
; spise
 • [hundene] havde ført i sig saa meget, som de paa nogen maade kunde
   (Otto Sverdrup Nyt Land I 373 1903)
1.1 
især overført, i uttrykk hvor den romlige betydningen er sterkt avbleket eller helt forsvunnet
EKSEMPLER
 • føre noen opp i vanskeligheter
 • føre ulykke over noen
 • føre til problemer
 • det vil føre for langt å komme inn på dette
SITATER
 • et eneste velnyttet tilfælde kunde bringe klarhed – og dette førte gjæsterne med sig
 • sligt noget kan disse kontortrælle føre ned over en fri ærlig mand!
   (Henrik Ibsen En folkefiende 85 1882)
 • føre opfindelsen over i virkelighedens verden
   (Henrik Ibsen Vildanden 163 1884)
 • du fører ulykke med deg
   (Lars Saabye Christensen Sluk LBK 2012)
 • fedre ønsket seg naturlig nok sønner som kunne føre slekten videre
   (Ebba Haslund Som plommen i egget 8 1987)
UTTRYKK
føre tilbake til
1 
vise til hva som er årsak
 • de fleste av vor tids reparable samfundsonder kan efter min mening føres tilbake til økonomiske, sociale og religiøse motsætninger
   (Vor Verden I/3 Chr. Michelsen)
 • mange former for nevroser eller psykiske lidelser kunne føres tilbake til konflikter i barndommen
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
2 
redusere til
 • islandske ættesagaer, i hvilke meget ofte de fra Nibelungenlied og Vølsungasaga kendte kæmpemæssige forhold og bedrifter bare viser sig ført tilbage til menneskelige dimensioner
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 301)
føre igjennom
nå sjelden
 fullføre
 | jf. gjennomføre
føre med seg
ha til følge
 | jf. medføre
 • Rosmer og jeg – vi siger du til hinanden. Forholdet mellem os har ført det med sig
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 148 1886)
 • så kom stillheten som mørket fører med seg
   (Karin Fossum Jeg kan se i mørket LBK 2011)
 • det å bli utvalgt til noe stort, fører ikke alltid godt med seg
   (Kjersti Ericsson Paradisfugl 38 2000)
føre til
bringe til (en avgjørelse, et resultat)
 • forhandlingene førte ikke til noe
 • smitte kan føre til sykdom
 • hvad kunde det føre til, andet, end til splittelse i personligheden?
   (Henrik Ibsen De unges forbund 196 1874)
 • oppdagelsen av distansen, av den fysiske adskillelsen fra stjernene, fører ikke til en innvielse i de voksnes strenge tankeverden
   (Henning Hagerup Vinternotater 259 1998)
 • burde hun selv ha begynt å studere … ville det føre til noe om hun begynte nå?
   (Eva Seeberg Jeg kan ikke se deg 136 1987)
føre frem
nå et ønsket mål
 • er det dig selv, som du tror på, så tøv ikke nu, vis, at det fører frem!
   (Bjørnstjerne Bjørnson Arnljot Gelline 48 1870)
 • bare synd at gode intensjoner ikke alltid fører frem
   (Jo Nesbø Flaggermusmannen LBK 1997)
få til å strekke seg, til å gå (til et bestemt sted)
EKSEMPLER
 • føre Nordlandsbanen frem til Bodø
 • føre en fortelling frem til nåtiden
UTTRYKK
føre opp (byggverk)
oppføre (byggverk)
 • i nyere tid har gavler av brannsikre materialer gjort det mulig å føre opp trehus vegg i vegg med andre trekonstruksjoner
   (Fredrik Skagen En by som ingen ainnen LBK 2004)
om vei, dør, trapp e.l.
 gi adgang, fremkomstmulighet (til et bestemt sted)
; lede (i en bestemt retning)
SITATER
UTTRYKK
alle veier fører til Rom
se vei
3.1 
om transportmiddel
 kunne transportere, bringe (dit eller dit)
SITAT
 • fra Orknøerne føre blot de store skibe
   (Bjørnstjerne Bjørnson Sigurd Slembe 125 1862)
3.2 
ha (en bestemt retning)
; strekke seg
SITAT
 • [en bratt snøskavl] førte lige ned til fjorden
   (Otto Sverdrup Nyt Land II 296 1903)
sette, skrive (inn, opp, i dokument, bok, regnskap e.l.)
EKSEMPLER
 • føre inn rettelser i et manuskript
 • føre inn, renskrive fra kladd
 • føre noe opp på en regning
 • føre regnskap
SITATER
 • hun sad bag disken og førte bøgerne
   (Jonas Lie Gaa paa! 136 1882)
 • det [er] ikke ført referat fra noen regjeringskonferanse 8. desember 1948
   (Hilde Henriksen Waage Da staten Israel ble til 315 1989)
UTTRYKK
føre på noen
sette på regning til noen
 • før vinen på meg!
føre bok
se bok
håndtere, gjøre anvendelse av (redskap)
EKSEMPEL
 • føre en skarp og vittig penn
SITATER
 • [han] veed at føre pennen ligesaa godt som penselen
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 281)
 • rapt og sikkert fører Thyras hånd nålen
   (Ragnhild Magerøy Dronning uten rike 155 1966)
 • den har makten som fører sverd
   (Vera Henriksen Dronningsagaen 234 1979)
5.1 
om språk, tale
 bruke
; benytte
SITATER
 • hvad er det dog for et sprog, De fører?
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 400)
 • du maa ikke føre saadan grufuld tale, Jo Persa!
   (Bernt Lie Mot Overmagt 262 1907)
 • hun var hos dem dagstøtt og førte barselprat om al mulig elendighet
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger II 107)
UTTRYKK
føre i munnen
foreldet
 pleie å si
; pleie å bruke i sin tale
holde gående
; drive
EKSEMPLER
 • føre en samtale med noen
 • føre en ankesak
 • føre saken for noen
SITATER
 • føre diskusjon
   (Henrik Ibsen Gildet på Solhaug XIV 1883)
   | fra forfatters fortale
 • han førte værgemålet for eder
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 32 1872)
 • før blir I træt af talen at føre, end jeg af at høre
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 61)
 • bispesønnen Gregor fører retssager i sin fødeby
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 226 1873)
 • mellem guttene i disse to skoler blev der ført mangen hissig kamp
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 307)
 • ingen anke [kan] føres mod dets [teaterets] fremgangsmaade
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 275)
 • det byder mig imod at føre selvforsvar
 • hun maatte være saa god at føre min sag
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 201)
 • Tesson så ut til å føre en indre kamp med seg selv
   (Jorun Thørring Tarantellen LBK 2007)
UTTRYKK
føre et gjestfritt hus
utvise stor gjestfrihet
føre ordet
se ord
lede
; stå i spissen for
; kommandere
; styre
EKSEMPLER
 • føre et skip, en bil
 • føre krig
SITATER
 • hil, hil kong Skule! Før os mod birkebeinerne!
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 133 1872)
 • fiskebåtene kom inn fra havet, ført av garvede menn som solen hadde herdet huden på
   (Kristin Valla Muskat 81 2000)
UTTRYKK
føre an
gå foran og vise vei
; være ledende
 • han som fører an i løyene er utkledd som narr
   (Tor Åge Bringsværd Ikke fordi den har et svar, men fordi den har en sang LBK 2013)
 • [han] tok et godt tak i håndleddet hennes for å gjøre det klart hvem som førte an og hadde styringen
   (Bergljot Hobæk Haff Den guddommelige tragedie LBK 1989)
føre opp (til dans)
lede (til dans)
 • med ett fikk jeg øye på hertug Christian som trådte inn av døren med fru Inger til Østråt ved sin side for å føre opp til dansen
   (Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd LBK 1999)
7.1 
i adjektivisk presens partisipp
 
førende
 ledende
SITATER
 • de førende i nordisk kunst- og åndsliv
 • en førende skikkelse i den rikeste og mektigste byen i landskapet
   (Atle Næss Kraften som beveger 231 1990)
 • [jeg] sto klar til å ta fatt på studier i matematikk ved det førende universitetet i Budapest
   (Olav Njølstad Brennofferet 27 2005)
 • de bruker [Jens Bjørneboe], antologiserer og kanoniserer ham, og setter ham i selskap med tidens andre førende nyradikalere
   (Tore Rem Født til frihet 248 2010)
 • måten skolen drives på, avspeiler tiden vi lever i og hvilke politiske strømninger som er førende
   (Kathrine Wegge Skolestartboka LBK 2010)
gi (kropps(del)) en viss holdning og/eller bevegelsesmåte
; bære
; bevege
SITAT
 • han [kunne] føre kroppen med den største selvfølgelighet, bevege den som om den eide grunnen den gikk på
   (Geir Grothen Her, sa hun LBK 2001)
8.1 
refleksivt
 
føre seg
 fremtre (med en bestemt holdning)
SITATER
 • han havde længst beundret styrmandens … lette maade at føre sig paa
   (Jonas Lie Gaa paa! 99 1882)
 • [der fikk hun se] Karsten i sit rette lys – som gentleman mellem gentlemen. Han havde jo et væsen, førte en person
   (Jonas Lie Kommandørens døttre 177 1886)
   | opptrådte fint og belevent
 • klæde sig, tale og føre sig som de fiffigste i nærmeste kystby
   (Kristian Elster Samlede Skrifter II 217)
 • føre seg opp
   (H. Wiers-Jenssen Krøniker fra den gamle By 29 1916)
   | bære seg at
 • han førte seg belevent, men noe ukonvensjonelt
   (Carl Emil Vogt Fridtjof Nansen LBK 2011)
 • vi smilte mot hverandre da, Erik og jeg, som våre barn kunne føre seg!
   (Ragnhild Nilstun Min lange reise ender her LBK 2007)
leve (et bestemt liv)
SITATER
 • det er jo et herremandsliv I fører her!
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 96 1874)
 • det er et syndigt levnet, som føres i Deres hus
   (Henrik Ibsen De unges forbund 123 1874)
 • [de forlengst avdøde sogneprester] førte sin gjengangertilværelse i almuens forestillinger
   (Tryggve Andersen Samlede fortællinger I 35)
10 
ha som utstyr
; være utstyrt med
EKSEMPEL
 • båten fører tre par årer
SITATER
 • [skuten] fører ikke gordinger hverken på over- eller undermersseil
   (Diderik Brochmann Cassiopeia 131 1931)
 • her i landet finnes det jo ikke lenger ett tog som fører en god, gammeldags spisevogn
   (Festbok til Olav Angell 105 Johan Fredrik Grøgaard 2002)
10.1 
sjøfart
 ha (seil) oppe
EKSEMPLER
 • skipet fører store seil
 • føre flagg
   | ha flagg heist
10.2 
litterært
 bære (et bestemt navn)
SITAT
UTTRYKK
føre hjelm og skjold
arkaiserende
 bærer (som frie menn) hjelm og skjold
; er frie krigsmenn
 • vi [i min slekt] fører hjelm og skjold saa godt som Dyfrinsfolket
   (Sigrid Undset Kransen 79–80 1920)
10.2.1 
heraldikk
 ha (noe bestemt) som merke (særlig i sitt våpenskjold)
EKSEMPEL
 • slekten fører en springende hjort i sitt skjold
SITAT
 • [vi] fører … det gildeste hærmærke, nogen mand vil forlange
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 26 1874)
10.3 
i presens partisipp i sammensetninger
 som inneholder (et bestemt stoff)
10.4 
handel
 ha til salgs
SITATER
 • i gamle dager maatte man karve sin snaddetobak selv – forbi, slut med det slitet, Per paa bua førte karvet tobakk
   (Knut Hamsun Børn av Tiden 396 1913)
 • desuten fører vi endel smukke imitationer, som har en forbløffende likhet med skindhansker
   (Bergens Aftenblad 1929/240/3/5–6)
 • jeg [har alltid] visst hvilke butikker som førte [tyggegummimerket] Juicy Fruit
   (Karl Ove Knausgård Om høsten 75 2015)