Det Norske Akademis Ordbok

følge

Likt stavede oppslagsord
følge 
substantiv
BØYNINGen; følgen, følger
UTTALE[fø`lgə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
til følge (verb), etter tysk Folge
BETYDNING OG BRUK
foreldet
 rekkefølge
; orden
 | jf. arvefølge
EKSEMPEL
 • i riktig følge
SITAT
(uheldig) resultat, virkning (av noe forutgående)
; (ubehagelig) konsekvens
EKSEMPLER
 • ha til følge
 • trekke følger etter seg
 • dette vil få følger
 • alvorlige, uheldige, vidtrekkende, fatale følger
SITATER
 • min letsindighed havde følger
   (Henrik Ibsen Hedda Gabler 98 1890)
 • [dette utbyttet] fremgaaer som en følge af arbejdet
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 223)
 • kjærringens besøg skulde få følger, som en siger
   (H. Wiers-Jenssen Laurentius 89 1923)
 • vanlige følger av alkoholskader
   (Tore Rem Født til frihet 520 2010)
 • din latterlige opplevelse av uskyld er en følge av din mangelfulle bevissthet
   (Finn Carling Skumring i Praha LBK 1997)
UTTRYKK
som følge av (noe)
som konsekvens, resultat av (noe)
 • økonomien ble vanskelig som følge av krigen
 • store politiske omveltninger som følge av Aleksander den stores … erobringer
   (Jostein Gaarder Sofies verden LBK 1991)
 • klimaet endrer seg som følge av overforbruk av energi
   (Steinar Lem Det lille livet LBK 2005)
 • han døde nesten som følge av alvorlige blødninger
   (Knut Olav Åmås Ludwig Wittgenstein LBK 2000)
 • Konge, Regjering og Storting kommer seg nordover, og forblir beslutningsdyktige som følge av dette
   (Trond Kristiansen Fjordkrigen LBK 2006)
ta følgene (av noe)
(håndtere og) finne seg i konsekvensene (av en handlemåte)
 • han får ta følgene (av det han har gjort)
 • nu får du ta’ følgerne
   (Henrik Ibsen Rosmersholm 52 1886)
 • [du] vil være parat – til å kunne ta følgene av det du velger
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
 • [dette er livet] hun vil stå for, og ta følgene av
   (Pål Gerhard Olsen Pinse LBK 2003)
 • burde jeg tatt følgene av usikkerheten[?]
   (Annæus Schjødt Mange liv LBK 2004)
 • å ta følgene av at de har valgt feil
   (Siri Spillum Bryt mønstre LBK 2010)
ta til følge
især jus
 rette seg etter
; godta
; etterkomme
 • klagen er tatt til følge
 • Sundt tar ikke hoderistingen hennes til følge, han ber dem returnere til kammeret
   (Kim Småge Dobbeltmann LBK 2004)
 • hver gang du tar denne følelsen av underlegenhet til følge, gjør du deg liten
   (Siri Spillum Bryt mønstre LBK 2010)
til følge
som konsekvens
; som resultat
 • vold med døden til følge
 • jeg fryktet at vannrørene hjemme i huset ville fryse, og siden sprekke …, med store råteskader til følge
   (Karin Fossum Jeg kan se i mørket LBK 2011)
 • med de frykteligste konsekvenser til følge
   (Kari Bøge For alt jeg vet LBK 2000)
2.1 
filosofi
 | jf. årsak, virkning
SITAT
 • setninger uten logisk følge innen samme periode
   (Vinduet 2002 LBK Thure Erik Lund)
matematikk
 sekvens av objekter i en bestemt rekkefølge
 | jf. tallfølge, rekke
EKSEMPEL
 • 1, 2, 4, 8, 16 er en følge av tall