Det Norske Akademis Ordbok

føle

føle 
verb
BØYNINGfølte, følt, føling
UTTALE[fø:`lə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
dansk form, av gammeldansk følæ, fra middelnedertysk völen; se også følelse, føling og føles
BETYDNING OG BRUK
med preposisjonen
 ta, kjenne på
; røre ved
SITATER
 • [Peer] føler varsomt på hendes pande
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 116)
 • de følte på seletøy og treverk
   (Toril Brekke Gullrush LBK 2008)
UTTRYKK
ta og føle på
især overført
 kjenne på (som om det var noe konkret, håndgripelig)
 • det er så man kan ta og føle på det
 • om det som tilhører sanseverdenen – og som vi altså kan ta og føle på – har vi bare usikre oppfatninger eller antagelser
   (Jostein Gaarder Sofies verden 92 1991)
 • jeg vil fråtse i slikt en kan ta og føle på
   (Kari Bøge For alt jeg vet 131 2000)
 • bitterheten hans mot Thygesen var til å ta og føle på
   (Jon Michelet Den frosne kvinnen LBK 2001)
 • uhyggen hadde vært til å ta og føle på
   (Vibecke Groth Arvesynden LBK 2009)
føle på seg
ha en aning om
 • begge parter følte på seg at de nok var ute i samme ærend
   (Arnfinn Haga Skyggen LBK 2009)
 • jeg tror vi tømmer våre glass for jeg føler på meg at fru Semb nå har middagen rede
   (Dag Solstad T. Singer 63 1999)
føle noen på pulsen
se puls
føle noen på tennene
se tann
1.1 
overført
 kjenne på (følelse, opplevelse e.l.)
SITATER
 • du føler på denne skammen hver gang du tenker på dem uten overflødige kilo
   (Siri Spillum Bryt mønstre LBK 2010)
 • de føler på hverandres ord og hensikter, tanker og ansiktsuttrykk
   (Øivind Hånes Venterommet der sporene viskes ut 55 1992)
 • vi nordmenn føler sjelden på vannmangelen som har rammet mange steder i verden
   (Bergens Tidende 16.09.2021/temabilag/2)
1.2 
nå sjelden med direkte objekt (uten preposisjon)
 kjenne (på noe konkret)
; beføle
SITATER
 • Sigard føler hans puls
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 92 1872)
 • brukt absolutt
   
  lad mig føle! Du brænder
   (Henrik Ibsen De unges forbund 58 1874)
   | av feber
1.3 
med refleksivt objekt og adverb
UTTRYKK
føle seg frem
1 
bevege seg fremover ved å ta seg for
 • han følte seg frem langs veggen og fant døren til kjøkkenet
   (Lars Saabye Christensen Sneglene LBK 2002)
 • Carla bøyer seg forover og føler seg frem med føttene
   (Olav Angell Oslo i skumring 120 1991)
2 
overført
 undersøke situasjonen før man handler
 • det gjelder å holde seg underrettet om hva som finnes, å føle seg fram til hva som kan tenkes å slå an
   (Atle Næss Opp fra det absolutte nullpunkt 108 1985)
føle seg for
1 
ta fremfor seg med hendene
 • han føler seg for med armene lik en sjimpanse på en gyngende gren
   (Olav Njølstad Brennofferet 152 2005)
2 
overført
 undersøke situasjonen forsiktig før man handler
 • man standser op foran den ene og foran den anden, medens man føler sig for
   (Thomas Krag Ada Wilde 203 1896)
motta inntrykk av (noe) gjennom berøring, trykk eller temperatur
; oppfatte, merke ved hjelp av følesansen
; kjenne
; fornemme
EKSEMPLER
 • føle varmen fra sola
 • han følte ikke stikket
SITAT
 • det sitter en elektronisk føler på gasspedalen. På de gamle bilene var det en vaier. Slik kom foten, og dermed kroppen, i kontakt med motoren. Føreren følte og hørte motoren
   (Kjetil Stensvik Østli Politi og røver LBK 2009)
2.1 
motta fornemmelse, sanseinntrykk fra egen kropp
EKSEMPEL
 • føle sult, tørst, tretthet
SITATER
 • den samme rislen nedad ryggen har jeg følt ikveld
   (Henrik Ibsen De unges forbund 37 1874)
 • jeg begyndte at føle de voldsomste smerter i hodet
   (Henrik Ibsen Gengangere 106 1881)
 • Solfrid føler plutselig en inderlig trang til å snakke med Inger
   (Margaret Skjelbred Vildresinn 29 1998)
 • de som opplever lav selvaktelse, vil ofte også føle stor avmakt og ha liten tillit til andre mennesker
   (Anders Todal Jenssen Verdivalg 135 1993)
 • jeg ville føle hvordan det var, jeg ville ta del i sorgen [hans]
   (Marion Hagen Akt 39 1999)
 • av og til kan jeg føle at jeg er mutters alene i verden
   (Karsten Alnæs Sabina 74 1994)
 • du føler lemsterheten og hodepinen pirke i kroppen
   (Tor Ulven Avløsning 75 1993)
 • anspentheten hun følte ble … aldri utløst
   (Liv Køltzow Hvem har ditt ansikt? 193 1988)
UTTRYKK
føle på kroppen
erfare i praksis
; få direkte kontakt med
 • skulle noen likevel være uforsiktige nok til å angripe oss, skal de få føle på kroppen at vi tross alt besitter en av verdens største og mest slagkraftige flåter!
   (Erling Pedersen Kongens kvinner LBK 2008)
 • [Jens Bjørneboe] har følt på kroppen at det ikke lønner seg å søke kunstnerisk utvikling, fordi forlag og publikum bare vil ha det samme som før
   (Tore Rem Født til frihet 165 2010)
2.2 
oppleve (noe) på en måte som er ledsaget av en viss lyst eller ulyst
EKSEMPEL
 • han følte tapet meget sterkt
SITAT
 • Cato Isaksen følte fraværet hennes som en befrielse
   (Unni Lindell Slangebæreren 202 1996)
2.3 
oppleve (en affekt, en sinnsstemning)
EKSEMPEL
 • føle glede, sorg, hat
SITATER
2.4 
nære (kjærlighet, sympati, medfølelse e.l.)
SITATER
 • en mand, der føler varmt for friheds sag
   (Henrik Ibsen Catilina 18 1875)
 • føle søsterligt og datterligt
   (Henrik Ibsen Kærlighedens komedie 62 1873)
 • den, som slap at være klog, – og den, som turde føle
   (Henrik Ibsen Brand (1885) 193)
 • [jeg kunne] ikke længere vedblive at føle for hende – jeg maatte opgive min kjærlighed
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 399)
UTTRYKK
føle for
ha lyst til
; ha behov for
; være innstilt på
 • personlig føler jeg for en dram
   (Aftenposten 1968/94/4/5)
 • han føler for å gå en tur
   (Aksel Selmer Bedringens vei LBK 2010)
 • han følte for å gjøre noe nytt, noe atypisk
   (Marita Liabø Han liker meg LBK 2001)
føle med
ha medfølelse med
; bry seg om
; vise sympati for
 • jeg føler med deg i sorgen
   (Linn Ullmann Et velsignet barn LBK 2005)
2.5 
som s-verb (med passiv betydning)
 
føles
2.5.1 
gi, fremkalle en (nærmere bestemt) sanseopplevelse, fysisk følelse
; kjennes
; virke
EKSEMPEL
 • ankelen føltes vond og stiv etter at hun hadde tråkket over
SITATER
 • han er så trøtt, ansiktet føles stivt som papp
   (Benedicte Meyer Kroneberg En rettferdig krig LBK 2012)
 • sola stekte og varmen føltes som om den skulle kvele meg
   (Marit O. Bromark og Sivun Pen Overleve LBK 2010)
2.5.2 
fremkalle et inntrykk, en indre følelse (av en nærmere bestemt art)
; synes (å være)
EKSEMPEL
 • det føltes hardt å ta fatt etter ferien
SITATER
 • før hadde [morens geskjeftighet] vært et uttrykk for omsorg, nå føltes den mest som mas
   (Line Baugstø Brist 43 1994)
 • alt er kjedelig og livet føles utterpet
   (Kari Bøge For alt jeg vet 352 2000)
 • boksing føles intellektuelt helt forkastelig og følelsesmessig helt rett
   (Beate Grimsrud En dåre fri LBK 2010)
 • jeg snakker i noe som føles som en evighet
   (Nancy Herz Skal du ikke gifte deg snart? 8 2021)
2.6 
refleksivt
 
føle seg
 med predikativ
 være stemt, anlagt på en bestemt måte
EKSEMPLER
 • føle seg dårlig
 • føle seg flau
 • føle seg som herre over situasjonen
SITATER
 • [han] bad og følte sig stærk
 • [jeg] vilde være konge, følte mig skabt til konge
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 101 1872)
 • jeg har tidt følt mig optændt af en ædel harme
   (Henrik Ibsen De unges forbund 171 1874)
 • der vilde jeg sikkerlig føle mig hjemme
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 19)
 • han [hadde] følt sig noget alene med sine literære og videnskabelige interesser
   (Alexander L. Kielland Fortuna 117 1884)
 • foreldet
   
  da han gik fra hende tvertover salen, følte han sig herre paa pladsen
   (Jonas Lie Gaa paa! 181 1882)
 • det var slet ikke som han følte sig tilovers
   (Hans Aanrud Fortællinger for barn I 156 1917)
 • hun følte seg modig
   (Merethe Lindstrøm Borte, men savnet 43 1988)
 • vi gjorde vårt beste for å få dem til å føle seg velkomne i landsbyene våre
   (Mari Osmundsen Sju sannferdige fortellinger 45 1995)
 • hele bedriftskulturen fikk henne til å føle seg fremmed
   (Siri Spillum Bryt mønstre LBK 2010)
 • [han] følte seg som kongen av småprat
   (Sverre Knudsen Mannen som ble edru 128 1999)
UTTRYKK
føle seg inn
ved sympati leve seg inn (i noe)
 • hun hadde akkurat evnen til at forstaa kunst og føle sig ind i kunst, men ikke til at forstaa en kunstner eller føle sig ind i hans sind
   (Sigrid Undset Den brændende busk 236 1930)
 • nå fikk han bruk for evnen til å føle seg inn i andre menneskers tankegang og reaksjoner
   (Knut Faldbakken Bad boy 229 1988)
2.7 
i adjektivisk perfektum partisipp
 
følt
 hjertelig
; medfølende
EKSEMPEL
 • varme, følte ord
ha (umiddelbar) fornemmelse av (at noe er til stede, foregår e.l.)
EKSEMPEL
 • han følte det var en katt i stuen
SITATER
 • man føler modet vokse
   (Henrik Ibsen Peer Gynt (1874) 144)
 • [Ellida] føler hans blik
   (Henrik Ibsen Fruen fra havet 118 1888)
 • jeg har merket meg eksemplene på mennesker rundt meg som forlater ateismen og vender seg til kristendommen etter alvorlig sykdom eller når de føler at døden lurer på dem
   (Jon Michelet Brev fra de troende LBK 2008)
UTTRYKK
føle noe på seg
ha en (svak) forutanelse om
 • jeg føler det på mig. Du går
   (Sigbjørn Obstfelder Skrifter I 125 1917)
 • jeg følte på meg at vi ville møtes
   (Kari Bøge For alt jeg vet 96 2000)
3.1 
erkjenne umiddelbart, ureflektert
EKSEMPEL
 • jeg føler du har rett
SITATER
3.2 
; mene
SITATER
 • heri [ligger det] en mistillid til mig, som jeg ikke føler at have fortjent
   (Knut Hamsuns brev. Supplementsbind 66)
 • jeg føler at jeg gjør mitt beste, både i jobben og privat
   (Erlend Loe Fvonk LBK 2011)
3.3 
merke, bli utsatt for virkningen av
EKSEMPLER
 • føle noens makt
 • få føle noens sinne
SITAT
 • nu får jeg føle, at jeg har hele byen på nakken
   (Henrik Ibsen En folkefiende 192 1882)
3.4 
refleksivt
 
føle seg
 med predikativ
 regne seg, anse seg (for det predikativet angir)
EKSEMPEL
 • føle seg presset, tvunget til noe
SITATER
 • også jeg føler mig forpligtet til at gøre rede for min stilling
   (Henrik Ibsen De unges forbund 145 1874)
 • [han] følte seg bundet til mor
   (Terje Stigen Monolitten 91 1988)
refleksivt
 
føle seg
 sjelden
 være, opptre selvbevisst, overbevist om sin egen betydning
SITAT
 • han [står] og føler sig og tror, at han er noget storartet noget
   (Gabriel Scott Kilden 79 1918)