Det Norske Akademis Ordbok

briketteringsanlegg

briketteringsanlegg 
substantiv
ETYMOLOGI
første ledd verbalsubstantiv til brikettere, avledet med suffikset -ing
BETYDNING OG BRUK
anlegg hvor noe (f.eks. kull eller gress) blir formet, presset sammen til briketter
 | jf. brikettere