Det Norske Akademis Ordbok

toneart

toneart 
substantiv
BØYNINGen; tonearten, tonearter
ETYMOLOGI
sammensatt av tone og art, jf. tysk Tonart
BETYDNING OG BRUK
musikk
 samhørighet mellom tonene innenfor en tone- eller akkordrekke med utgangspunkt i en grunntone (tonika)
 | jf. kirketoneart
EKSEMPEL
 • toneartene C-dur og a-moll noteres uten faste fortegn
SITATER
 • [det blir] en høist vanskelig sag at bestemme i hvad tonart [menigheten] synger
   (Nicolai Ramm Østgaard En Fjeldbygd 46 1852)
 • overført
   
  [stemmen gikk] nu i en anden toneart
 • overført
   
  Vestlannets vævre toneart
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker VI 298)
 • hun kunde ikke finde tonearten, saasom den ikke fandtes paa Persroas klaver
   (Amalie Pettersen Pettersens paa Persroas Pensjonat 188 1918)
 • mere raffinert musikk som skiftet toneart
   (Erling Winsnes Sagadagen gryr – 39 1934)
 • noter hadde jeg ikke, men «Tante Maja» kunne «kvadet». Så var det tonearten. Den visste jeg heller ikke
   (Einar Rose Rose-boka 61 1941)
 • dette skifte fra tonika over til dominantens toneart
   (Børre Qvamme Musikk 22 1944)
 • [Arnold Schönberg] kastet over bord hele den tradisjonelle harmonilære og skrev musikk uten basis i noen toneart
   (Børre Qvamme Opera, operette og ballett gjennom tidene 162 1999)
 • en person som ihvertfall kunne oppgi toneartene på de fleste beethoven-kvartetter
   (Ketil Bjørnstad Fall LBK 1999)
 • en merkelig pipende stemme som skar ut i de forskjelligste tonearter
   (Hilde Diesen Hanna Winsnes 22 2000)
UTTRYKK
i samme toneart
 | i den toneart
muntlig, overført
 i samme dur
; i den dur
 | jf. dur
overført
; tone
SITAT
 • tonearten kan … skifte noe fra artikkel til artikkel
   (Lars Roar Langslet Når fuglen letter 8 2006)