Det Norske Akademis Ordbok

time

Likt stavede oppslagsord
time 
substantiv
BØYNINGen; timen, timer
UTTALE[ti:`mə]Uttale-veiledning
ETYMOLOGI
av norrønt tími 'tid; gang'; beslektet med tid
BETYDNING OG BRUK
litterært, ofte bibelspråk
1.1 
tidsrom av kortere (ubestemt) varighet
; stund
SITATER
 • dette er en stor time for dig
   (Henrik Ibsen Kongs-Emnerne 8 1872)
 • Torvald har aldrig havt en syg time siden
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 26 1879)
 • i en sådan time ønsker man forsoning med alle mennesker
   (Henrik Ibsen Efterladte Skrifter I 293)
 • en eneste times letsindighed
   (Amalie Skram Samlede Værker II 387)
 • i mishaabets time
   (Hans E. Kinck Emigranter 30 1904)
UTTRYKK
siste time
1 
siste tid av et menneskes (levende vesens) liv
 • de mænd, som omgav Cæsar Gallos i hans sidste timer
   (Henrik Ibsen Kejser og Galilæer 213 1873)
 • han [skjønte] hans sidste time var kommen
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 55 1879)
 • med voldsom kraft traff en granatsplint ham i brystet. Han var sikker på at hans siste time var kommet
   (Thorvald Steen Fra Reykholt til Bosporus LBK 2003)
2 
siste stund før verdens undergang
; den ytterste dag
; dommedag
 • det er den sidste time
   (1 Joh 2,18; 2011: den siste tid)
1.2 
øyeblikk da noe (viktig hendelse, handling, avgjørelse) skjer
; tidspunkt
; tid
; stund
EKSEMPEL
 • avskjedens time er kommet
SITATER
 • nå er timen kommet da han [Gud] skal holde dom
   (Åp 14,7)
 • Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det
   (Matt 24,44)
 • [Gud] kænner time og sted
   (Bjørnstjerne Bjørnson Arnljot Gelline 91 1870)
 • fra den time var han som et andet menneske
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker I 27)
 • kampen lyder, snart er timen kommen
   (Henrik Ibsen Samlede verker I 106)
 • hun var i denne time bleven forlovet
   (Alexander L. Kielland Skipper Worse 279 1882)
 • [denne skinnhelligheten] har [jeg] set mig lei paa … fra første timen, jeg saa Dem
   (Bernt Lie Mot Overmagt 222 1907)
 • dette er livningens time
   (Olaf Bull Nye digte 46 1913)
 • nettopp i denne timen vet vi hvad frihet er
   (Nordahl Grieg Friheten 11 1945)
UTTRYKK
tid og time
 | time og tid
litterært
 tidspunkt
 • time og tid bier ikke efter nogen
   (Henrik Wergeland Samlede Skrifter IV 276)
 • De kan ta’ hende fra mig, hvad tid og time de lyster
   (Henrik Ibsen Vildanden 232 1884)
 • nu er tid og time for solens komme slått
   (Herman Wildenvey Samlede Dikt I (1957) 29)
dag og time
se dag
på timen
1 
med det samme
; øyeblikkelig
; på (flyende) flekken
 • «Faar vi ikke øiet vort igjen paa timen, skal du blive til stok og sten!» skreg troldene
   (P.Chr. Asbjørnsen Norske Folke- og Huldre-Eventyr 25 1879)
 • dersom du ikke sætter ivej æfter ham på hellige timen … så siger jeg det både til far og rektoren
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker VI 100)
 • nu skal jeg hente [tøyet] straks paa timen
   (Knut Hamsun Segelfoss By II 177 1915)
 • å røyke bønner var kort og godt forbudt. Du hadde fått sparken på timen hvis du var lærer i småskolen og vedgikk at du drev med tjall på fritida
   (Dagbladet 21.04.2013/32)
2 
i løpet av svært kort tid
 • et hav og et vær som skiftet på timen
   (Lars Mytting Svøm med dem som drukner 163 2014)
1.2.1 
med foranstilt genitiv eller possessiv
 tidspunkt, tid, stund da en person kan eller må handle, gripe inn, underkaste seg noe e.l.
SITATER
 • min [Jesu] time er ennå ikke kommet
   (Joh 2,4)
 • Vorherre tager mig, naar hans time kommer
   (Jonas Lie Rutland 73 1880)
 • hun maatte bli, til hun selv valgte sin time
   (Bernt Lie Mot Overmagt 211 1907)
 • slik skal du [norske ungdom i Sverige] tro på din time
   (Nordahl Grieg Friheten 54 1945)
bibelspråk, etter gammeljødisk, opprinnelig kaldeisk tidsregning
 en(hver) av de tolv innbyrdes like store deler som dagen (eller natten) deles i (av skiftende lengde, vekslende med årstidene)
SITATER
 • har ikke dagen tolv timer?
   (Joh 11,9)
 • så klarte dere ikke å våke med meg [Jesus] en eneste time?
   (Matt 26,40)
 • med ordenstall for å angi tidspunkt (på dagen eller natten)
   
  fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time
   (Matt 27,45)
UTTRYKK
i ellevte time
se ellevte
i tolvte time
se tolvte
tidsrom, tidsenhet som utgjør 1/24 av et døgn
; 60 minutter
 | jf. klokketime
EKSEMPLER
 • komme en time for tidlig
 • toget går om en time
 • forestillingen varte i halvannen time
 • møtet varte i tre samfulle timer
 • timene gikk, og ingen hjelp kom
SITATER
 • inden en time kan han ventes
   (Henrik Ibsen Fru Inger til Østråt 36 1874)
 • [klokken er] fem. Syv timer til midnat
   (Henrik Ibsen Et dukkehjem 127 1879)
 • kontoret er stængt for en time siden
   (Henrik Ibsen Vildanden 3 1884)
 • aftnen er stille, timerne trille lydløse ned i det evige væld
   (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede Digte I 136)
 • ingen kunne slå [med langorven] som henne. Lange, seige svisj, i time etter time
   (Pål Gerhard Olsen Pinse LBK 2003)
3.1 
brukt adjektivisk i genitiv i uttrykk for varighet
EKSEMPLER
 • seks timers søvn
 • åtte timers arbeidsdag
 • en times forsinkelse
SITATER
UTTRYKK
en times tid
cirka en time
 • en god timestid efter
   (Jonas Lie Familjen paa Gilje 266 1883)
 • han sa’ det selv. For en times tid siden
   (Henrik Ibsen John Gabriel Borkman 82 1896)
 • etter en times tid ankret vi opp i en bukt
   (Karl Ove Knausgård Om sommeren 193 2016)
3.2 
måling
 tidsenhet godkjent til bruk sammen med SI-enheter, lik 60 minutter = 3600 sekunder
 | symbol h (for latin hora)
; jf. watt-time
EKSEMPLER
 • en hastighet av 60 kilometer i timen
   | skrevet km/h
 • betale hundre kroner pr. time i leie
tid, tidspunkt av dagen (døgnet) angitt ved eller knyttet til rekkefølgen av (fylte) klokketimer
EKSEMPEL
  SITATER
  • hver time på dagen vil jeg komme tilbage til dette samme
    (Henrik Ibsen Rosmersholm 196 1886)
  • i kveldens mørke timer
    (Nationen 1934/239/2/5)
  UTTRYKK
  hver hele time
  hvert tidspunkt, klokkeslett, da minuttviseren står på 12
  • dampskibet udgaar fra Pipervigsbryggen fra kl. 3 efterm. indtil kl. 10 aften hver hele time
    (Morgenbladet 01.08.1878/1)
  • nyheter hver hele time kl. 08.00–20.00
    (Aftenposten 28.10.2018/30)
  de små timer
  timene etter midnatt
  • jf.
    
   [han] skrev flittig i de smaa nattetimer
    (Kristian Elster d.y. Av Skyggernes Slegt 157 1919)
  • etter vielsen og taffelet var det fest til ut i de små timer
    (Bergljot Hobæk Haff Sigbrits bålferd LBK 1999)
  4.1 
  i uttrykk med verbet slå
   fylt, avsluttet (del av) heltime når den markeres ved klokkens slag
   | jf. slå
  EKSEMPEL
  • en klokke som slår ved både hele og halve time
  4.1.1 
  litterært, brukt i uttrykk for inntruffet eller inntreffende tidspunkt for handling, avgjørelse e.l.
  SITATER
  • nu er det gengældelsens time slår
    (Henrik Ibsen Digte 98 1875)
  • nu er vor time slagen
    (Henrik Ibsen Hedda Gabler 140 1890)
  • vi afløser dem, når Herrens time slår
    (Bjørnstjerne Bjørnson Samlede digter-verker III 317)
  4.2 
  muntlig, sjelden
   timetall på urskive
  EKSEMPEL
  • timene var sorte
  tid tilsvarende (omtrent) en klokketime, bestemt til eller fylt av en nærmere angitt virksomhet
  5.1 
  tid svarende til en klokketime eller (ofte) ¾ av en klokketime, bestemt og brukt til undervisning
  EKSEMPLER
  • en time på 45 minutter
  • det var fem minutter igjen av timen
  • sitte og sove i timen
  • få fri siste timen
  • lærerne hadde gått til sine timer
  • ha timer på en skole
  • ha tre timer engelsk i uken
  SITATER
  • overført
    
   min første time i kjærlighet gjorde oss begge erfarne
    (Herman Wildenvey Samlede Dikt II (1957) 238)
  • jeg synes det er morsomt med timene, men jeg liker meg aller best i sykepleien
    (Jens Bjørneboe Under en hårdere himmel 138 1957)
  UTTRYKK
  gi timer
  undervise
  ta/få timer
  om elev
  • ta timer i italiensk
  5.2 
  tid bestilt (avtalt) for konsultasjon, behandling e.l.
  EKSEMPEL
  • bestille time hos legen, tannlegen, frisøren
  SITATER
  • jeg skal sette opp en time til deg
    (Ingvild H. Rishøi Historien om Fru Berg 45 2011)
  • før vi skilte oss hadde vi en time hos en familieterapeut
    (Cecilie Enger Pust for meg 169 2017)