Det Norske Akademis Ordbok

fritime

fritime 
substantiv
BETYDNING OG BRUK
skolevesen
 time i skoletiden da man har fri
 | jf. mellomtime
SITATER
 • [Pasteur hadde] lurt seg til Sorbonne så snart han fikk en fritime
   (Henning A. Lien Louis Pasteur 104 1972)
 • vi har én time på morgenen før vi har tre fritimer etter hverandre
   (Sarpsborg Arbeiderblad 07.09.2020/18)
   | under Covid-19-pandemien
mest i flertall
 fritid
SITATER
 • [generalen] som viste saa megen … strenghed … i tjenesten, fandt sin største fornøielse i at indfinde sig, saasnart han havde en fritime, iblandt sine adjutanter eller sin huusværts familie [og delta i famlielivet]
   (Drammens Tidende 31.07.1818/3/2)
 • jeg nærer lyst til poesien – derfor skriver jeg undertiden i mine fritimer en smule
 • obersten … brugte sine fritimer til at studere mosebøgerne
   (Thomas Krag Ada Wilde 194 1896)
 • [hun er] et politisk talent som i sine få fritimer leser engelsk middelalderlitteratur for moro skyld
   (VG 13.01.2002/3)